PERCENTRANK.INC (funkce)

Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí (mezi 0 a 1 včetně) množiny dat.

Tuto funkci můžete použít k určení relativního umístění hodnoty v množině dat. Funkci PERCENTRANK.INC můžete například použít k určení pořadí výsledků zkoušky způsobilosti v množině všech výsledků testu.

Syntaxe

PERCENTRANK.INC(matice,x,[významnost])

Syntaxe funkce PERCENTRANK.INC má následující argumenty:

  • Matice:     Povinný argument. Jedná se o matici nebo oblast dat s numerickými hodnotami, které určují relativní postavení.

  • X:     Povinný argument. Jedná se o hodnotu, u které chcete znát umístění.

  • Významnost:     Nepovinný argument. Jedná se o hodnotu určující počet desetinných míst, která se budou pro procentuální hodnoty uvažovat. Pokud tuto hodnotu nezadáte, použije funkce PERCENTRANK.INC tři desetinná místa (0,xxx).

Poznámky

  • Pokud je argument matice prázdný, funkce PERCENTRANK. Funkce INC vrátí #NUM! která označuje chybu.

  • Pokud je argument < 1, bude percentRANK. Funkce INC vrátí #NUM! která označuje chybu.

  • Pokud argument x neodpovídá žádné hodnotě v matici, vrátí funkce PERCENTRANK.INC správné procentuální pořadí po interpolaci.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

13

12

11

8

4

3

2

1

1

1

Vzorec

Popis

V ýsledek

=PERCENTRANK.INC(A2:A11,2)

Procentuálně vyjádřené pořadí čísla 2 v oblasti A2:A:11 (0,333; jelikož 3 hodnoty v množině jsou menší než 2 a 6 hodnot je větších než 2; 3/(3+6)=0,333).

0,333

=PERCENTRANK.INC(A2:A11;4)

Procentuálně vyjádřené pořadí 4 v rozsahu A2:A11.

0,555

=PERCENTRANK.INC(A2:A11;8)

Procentuálně vyjádřené pořadí 8 v rozsahu A2:A11.

0,666

=PERCENTRANK.INC(A2:A11;5)

Procentuálně vyjádřené pořadí čísla 5 v oblasti A2:A11 (0,583; což představuje posun o čtvrtinu mezi výsledky funkce PERCENTRANK.INC pro hodnoty 4 a  8).

0,583

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×