Animace, video a zvuk

Přidání, změna nebo odebrání přechodů mezi snímky

Přidání, změna nebo odebrání přechodů mezi snímky

Přechod snímku je vizuální efekt, který objevuje při přechodu z jednoho snímku na další během prezentace. U přechodových efektů můžete nastavit rychlost, přidat zvuk a přizpůsobit vzhled.

Působivé možnosti oznámení

49 sekund

Tip: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with transitions!

 • Kterou verzi používáte?
 • Novější verze
 • Office 2010
 • Office 2007

Přidejte přechody snímků, abyste prezentaci oživili

 1. Vyberte snímek, na který chcete přidat přechod.

 2. Vyberte kartu Přechody a zvolte požadovaný přechod. Výběrem přechodu zobrazíte náhled.

 3. Vyberte Možnosti efektu a zvolte směr a povahu přechodu.

 4. Vyberte Náhled, abyste se podívali, jak bude přechod vypadat.

Pokud chcete přechod odebrat, vyberte Přechody > Žádný.

Viz také

Nastavení načasování a rychlosti přechodu

Video: Přidání zvukového efektu k přechodu

Použití přechodu Morfing v PowerPointu (v Microsoftu 365 nebo PowerPointu 2019)

Přidání nebo změna přechodu snímku

 1. Na levé straně okna snímku klikněte v podokně, které obsahuje karty Osnova a Snímky, na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatury snímků pro snímky, u kterých chcete použít nebo změnit přechod snímku.

 3. Na kartě Přechody klikněte ve skupině Přechod na tento snímek na efekt přechodu snímku.

  Pokud chcete zobrazit další přechodové efekty, klikněte na tlačítko Více Tlačítko Více .

 4. Pokud chcete nastavit dobu trvání přechodu snímku mezi předchozím a aktuálním snímkem, na kartě Přechody ve skupině Časování zadejte nebo vyberte požadovanou rychlost v poli Doba trvání.

  Pokud chcete určit, za jak dlouho aktuální snímek přejde na následující, postupujte takto:

  • Pokud chcete na přejít na snímek při kliknutí myší, zaškrtněte ve skupině Časování políčko Při kliknutí myší.

  • Pokud chcete přejít na snímek po uplynutí zadaného času, ve skupině Časování zadejte požadovaný počet sekund do pole Za.

 5. Volitelné:

  • Pokud chcete použít stejný přechod pro celou prezentaci, klikněte ve skupině Časování na Použít u všech.

  • Pokud chcete použít přizpůsobitelné možnosti, které jsou k dispozici u většiny (ale ne u všech) přechodů, klikněte ve skupině Přechod na tento snímek na Možnosti efektu a vyberte požadovanou možnost.

 1. Na levé straně okna snímku klikněte v podokně, které obsahuje karty Osnova a Snímky, na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatury snímků pro snímky, ke kterým chcete přidat zvuk přechodu.

 3. Na kartě Přechody klikněte ve skupině Časování na šipku vedle možnosti Zvuk a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat zvuk ze seznamu, vyberte požadovaný zvuk.

  • Pokud chcete přidat zvuk, který v seznamu není, vyberte Jiný zvuk, vyhledejte zvukový soubor, který chcete přidat, a potom klikněte na Otevřít.

 4. Volitelné: Pokud chcete přidat stejný zvuk přechodu ke všem snímkům v prezentaci, klikněte ve skupině Přechod na tento snímek na Použít u všech.

 1. Na levé straně okna snímku klikněte v podokně, které obsahuje karty Osnova a Snímky, na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatury snímků pro snímky, ze kterých chcete odebrat přechod.

 3. Na kartě Přechody klikněte ve skupině Přechod na tento snímek na Žádný.

 4. Volitelné: Pokud chcete odebrat přechody z celé prezentace, klikněte ve skupině Přechod na tento snímek na Použít u všech.

Pokud hledáte informace o tom, jak přidávat přechody k textovým prvkům nebo objektům, přečtěte si článek Animace textu nebo objektů.

Přidání nebo změna přechodu snímku

 1. Na levé straně okna snímku klikněte v podokně, které obsahuje karty Osnova a Snímky, na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatury snímků pro snímky, u kterých chcete použít nebo změnit přechod snímku.

 3. Na kartě Animace klikněte ve skupině Přechod na tento snímek na efekt přechodu snímku.

  Pokud chcete zobrazit další přechodové efekty, klikněte na tlačítko Více Tlačítko Více .

