Pole BCWP

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pole BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) pole obsahují hodnotu kumulativní úkolu, zdroje na nebo přiřazení je dokončeno vynásobenou časově uspořádané náklady podle směrného plánu. Pole BCWP je vypočítána k datu stavu nebo aktuálnímu datu. Tyto informace se taky nazývá Vytvořená hodnota.

Existuje několik kategorií polí BCWP.

Datový typ:    Měna

Pole BCWP (pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Při prvním vytvoření úkolu zobrazuje pole BCWP nulovou hodnotu. Jakmile je uložen směrný plán a je vykazován průběh daného úkolu (skutečnou prací, skutečnou dobou trvání nebo procentuální hodnotou dokončené práce), vypočítá aplikace Microsoft Office Project hodnotu BCWP. Tento výpočet je založen na procentuální hodnotě dokončené práce porovnané s dobou trvání úkolu podle směrného plánu. Aplikace Project potom vypočítá souhrnné náklady podle směrného plánu a poskytne hodnotu skutečných nákladů, jaká by měla být v daném okamžiku průběhu úkolu a podle doby trvání stanovené pro úkol ve směrném plánu.

Vhodné využití    Pole BCWP přidejte do seznamu úkolů v případě, že chcete zobrazit, jaká část rozpočtu by měla být k datu stavu nebo k aktuálnímu datu vynaložena na úkol s ohledem na dosud vykonanou práci a časově uspořádané náklady na úkol.

Příklad    Doba trvání podle směrného plánu pro daný úkol je 8 dnů a náklady podle směrného plánu je 400 USD. Jeden přiřazený zdroj vykázal, že úkol je nyní 25 procento dokončení poslední pátek. Pokud poslední pátek datem stavu, BCWP k tomuto bodu je 100 korun. Když zdroje hlásí, že přiřazení je 50 procent, bude hodnota pole BCWP $200.

Doba trvání jiného úkolu je podle směrného plánu 4  dny a náklady podle směrného plánu činí 600 Kč. Tyto náklady jsou časově uspořádány na 4  dny takto: 100 Kč, 100 Kč, 200 Kč a 200 Kč. Úkol je nyní hotový z 50 %. Hodnota pole BCWP činí do tohoto okamžiku 200 Kč, protože 50 % doby trvání podle směrného plánu tvoří první dva  dny a náklady podle směrného plánu na každý z nich jsou 100 Kč. Později je úkol hotový ze 75 %. Hodnota pole BCWP činí do tohoto okamžiku 400 Kč, protože 75 % tvoří první tři  dny a výpočet se kumuluje.

Poznámky    Chcete-li určit, zda je daný úkol v souladu s rozpočtem, porovnejte hodnoty BCWP a ACWP (skutečné náklady provedených prací). Hodnotu rozdílu těchto polí zobrazuje pole CV (odchylka nákladů). Soulad přiřazení s plánem můžete také posoudit porovnáním hodnot BCWP a BCWS (rozpočtové náklady plánovaných prací). Rozdíl těchto polí zobrazuje pole SV (odchylka plánování).

Pole BCWP (pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Začne-li zdroj vykazovat při zpracování přiřazených úkolů práci v podobě skutečné práce, skutečné doby trvání nebo procentuální hodnoty dokončené práce a je-li uložen směrný plán, vypočítá aplikace Microsoft Office Project hodnotu BCWP zdroje. Hodnota v poli BCWP zdroje je vytvořena součtem hodnot BCWP všech přiřazení daného zdroje.

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit přehled o tom, jak velká část rozpočtu na zdroj by měla být vzhledem k množství dosud vykonané přiřazené práce a časově uspořádaným nákladům podle směrného plánu zdroje vynaložena k datu stavu nebo aktuálnímu datu, přidejte pole BCWP do seznamu zdrojů.

Příklad    Hodnota BCWP pracovníka Nováka představuje u jednoho úkolu částku 3000 Kč, u dalšího úkolu 6000 Kč a u jiného úkolu 1500 Kč. Zobrazení Seznamu zdrojů umožní zobrazit souhrn hodnot BCWP, který k datu stavu činí 10 500 Kč.

Poznámky    Chcete-li určit, zda je daný úkol v souladu s rozpočtem, porovnejte hodnoty BCWP a ACWP (skutečné náklady provedených prací). Hodnotu rozdílu těchto polí zobrazuje pole CV (odchylka nákladů). Soulad přiřazení s plánem můžete také posoudit porovnáním hodnot BCWP a BCWS (rozpočtové náklady plánovaných prací). Rozdíl těchto polí zobrazuje pole SV (odchylka plánování).

