Přidání, změna nebo odebrání chybových úseček do grafu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Chybové úsečky ve vytvořených grafech vám můžou pomoct při rychlém zobrazení rozpětí povolených chyb a směrodatných odchylek. Můžou být zobrazené u všech datových bodů nebo datových značek v datových řadách jako hodnota standardní chyby, procento nebo směrodatná odchylka. Můžete nastavit svoje vlastní hodnoty k zobrazení přesných hodnoty chyby jak potřebujete. Třeba ve výsledku vědeckého experimentu můžete zobrazit potenciální desetiprocentní kladnou a zápornou hodnotu chyby, jako tady:

Spojnicový graf s 10% chybovými úsečkami

Chybové úsečky jde používat v dvojrozměrných plošných, pruhových, sloupcových, spojnicových, XY bodových a bublinových grafech. V bodových a bublinových grafech můžete zobrazovat chybové úsečky pro hodnoty x a y.

Poznámka: Následující postupy platí pro Office 2013 a novějších verzích. Hledáte pokyny Office 2010?

Přidání nebo odebrání chybové úsečky

 1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

 2. Klikněte na tlačítko Prvky grafu Tlačítko Prvky grafu vedle grafu a potom zaškrtněte políčko Chybové úsečky. (Zrušte zaškrtnutí políčka odebrat chybové úsečky.)

 3. Pokud chcete změnit zobrazenou hodnotu chyby, klikněte na šipku vedle tlačítka Chybové úsečky a zvolte požadovanou možnost.

  Možnosti chybové úsečky

  • Vyberte předdefinovanou chybovou úsečku jako Standardní chyba, Procento nebo Standardní odchylka.

  • Vyberte Další možnosti, nastavte vlastní hodnoty chybové úsečky a potom v části Svislá chybová úsečka nebo Vodorovná chybová úsečka zvolte požadované možnosti. Tady taky můžete změnit směr, styl zakončení chybových úseček nebo vytvořit vlastní chybové úsečky.

   Podokno Formát chybových úseček

Poznámka: Směr chybových úseček závisí na použitém typu grafu. Bodové grafy můžou zobrazovat vodorovné i svislé chybové úsečky. Libovolnou z těchto chybových úseček odeberete tak, že je vyberete a stisknete Delete.

Revize rovnic pro výpočet typů chybových hodnot

Lidé se často ptají, jak Excel vypočítává chybové hodnoty. Excel k výpočtu hodnot Standardní chyba a Směrodatná odchylka zobrazených v grafu využívá následující rovnice.

Možnost

Použitá rovnice

Standardní chyba

Rovnice

Kde:

s = číslo řady

i = číslo bodu v řadě s

m = počet řad pro bod y v grafu

n = počet bodů v každé řadě

yis = datová hodnota řady s a i-tého bodu

ny = celkový počet datových hodnot ve všech řadách

Směrodatná odchylka

Rovnice

Kde:

s = číslo řady

i = číslo bodu v řadě s

m = počet řad pro bod y v grafu

n = počet bodů v každé řadě

yis = datová hodnota řady s a i-tého bodu

ny = celkový počet datových hodnot ve všech řadách

M = aritmetický průměr

Přidání, změna nebo odebrání chyby pruhy v grafu v Office 2010

V aplikaci Excel můžete zobrazit chybové úsečky používající částka standardní chyba, procento hodnotu (5 %) nebo směrodatnou odchylku.

Standardní chyba a směrodatnou odchylku pomocí následující rovnice pro výpočet typů chybových hodnot, které se zobrazí v grafu.