 4. Pokud chcete nastavit rychlost přechodů mezi snímky, klikněte ve skupině Přechod na tomto snímek na šipku vedle možnosti Rychlost přechodu a potom vyberte požadovanou rychlost.

  Pokud chcete určit, za jak dlouho aktuální snímek přejde na následující, postupujte takto:

  • Pokud chcete na přejít na snímek při kliknutí myší, na kartě Animace zaškrtněte ve skupině Přechod na tento snímek políčko Při kliknutí myší.

  • Pokud chcete přejít na snímek po uplynutí zadaného času, na kartě Animace zadejte ve skupině Přechod na tento snímek do pole Automaticky za požadovaný počet sekund.

 5. Volitelné: Pokud chcete použít stejný přechod pro celou prezentaci, klikněte ve skupině Přechod na tento snímek na Použít u všech.

 1. Na levé straně okna snímku klikněte v podokně, které obsahuje karty Osnova a Snímky, na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatury snímků pro snímky, ke kterým chcete přidat zvuk přechodu.

 3. Na kartě Animace klikněte ve skupině Přechod na tento snímek na šipku vedle možnosti Zvuk přechodu a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat zvuk ze seznamu, vyberte požadovaný zvuk.

  • Pokud chcete přidat zvuk, který v seznamu není, vyberte Jiný zvuk, vyhledejte zvukový soubor, který chcete přidat, a potom klikněte na OK.

 4. Volitelné: Pokud chcete přidat stejný zvuk přechodu ke všem snímkům v prezentaci, klikněte ve skupině Přechod na tento snímek na Použít u všech.

 1. Na levé straně okna snímku klikněte v podokně, které obsahuje karty Osnova a Snímky, na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatury snímků pro snímky, ze kterých chcete odebrat přechod.

 3. Na kartě Animace klikněte ve skupině Přechod na tento snímek na Bez přechodu.

 4. Volitelné: Pokud chcete odebrat přechody z celé prezentace, klikněte ve skupině Přechod na tento snímek na Použít u všech.

Pokud hledáte informace o tom, jak přidávat přechody k textovým prvkům nebo objektům, přečtěte si článek Animace textu nebo objektů.

 • Kterou verzi používáte?
 • Novější verze
 • Office 2011

Přidání přechodu ke snímku

 1. V podokně miniatur klikněte na snímek, u kterého chcete přechod použít. Nastavení přechodu určuje, jakým způsobem se snímek objeví a jakým způsobem zmizí snímek předcházející. V následujícím příkladu použijeme přechod Prolnutí na snímek číslo 3. To znamená, že snímek číslo 2 bude postupně mizet a snímek číslo 3 se bude postupně objevovat.

  V podokně miniatur vyberte snímek, na který chcete přidat přechod.
 2. Na kartě Přechody najděte v galerii přechodů efekt, který chcete použít. Klikněte na šipku dolů, aby se zobrazila celá galerie. Klikněte na efekt, který chcete pro snímek použít, a podívejte se na náhled.

 3. Pokud chcete změnit to, jaký bude průběh přechodu (například ze které strany se nový snímek objeví), klikněte na Přechody > Možnosti efektu.

 4. Pokud chcete nastavit, jak rychle přechod proběhne, zadejte čas do pole Doba trvání. Čím vyšší číslo zadáte, tím bude přechod pomalejší.

 5. Kliknutím na Náhled se můžete podívat, jak bude přechod se vším tím, co jste pro něho nastavili, vypadat.

  Tlačítko Náhled na kartě Přechody

  Tip: Pokud chcete, aby byl přechod mezi všemi snímky v prezentaci stejný, klikněte na pásu karet na Použít u všech.
  Tlačítko Použít u všech na kartě Přechody

Odebrání přechodu

 • Klikněte na snímek, u kterého chcete přechod odebrat. Potom na kartě Přechody v galerii přechodů klikněte na Žádný.

  Zvýrazněná možnost odebrání přechodu

Nezapomeňte, že přechod určuje, jakým způsobem se snímek objeví a jakým způsobem předchozí snímek zmizí. Pokud tedy například nechcete, aby měl snímek číslo 2 závěrečný efekt, musíte odebrat přechod ze snímku číslo 3.

