Pojmenování snímku

K vašim snímkům v PowerPoint můžete přidat několik způsobů. Pomocí možnosti rozložení můžete vytvořit samostatný úvodní snímek nebo přidat název ke snímku, který obsahuje jiný text. Pomocí zobrazení osnovy můžete vytvořit a aktualizovat názvy snímků. 

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

V PowerPoint pro Microsoft 365 vám Kontrola přístupnosti pomůže vyhledat chybějící názvy snímků a přidat je.

 1. V otevřené prezentaci vyberte zkontrolovat > zkontrolovat přístupnost.

  Kontrola přístupnosti zkontroluje soubor a otevře se v podokně na pravé straně okna s výsledky kontroly.

  Kontrola přístupnosti hlásí, jestli prezentace neobsahuje názvy snímků.
 2. Vyberte kategorii chybějící název snímku , kterou chcete otevřít.

 3. Umístěte ukazatel myši na číslo snímku v seznamu a pak vyberte sousední šipku rozevíracího seznamu. Zobrazí se nabídka, která vám poskytne jednu nebo více možností, které odpovídají vaší situaci:

  Možnost

  Popis

  Úprava názvu snímku

  Kurzor se zobrazí v zástupném symbolu nadpisu, abyste mohli zadat nadpis.

  Přidání názvu snímku

  PowerPoint na snímek přidá zástupný symbol pro nadpis a kurzor tam, kam chcete zadat název.

  Přidání skrytého nadpisu snímku

  PowerPoint na snímek přidá zástupný symbol nadpisu mimo snímek a kurzor tam, kam chcete zadat název.

  Vzhledem k tomu, že se název nachází mimo snímek, bude během prezentace neviditelný, ale nadpis je dostupný, aby uživatelé mohli přejít na snímek nebo ho vybrat.

  Nastavit jako nadpis snímku

  Na snímku neexistuje žádný zástupný symbol nadpisu, ale Kontrola přístupnosti vybere textové pole nebo obrazec, který se podobá názvu. Pokud chcete vybraný objekt nastavit jako nadpis snímku, zvolte tento příkaz. Nebo pokud existuje jiné textové pole nebo obrazec, který chcete použít jako nadpis, vyberte ho a pak zvolte tento příkaz.

  Do názvu se dají převést jenom objekty s textem, který není ve skupinách.

 4. Zadejte název snímku.

Snímek můžete pojmenovat nebo přejmenovat pomocí rozložení snímku, který má zástupný symbol pro nadpis.

 1. Vyberte snímek, jehož rozložení se změní tak, aby mohlo mít název.

 2. Klikněte na kartu domů > rozložení.

  Možnost rozložení je na kartě Domů.
 3. Vyberte úvodní snímek pro samostatnou titulní stránku nebo vyberte název a obsah snímku, který obsahuje název a textové pole celý snímek. Mnoho dalších možností rozložení zahrnuje také názvy. Vyberte si ten, který je pro prezentaci nejvhodnější.

  V nabídce rozložení zvolte motiv.
 4. Vyberte textové pole pro přidání názvu . Zadejte název snímku.

  Snímek s motivem, který jste vybrali. Do textového pole zadejte název.

Můžete taky vytvořit nadpis snímku v zobrazení osnovy. Toto zobrazení také ukazuje názvy všech dalších snímků v prezentaci.

 1. Klikněte na zobrazit > zobrazení osnovy.

  • Na snímku bez názvu nebude vpravo od čísla snímku žádný text.

   Na snímku 1 není žádný název.
  • Pokud snímek už má název, zobrazí se vedle čísla snímku.

   Snímek 2 má název.
 2. Klikněte vpravo od čísla snímku.

 3. Zadejte nový název nebo aktualizujte existující nadpis snímku. Text se zobrazí na snímku, když ho zadáte.

  Tip: Při předvádění prezentace můžete použít zobrazení osnovy.

Název můžete umístit mimo snímek. Tímto způsobem bude mít snímek název pro účely usnadnění přístupu nebo řazení, ale na snímku ušetříte místo pro další obsah.

 1. Na kartě zobrazení vyberte Lupa a snižte procento zvětšení na 50% , aby se zobrazily okraje mimo daný snímek. 

 2. Do pole zástupný symbol nadpisu zadejte název.

 3. Najeďte myší na okraj pole zástupného symbolu nadpisu tak, aby se ukazatel změnil na čtyřstrannou ukazatel přesunutí.  Ukazatel přesunutí

 4. Přetáhněte zástupný symbol pro nadpis směrem nahoru nebo dolů a pak mimo hranici snímku. 

  Název snímku, který je umístěný mimo viditelný okraj snímku.

Po výběru > prezentaceod aktuálního snímkumůžete potvrdit, že se název v prezentaci nezobrazuje. 

