Pokyny pro pojmenování polí, ovládacích prvků a objektů

Pokyny pro pojmenování polí, ovládacích prvků a objektů

Poznámka: Funkce popisované v tomto článku se nevztahují na webové aplikace pro Access ani webové databáze pro Access. Další informace o práci s webovými aplikacemi pro Access najdete v tématu Vytvoření aplikace pro Access.

Názvy polí, ovládacích prvků a objektů v počítačových databázích Microsoft Accessu:

  • Mohou mít délku až 64 znaků.

  • Mohou být tvořeny libovolnou kombinací písmen, číslic, mezer a speciálních znaků s výjimkou tečky (.), vykřičníku (!), čárky nad vlevo (`) a hranatých závorek ([ ]).

  • Nesmí začínat mezerou.

  • Nesmí obsahovat řídicí znaky (hodnoty ASCII 0 až 31).

  • Nesmí obsahovat uvozovky (") v názvech tabulek, zobrazení nebo Uložená procedura v rámci Projekt aplikace Microsoft Access.

Přestože je možné v názvech polí, ovládacích prvků a objektů používat mezery, většina příkladů v dokumentaci aplikace Microsoft Access používá názvy polí a ovládacích prvků bez mezer, protože mezery v názvech můžou v některých případech způsobit konflikty názvů v jazyku Microsoft Visual Basic for Applications.

Když pojmnováte pole, ovládací prvek nebo objekt, je vhodné zajistit, aby název nezduplikuje název objektu Vlastnost prvek používaný aplikací Microsoft Access. v opačném případě může databáze za určitých okolností způsobit neočekávané chování. Pokud třeba pomocí syntaxe NameInfo.Name odkazujete na hodnotu pole s názvem Název v tabulce NameInfo, zobrazí Microsoft Access hodnotu vlastnosti Název tabulky místo hodnoty pole Název.

Neočekávaných výsledků se můžete vyvarovat také tak, že při odkazování na hodnotu pole, ovládacího prvku nebo objektu budete vždy používat operátor ! namísto operátoru . (tečka). Následující identifikátor například explicitně odkazuje na hodnotu pole Název namísto vlastnosti Název:

[Informace]![Název]

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×