Obsah
×
Animace, video a zvuk
Animace, video a zvuk

Přidání nebo odstranění zvuku v powerpointové prezentaci

Do prezentace aplikace PowerPoint můžete přidat zvuk, například hudbu, komentář nebo krátké zvuky. Abyste mohli nahrávat a poslouchat zvuk, musí být váš počítač vybavený zvukovou kartou, mikrofonem a reproduktory.

Váš prohlížeč nepodporuje video.

2:00

Přidání zvuku z počítače

 1. Vyberte Vložení > Zvuk.

 2. Vyberte Zvuk v mém počítači.

 3. V dialogovém okně Vložit zvuk vyberte zvukový soubor, který chcete přidat.

 4. Vyberte Vložit.

Nahrání zvuku

 1. Vyberte Vložení > Zvuk.

 2. Vyberte Nahrát zvuk.

 3. Zadejte název zvukového souboru, vyberte možnost pro nahrávání a začněte mluvit.

  Poznámka: Abyste mohli nahrávat zvuk, musí mít vaše zařízení zapnutý mikrofon.

 4. Pokud chcete zkontrolovat, co jste nahráli, vyberte Zastavit a potom vyberte Přehrát.

 5. Vyberte možnost pro nahrávání, abyste svůj klip znovu nahráli, nebo vyberte OK, pokud jste s výsledkem spokojení.

 6. Pokud chcete klip přesunout, vyberte a přetáhněte ikonu zvuku na požadované místo na snímku.

  Pokud na snímku používáte více zvukových souborů, doporučujeme umístit ikonu zvuku na stejné místo na snímku, abyste ji snadno našli.

 7. Vyberte Přehrát.

Změna možností přehrávání

Vyberte ikonu zvuku a potom vyberte kartu Nástroje pro zvuk – Přehrávání. Potom vyberte možnosti, které chcete použít:

 • Pokud chcete zvuk stříhat, vyberte možnost pro střih a potom pomocí červeného a zeleného posuvníku zvukový soubor požadovaným způsobem sestříhejte.

 • Pokud chcete zvuk postupně zesilovat nebo zeslabovat, změňte čísla v polích Doba trvání postupného zesilování a zeslabování.

 • Pokud chcete upravit hlasitost, vyberte Hlasitost a vyberte požadované nastavení.

 • Pokud chcete zvolit způsob, jakým se má zvukový soubor začít přehrávat, vyberte šipku rozevíracího seznamu a vyberte možnost:

  • V posloupnosti kliknutí: Zvukový soubor se přehraje automaticky po kliknutí.

  • Automaticky: Zvukový soubor se přehraje automaticky po přechodu na snímek, na kterém je umístěný.

  • Při kliknutí: Zvuk se přehraje až po kliknutí na ikonu.

 • Pokud chcete vybrat způsob přehrávání zvuku v prezentaci, vyberte některou z těchto možností:

  • Přehrávat i na dalších snímcích: Přehrává jeden zvukový soubor na všech snímcích.

  • Opakovat do ukončení uživatelem: Přehrává zvukový soubor opakovaně, dokud ho ručně nezastavíte kliknutím na tlačítko Přehrát/pozastavit.

 • Pokud chcete zvuk plynule přehrávat na pozadí u všech snímků, vyberte Přehrát na pozadí.

Odstranění zvuku

Pokud chcete zvukový klip odstranit, vyberte na snímku ikonu zvuku a stiskněte klávesu Delete.

Co chcete udělat?

 1. V zobrazení Normální klikněte na snímek, ke kterému chcete přidat zvuk.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Mediální soubor na šipku pod tlačítkem Zvuk.

  Nabídka Zvuk

 3. V seznamu klikněte na Zvuk ze souboru nebo Klipart – zvuk, vyhledejte a vyberte požadovaný zvukový klip a pak klikněte na Vložit.

  Na snímku se objeví ikona a ovládací prvky zvuku.

  Ikona a ovládací prvky zvuku

 4. V zobrazení Normální nebo Prezentace klikněte na tuto ikonu a kliknutím na Přehrát přehrajte hudbu nebo jiný zvuk.

 1. V zobrazení Normální klikněte na snímek, ke kterému chcete přidat zvuk.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Mediální soubor na šipku pod tlačítkem Zvuk.

  Nabídka Zvuk

 3. V seznamu vyberte Nahrát zvuk.

  Otevře se dialog Nahrát zvuk.

 4. V dialogu Nahrát zvuk klikněte na Nahrát  Tlačítko Nahrát zvuk v PowerPointu a začněte mluvit nebo přehrávat vlastní zvuk.

