Přizpůsobení výchozího nastavení pro databáze

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Různá nastavení pro desktopové databáze Accessu se dají přizpůsobit kliknutím na Soubor > Možnosti > Nastavení klienta. Nastavení provedená v této kategorii budou platit pro všechny soubory desktopových databází Access na vašem počítači.

Co chcete udělat?

Přizpůsobit chování kurzoru a kláves

Nastavit možnosti zobrazení funkce

Změnit možnosti tisku

Nastavit běžné možnosti databáze

Přizpůsobit upřesněné možnosti pro aplikaci

Nastavit možnosti pro zobrazení specifické pro určitý jazyk

Přizpůsobení chování kurzoru a kláves

Díky následujícím možnostem můžete nastavit chování kurzoru při použití určitých kláves. Informace o nastavení chování kurzoru specifického pro určitý jazyk najdete v části Pohyb kurzoru v tématu Nastavení možností pro zobrazení specifické pro určitý jazyk dál v tomto článku.

Nastavení akce chování kurzoru po stisknutí klávesy ENTER:

Možnost

Popis

Nepřecházet

Kurzor bude ponechán v aktuálním poli.

Další pole

Přesune kurzor do dalšího pole. Ve výchozím nastavení je další pole umístěno vpravo nebo vlevo od aktuálního pole, v závislosti na nastaveném směru textu. Toto nastavení je výchozí.

Další záznam

Přesune kurzor do aktuálního pole v dalším záznamu. Při zobrazení více záznamů bude další záznam ten, který je umístěný přímo pod aktuálním záznamem.

Pokud chcete nastavit, jak se kurzor chová na formulářích a datových listech, když použijete klávesy ENTER, TAB a šipkami, vyberte možnost z části pole chování při zadávání :

Možnost

Popis

Výběr celého pole

Po vložení kurzoru do pole vybere celé pole.

Přejít na začátek pole

Po vložení do pole kurzor přejde na začátek pole.

Přechod na konec pole

Po vložení do pole kurzor přejde na konec pole.

Upravte způsob chování kurzoru při použití kláves se šipkami pomocí možností chování kurzorových kláves :

Zobrazení možností pohybu kláves se šipkami

Možnost

Popis

Pole Next

Po stisknutí kláves se šipkou vpravo nebo vlevo v závislosti na nastavení jazyka přesune kurzor na další nebo předchozí pole.

Další znak

Po stisknutí kláves Šipka vpravo nebo šipka vlevo přesune kurzor na další nebo předchozí znak v poli.

Kurzor se zastavuje u prvního nebo posledního pole

Pokud je tato možnost vybrána, zabrání klávesy se šipkou doleva nebo doprava přesunout kurzor z prvního nebo posledního pole na předchozí nebo další záznam.

Začátek stránky

Nastavení možností zobrazení funkce

Pro zobrazení užitečných prvků, jako jsou například animace a stavové řádky, můžete přizpůsobit následující nastavení v možnostech Zobrazení.

Možnost

Popis

Zobrazit tento počet posledních databází

Nastavení nebo změna počtu naposledy použitých souborů, které se zobrazí v podokně Poslední databáze .

Rychlý přístup k tomuto počtu posledních databází

Nastavení nebo změna počtu naposledy použitých souborů, které se zobrazí v části Možnosti v zobrazení Backstage Poznámka: Tato možnost je dostupná pro Access 2013 a novější verze.

Zobrazit tento počet nepřipnutých posledních složek

Nastavení nebo změna počtu neukotvených nedávných složek, které se zobrazují v podokně Poslední databáze Poznámka: Tato možnost je dostupná pro Access 2013 a novější verze.

Nezobrazovat Backstage při otevírání nebo ukládání souborů

Při otevírání nebo ukládání souborů skryje zobrazení Backstage. Poznámka: Tato možnost je dostupná pro Access 2013 a novější verze.

Stavový řádek

Zobrazí stavový řádek v dolní části okna Access.

Zobrazení animací

Zapne animované funkce, například animované vkládání nových sloupců do datových listů.