Tip: Pokud se chcete dozvědět, kde máte nastavený efekt přechodu, podívejte se, u kterých snímků v podokně miniatur se zobrazuje ikona přechodu.
Snímek s použitým přechodovým efektem označený ikonou padající hvězdy

Viz také

Animace textů a objektů v PowerPointu pro Mac

Jak vytvořit záznam prezentace

Přechody představují dynamický způsob přesunu z jednoho snímku na další během prezentace. Přechod můžete přidat jenom k jednomu snímku, můžete přidat různé přechody k různým snímkům nebo můžete přidat stejný přechod ke všem snímkům.

Přidání přechodu ke snímku

 1. V navigačním podokně klikněte na snímek, u kterého chcete přechod použít. Postup:

  1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Normal (Normální).

  2. V horní části navigačního podokna klikněte na kartu Slides  Karta Snímky (Snímky) a potom klikněte na snímek. V závislosti na šířce navigačního podokna se na kartách zobrazí buď názvy Karta s názvem Snímky (Snímky) a Karta s názvem Osnova (Osnova), nebo ikony Snímky  Karta Snímky a Osnova Karta Osnova .

 2. Na kartě Transitions (Přechody) klikněte ve skupině Transition to This Slide (Přechod na tento snímek) na přechod, který chcete použít.

  Karta Přechody, skupina Přechod na tento snímek

  Pokud chcete zobrazit více přechodů, najeďte myší na přechod a klikněte na Šipka Více .

  Pokud chcete přechod změnit na jinou variantu, například jiný směr pohybu po obrazovce, klikněte na Effect Options (Možnosti efektu) a vyberte požadovanou variantu. Můžete také změnit další možnosti, jako je délka trvání, zvuk nebo přechod na snímek.

  Přetáhnutí výběru

Použití přechodu u všech snímků

 1. Na kartě Transitions (Přechody) klikněte ve skupině Transition to This Slide (Přechod na tento snímek) na požadovaný přechod – například Fade (Prolnutí).

  Karta Přechody, skupina Přechod na tento snímek

  Pokud chcete zobrazit více přechodů, najeďte myší na přechod a klikněte na Šipka Více .

 2. Pokud chcete přechod změnit na jinou variantu, například jiný směr pohybu po obrazovce, klikněte na Effect Options (Možnosti efektu) a vyberte požadovanou variantu. Můžete také změnit další možnosti, jako je délka trvání, zvuk nebo přechod na snímek.

  Přetáhnutí výběru

 3. V části Apply To (Použít na) klikněte na All Slides (Všechny snímky).

  Karta Přechody, možnost použít u skupiny

Změna doby trvání přechodu

 1. V navigačním podokně klikněte na snímek nebo snímky s přechody, které chcete změnit. Postup:

  1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Normal (Normální).

  2. V horní části navigačního podokna klikněte na kartu Snímky Karta Snímky  a potom klikněte na snímek. Pokud chcete vybrat více snímků, podržte COMMAND  a postupně klikněte na snímky. Jestliže jste si snímky uspořádali do oddílů, můžete celou skupinu snímků vybrat kliknutím na název oddílu. V závislosti na šířce navigačního podokna se na kartách zobrazí buď názvy Karta s názvem Snímky (Snímky) a Karta s názvem Osnova (Osnova), nebo ikony Snímky  Karta Snímky a Osnova  Karta Osnova .

 2. Na kartě Transitions (Přechody) zadejte ve skupině Transition to This Slide (Přechod na tento snímek) do pole Duration (Doba trvání) požadovaný počet sekund nebo minut – jak dlouho má přechod trvat.

  Karta Přechody, skupina Přechod na tento snímek

Přidání zvuku

 1. V navigačním podokně klikněte na snímek nebo snímky s přechody, které chcete změnit. Postup:

  1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Normal (Normální).

  2. V horní části navigačního podokna klikněte na kartu Snímky Karta Snímky  a potom klikněte na snímek. Pokud chcete vybrat více snímků, podržte COMMAND  a postupně klikněte na snímky. Jestliže jste si snímky uspořádali do oddílů, můžete celou skupinu snímků vybrat kliknutím na název oddílu. V závislosti na šířce navigačního podokna se na kartách zobrazí buď názvy Karta s názvem Snímky (Snímky) a Karta s názvem Osnova (Osnova), nebo ikony Snímky  Karta Snímky a Osnova  Karta Osnova .