 5. Až nahrávání skončíte, klikněte na Zastavit Tlačítko Zastavit v dialogu Nahrát zvuk. Přiřaďte nahrávce nějaký název.

  Kliknutím na Přehrát Tlačítko Přehrát v dialogu Nahrát zvuk si nahrávku můžete poslechnout. Pokud jste spokojení, kliknutím na </c0>OK nahrávku uložte a vložte ji do snímku. Pokud to ještě není ono, opakujte kroky 4 a 5.

  Na snímku se objeví ikona a ovládací prvky zvuku:

  Ikona a ovládací prvky zvuku

 6. V zobrazení Normální nebo Prezentace klikněte na tuto ikonu a kliknutím na Přehrát přehrajte hudbu nebo jiný zvuk.

 1. Vyberte ikonu zvukového klipu Ikona zvukového klipu na snímku.

 2. V oblasti Nástroje pro zvuk na kartě Přehrávání udělejte ve skupině Možnosti zvuku některou z následujících věcí:

  • Pokud se má zvukový klip spustit automaticky při zobrazení snímku, klikněte v seznamu Začátek na Automaticky.

  • Pokud se má zvukový klip přehrát ručně při kliknutí na snímek, klikněte v seznamu Začátek na Při kliknutí.

  • Pokud se má zvukový klip přehrávat během snímků prezentace, klikněte v seznamu Začátek na Přehrávat na snímcích.

  • Pokud se má zvukový klip přehrávat nepřetržitě, dokud ho nezastavíte, zaškrtněte políčko Opakovat do ukončení uživatelem.

   Poznámka: Při opakovaném přehrávání se zvuk přehrává tak dlouho, dokud nepřejdete na další snímek.

 • Na snímku klikněte na tlačítko Přehrát či pozastavit pod ikonou zvuku.

  Přehrání zvukového klipu

Podívejte se na samostatný článek o přehrávání hudby po celou dobu prezentace.

Důležité informace: Tuto možnost použijte jen v případě, že jste nastavili automatické přehrání zvukového klipu nebo vytvořili nějaký jiný ovládací prvek (například aktivační událost) pro přehrání klipu kliknutím. (Aktivační událost je něco na snímku, například obrázek, obrazec, tlačítko, odstavec textu nebo textové pole, co při kliknutí vyvolá určitou akci.) Ikona zvuku je trvale viditelná, dokud ji nepřetáhnete mimo snímek.

 1. Klikněte na ikonu zvukového klipu Ikona zvukového klipu.

 2. V oblasti Nástroje pro zvuk na kartě Přehrávání zaškrtněte ve skupině Možnosti zvuku políčko Skrýt během prezentace.

Pokud chcete odstranit hudební klip nebo jiný zvuk v PowerPointu, udělejte jednu z těchto věcí:

 1. Najděte snímek, na kterém je zvuk, který chcete odstranit.

 2. V normálním zobrazení klikněte na ikonu zvuku Ikona zvukového klipu nebo na ikonu disku CD Vzhled ikony a potom stiskněte klávesu Delete.

Do prezentace aplikace PowerPoint můžete přidat zvuk, například hudbu, komentář nebo krátké zvuky. Abyste mohli nahrávat a poslouchat zvuk, musí být váš počítač vybavený zvukovou kartou, mikrofonem a reproduktory.

Váš prohlížeč nepodporuje video.

2:00

Pokud chcete do své prezentace přidat hudbu nebo jiný zvukový klip, vyberte snímek a klikněte na Vložení > Zvuk. Zvuk můžete přidat k jednomu snímku, přehrát automaticky při zobrazení snímku nebo můžete přidat skladbu, která se bude přehrávat na pozadí během celé prezentace.

Na kartě Prezentace můžete také nahrát vlastní mluvený komentář a přidat ho k celé prezentaci. Další informace najdete v článku o záznamu prezentace.

Přidání zvuku k jednomu snímku

 1. V zobrazení Normální vyberte požadovaný snímek a klikněte na Vložení > Zvuk.

  Nabídka pro vložení zvuku s možností Zvuk ze souboru a Prohlížeč audiosouborů
 2. Pokud chcete vložit zvuk z iTunes, klikněte na Prohlížeč zvuku. Pokud chcete vložit zvukový klip z počítače, klikněte na Zvuk ze souboru.

 3. Vyberte zvukový klip. Na kartě Formát zvuku vyberte požadované možnosti zvuku.

  Možnosti zvuku na pravé straně karty Formát zvuku
 4. (Volitelné) Pokud chcete změnit nebo upravit standardní ikonu zvukového souboru, použijte tlačítka pro formátování obrázku na kartě Formát zvuku a přidejte k ikoně rámeček, ohraničení nebo jiné formátovací efekty.