Zobrazení značek akcí na datových listech

Zobrazuje značky akcí na datových listech.

Zobrazení značek akcí ve formulářích a seStavách

Zobrazuje značky akcí ve formulářích a sestavách.

Zobrazit ve sloupci návrhu makra

Access 2007 Zobrazuje sloupec název makra v Návrháři maker. Tento sloupec také můžete zobrazit nebo skrýt kliknutím na Názvy maker ve skupině Zobrazit nebo skrýt na kartě Návrh . Pokud tuto možnost vypnete, ale otevřete makro (v návrhovém zobrazení), které obsahuje názvy maker, bude skrytý sloupec viditelný. Toto nastavení platí pro všechny databáze, ale pomocí příkazu Názvy maker můžete toto nastavení pro aktuální makro vypnout.

Zobrazit ve sloupci návrhu makra

Access 2007 Zobrazí příkaz podmínky v Návrháři maker. Tento sloupec můžete zobrazit nebo skrýt také kliknutím na podmínky ve skupině Zobrazit nebo skrýt na kartě Návrh . Pokud tuto možnost vypnete, ale otevřete makro (v návrhovém zobrazení), které obsahuje jednu nebo více podmínek, bude skrytý sloupec viditelný. Toto nastavení platí pro všechny databáze, ale pomocí příkazu podmínky můžete toto nastavení pro aktuální makro vypnout.

Začátek stránky

Změna možností tisku

Výchozí okraje můžete nastavit pomocí možností v části Tisk. Před tiskem sestavy nebo datového listu můžete upravit nastavení stránky a možnosti tisku.

Možnost

Popis

Levý okraj

Změní výchozí levý okraj datových listů, modulů a nových formulářů a sestav. Můžete použít hodnoty od nuly až po šířku nebo výšku tištěné stránky. Pokud chcete změnit okraje existujících formulářů a sestav, klikněte na kartu soubor , klikněte na Tisk, znovu na Tisk a nastavte možnosti v dialogovém okně Tisk .

Pravý okraj

Změní výchozí pravý okraj datových listů, modulů a nových formulářů a sestav. Můžete použít hodnoty od nuly až po šířku nebo výšku tištěné stránky. Pokud chcete změnit okraje existujících formulářů a sestav, klikněte na kartu soubor , klikněte na Tisk, znovu na Tisk a potom na Vzhled stránky v dialogovém okně Tisk .

Horní okraj

Změní výchozí horní okraj datových listů, modulů a nových formulářů a sestav. Můžete použít hodnoty od nuly až po šířku nebo výšku tištěné stránky. Pokud chcete změnit okraje existujících formulářů a sestav, klikněte na kartu soubor . klikněte na Tisk, znovu na Tisk a potom na Vzhled stránky v dialogovém okně Tisk .

Dolní okraj

Změní výchozí dolní okraj datových listů, modulů a nových formulářů a sestav. Můžete použít hodnoty od nuly až po šířku nebo výšku tištěné stránky. Pokud chcete změnit okraje existujících formulářů a sestav, klikněte na kartu soubor . klikněte na Tisk, znovu na Tisk a potom na Vzhled stránky v dialogovém okně Tisk .

Začátek stránky

Nastavení běžných možností pro databázi

K přizpůsobení chování Access při provádění některých běžných úkolů použijte některou z následujících možností:

Možnost

Popis

Zobrazení chyb uživatelského rozhraní doplňku

Tato možnost je k dispozici v části Obecné a může být užitečná, pokud jste vývojář. Výběrem možnosti pro Access zobrazíte chyby v kódu přizpůsobení uživatelského rozhraní.

Povolit zvukovou zpětnou vazbu:

PřeHrává dostupné zvuky spojené s událostmi programu Microsoft Office, jako je otevírání, ukládání a tisk souborů, a zobrazení chybových zpráv. Zvuky přiřazené různým událostem lze změnit v dialogovém okně vlastnosti zvuku v Ovládacích panelech systému Windows. Pokud zaškrtnete nebo zrušíte zaškrtnutí políčka poskytnout zvukovou signalizaci v jednom Office programu, bude taky zapnutá nebo vypnutá pro všechny ostatní Office programy. Pokud chcete změnit zvuk, který je přidružený k události, otevřete složku zvuky v Ovládacích panelech systému Windows. Abyste mohli přehrávat většinu zvuků, musí mít počítač zvukovou kartu.

