Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

K připojení k databázi OLAP (Online Analytical Processing) Office datové připojení (.odc).

 1. Na kartě Data vyberte Získat data >z databáze > Analysis Services.

  Poznámka: Pokud používáte Excel 2013, 2010 nebo 2007, vyberte na kartě Data ve skupině Na kartě Získejte externí data možnost Z jiných zdrojů > From Analysis Services.

  Vybrat ze služby Analysis Services

  Spustí se Průvodce datovým připojením. Tento průvodce má tři obrazovky. 

  Obrazovka Průvodce datovým připojením 1

 2. Do textového pole Název serveru zadejte název serveru OLAP.

  Poznámka: Pokud chcete zadat soubor offline datové krychle, zadejte úplnou cestu k souboru, název souboru a příponu. Další informace o vytváření offline souborů datových krychlí najdete v tématu Vytvoření offline souboru datové krychle z databáze serveru OLAP.

 3. V části Přihlásit se kpřihlašovacím údajům proveďte jednu z těchto akcí:

  • Pokud chcete použít aktuální uživatelské Windows a heslo, klikněte na Použít Windows ověřování.

  • Pokud chcete zadat uživatelské jméno a heslo databáze, klikněte na Použít následující uživatelské jméno a heslo a potom zadejte uživatelské jméno a heslo do odpovídajících textových polí Uživatelské jméno a Heslo.

   Poznámka zabezpečení: 

   • Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Slabá hesla obsahují jenom některé z těchto znaků. Například Y6dh!et5 je silné heslo a House27 je slabé heslo. Hesla by měla obsahovat 8 a více znaků. Ještě vhodnější jsou hesla obsahující 14 nebo víc znaků.

   • Je velice důležité, abyste si své heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, společnost Microsoft je nemůže odnikud načíst. Pokud si heslo zapíšete, uložte je na bezpečném místě odlišném od místa uložení informací, které heslo pomáhá chránit.

 4. Kliknutím na Další přejděte na další obrazovku průvodce.

  Obrazovka Průvodce datovým připojením 2

 5. V části Vyberte databázi obsahující požadovaná datavyberte databázi.

 6. Pokud se chcete připojit k datová krychle databáze, ujistěte se, Připojení je vybraná konkrétní datová krychle nebo tabulka, a pak vyberte v seznamu datovou krychli.

 7. Kliknutím na Další přejděte na další obrazovku průvodce.

  Obrazovka Průvodce datovým připojením 3

 8. Volitelně můžete v textovém poli Název souboru upravit výchozí název souboru. Kliknutím na Procházet můžete změnit výchozí umístění souboru nebo vyhledat existující názvy souborů.

 9. Volitelně můžete do textových polí Popis , Popisný název a Hledat klíčová slova zadat popis souboru, popisný název a běžná hledaná slova.

 10. Pokud chcete zajistit, aby se soubor připojení vždy používal při aktualizaci kontingenční tabulky, klikněte na Vždy se pokoušet aktualizovat tato data pomocí tohoto souboru. Toto políčko zajistí, že aktualizace souboru připojení budou vždy používány všemi sešity, které tento soubor připojení používají.

 11. Pokud chcete určit, jak se má kontingenční tabulka otevřít, pokud je sešit uložený do Excel Services a je otevřený pomocí Excel Services, klikněte na Ověřování Nastavenía vyberte jednu z následujících možností pro přihlášení ke zdroji dat:

  • Windows Ověřování    Tuto možnost vyberte, pokud Windows uživatelské jméno a heslo aktuálního uživatele. Jedná se o nejbezpečnější metodu, ale může to mít vliv na výkon v případě, že existuje mnoho uživatelů.

  • Jednotné přihlašování    Tuto možnost vyberte, pokud chcete použít jednotné přihlašování, a do textového pole SSO ID zadejte příslušný identifikační řetězec. Správce webu může nakonfigurovat SharePoint web tak, aby mohl používat databázi jednotného přihlašování, kde je možné ukládat uživatelské jméno a heslo. Tato metoda může být nejefektivnější, pokud existuje mnoho uživatelů.

  • Žádné    Tuto možnost vyberte, pokud chcete do souboru připojení uložit uživatelské jméno a heslo.

   Poznámka zabezpečení: Při připojování ke zdrojům dat se nepoužívejte k ukládání přihlašovacích informací. Tyto informace mohou být uložené ve formátu prostého textu a uživatel se zlými úmysly by k informacím mohl přistupovat, aby mohl ohrozit zabezpečení zdroje dat.

   Poznámka: Nastavení ověřování používá jenom Excel Services, a ne Microsoft Office Excel. Pokud chcete zajistit přístup ke stejným datům bez ohledu na to, jestli sešit otevřete v aplikaci Excel nebo Excel Services, zkontrolujte, jestli je nastavení ověřování v Excel stejné.

 12. Klikněte na OK.

 13. Kliknutím na Dokončit zavřete Průvodce datovým připojením.

  Zobrazí se dialogové okno Importovat data.

  Import dat

 14. V části Vyberte způsob zobrazení těchto dat v sešitu proveďte jednu z těchto akcí:

  • Pokud chcete vytvořit jenom sestavu kontingenční tabulky, klikněte na Sestava kontingenční tabulky.

  • Pokud chcete vytvořit sestavu kontingenční tabulky a PivotChart, klikněte na PivotChart a sestavu kontingenční tabulky.

  • Pokud chcete vybrané připojení uložit do sešitu pro pozdější použití, klikněte na Pouze vytvořit připojení. Toto políčko zajistí, že připojení používají vzorce obsahující funkce datové krychle, které vytvoříte, a že nechcete vytvořit sestavu kontingenční tabulky.

 15. V části Kam chcete data umístit?proveďte jednu z těchto akcí:

  • Pokud chcete kontingenční tabulku nebo sestavu PivotChart listu umístit do existujícího listu, vyberte Existující list a zadejte první buňku v oblasti buněk, do které chcete sestavu kontingenční tabulky najít.

   Můžete také kliknout na Sbalit dialog Obrázek tlačítka dočasně skrýt dialogové okno, vybrat počáteční buňku na listu a pak stisknout Rozbalit dialogové okno Obrázek tlačítka.

 16. Pokud chcete sestavu kontingenční tabulky umístit do nového listu počínaje buňkou A1, klikněte na Nový list.

 17. Volitelně můžete změnit vlastnosti připojení kliknutím na Vlastnosti ,provedením změn v dialogovém okně Vlastnosti připojení a kliknutím na OK. Další informace najdete v článku Vlastnosti připojení.

Tip: Pokud používáte sešit připojený k databázi služby SQL Server Analysis Services, budete možná potřebovat další informace k zodpovězení konkrétních otázek k produktu, jako jsou referenční informace o multidimenzionálních výrazech (MDX) nebo konfigurační postupy pro server OLAP (Online Analytical Processing).

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×