Pokud chcete, aby se všechny nebo mnohé názvy snímků skryly, použijte zobrazení Předloha snímků. Duplikujte rozložení snímku, pro které chcete použít skryté názvy. Potom na duplicitním rozložení přesuňte zástupný symbol nadpisu mimo snímek. Potom použijte nové rozložení na příslušné snímky.

Například:

 1. Na kartě zobrazení na pásu karet vyberte ve skupině zobrazení předlohy možnost Předloha snímků.

 2. V podokně miniatur snímků na levé straně okna PowerPoint klikněte pravým tlačítkem myši na rozložení snímku (například Nadpis a rozložení obsahu), které chcete změnit, a zvolte Duplikovat rozložení.

 3. Vyberte duplikované rozložení.

 4. Vyberte zástupný symbol pro nadpis, přetáhněte ho nahoru a pusťte ho mimo hranice viditelného snímku.

  Přetáhněte zástupný symbol pro nadpis nahoru a pusťte ho mimo hranice viditelného snímku.

  Pokud PowerPoint neumožňuje přetáhnout zástupný symbol, použijte zobrazení PowerPoint Lupa , aby se oblast snímku zmenšila, takže je k dispozici dostatek místa pro kompletní přesunutí zástupného symbolu.

 5. Zavření zobrazení předlohy a návrat do normálního zobrazení

 6. Vyberte snímek, jehož název chcete skrýt. Klikněte na něj pravým tlačítkem myši a použijte rozložení snímku "skrytý-nadpis", které jste právě vytvořili.

  Název se přesune na umístění mimo snímek, ale pořád existuje. Název snímku můžete zobrazit přepnutím do zobrazení osnovy.

Pokud chcete mít na každém snímku stejný Nadpis , můžete se rozhodnout, jaký PowerPoint volání do zápatí. Pokyny k vkládání zápatí na snímky najdete v článku vložení nebo změna zápatí na snímcích PowerPointu.

Používání nadpisů snímků je důležité pro:

 • Přístupnost    Zrakově postižený člověk, který používá čtečku obrazovky, spoléhá na to, který snímek je.

 • Ochrana různých funkcíPowerPoint správně    Návrhy designu, použít rozložení a resetovat práci na snímcích Vložit hypertextový odkaz, vložit zvětšení a vlastní zobrazí všechny odkazy na snímky podle jejich názvů.

PowerPoint expert Geetesh Bajaj obsahuje na svém webu článek o skrývání nadpisů snímků v PowerPointu.

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

Snímek můžete pojmenovat nebo přejmenovat pomocí rozložení snímku, který má zástupný symbol pro nadpis .

 1. Vyberte snímek, jehož rozložení se změní tak, aby mohlo mít název.

 2. Klikněte na kartu domů > rozložení.

  Možnost rozložení je na kartě Domů.
 3. Vyberte úvodní snímek pro samostatnou titulní stránku nebo vyberte název a obsah snímku, který obsahuje název a textové pole celý snímek. Mnoho dalších možností rozložení zahrnuje také názvy. Vyberte si ten, který je pro prezentaci nejvhodnější.

  V nabídce rozložení zvolte motiv.
 4. Vyberte textové pole pro přidání názvu . Zadejte název snímku.

  Snímek s motivem, který jste vybrali. Do textového pole zadejte název.

Můžete taky vytvořit nadpis snímku v zobrazení osnovy. Toto zobrazení také ukazuje názvy všech dalších snímků v prezentaci.

 1. Klikněte na zobrazit > zobrazení osnovy.

  • Na snímku bez názvu nebude vpravo od čísla snímku žádný text.

   Na snímku 1 není žádný název.
  • Pokud snímek už má název, zobrazí se vedle čísla snímku.

   Snímek 2 má název.
 2. Klikněte vpravo od čísla snímku.

 3. Zadejte nový název nebo aktualizujte existující nadpis snímku. Text se zobrazí na snímku, když ho zadáte.

  Tip: Při předvádění prezentace můžete použít zobrazení osnovy.

Název můžete umístit mimo snímek. Tímto způsobem bude mít snímek název pro účely usnadnění přístupu nebo řazení, ale na snímku ušetříte místo pro další obsah.

 1. Na kartě zobrazení vyberte Lupa a snižte procento zvětšení na 50% , aby se zobrazily okraje mimo daný snímek. 

 2. Do pole zástupný symbol nadpisu zadejte název.

 3. Najeďte myší na okraj pole zástupného symbolu nadpisu tak, aby se ukazatel změnil na čtyřstrannou ukazatel přesunutí.  Ukazatel přesunutí

 4. Přetáhněte zástupný symbol pro nadpis směrem nahoru nebo dolů a pak mimo hranici snímku. 

  Název snímku, který je umístěný mimo viditelný okraj snímku.