Použití čtyřmístného formátu roku

Tato databáze Nastaví výchozí formát roku pro aktuálně otevřenou databázi na čtyři číslice (rrrr).

Poznámka: Toto nastavení nahrazuje nastavení všechny databáze pro aktuálně otevřenou databázi.

Všechny databáze Nastaví výchozí formát roku pro všechny databáze na čtyři číslice (rrrr).

Otevření poslední použité databáze při spuštění Accessu

Tato možnost je umístěná v části Upřesnit . Pokud je tato možnost vybrána, Access otevře poslední použitou databázi namísto zobrazení stránky aplikace Microsoft Access . Existují dva režimy otevření poslední použité databáze: Share otevře poslední použitou databázi pro sdílené použití. Toto je výchozí nastavení. Výhradní : otevře poslední použitou databázi pro výhradní použití jedním uživatelem.

Výchozí zamykání záznamů

Tyto možnosti najdete v části Upřesnit .

Bez uzamčení PoNechá záznamy otevřené pro úpravy.

Všechny záznamy Uzamkne všechny záznamy v otevřeném formuláři nebo datovém listu a uzamkne také záznamy v podkladových tabulkách. Záznamy budou nadále uzamčeny po dobu, po kterou máte otevřené objekty.

Upravovaný záznam Uzamkne jenom záznam, který upravujete.

Nastavení možností pro akce hledání a nahrazování

Pomocí následujících možností v části Úpravy nastavte chování funkce Najít a najít a nahradit.

Možnost

Popis

Rychlé vyhledávání

ProHledá aktuální pole a porovnává celé pole s hledaným řetězcem.

Obecné hledání

ProHledá všechna pole a porovnává libovolnou část pole.

Hledání na začátku pole

ProHledá aktuální pole a porovnává počáteční znaky v poli.

Nastavení možností zobrazování potvrzovacích zpráv

Pomocí následujících možností můžete nastavit, která zpráva se zobrazí po dokončení určitých akcí uživatele.

Možnost

Popis

Změny záznamů

Zobrazí se potvrzovací zpráva, kdykoli záznam změníte.

Odstranění dokumentů

Zobrazí zprávu s potvrzením při každém odstranění databázového objektu.

Akční dotazy

Zobrazí se potvrzovací zpráva, kdykoli spustíte dotaz přidávacího, aktualizačního, odstraňovacího nebo vytvářecího dotazu z databáze Access.

Přizpůsobení upřesňujících možností aplikace

Možnost

Popis

Otevírání databází pomocí zamykání na úrovni záznamů

Nastaví uzamčení na úrovni záznamů jako výchozí pro aktuálně otevřenou databázi. Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, bude zamykání na úrovni stránky výchozí pro otevřenou databázi. Volba, kterou uděláte, platí pro data ve formulářích, datových listech a kódu, který používá objekt sady záznamů k procházení záznamů. Tato možnost se nevztahuje na akční dotazy ani kód, který provádí hromadné operace pomocí SQL příkazů.

Časový limit OLE/DDE (s)

Určuje interval, po kterém Access opakuje pokus o selhání OLE nebo DDE. Platné hodnoty: 0-300. Výchozí hodnota: 30.

Interval aktualizace (s)

Počet sekund, po jejichž uplynutí Access automaticky aktualizuje záznamy v zobrazení Datový list nebo formulář. Platné hodnoty: 0 – 32766. Výchozí hodnota: 60 Hodnota 0 zabrání aktualizacím.

Počet opakovaných pokusů o aktualizaci

Počet opakování pokusu o uložení změněného záznamu, který je uzamčen jiným uživatelem. Platné hodnoty: 0-10. Výchozí hodnota: 2.

