Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Kromě vytváření vlastních úkolů můžete vytvářet úkoly, které můžete přiřadit ostatním.

Úkoly pomáhají sledovat to, co potřebujete. Můžete je i přidělovat dalším lidem.

 1. Na navigační panel klikněte na Úkoly a potom na Nový úkol nebo otevřete existující úkol.

  Klávesová zkratka    Pokud chcete vytvořit úkol, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+K.

 2. Klikněte na Přidělit úkol.

  Příkaz Přidělit úkol na pásu karet

 3. Do pole Komu napište jméno nebo e-mailovou adresu.

 4. Zadejte Předmět, Datum zahájení a Termín splnění.

  Pole Datum zahájení a Termín splnění u přiděleného úkolu

 5. Pokud chcete úkol opakovat, klikněte na Opakování, vyberte požadované možnosti a klikněte na OK.

 6. Klikněte na Odeslat.

  Poznámka: Když někomu přidělíte opakovaný úkol, jeho kopie zůstane v seznamu vašich úkolů, ale nikdy se neaktualizuje. Pokud zaškrtnete políčko Po dokončení úkolu odeslat závěrečnou zprávu o stavu, přijdou vám zprávy o stavu každého přiděleného opakovaného úkolu.

Když otevřete úkol, který jste přidělili, můžete sledovat průběh přidělených úkolů díky poli Hotovo (%)proj, které můžete aktualizovat vy nebo příjemce, když vám posílá zprávu o stavu přiděleného úkolu.

Poznámka: Úkoly přiřazené z Outlook Windows musí být přijaty nebo odmítnuty pomocí Outlook pro Windows aplikace. Toto prostředí není podporované Outlook na webu. 

Outlook dokáže sledovat průběh úkolu přiděleného jednomu člověku. Pokud chcete, aby na jednom úkolu pracovalo několik lidí, dobrým řešením je rozdělit ho na menší části a každou z nich přiřadit jednotlivě. Jestli chcete například sledovat psaní zprávy, které mají na starost tři autoři, vytvořte tři samostatné úkoly pojmenované Napsat zprávu: Lenka, Napsat zprávu: Karel a Napsat zprávu: Michal a přidělte jednotlivé úkoly příslušnému autorovi.

Sledování úkolů, které jste přiřadili někomu jinému

 1. Na navigační panel klikněte na Úkoly.

 2. Klikněte na Zobrazení > Změnit zobrazení > Přiřazeno.

Příkaz pro zobrazení přiřazených úkolů na pásu karet

Přiřazené úkoly chybí

Pokud přiřazené úkoly nevidíte, Outlook možná není nastavený na uchovávání kopií přiřazených úkolů.

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Úkoly.

 2. Na kartě Možnosti úkolů zaškrtněte Aktualizovat můj seznam úkolů kopiemi úkolů, které přiřadím jiným osobám.

Aktualizovat můj seznam úkolů kopiemi úkolů, které přiřadím jiným osobám

Po zapnutí této možnosti se nezačnou sledovat už přiřazené úkoly – bude se vztahovat jenom na nově přiřazené úkoly.

Až vytvoříte úkol a přiřadíte ho někomu jinému, možná budete muset plnit některé povinnosti správy, dokud nebude dokončený. Můžete třeba chtít zprávy o stavu a aktualizace průběhu úkolu. Pokud ho osoba, které úkol přiřadíte, odmítne, můžete ho znovu přiřadit někomu jinému.

Pokud chcete úkol přiřadit, nejdřív ho vytvořte a pak ho odešlete jako žádost o úkol někomu jinému. Osoba, která obdrží žádost o úkol, se stane dočasným vlastníkem úkolu. Tato osoba může úkol odmítnout, přijmout nebo přiřadit úkol někomu jinému. Pokud je úkol odmítnutý, vrátí se vám.

Poznámka: I když se vám odmítnutý úkol vrátí, příjemce úkol stále vlastní, dokud ho nevrátíte zpět do vlastního seznamu úkolů.

Přiřazení úkolu někomu

 1. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Přiřazení nového úkolu     V nabídce File (Soubor) přejděte na New (Nový)a potom klikněte na Task Request (Žádost o úkol).

   Odeslat zadání úkolu zvolené osobě

  • Přiřazení existujícího úkolu     V seznamu úkolů otevřete úkol, který chcete přiřadit. Na kartě Úkol klikněte ve skupině Spravovat úkol na Přiřadit úkol.

 2. Do pole Komu zadejte jméno nebo e-mailovou adresu osoby, které chcete úkol přiřadit.

  Pokud chcete vybrat jméno ze seznamu, klikněte na tlačítko Do.

 3. Do pole Předmět zadejte název úkolu.

  Poznámka: U existujícího úkolu je pole Předmět už vyplněné.