Po výběru > prezentaceod aktuálního snímkumůžete potvrdit, že se název v prezentaci nezobrazuje. 

Pokud chcete, aby se všechny nebo mnohé názvy snímků skryly, použijte zobrazení Předloha snímků. Duplikujte rozložení snímku, pro které chcete použít skryté názvy. Potom na duplicitním rozložení přesuňte zástupný symbol nadpisu mimo snímek. Potom použijte nové rozložení na příslušné snímky.

Například:

 1. Na kartě zobrazení na pásu karet vyberte ve skupině zobrazení předlohy možnost Předloha snímků.

 2. V podokně miniatur snímků na levé straně okna PowerPoint klikněte pravým tlačítkem myši na rozložení snímku (například Nadpis a rozložení obsahu), které chcete změnit, a zvolte Duplikovat rozložení.

 3. Vyberte duplikované rozložení.

 4. Vyberte zástupný symbol pro nadpis, přetáhněte ho nahoru a pusťte ho mimo hranice viditelného snímku.

  Přetáhněte zástupný symbol pro nadpis nahoru a pusťte ho mimo hranice viditelného snímku.

  Pokud PowerPoint neumožňuje přetáhnout zástupný symbol, použijte zobrazení PowerPoint Lupa , aby se oblast snímku zmenšila, takže je k dispozici dostatek místa pro kompletní přesunutí zástupného symbolu.

 5. Zavření zobrazení předlohy a návrat do normálního zobrazení

 6. Vyberte snímek, jehož název chcete skrýt. Klikněte na něj pravým tlačítkem myši a použijte rozložení snímku "skrytý-nadpis", které jste právě vytvořili.

  Název se přesune na umístění mimo snímek, ale pořád existuje. Název snímku můžete zobrazit přepnutím do zobrazení osnovy.

Pokud chcete mít na každém snímku stejný Nadpis , můžete se rozhodnout, jaký PowerPoint volání do zápatí. Pokyny k vkládání zápatí na snímky najdete v článku vložení nebo změna zápatí na snímcích PowerPointu.

Používání nadpisů snímků je důležité pro:

 • Přístupnost    Zrakově postižený člověk, který používá čtečku obrazovky, spoléhá na to, který snímek je.

 • Ochrana různých funkcíPowerPoint správně    Návrhy designu, použít rozložení a resetovat práci na snímcích Vložit hypertextový odkaz, vložit zvětšení a vlastní zobrazí všechny odkazy na snímky podle jejich názvů.

PowerPoint expert Geetesh Bajaj obsahuje na svém webu článek o skrývání nadpisů snímků v PowerPointu.

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

Snímek můžete pojmenovat nebo přejmenovat pomocí rozložení snímku, který má zástupný symbol pro nadpis.

 1. Vyberte snímek, jehož rozložení se změní tak, aby mohlo mít název.

 2. Klikněte na kartu domů > rozložení.

  Možnost rozložení je na kartě Domů.
 3. Vyberte úvodní snímek pro samostatnou titulní stránku nebo vyberte název a obsah snímku, který obsahuje název a textové pole celý snímek. Mnoho dalších možností rozložení zahrnuje také názvy. Vyberte si ten, který je pro prezentaci nejvhodnější.

  V nabídce rozložení zvolte motiv.
 4. Vyberte textové pole pro přidání názvu . Zadejte název snímku.

  Snímek s motivem, který jste vybrali. Do textového pole zadejte název.

Můžete taky vytvořit nadpis snímku v zobrazení osnovy. Toto zobrazení také ukazuje názvy všech dalších snímků v prezentaci.

 1. Klikněte na zobrazit > zobrazení osnovy.

  • Na snímku bez názvu nebude vpravo od čísla snímku žádný text.

   Na snímku 1 není žádný název.
  • Pokud snímek už má název, zobrazí se vedle čísla snímku.

   Snímek 2 má název.
 2. Klikněte vpravo od čísla snímku.

 3. Zadejte nový název nebo aktualizujte existující nadpis snímku. Text se zobrazí na snímku, když ho zadáte.

  Tip: Při předvádění prezentace můžete použít zobrazení osnovy.

Název můžete umístit mimo snímek. Tímto způsobem bude mít snímek název pro účely usnadnění přístupu nebo řazení, ale na snímku ušetříte místo pro další obsah.

 1. Na kartě zobrazení vyberte Lupa a snižte procento zvětšení na 50% , aby se zobrazily okraje mimo daný snímek. 

 2. Do pole zástupný symbol nadpisu zadejte název.

 3. Najeďte myší na okraj pole zástupného symbolu nadpisu tak, aby se ukazatel změnil na čtyřstrannou ukazatel přesunutí.  Ukazatel přesunutí

 4. Přetáhněte zástupný symbol pro nadpis směrem nahoru nebo dolů a pak mimo hranici snímku. 

  Název snímku, který je umístěný mimo viditelný okraj snímku.