Pole BCWP (pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Při prvním vytvoření přiřazení se v poli přiřazení BCWP zobrazí nulová hodnota. Jakmile je uložen směrný plán a je vykazován průběh daného přiřazení (skutečnou prací, skutečnou dobou trvání nebo procentuální hodnotou dokončené práce), vypočítá aplikace Microsoft Office Project hodnotu BCWP přiřazení. Množství dokončené práce je vynásobeno časově uspořádanými náklady na přiřazení podle směrného plánu k datu stavu nebo k aktuálnímu datu.

Vhodné využití    Pole BCWP se přidává do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů. Toto pole umožňuje zobrazit, jak velká část rozpočtu přiřazení by měla být vzhledem k dosud provedené práci a nákladům na přiřazení podle směrného plánu vyčerpána.

Příklad:    Máte podat zprávu o rozpočtových nákladech provedených prací do minulého pátku. Zadáte páteční datum jako datum stavu a potom zobrazíte náklady na přiřazení, jehož náklady podle směrného plánu činí 10 000 Kč. Zdroj ohlásil, že přiřazení je z 25 % dokončeno. Pokud bylo 25 % skutečné práce vykázáno do stavového data, je hodnota BCWP daného přiřazení 2 500 Kč. Jestliže spadá polovina skutečné práce představované hodnotou 25 % do období po datu stavu, činí hodnota BCWP tohoto přiřazení 1 250 Kč.

Poznámky    Chcete-li zjistit, zda je určité přiřazení v souladu s rozpočtem, porovnejte hodnoty BCWP a ACWP (skutečné náklady provedených prací). Pole CV (odchylka nákladů) zobrazuje hodnotu rozdílu těchto polí. Soulad přiřazení s plánem můžete také posoudit porovnáním hodnot BCWP a BCWS (rozpočtové náklady plánovaných prací). Rozdíl těchto polí zobrazuje pole SV (odchylka plánu).

Pole BCWP (časově uspořádané pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Při prvním vytvoření úkolu obsahuje pole BCWP nulovou hodnotu. Jakmile je uložen směrný plán a je vykazován průběh daného úkolu (skutečnou prací, skutečnou dobou trvání nebo procentuální hodnotou dokončené práce), vypočítá aplikace Microsoft Office Project časově uspořádanou hodnotu BCWP úkolu. Procenta dokončené práce jsou porovnána s dobou trvání úkolu podle směrného plánu. Aplikace Project potom vypočítá souhrnné náklady podle směrného plánu k danému okamžiku doby trvání podle směrného plánu a poskytne hodnotu skutečných nákladů na úkol, jaká by měla být podle procentuální hodnoty dokončení daného úkolu.

Nejvhodnější použití:    Přidejte pole BCWP do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů. Toto pole bude zobrazovat, jaká část rozpočtu měla být na úkol použita vzhledem k procentuální hodnotě dokončení a časově uspořádaným nákladům podle směrného plánu do data stavu nebo aktuálního data. Pole BCWP můžete použít také k vytvoření grafu hodnoty BCWP od první zadané hodnoty skutečné práce do data stavu nebo aktuálního data.

Příklad:    Doba trvání určitého úkolu je podle směrného plánu 8  dnů a náklady podle směrného plánu činí 4 000 Kč. Minulý pátek byl úkol dokončen z 25 %. Pokud byl minulý pátek datem stavu, činí hodnota BCWP 1 000 Kč. Až bude později úkol dokončen z 50 %, bude hodnota BCWP činit 2 000 Kč.

Doba trvání jiného úkolu je podle směrného plánu 4  dny a náklady podle směrného plánu činí 600 Kč. Tyto náklady jsou časově uspořádány na tyto čtyři  dny takto: 100 Kč, 100 Kč, 200 Kč a 200 Kč. Úkol je nyní hotov z 50 %. Hodnota BCWP do tohoto okamžiku činí 200 Kč, protože 50 % doby trvání tvoří první dva  dny a náklady na každý z nich jsou podle směrného plánu 100 Kč. Až bude později úkol dokončen ze 75 %, bude hodnota BCWP činit 400 Kč, protože 75 % tvoří první tři  dny a vypočítané hodnoty jsou kumulovány.

