Přijímání a uskutečňování hovorů za skupinu odpovědí v aplikaci Lync 2010

Jako agent skupiny odpovědí jste byli vybráni, abyste pomohli s přijímáním telefonních hovorů u konkrétní skupiny. Pomocí komunikačního softwaru Microsoft Lync 2010 můžete přijímat telefonní hovory přicházející do skupiny a spravovat je.

Co chcete udělat?

Zjištění, u kterých skupin jste agentem

Můžete být anonymním agentem – v tom případě volající neuvidí vaše jméno, jen název skupiny. Chcete-li zjistit, u kterých skupin jste agentem, postupujte takto:

 • V hlavním okně aplikace Lync klikněte na šipku Zobrazit nabídku Ikona Možnosti , přejděte na položku Nástroje a klikněte na příkaz Nastavené skupiny odpovědí.

Zobrazí se stránka Skupiny agentů uvádějící všechny skupiny, u kterých jste agentem, a informace o tom, zda jste k jednotlivým skupinám přihlášeni. Existují dva typy skupin:

 • K formálním skupinám se musíte ručně přihlásit, abyste mohli přijímat hovory.

 • K neformálním skupinám budete automaticky přihlášeni, jakmile se přihlásíte k aplikaci Lync 2010. U těchto skupin nelze zrušit zaškrtnutí políčka Přihlášen.

  Stránka Skupiny agenta

Pokud jste agentem pro více webů, zobrazí se pro každý web samostatná stránka.

Začátek stránky

Přihlášení k formální skupině

Chcete-li se přihlásit k formální skupině, postupujte takto:

 1. V hlavním okně aplikace Lync klikněte na šipku Zobrazit nabídku, přejděte na položku Nástroje a klikněte na příkaz Nastavené skupiny odpovědí.

 2. Na stránce Skupiny agenta zaškrtněte políčko Přihlášený vedle požadované skupiny.

Začátek stránky

Přijetí hovoru

Pokud jste přihlášeni ke skupině, jste připraveni přijmout hovor. V upozornění na příchozí hovor bude uvedeno, která skupina na vás hovor směruje.

 • Chcete-li přijmout hovor, klikněte na upozornění na příchozí hovor.

  Kliknutí na upozornění na příchozí hovor

  Poznámka: Pokud byly volajícímu při prvním spojení poskytnuty určité možnosti, objeví se v okně konverzace oblast Poznámky od uživatele (název skupiny) s pokyny, které volající slyšel, a s možností, kterou vybral. Uvidíte také, jak dlouho volající čekal na spojení s vámi.

Začátek stránky

Přidání rychlých zpráv k hovoru

Během hovoru můžete odesílat rychlé zprávy, aniž byste hovor museli přerušit.

 • Chcete-li během hovoru odeslat rychlou zprávu, klikněte v okně konverzace na tlačítko Rychlé zprávy.

Začátek stránky

Přidání videa k hovoru

Pokud to umožňuje vaše společnost a pokud máte audiovizuální hardware, můžete k hovoru přidat video.

 • Chcete-li během hovoru přidat video, klikněte v okně konverzace na tlačítko Video.

Začátek stránky

Uskutečnění hovoru za skupinu odpovědí

Hovory můžete uskutečňovat pouze za anonymní skupiny odpovědí.

 1. V hlavním okně aplikace Lync umístěte ukazatel myši na kontakt, kterému chcete zavolat, a poté klikněte na šipku vedle tlačítka Zavolat. (Můžete to provést i na kartě kontaktu.)

 2. V rozevíracím seznamu Zavolat klikněte na skupinu odpovědí, za kterou chcete hovor uskutečnit.

 3. Klikněte na číslo, na které chcete volat, nebo klikněte na možnost Nové číslo a zadejte nové číslo.

  Poznámka: Za skupinu odpovědí se nemůžete připojit ke konferenčnímu hovoru nebo schůzce ani je zahájit a rovněž není možné sdílet obsah nebo zaznamenat hovor. Po zahájení hovoru můžete přidávat rychlé zprávy nebo video.

Začátek stránky

Přesměrování příchozího volání skupiny odpovědí

Příchozí volání můžete přesměrovat na jiné číslo.

 • Když obdržíte upozornění na hovor, můžete příchozí volání přesměrovat – klikněte na tlačítko Přesměrovat a vyberte požadované alternativní číslo.

Poznámka: Agenti nemohou přesměrovávat příchozí hovory na zasílání rychlých zpráv nebo osobní hlasovou poštu.

Začátek stránky

Přepojení příchozího volání skupiny odpovědí

Příchozí volání skupiny odpovědí můžete přepojit dvěma způsoby:

 • Přímo – aniž byste nejprve hovořili s osobou, na kterou volání přepojujete.

 • Po konzultaci s osobou, na kterou chcete volání přepojit. Tento způsob použijte, chcete-li se ujistit, zda osoba může hovor přijmout.

Přímé přepojení

 1. V okně konverzace klikněte na tlačítko Přidržet a potom na možnost Přepojit.

 2. Klikněte na možnost Jiná osoba nebo číslo.

 3. Vyberte osobu (nebo ji nejprve vyhledejte).

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Přepojení po konzultaci

 1. V okně konverzace klikněte na tlačítko Přidržet.

 2. Z hlavního okna aplikace Lync (nikoli z okna konverzace) zavolejte zamýšleného příjemce volání pomocí seznamu Kontakty (či zadejte jméno nebo číslo).

 3. Požádejte o souhlas s přepojením a vraťte se do původního okna konverzace.

 4. Klikněte na možnost Přepojit, umístěte ukazatel myši na položku Aktuální konverzace a vyberte požadovanou osobu.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

×