 2. Na kartě Transitions (Přechody) ve skupině Transition to This Slide (Přechod na tento snímek) klikněte v místní nabídce Sound (Zvuk) na požadovaný zvukový efekt.

  Karta Přechody, skupina Přechod na tento snímek

  Tip: Pokud chcete přehrát vlastní zvuk, klikněte v místní nabídce na Other Sound (Jiný zvuk) a vyhledejte požadovaný zvukový soubor.

Výběr způsobu přechodu na další snímek

 1. V navigačním podokně klikněte na snímek nebo snímky s přechody, které chcete změnit. Postup:

  1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Normal (Normální).

  2. V horní části navigačního podokna klikněte na kartu Slides  Karta Snímky (Snímky) a potom klikněte na snímek. Pokud chcete vybrat více snímků, podržte klávesu COMMAND a postupně klikněte na snímky. Jestliže jste si snímky uspořádali do oddílů, můžete celou skupinu snímků vybrat kliknutím na název oddílu. V závislosti na šířce navigačního podokna se na kartách zobrazí buď názvy Karta s názvem Snímky (Snímky) a Karta s názvem Osnova (Osnova), nebo ikony Snímky  Karta Snímky a Osnova  Karta Osnova .

 2. Na kartě Transitions (Přechody) zaškrtněte ve skupině Advance Slide (Přejít na snímek) políčko On Mouse Click (Při kliknutí myší) nebo After (Za).

  Karta Přechody, skupina Přejít na snímek

  Pokud zaškrtnete políčko After (Za), zadejte počet sekund.

Odebrání přechodů

 1. V navigačním podokně klikněte na snímek nebo snímky s přechody, které chcete odebrat. Postup:

  1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Normal (Normální).

  2. V horní části navigačního podokna klikněte na kartu Snímky Karta Snímky  a potom klikněte na snímek. Pokud chcete vybrat více snímků, podržte COMMAND  a postupně klikněte na snímky. Jestliže jste si snímky uspořádali do oddílů, můžete celou skupinu snímků vybrat kliknutím na název oddílu. V závislosti na šířce navigačního podokna se na kartách zobrazí buď názvy Karta s názvem Snímky (Snímky) a Karta s názvem Osnova (Osnova), nebo ikony Snímky  Karta Snímky a Osnova  Karta Osnova .

 2. Na kartě Transitions (Přechody) klikněte ve skupině Transition to This Slide (Přechod na tento snímek) na None (Žádný).

  Žádný

Viz také

Použití přechodu u všech snímků

Přechody ve starších verzích PowerPointu

Přidání nebo změna přechodu snímku

 1. V podokně miniatur vyberte snímek, u kterého chcete použít nebo změnit přechod. Přechod začne na předchozím snímku a bude pokračovat na vybraném snímku.

  Zobrazuje podokno snímků v PowerPointu s vybraným třetím snímkem.

 2. Na kartě Přechody najděte v galerii přechodů požadovaný efekt.

 3. Klikněte na Možnosti efektu a vyberte, jak se má přechod zobrazit.

 4. Volitelné:

  • Do pole Doba trvání na pásu karet zadejte čas, abyste nastavili, jak rychlý má přechod být. Čím vyšší číslo nastavíte, tím bude přechod pomalejší. Další informace o načasování přechodů si můžete přečíst v tématu Nastavení rychlosti a načasování přechodů.

  • Pokud chcete, aby byl přechod mezi všemi snímky v prezentaci stejný, klikněte na Použít u všech.

 5. Pokud si chcete přechod prohlédnout v akci, vyberte snímek, kde přechod začíná, a potom klikněte na ikonu Prezentace Tlačítko pro spuštění prezentace. v pravém dolním rohu okna prohlížeče.

  Pokud chcete spustit prezentaci od aktuálního snímku, klikněte na tlačítko Prezentace v pravém dolním rohu prohlížeče.

  (Toto tlačítko zahájí prezentaci na aktuálně vybraném snímku – nezahájí ji tedy od začátku).

Pamatujte na to, že přechod má vliv na to, jak se snímek objeví, ne na to, jak zmizí. Takže když budete chtít například odebrat závěrečné efekty pro snímek 2, odeberte přechod ze snímku 3.

 • Klikněte na snímek, který nemá mít žádný přechod. Potom na kartě Přechody v galerii přechodů klikněte na Žádný.