Možnost

Použitá rovnice

Kde

Standardní chyba

Rovnice

s = číslo řady

i = číslo bodu v řadě s

m = počet řad pro bod y v grafu

n = počet bodů v každé řadě

yis = datová hodnota řady s a i-tého bodu

ny = celkový počet datových hodnot ve všech řadách

Směrodatná odchylka

Rovnice

s = číslo řady

i = číslo bodu v řadě s

m = počet řad pro bod y v grafu

n = počet bodů v každé řadě

yis = datová hodnota řady s a i-tého bodu

ny = celkový počet datových hodnot ve všech řadách

M = aritmetický průměr

 1. Na 2D plošných panelu, sloupec, řádek, xy (bodové) a bublinový graf udělejte jednu z následujících akcí:

  • Přidání chybových úseček do všech datových řad v grafu, klikněte do oblasti grafu.

  • Přidání chybových úseček vybraného datového bodu nebo datových řad, klikněte na datový bod nebo datových řad, které chcete nebo postupujte podle následujících pokynů vyberte ze seznamu prvků grafu:

   1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

    Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

   2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

    excel ribbon image

 2. Na kartě rozložení klikněte ve skupině Analýza na tlačítko Chybové úsečky.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Klikněte předdefinovanou chybovou úsečku, například Chybové úsečky s standardní chyba, Chybové úsečky s procentuální hodnotu nebo Chybové úsečky se směrodatnou odchylkou.

  2. Klikněte na Další možnosti panelu chyby a klikněte zobrazení a chyby částka možnosti, které chcete použít v části Chybové úsečky svislé nebo Vodorovné chybové úsečky.

   Poznámka: Směr chybové úsečky závisí na typu grafu grafu. Pro bodové grafy se ve výchozím nastavení zobrazují obou vodorovné a svislé chybové úsečky. Jednu z těchto chybové úsečky můžete odebrat tak, že je vyberete a stisknete klávesu DELETE.

 1. 2D plošných, panelu, sloupec, řádek, xy (bodové) nebo bublinový graf klikněte na chybové úsečky, datový bod nebo na datovou řadu, chybové úsečky, které chcete změnit, nebo postupujte podle následujících pokynů vyberte ze seznamu prvků grafu :

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   excel ribbon image

 2. Na kartě rozložení klikněte ve skupině Analýza na tlačítko Chybové úsečky a klikněte na Více možností chybových úseček.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V části zobrazení klikněte na směr panel chyby a end styl, který chcete použít.

 1. 2D plošných, panelu, sloupec, řádek, xy (bodové) nebo bublinový graf klikněte na chybové úsečky, datový bod nebo na datovou řadu, chybové úsečky, které chcete změnit, nebo postupujte podle následujících pokynů vyberte ze seznamu prvků grafu :

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   excel ribbon image

 2. Na kartě rozložení klikněte ve skupině Analýza na tlačítko Chybové úsečky a klikněte na Více možností chybových úseček.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V části Chybové hodnoty proveďte některou z následujících akcí:

  1. Pokud chcete použít jiný způsob k určení chybové hodnoty, klikněte na požadovanou metodu, která chcete použít a zadejte hodnotu chyby.

  2. Použití vlastní hodnoty k určení hodnotu chyby, klikněte na tlačítko vlastní a pak udělejte toto:

   1. Klikněte na Zadejte hodnotu.

   2. V polích Hodnotu kladné a Záporné chybovou hodnotu určit oblast listu, který chcete použít jako chybové hodnoty nebo zadejte hodnoty, které chcete použít, oddělené čárkami. Zadejte například 0,4, 0,3, 0,8.

    Tip: Chcete-li určit oblast listu, můžete klikněte na tlačítko Sbalit Dialog Obrázek tlačítka a potom vyberte data, která chcete použít v listu. Klikněte na tlačítko Sbalit Dialog znovu se vraťte do dialogového okna.

    Poznámka: V Microsoft Office Word 2007 nebo Microsoft Office PowerPoint 2007 dialogové okno Vlastní chybové úsečky nemusí zobrazit na tlačítko Sbalit Dialog a můžete zadat jenom chybové hodnoty, které chcete použít.