 4. Vyberte požadované možnosti Termín splatnosti a Stav.

 5. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zachovat aktualizovanou kopii tohoto úkolu v seznamu úkolů a políčko Po dokončení úkolu odeslat zprávu o stavu.

 6. Pokud chcete, aby se úkol opakoval, vyberte na kartě Úkol ve skupině Možnosti možnost Opakování,vyberte požadované možnosti a potom klikněte na OK.

 7. Do textu opakovaného úkolu zadejte všechny informace, které chcete do úkolu zahrnout.

 8. Klikněte na Odeslat Obrázek tlačítka.

  Poznámka: Pokud přiřadíte opakovaný úkol, zůstane kopie úkolu v seznamu úkolů, ale nebude aktualizována. Pokud zaškrtáte políčko Po dokončení tohoto úkolu odeslat zprávu o stavu, zobrazí se zpráva o stavu pro každý dokončený výskyt úkolu.

 1. Otevřete úkol, který chcete odeslat.

 2. Na kartě Úkol klikněte ve skupině Spravovat úkol na Přeposlání.

  Klávesovou zkratkou pro přeposílání úkolu stiskněte kombinaci kláves CTRL+F.

 3. Do polí Komu a Kopie zadejte jména příjemců nebo e-mailové adresy.

 4. Do textu úkolu zadejte libovolnou zprávu, kterou chcete zahrnout. Pokud chcete odeslat víc než jeden úkol, přetáhněte další úkoly ze seznamu úkolů do textu úkolu, který přeposíláte.

 5. Klikněte na Odeslat Obrázek tlačítka.

 1. Otevřete e-mailovou zprávu obsahující žádost o úkol. Tato zpráva je obvykle ve složce Odeslaná pošta.

 2. Na kartě Úkol klikněte ve skupině Spravovat úkol na vrátit se do seznamu úkolů.

Úkol můžete také uvolnit ze zprávy o odmítnutých úkolech kliknutím na Vrátit se do seznamu úkolů.

Úkoly, které jste přiřadili jiným lidem, můžete sledovat třemi způsoby:

 • Automatické uchování kopií úkolů, které přiřadíte, a přijímání automatických zpráv o stavu    

  1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti.

  2. Klikněte na Možnosti úkolu.

  3. Zaškrtněte políčko Zachovat aktualizované kopie přiřazených úkolů v seznamu úkolů.

  4. Zaškrtněte políčko Po dokončení přiřazených úkolů odesílat zprávy o stavu.

 • Zobrazení úkolů, které jste přiřadili ostatním    

  1. Klikněte na Úkoly.

  2. V nabídce View (Zobrazení) přejděte na Current View (Aktuální zobrazení)a potom klikněte na Assignment (Přiřazení).

 • Zobrazení seznamu lidí, kteří dostávají aktualizované kopie přiřazeného úkolu    

  1. Otevřete přiřazený úkol, pro který chcete zobrazit seznam.

  2. Na kartě Podrobnosti zobrazte názvy v seznamu Aktualizovat.

 1. Otevřete úkol nebo žádost o úkol.

 2. Na kartě Úkol klikněte ve skupině Spravovat úkol na Přijmout nebo Odmítnout.

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Před odesláním klikněte na Upravitodpověď, zadejte komentář do zprávy a klikněte na Odeslat.

  • Klikněte na Odeslat odpověď hned.

 1. Otevřete úkol, pro který chcete odeslat zprávu o stavu nebo komentář.

 2. Na kartě Úkol klikněte ve skupině Spravovat úkol na Odeslat zprávu o stavu, Odpovědětnebo Odpovědět všem.

 3. Do polí Komu a Kopie zadejte jména příjemců nebo e-mailové adresy.

  Pokud je úkol přiřazený vám, automaticky se přidávají jména lidí, které chcete aktualizovat.

 4. Do textu zprávy zadejte všechny informace, které chcete zahrnout do zprávy o stavu.

 5. Klikněte na Odeslat Obrázek tlačítka.

Až vytvoříte úkol a přiřadíte ho někomu jinému, možná budete muset plnit některé povinnosti správy, dokud nebude dokončený. Můžete třeba chtít zprávy o stavu a aktualizace průběhu úkolu. Pokud ho osoba, které úkol přiřadíte, odmítne, můžete ho znovu přiřadit někomu jinému.

Pokud chcete úkol přiřadit, nejdřív ho vytvořte a pak ho odešlete jako žádost o úkol někomu jinému. Osoba, která obdrží žádost o úkol, se stane dočasným vlastníkem úkolu. Tato osoba může úkol odmítnout, přijmout nebo přiřadit úkol někomu jinému. Pokud je úkol odmítnutý, vrátí se vám.

Poznámka: I když se vám odmítnutý úkol vrátí, příjemce úkol stále vlastní, dokud ho nevrátíte zpět do vlastního seznamu úkolů.

