Podmínky použití

Podpora Office 2010 skončila 13. října 2020

Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Informace v tomto dokumentu, včetně adres URL a dalších odkazů na internetové webové servery, mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Není-li uvedeno jinak, společnosti, organizace, produkty, názvy domén, e-mailové adresy, loga, osoby, místa a události použité v ukázkách jsou smyšlené. Nemůže být vyvozováno žádné jejich spojení se skutečnou společností, organizací, produktem, názvem domény, e-mailovou adresou, logem, osobou, místem nebo událostí. Dodržování všech platných autorských zákonů je povinností uživatele. Aniž by byla dotčena autorská práva, nesmí být žádná část tohoto dokumentu kopírována, ukládána či zaváděna do rešeršního systému ani převáděna do jakékoli jiné formy, ať elektronicky nebo mechanicky, včetně kopírování a snímání, a to pro jakékoli účely, bez předchozího výslovného písemného povolení společnosti Microsoft Corporation.

Společnost Microsoft může vlastnit patenty, žádosti o patenty, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví týkající se obsahu tohoto dokumentu. Poskytnutí tohoto dokumentu vám nedává licenci k žádnému z těchto patentů, ochranných známek, autorských práv ani jinému duševnímu vlastnictví, s výjimkou případů výslovně popsaných v některé licenční smlouvě se společností Microsoft.

© 2006 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Vista, Active Directory, ActiveSync, ActiveX, Authenticode, AutoSum, BizTalk, ClearType, Developer Studio, Dexterity, DirectShow, DirectX, Encarta, Entourage, Excel, Expression, FrontPage, Georgia, Hotmail, InfoPath, IntelliMouse, IntelliSense, Internet Explorer, JScript, MSDN, MSN, Natural, NetMeeting, OneNote, Outlook, PhotoDraw, Picture It!, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, Segoe, ShapeSheet, SharePoint, SmartArt, SQL Server, Tahoma, Verdana, Visio, Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Visual Web Developer, Webdings, Win32, Windows Live, Windows Media, Windows Mobile a Wingdings jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×