Počítané sloupce v Power Pivotu

Počítaný sloupec umožňuje přidávat nová data do tabulky v datovém modelu Power Pivot. Místo vložení nebo importu hodnot do sloupce vytvoříte vzorec jazyka DAX (data Analysis Expressions)definující hodnoty sloupců.

Pokud třeba chcete přidat hodnoty zisků z prodeje ke každému řádku v tabulce tabulce FactSales . Přidáním nového počítaného sloupce a použitím vzorce = [SalesAmount]-[TotalCost] – [ReturnAmount]se nové hodnoty počítají odečtením hodnot z každého řádku ve sloupcích TotalCost a ReturnAmount od hodnot v jednotlivých řádcích SalesAmount sloupce. Sloupec zisk pak můžete použít v sestavě kontingenční tabulky, kontingenčního grafu nebo nástroje Power View stejně jako u jakéhokoli jiného sloupce.

Tento obrázek vykazuje počítaný sloupec v Power Pivot.

Počítaný sloupec v doplňku PowerPivot

Poznámka: I když jsou počítané sloupce a míry podobné, protože se z nich spoléhá na vzorec, jsou různé. Rozměry se nejčastěji používají v oblasti hodnoty kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu. Počítané sloupce použijte, když chcete vypočítat počítané výsledky v jiné oblasti kontingenční tabulky – jako je sloupec nebo řádek v kontingenční tabulce nebo na ose v kontingenčním grafu. Další informace o opatřeních najdete v tématu míry v Power pivotu.

Principy počítaných sloupců

Vzorce v počítaných sloupcích jsou stejně jako vzorce vytvořené v Excelu. Nemůžete ale vytvářet různé vzorce pro různé řádky v tabulce. Vzorec jazyka DAX se místo toho automaticky použije na celý sloupec.

Pokud sloupec obsahuje vzorec, hodnota bude vypočítána pro každý řádek. Výsledky se vypočítávají pro sloupec hned po zadání vzorce. Hodnoty sloupců se pak přepočítají podle potřeby, například při aktualizaci podkladových dat.

Počítané sloupce můžete vytvořit podle rozměrů a dalších počítaných sloupců. Můžete například vytvořit jeden počítaný sloupec pro extrakci čísla z řetězce textu a pak použít toto číslo v jiném počítaném sloupci.

Příklad

Počítaný sloupec můžete podporovat pomocí dat, která přidáte do existující tabulky. Můžete například zvolit zřetězení hodnot, přidávat, extrahovat podřetězce nebo porovnat hodnoty v jiných polích. Pokud chcete přidat počítaný sloupec, měli byste mít už aspoň jednu tabulku v Power Pivot.

Podívejte se na tento vzorec:

= EOMONTH ([StartDate]; 0])

Tento vzorec extrahuje měsíc ze sloupce StartDate v tabulce propagace a použije vzorová data contoso. Potom vypočítá konec měsíční hodnoty pro každý řádek v tabulce propagace. Druhý parametr určuje počet měsíců před nebo po měsíci v StartDate. v tomto případě 0 znamená stejný měsíc. Pokud je například hodnota ve sloupci StartDate 6/1/2001, bude hodnota ve počítaném sloupci 6/30/2001.

Pojmenování počítaných sloupců

Ve výchozím nastavení se nové počítané sloupce přidávají vpravo od dalších sloupců a sloupec má automaticky přiřazen výchozí název CalculatedColumn1, CalculatedColumn2atd. Po vytvoření sloupců můžete podle potřeby měnit uspořádání a přejmenování sloupců.

U změn v počítaných sloupcích existují určitá omezení:

  • Názvy jednotlivých sloupců by měly být v tabulce jedinečné.

  • Nevytvářejte názvy, které už byly použity pro míry ve stejném sešitu. Ačkoli je možné, že míra a počítaný sloupec mají stejný název, i když názvy nejsou jedinečné, můžete snadno získat chyby při výpočtu. Chcete-li předejít nechtěnému vyvolání měření, vždy používejte plně kvalifikovaný odkaz na sloupec při odkazování na sloupec.

  • Při přejmenování počítaného sloupce je také nutné aktualizovat všechny vzorce, které jsou závislé na stávajícím sloupci. Pokud nejste v režimu ruční aktualizace, aktualizuje se výsledky vzorců automaticky. Tato operace však může nějakou dobu trvat.

  • Některé znaky se nedají použít v názvech sloupců nebo v názvech jiných objektů v Power Pivot. Další informace najdete v tématu požadavky na pojmenování v článku syntaxe jazyka DAX pro Power Pivot.

Přejmenování nebo úprava existujícího počítaného sloupce:

  1. V okně Power Pivot klikněte pravým tlačítkem na záhlaví počítaného sloupce, který chcete přejmenovat, a klikněte na Přejmenovat sloupec.

  2. Zadejte nový název a stisknutím klávesy ENTER potvrďte nový název.

Změna datového typu

Datový typ počítaného sloupce můžete změnit stejným způsobem, jakým můžete změnit datový typ pro jiné sloupce. Následující změny typu dat nemůžete provést: z textu na desítkové, z textového na celé číslo, z textu do měny a od textu k datu. Text můžete změnit na booleovskou hodnotu.

Výkon počítaných sloupců

Vzorec pro počítaný sloupec může být delší než vzorec použitý pro měření. Jedním z důvodů je, že výsledek pro počítaný sloupec je vždycky počítaný pro každý řádek v tabulce, zatímco rozměr je počítaný jenom pro buňky, které se používají v kontingenční tabulce nebo kontingenčním grafu.

Například tabulka s miliónem řádků bude mít vždy počítaný sloupec s milióny výsledků a odpovídající dopad na výkon. Kontingenční tabulka ale obvykle filtruje data pomocí záhlaví řádků a sloupců. To znamená, že se míra vypočte pouze pro podmnožinu dat v každé buňce kontingenční tabulky.

Vzorec obsahuje závislosti na odkazech na objekty ve vzorci, jako jsou například další sloupce nebo výrazy, které vyhodnocují hodnoty. Například počítaný sloupec založený na jiném sloupci nebo výpočet, který obsahuje výraz s odkazem na sloupec, nelze vyhodnotit, dokud nebude vyhodnocen jiný sloupec. Ve výchozím nastavení je povolena automatická aktualizace. Mějte na paměti, že závislosti vzorců můžou ovlivnit výkon.

Chcete-li se vyhnout problémům s výkonem při vytváření počítaných sloupců, postupujte podle těchto pokynů:

  • Místo vytvoření jednoho vzorce, který obsahuje mnoho složitých závislostí, vytvořte vzorce v krocích s výsledky uloženými do sloupců, abyste mohli ověřit výsledky a zhodnotit změny výkonu.

  • Změny dat často indukují aktualizace počítaných sloupců. Můžete tomu zabránit nastavením režimu přepočítávání na ručně. Mějte na paměti, že pokud jsou některé hodnoty v počítaném sloupci nesprávné, bude sloupec zakázán, dokud data neaktualizujete a Nepřepočítáte.

  • Pokud změníte nebo odstraníte relace mezi tabulkami, nebudou vzorce, které používají sloupce v těchto tabulkách, platné.

  • Pokud vytvoříte vzorec, který obsahuje cyklické nebo závislé závislosti, dojde k chybě.

Úkoly

Další informace o práci s počítanými sloupci najdete v tématu Vytvoření počítaného sloupce.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×