Přiřazení úkolu někomu

 1. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Přiřazení nového úkolu     V nabídce File (Soubor) přejděte na New (Nový)a potom klikněte na Task Request (Žádost o úkol).

   Odeslat zadání úkolu zvolené osobě

  • Přiřazení existujícího úkolu     V seznamu úkolů otevřete úkol, který chcete přiřadit. Na kartě Úkol klikněte ve skupině Spravovat úkol na Přiřadit úkol.

 2. Do pole Komu zadejte jméno nebo e-mailovou adresu osoby, které chcete úkol přiřadit.

  Pokud chcete vybrat jméno ze seznamu, klikněte na tlačítko Do.

 3. Do pole Předmět zadejte název úkolu.

  Poznámka: U existujícího úkolu je pole Předmět už vyplněné.

 4. Vyberte požadované možnosti Termín splatnosti a Stav.

 5. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zachovat aktualizovanou kopii tohoto úkolu v seznamu úkolů a políčko Po dokončení úkolu odeslat zprávu o stavu.

 6. Pokud chcete, aby se úkol opakoval, vyberte na kartě Úkol ve skupině Možnosti možnost Opakování,vyberte požadované možnosti a potom klikněte na OK.

 7. Do textu opakovaného úkolu zadejte všechny informace, které chcete do úkolu zahrnout.

 8. Klikněte na Odeslat Obrázek tlačítka.

  Poznámka: Pokud přiřadíte opakovaný úkol, zůstane kopie úkolu v seznamu úkolů, ale nebude aktualizována. Pokud zaškrtáte políčko Po dokončení tohoto úkolu odeslat zprávu o stavu, zobrazí se zpráva o stavu pro každý dokončený výskyt úkolu.

 1. Otevřete úkol, který chcete odeslat.

 2. Na kartě Úkol klikněte ve skupině Spravovat úkol na Přeposlání.

  Klávesovou zkratkou pro přeposílání úkolu stiskněte kombinaci kláves CTRL+F.

 3. Do polí Komu a Kopie zadejte jména příjemců nebo e-mailové adresy.

 4. Do textu úkolu zadejte libovolnou zprávu, kterou chcete zahrnout. Pokud chcete odeslat víc než jeden úkol, přetáhněte další úkoly ze seznamu úkolů do textu úkolu, který přeposíláte.

 5. Klikněte na Odeslat Obrázek tlačítka.

 1. Otevřete e-mailovou zprávu obsahující žádost o úkol. Tato zpráva je obvykle ve složce Odeslaná pošta.

 2. Na kartě Úkol klikněte ve skupině Spravovat úkol na vrátit se do seznamu úkolů.

Úkol můžete také uvolnit ze zprávy o odmítnutých úkolech kliknutím na Vrátit se do seznamu úkolů.

Úkoly, které jste přiřadili jiným lidem, můžete sledovat třemi způsoby:

 • Automatické uchování kopií úkolů, které přiřadíte, a přijímání automatických zpráv o stavu    

  1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti.

  2. Klikněte na Možnosti úkolu.

  3. Zaškrtněte políčko Zachovat aktualizované kopie přiřazených úkolů v seznamu úkolů.

  4. Zaškrtněte políčko Po dokončení přiřazených úkolů odesílat zprávy o stavu.

 • Zobrazení úkolů, které jste přiřadili ostatním    

  1. Klikněte na Úkoly.

  2. V nabídce View (Zobrazení) přejděte na Current View (Aktuální zobrazení)a potom klikněte na Assignment (Přiřazení).

 • Zobrazení seznamu lidí, kteří dostávají aktualizované kopie přiřazeného úkolu    

  1. Otevřete přiřazený úkol, pro který chcete zobrazit seznam.

  2. Na kartě Podrobnosti zobrazte názvy v seznamu Aktualizovat.

 1. Otevřete úkol nebo žádost o úkol.

 2. Na kartě Úkol klikněte ve skupině Spravovat úkol na Přijmout nebo Odmítnout.

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Před odesláním klikněte na Upravitodpověď, zadejte komentář do zprávy a klikněte na Odeslat.

  • Klikněte na Odeslat odpověď hned.

 1. Otevřete úkol, pro který chcete odeslat zprávu o stavu nebo komentář.

 2. Na kartě Úkol klikněte ve skupině Spravovat úkol na Odeslat zprávu o stavu, Odpovědětnebo Odpovědět všem.

 3. Do polí Komu a Kopie zadejte jména příjemců nebo e-mailové adresy.

  Pokud je úkol přiřazený vám, automaticky se přidávají jména lidí, které chcete aktualizovat.

 4. Do textu zprávy zadejte všechny informace, které chcete zahrnout do zprávy o stavu.

 5. Klikněte na Odeslat Obrázek tlačítka.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×