  Ovládací prvek zvuku s vybranou ikonou reproduktoru

Poslech zvukové ukázky

 • Vyberte ikonu zvuku na snímku a klikněte na tlačítko Přehrát/Pozastavit pod touto ikonou.

  Ikona Zvuk a ovládací prvky pro přehrávání v PowerPointu for Mac 2011

Automatické přehrání zvuku při zobrazení snímku

Ve výchozím nastavení se v prezentaci zvuk přehraje, když na něj kliknete. Můžete ho ale nastavit tak, aby se automaticky přehrál hned při zobrazení snímku.

 1. V zobrazení Normální vyberte snímek a přidejte k němu zvukový klip (pokud jste to ještě neudělali).

 2. Na kartě Formát zvuku vpravo klikněte na Zahájení > Automaticky.

  Možnost automatického spuštění přehrávání zvuku

Přidání zvuku, který se přehrává po celou dobu prezentace

 1. V zobrazení Normální vyberte první snímek v prezentaci a přidejte k němu zvukový klip (pokud jste to ještě neudělali).

 2. Na kartě Formát zvuku vpravo klikněte na Přehrát během několika snímků.

  Možnost nepřetržitého přehrávání hudby přes všechny snímky

Přidání opakovaně přehrávaného zvuku

 1. V zobrazení Normální vyberte snímek a přidejte k němu zvukový klip (pokud jste to ještě neudělali).

 2. Na kartě Formát zvuku vpravo klikněte na Opakovat až do ukončení.

  (Když tuto možnost použijete samostatně, bude se zvuk opakovaně přehrávat, dokud bude zobrazený snímek, na kterém se nachází. Když možnost Opakovat až do ukončení použijete společně s možností Přehrávat i na dalších snímcích,bude se zvuk opakovat během celé prezentace.)

Skrytí ikony zvuku

 1. Klikněte na ikonu zvukového klipu. Ikona zvuku označující přítomnost zvukového klipu na snímku v PowerPointu 2016 pro Mac

 2. Na pásu karet PowerPointu zaškrtněte na kartě Přehrávání políčko Skrýt během prezentace.

  Tuto možnost použijte jenom v případě, že jste nastavili automatické přehrávání zvukového klipu. Ikona zvuku je trvale viditelná, dokud ji nepřetáhnete mimo snímek.

Viz také

Jak vytvořit záznam prezentace

Podporované formáty zvuku v aplikaci PowerPoint pro web: MP3, WAV, M4A, AAC a OGA

Maximální velikost zvukového souboru: 16 MB

Přidání zvuku z počítače

 1. Na kartě Vložit poblíž pravého konce vyberte Zvuk.

 2. V Průzkumníkovi souborů přejděte na zvukový soubor, který chcete použít, a pak vyberte Otevřít.

Změna možností přehrávání

Vyberte ikonu zvuku a pak zvolte kartu Zvuk nebo Přehrávání. Potom vyberte možnosti, které chcete použít:

 • Pokud chcete upravit hlasitost, vyberte Hlasitost a vyberte požadované nastavení.

 • Pokud chcete zvolit způsob, jakým se má zvukový soubor začít přehrávat, vyberte šipku rozevíracího seznamu Spustit a vyberte možnost:

  • Automaticky: Během prezentace se zvukový soubor přehraje automaticky po přechodu na snímek, na kterém je umístěný.

  • Při kliknutí: Během prezentace se zvuk přehraje jenom po kliknutí na ikonu.

 • Pokud chcete zvolit, jak se bude zvuk v prezentaci přehrávat, vyberte jednu nebo více možností v části Možnosti zvuku:

  • Přehrávat i na dalších snímcích: Přehrává jeden zvukový soubor na všech snímcích.

  • Opakovat do ukončení uživatelem: Přehrává zvukový soubor opakovaně, dokud ho ručně nezastavíte kliknutím na tlačítko Přehrát/pozastavit.

  • Skrýt během prezentace: Pokud jste nastavili automatické přehrávání zvukového klipu, můžete během prezentace skrýt ikonu zvuku, protože na něj nebudete muset kliknout. 

  • Převinout zpět po přehrání: Tuto možnost použijte, pokud potřebujete přehrát zvukový klip více než jednou, když prezentujete stejný snímek, který tento zvukový klip obsahuje.

 • Pokud chcete zvuk plynule přehrávat na pozadí u všech snímků, vyberte Přehrát na pozadí.

Viz také

Automatické přehrávání hudby a zvuků při zobrazení snímku 

Přehrávání hudby během zobrazení několika snímků v prezentaci

Záznam prezentace s mluveným komentářem a časováním snímků 

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×