Po výběru > prezentaceod aktuálního snímkumůžete potvrdit, že se název v prezentaci nezobrazuje. 

Pokud chcete, aby se všechny nebo mnohé názvy snímků skryly, použijte zobrazení Předloha snímků. Duplikujte rozložení snímku, pro které chcete použít skryté názvy. Potom na duplicitním rozložení přesuňte zástupný symbol nadpisu mimo snímek. Potom použijte nové rozložení na příslušné snímky.

Například:

 1. Na kartě zobrazení na pásu karet vyberte ve skupině zobrazení předlohy možnost Předloha snímků.

 2. V podokně miniatur snímků na levé straně okna PowerPoint klikněte pravým tlačítkem myši na rozložení snímku (například Nadpis a rozložení obsahu), které chcete změnit, a zvolte Duplikovat rozložení.

 3. Vyberte duplikované rozložení.

 4. Vyberte zástupný symbol pro nadpis, přetáhněte ho nahoru a pusťte ho mimo hranice viditelného snímku.

  Přetáhněte zástupný symbol pro nadpis nahoru a pusťte ho mimo hranice viditelného snímku.

  Pokud PowerPoint neumožňuje přetáhnout zástupný symbol, použijte zobrazení PowerPoint Lupa , aby se oblast snímku zmenšila, takže je k dispozici dostatek místa pro kompletní přesunutí zástupného symbolu.

 5. Zavření zobrazení předlohy a návrat do normálního zobrazení

 6. Vyberte snímek, jehož název chcete skrýt. Klikněte na něj pravým tlačítkem myši a použijte rozložení snímku "skrytý-nadpis", které jste právě vytvořili.

  Název se přesune na umístění mimo snímek, ale pořád existuje. Název snímku můžete zobrazit přepnutím do zobrazení osnovy.

Pokud chcete mít na každém snímku stejný Nadpis , můžete se rozhodnout, jaký PowerPoint volání do zápatí. Pokyny k vkládání zápatí na snímky najdete v článku vložení nebo změna zápatí na snímcích PowerPointu.

Používání nadpisů snímků je důležité pro:

 • Přístupnost    Zrakově postižený člověk, který používá čtečku obrazovky, spoléhá na to, který snímek je.

 • Ochrana různých funkcíPowerPoint správně    Návrhy designu, použít rozložení a resetovat práci na snímcích Vložit hypertextový odkaz, vložit zvětšení a vlastní zobrazí všechny odkazy na snímky podle jejich názvů.

PowerPoint expert Geetesh Bajaj obsahuje na svém webu článek o skrývání nadpisů snímků v PowerPointu.

Použití možnosti rozložení k pojmenování snímku

Snímek můžete pojmenovat nebo přejmenovat pomocí rozložení snímku, který má zástupný symbol pro nadpis.

 1. Vyberte snímek, jehož rozložení se změní tak, aby mohlo mít název.

 2. Klikněte na kartu domů > rozložení.

  Tlačítko rozložení na kartě Domů v PowerPointu pro web
 3. Vyberte úvodní snímek pro samostatnou titulní stránku nebo vyberte název a obsah snímku, který obsahuje název a textové pole celý snímek. Mnoho dalších možností rozložení zahrnuje také názvy. Vyberte si ten, který je pro prezentaci nejvhodnější.

  Dialogové okno rozložení snímku v PowerPointu pro web
 4. Vyberte textové pole pro přidání názvu . Zadejte název snímku.

  Snímek s motivem, který jste vybrali. Do textového pole zadejte název.

Vytvoření nadpisu na snímku, ale jeho název je neviditelný

Název můžete umístit mimo snímek. Tímto způsobem bude mít snímek název pro účely usnadnění přístupu nebo řazení, ale na snímku ušetříte místo pro další obsah.

 1. Na kartě zobrazení vyberte Lupa a snižte procento zvětšení na 50% , aby se zobrazily okraje mimo daný snímek. 

 2. Do pole zástupný symbol nadpisu zadejte název.

 3. Najeďte myší na okraj pole zástupného symbolu nadpisu tak, aby se ukazatel změnil na čtyřstrannou ukazatel přesunutí.  Ukazatel přesunutí

 4. Přetáhněte zástupný symbol pro nadpis směrem nahoru nebo dolů a pak mimo hranici snímku. 

  Název snímku, který je umístěný mimo viditelný okraj snímku.

Po výběru> prezentaceod aktuálního snímkumůžete potvrdit, že se název v prezentaci nezobrazuje. 

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×