  Kartu Přechodů na Pásu karet v PowerPointu.

  Zpět k našemu příkladu: Pokud snímek 3 nemá žádný přechod, zobrazí se hned po tom, co zmizí snímek 2.

  Pokud chcete odebrat přechody ze všech snímků, po kliknutí na Žádný klikněte na pásu karet na Použít u všech.

Pokud hledáte informace o tom, jak přidávat animace k textovým prvkům nebo objektům na jednom snímku, přečtěte si článek Animace textu nebo objektů.

Přidání přechodu

 1. Otevřete prezentaci.

 2. Na tabletu s Androidem klepněte na kartu Přechody.

  Karta Přechody

  Na telefonu s Androidem klepněte na ikonu pro úpravy Ikona Upravit v horní části obrazovky, klepněte na Domů a potom klepněte na Přechody.

 3. Klepněte na šipku dolů, abyste rozbalili přechodové efekty. Zobrazí se galerie přechodových efektů seskupených do kategorií Jednoduché, Složité a Dynamické.

  Přechodové efekty

 4. Vyberte si požadovaný přechod – klepněte například na Morfing, aby se jeden snímek postupně změnil na další snímek.

 5. Vyberte Možnosti efektu a zvolte směr přechodu.

  Možnosti efektu

 6. (Volitelné) Klepněte na Použít u všech, pokud chcete použít stejný přechod u všech snímků v prezentaci.

Odebrání přechodu

 1. Na tabletu s Androidem klepněte na kartu Přechody. Na telefonu s Androidem klepněte na ikonu pro úpravy </c0> v horní části obrazovky, klepněte na Domů a potom klepněte na Přechody.

 2. Rozbalte přechodové efekty.

 3. Klepněte na Žádný.

  Odebrání přechodů

Přidání přechodu

 1. Otevřete prezentaci.

 2. Na iPadu klepněte na kartu Přechody.

  Karta Přechody

  Na iPhonu klepněte na ikonu pro úpravy Ikona Upravit , klepněte na Domů a potom klepněte na Přechody.

 3. Klepněte na Efekt přechodu. Zobrazí se galerie přechodových efektů seskupených do kategorií Jednoduché a Složité.

  Přechodové efekty

 4. Vyberte si požadovaný přechod – klepněte například na Morfing, aby se jeden snímek postupně změnil na další snímek.

 5. Klepněte na Možnosti efektu a vyberte efekt. (Tyto možnosti se liší v závislosti na zvoleném přechodu).

  Možnosti efektu

 6. (Volitelné) Klepněte na Použít u všech, pokud chcete použít stejný přechod u všech snímků v prezentaci.

Odebrání přechodu

 1. Na iPadu klepněte na kartu Přechody. Na iPhonu klepněte na ikonu pro úpravy </c0>, klepněte na Domů a potom klepněte na Přechody.

 2. Klepněte na Efekt přechodu.

 3. Klepněte na Žádný.

  Odebrání přechodů

Přidání přechodu

 1. Otevřete prezentaci.

 2. Klepněte na kartu Přechody.

  Karta Přechody

  Na telefonu s Windows poklepejte na požadovaný snímek a potom klepněte na možnost pro další Více v pravém dolním rohu obrazovky, klepněte na Domů a potom klepněte na Přechody.

 3. Klepněte na šipku dolů, abyste rozbalili přechodové efekty. Zobrazí se galerie přechodových efektů seskupených do kategorií Jednoduché, Složité a Dynamické.

  Přechodové efekty

 4. Vyberte si požadovaný přechod – klepněte například na Morfing, aby se jeden snímek postupně změnil na další snímek.

 5. Vyberte Možnosti efektu a zvolte směr přechodu.

  Možnosti efektu

 6. Klepnutím na Náhled zobrazíte, jak bude vypadat efekt použitý na snímku.

  Náhled přechodů

 7. (Volitelné) Klepněte na Použít u všech, pokud chcete použít stejný přechod u všech snímků v prezentaci.

Odebrání přechodu

 1. Klepněte na kartu Přechody. Na telefonu s Windows poklepejte na požadovaný snímek a potom klepněte na možnost pro Více další v pravém dolním rohu obrazovky, klepněte na Domů a potom klepněte na Přechody.

 2. Rozbalte přechodové efekty.

 3. Klepněte na Žádný.

  Odebrání přechodů

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×