Vrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení. Poissonovo rozdělení se obvykle používá k určení předpokládaného počtu případů za jednotku času, jako je například počet automobilů přijíždějících na celnici za jednu minutu.

Důležité informace: Tato funkce byla nahrazena jednou či více novými funkcemi, které mohou poskytovat vyšší přesnost a jejichž názvy lépe odpovídají jejich použití. I když je tato funkce stále k dispozici kvůli zpětné kompatibilitě, měli byste dále používat nové funkce, v budoucích verzích aplikace Excel totiž tato funkce již nemusí být k dispozici.

Další informace o této nové funkci najdete v článku POISSON.DIST (funkce).

Syntaxe

POISSON(x,střední,kumulativní)

Syntaxe funkce POISSON má následující argumenty:

 • X:     Povinný argument. Jedná se o počet případů.

 • Střed_hodn:     Povinný argument. Jedná se o předpokládanou číselnou hodnotu.

 • Kumulativní:     Povinný argument. Jedná se o logickou hodnotu, která určuje typ vráceného rozdělení pravděpodobnosti. Pokud je argument kumulativní nastaven na hodnotu PRAVDA, vrátí funkce POISSON vrátí kumulativní Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti, že počet náhodných událostí bude mezi 0 a x včetně; v případě hodnoty NEPRAVDA vrátí hromadnou funkci Poissonova rozdělení pravděpodobnosti tak, že počet náhodných případů bude právě x.

Poznámky

 • Pokud argument x není celé číslo, je zkrácen.

 • Pokud x nebo střední hodnota není číselného typu, vrátí funkce POISSON #VALUE! chybová hodnota.

 • Pokud x < 0, vrátí funkce POISSON hodnotu #NUM! chybová hodnota.

 • Pokud je < hodnota 0, vrátí funkce POISSON hodnotu #NUM! chybová hodnota.

 • Funkce POISSON je vypočítána následujícím způsobem:

  Argument kumulativní = NEPRAVDA:

  Rovnice

  Argument kumulativní = PRAVDA:

  Rovnice

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

2

Počet případů

5

Očekávaná střední hodnota

Vzorec

Popis (výsledek)

V ýsledek

=POISSON(A2;A3;PRAVDA)

Kumulativní funkce pravděpodobnosti Poissonova rozdělení za výše uvedených podmínek (0,124652)

0,124652

=POISSON(A2;A3;NEPRAVDA)

Hromadná Poissonova pravděpodobnostní funkce za výše uvedených podmínek (0,084224)

0,084224

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×