Interval aktualizace ODBC (s)

Interval, po kterém Access automaticky aktualizuje data získaná prostřednictvím připojení ODBC. Toto nastavení se projeví jenom v případě, že je databáze sdílená v síti. Platné hodnoty: 0 – 32766. Výchozí hodnota: 1500 Nulová hodnota brání aktualizacím.

Interval opakování aktualizace (MS)

Počet milisekund, po jejichž uplynutí Access zkusí uložit změněný záznam uzamčený jiným uživatelem. Platné hodnoty: 0 – 1000. Výchozí hodnota: 250

Operace DDE

Ignorovat požadavky DDE umožňuje _Z0Z_ ignorovat žádosti DDE od jiných aplikací.

Povolit aktualizaci DDE : umožňuje _Z0Z_ aktualizovat propojení DDE v intervalu zadaném v poli interval aktualizace (sec) .

Argumenty příkazového řádku

Zadejte argumenty, které se spustí při spuštění Access nebo otevření databáze Access.

Metoda šifrování

Tyto dvě možnosti jsou dostupné v Accessu 2010 a novějších verzích.

Používejte starší šifrování (vhodné pro zpětnou kompatibilitu a databáze s více uživateli): použijte starší metodu šifrování, kterou najdete v accessu 2007.

Použít výchozí šifrování (vyšší zabezpečení): Nástroj pro šifrování v accessu 2010 a novějších verzích slučuje a zlepšuje dva starší nástroje – kódování a hesla databáze. Když k šifrování databáze použijete heslo databáze, nebudou žádná data čitelná v jiných nástrojích, a aby mohli uživatelé databázi používat, budou muset zadat heslo. Šifrování použité v Accessu 2010 a novějších verzích používá silnější algoritmus, než bylo použito ve starších verzích Accessu.

Výchozí motiv

Kliknutím na Procházet vyberte výchozí motiv, motiv písma nebo barvy databáze.

Začátek stránky

Nastavení možností pro zobrazení specifických jazyků

Tyto možnosti najdete v části Úpravy .

Možnost

Popis

Výchozí směr

Zleva doprava : Nastaví zobrazení nových objektů ze směru zleva doprava, které znají anglické a Evropské jazyky. Toto nastavení například zobrazuje první pole tabulky, které začíná ve sloupci zcela vlevo, přidá nová pole napravo od sloupce a umístí do levého dolního rohu pole čísla záznamu a navigační tlačítka v zobrazení Datový list.

Zprava doleva: umožňuje nastavit zobrazení nových objektů ze směru zprava doleva, které znají uživatelé Středního východu uprostřed. Toto nastavení například zobrazuje první pole tabulky, které začíná ve sloupci rightmostmost, přidá nová pole nalevo od něj a umístí pole čísla záznamu a navigační tlačítka do zobrazení Datový list tabulky v pravém dolním rohu.

Pohyb kurzoru

Logická: Nastaví kurzor na pohyb v obousměrném textu podle směru jazyka. Když se například pomocí kláves se šipkami posouvat přes arabštinu a pak v anglickém textu ve stejné větě, přesune se kurzor v arabském textu zprava doleva a pak se začne na začátku anglického slova zleva a pokračuje pohyb ve směru zleva doprava

Visual: nastaví pohyb kurzoru v obousměrném textu, který se přesune na další vizuálně sousedící znak. Když se například pomocí kláves se šipkami přesunete zprava doleva přes arabštinu a potom na anglický text ve stejné větě, přesune se kurzor v arabském textu zprava doleva a potom pokračuje na pravém krajním znaku anglické verze. Word a průběh ve směru zprava doleva

Použití kalendáře hidžra

Pokud je k dispozici, můžete vybrat možnost založenou na základním datovém odkazu v lunárním kalendáři. Pokud tato možnost není vybrána, použije databáze gregoriánský kalendář.

Poznámka: Access navrhne, abyste při prvním vytvoření databáze zvolili typ kalendáře a nezměnili jste toto nastavení.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×