Poznámky    Chcete-li určit, zda je daný úkol v souladu s rozpočtem, porovnejte hodnoty polí BCWP a ACWP (skutečné náklady provedených prací). Pole CV (odchylka nákladů) zobrazuje hodnotu rozdílu těchto polí. Soulad přiřazení s plánem můžete také posoudit porovnáním hodnot polí BCWP a BCWS (rozpočtové náklady plánovaných prací). Rozdíl těchto polí zobrazuje pole SV (odchylka plánování).

Pole BCWP (časově uspořádané pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Aplikace Microsoft Office Project vypočítá hodnotu BCWP daného zdroje, jakmile je uložen směrný plán a zdroj vykáže zahájení práce na přiřazených úkolech v podobě skutečně provedené práce, skutečné doby trvání nebo procentuální hodnoty dokončené práce. Časově uspořádaná hodnota BCWP zdroje je vypočítána jako kumulativní součet hodnot BCWP pro všechny přiřazené úkoly v průběhu času.

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit, jak velká část rozpočtu zdroje měla být vyčerpána s ohledem na množství dosud vykonané práce a časově uspořádané náklady podle směrného plánu zdroje k datu stavu projektu nebo aktuálnímu datu, přidejte pole BCWP do časově uspořádané části zobrazení Používání zdrojů.

Příklad    Hodnota BCWP pracovníka Nováka představuje u jednoho úkolu částku 3 000 Kč, u dalšího úkolu 1 500 Kč a posledního úkolu také 1 500 Kč. Tento pracovník začal na uvedených úkolech pracovat před čtyřmi dny. V časově uspořádané části zobrazení Používání zdrojů se zobrazí v posledních čtyřech dnech následující časově uspořádané hodnoty BCWP: 1 500 Kč, 3 000 Kč, 4 500 Kč a 6 000 Kč.

Poznámky    Chcete-li určit, zda je daný úkol v souladu s rozpočtem, porovnejte hodnoty BCWP a ACWP (skutečné náklady provedených prací). Hodnotu rozdílu těchto polí zobrazuje pole CV (odchylka nákladů). Soulad přiřazení s plánem můžete také posoudit porovnáním hodnot BCWP a BCWS (rozpočtové náklady plánovaných prací). Rozdíl těchto polí zobrazuje pole SV (odchylka plánování).

Pole BCWP (časově uspořádané pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Při prvním vytvoření přiřazení se v časově uspořádaném poli přiřazení BCWP zobrazí nulová hodnota. Jakmile je uložen směrný plán a je vykazován průběh daného přiřazení (skutečnou prací, skutečnou dobou trvání nebo procentuální hodnotou dokončené práce), vypočítá aplikace Microsoft Office Project hodnotu BCWP. Množství dokončené práce je vynásobeno časově uspořádanými náklady na přiřazení podle směrného plánu.

Vhodné využití    Pole BCWP můžete přidat do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů. V tomto poli se zobrazí hodnota rozpočtu přiřazení, která by měla být vzhledem k dosud provedené práci a časově uspořádaným nákladům podle směrného plánu přiřazení vyčerpána k datu stavu nebo dnešnímu datu. Hodnotu časově uspořádaného pole BCWP můžete také použít k vytvoření grafu.

Příklad:    Dnes je úterý, kdy máte podat zprávu o časově uspořádaných rozpočtových nákladech provedených prací (BCWP) na přiřazení s náklady podle směrného plánu 2 000 Kč. Přiřazený zdroj ohlásil, že přiřazení je nyní z 50 % dokončeno. Pokud je datem stavu minulý pátek a 50 % skutečné práce bylo provedeno od úterý do pátku, budou v časově uspořádaném poli BCWP postupně zobrazeny hodnoty 125 Kč, 250 Kč, 375 Kč a 500 Kč.

Poznámky    Chcete-li zjistit, zda je určité přiřazení v souladu s rozpočtem, porovnejte hodnoty polí BCWP a ACWP (skutečné náklady provedených prací). Pole CV (odchylka nákladů) zobrazuje hodnotu rozdílu těchto polí. Soulad přiřazení s plánem můžete také posoudit porovnáním hodnot polí BCWP a BCWS (rozpočtové náklady plánovaných prací). Rozdíl těchto polí zobrazuje pole SV (odchylka plánu).

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×