 1. 2D plošných, panelu, sloupec, řádek, xy (bodové) nebo bublinový graf klikněte na chybové úsečky, datový bod nebo na datovou řadu, chybové úsečky, které chcete odebrat, nebo postupujte podle následujících pokynů vyberte ze seznamu prvků grafu :

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   excel ribbon image

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Na kartě rozložení klikněte ve skupině Analýza na tlačítko Chybové úsečky a na položku žádný.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  2. Stiskněte DELETE.

Tip: Chybové úsečky můžete odebrat hned po jejich přidání do diagramu klepnutím na tlačítko zpět na panelu Nástrojů Rychlý přístup nebo stisknutím kombinace kláves CTRL + Z.

Udělejte některou z těchto věcí:

Chyby vyjádřené jako procento, se směrodatnou odchylkou nebo standardní chybou

 1. V grafu vyberte datovou řadu, kterou chcete přidat chybových úseček do.

  Například ve spojnicovém grafu klikněte na některou ze spojnic grafu a všechny datové značky dané datové řady se vyberou.

 2. Na kartě Návrh grafu n klikněte na Přidat prvek grafu.

  On the Chart Design tab, select Add Chart Element

 3. Přejděte na Chybové úsečky a pak udělejte jednu z těchto věcí:

Klikněte na

Co uděláte

Standardní chyba

Použijte standardní chybu pomocí následujícího vzorce:

Standard error formula

s = číslo řady
I = číslo bodu v řadě s
m = počet řad pro bod y v grafu
n = počet bodů v každé řadě
y is = datová hodnota řady s a i-tého bodu
n y = celkový počet datových hodnot ve všech řadách

Procento

Použití procentuální hodnoty pro všechny datové body v řadě dat

Směrodatná odchylka

Použijte násobek směrodatné odchylky pomocí následujícího vzorce:

Standard deviation formula

s = číslo řady
I = číslo bodu v řadě s
m = počet řad pro bod y v grafu
n = počet bodů v každé řadě
y is = datová hodnota řady s a i-tého bodu
n y = celkový počet datových hodnot ve všech řadách
M = aritmetický průměr

Chyby vyjádřené jako vlastní hodnoty

 1. V grafu vyberte datovou řadu, kterou chcete přidat chybových úseček do.

 2. Na kartě Návrh grafu klikněte na Prvek grafu přidat a potom klikněte na Další možnosti chybové úsečky.

 3. V podokně Formát chybových úseček na kartě Možností chybových úseček pod Chybové hodnoty klikněte na tlačítko vlastní a potom klikněte na Zadejte hodnotu.

 4. V části Error amount (Typ chybové hodnoty) klikněte na Custom (Vlastní) a pak klikněte na Specify Value (Zadat hodnotu).

  Zobrazuje podokno formát chybových úseček s vlastní vybraná chybové hodnoty

 5. Do polí Positive Error Value (Kladná chybová hodnota) a Negative Error Value (Záporná chybová hodnota) zadejte požadované hodnoty jednotlivých datových bodů oddělené čárkami (třeba 4, 3, 8) a pak klikněte na OK.

  Poznámka: Chybové hodnoty můžete taky definovat jako oblast buněk ve stejném excelovém sešitu. Pokud chcete vybrat oblast buněk, vymažte v dialogovém okně Custom Error Bars (Vlastní chybové úsečky) obsah pole Positive Error Value (Kladná chybová hodnota) nebo Negative Error Value (Záporná chybová hodnota) a pak vyberte oblast buněk, kterou chcete použít.

Přidání sloupců vzrůstu a poklesu

 1. V grafu vyberte datovou řadu, kterou chcete přidat up/Page down pruhů.

 2. Na kartě Návrh grafu klikněte na Přidat prvek grafu, přejděte na Sloupce vzrůstu a poklesu a potom klikněte na sloupce vzrůstu a poklesu.

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Viz taky

Vytvoření grafu

Změnit typ grafu existující graf s dílčí výsečí

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×