Pole BCWS

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pole BCWS (rozpočtové náklady plánovaných prací) obsahuje souhrnné časově uspořádané náklady podle směrného plánu k datu stavu nebo aktuálnímu datu pole. Verze Časově uspořádané z těchto polí zobrazují hodnoty v průběhu času.

Existuje několik kategorií polí BCWS.

Datový typ:    Měna

Pole BCWS (pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Při výpočtu rozpočtových nákladů plánovaných prací na úkolu přidává aplikace Microsoft Office Project Časově uspořádané náklady podle směrného plánu daného úkolu k datu stavu.

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit část rozpočtu, která měla být na základě nákladů podle směrného plánu na úkol k aktuálnímu datu již vynaložena, přidejte do seznamu úkolů pole BCWS.

Příklad:    Náklady určitého úkolu podle směrného plánu činí 15 000 Kč a jsou rovnoměrně rozloženy na dobu trvání úkolu. Podle směrného plánu je zahájení úkolu  1. června a dokončení  1. srpna. Pokud je aktuální datum  1. července, činí hodnota pole BCWS 7 500 Kč, neboť úkol by měl být z poloviny dokončen.

Poznámky    Porovnáním polí BCWS a BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) lze zjistit, zda je příslušný úkol z hlediska nákladů před nebo za plánem. V poli SV (odchylka plánu vytvořené hodnoty) je zobrazeno srovnání těchto hodnot v průběhu času.

Pole BCWS (pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Při výpočtu rozpočtových nákladů plánovaných prací zdroje přidává aplikace Microsoft Office Project časově uspořádané náklady zdroje podle směrného plánu do data stavu.

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit přehled o tom, jaká část rozpočtu měla dosud být vynaložena na zdroj, přidejte pole BCWS do seznamu zdrojů.

Příklad    Hodnota BCWS pracovníka představuje u jednoho přiřazeného úkolu částku 3 000 Kč, u dalšího úkolu 6 000 Kč a u jiného úkolu 1 500 Kč. Zobrazení Seznam zdrojů umožní zobrazit souhrn hodnot BCWS, který k datu stavu činí 10 500 Kč.

Poznámky    Porovnáním polí BCWS a BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) lze určit, zda je příslušný zdroj vzhledem k nákladům před nebo za plánem. V poli SV (odchylka plánu vytvořené hodnoty) se zobrazí srovnání těchto polí.

Pole BCWS (pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Při výpočtu rozpočtových nákladů plánovaných prací přiřazení přidává aplikace Microsoft Office Project Časově uspořádané náklady na přiřazení podle směrného plánu k datu stavu nebo k aktuálnímu datu.

Vhodné využití    Chcete-li získat přehled o prostředcích rozpočtu, které měly být na dané přiřazení vynaloženy k aktuálnímu datu, přidejte pole BCWS do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů.

Příklad:    Náklady určitého přiřazení podle směrného plánu činí 15 000 Kč a jsou rovnoměrně rozloženy na dobu trvání přiřazení. Podle směrného plánu je zahájení přiřazení naplánováno na  1. června a dokončení na  1. srpna. Pokud je aktuální datum  1. července, činí hodnota pole BCWS tohoto přiřazení 7 500 Kč.

Poznámky    Porovnáním polí BCWS a BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) lze zjistit, zda je příslušné přiřazení z hlediska nákladů před nebo za plánem. V poli SV (odchylka plánu vytvořené hodnoty) je zobrazeno srovnání těchto hodnot v průběhu času.

Rozpočtových nákladů plánovaných prací (časově uspořádané pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Při výpočtu časově uspořádaných rozpočtových nákladů plánovaných prací úkolu přičítá aplikace Microsoft Office Project souhrnné časově uspořádané náklady podle směrného plánu do data stavu.

Vhodné využití:    Chcete-li zobrazit, jaká část rozpočtu měla být vynaložena na určitý úkol, přidejte pole BCWS do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů. Toto pole můžete také použít k zanesení hodnot BCWS do Graf S křivky.

Příklad:    Náklady určitého úkolu podle směrného plánu činí 10 000 Kč a jsou rovnoměrně rozloženy na dobu jeho trvání. Podle směrného plánu je zahájení úkolu  1. června a dokončení  1. srpna. Je-li aktuálním datem  1. červenec, činí hodnota v poli BCWS 5 000 Kč. Pokud je aktuálním datem 1. červen, činí časově uspořádaná hodnota 250 Kč. K datu 2. června je tato hodnota 500 Kč. Ke 3. červnu je tato hodnota 750 Kč, ke 4. červnu 1 000 Kč. V průběhu měsíce června jsou časově uspořádané kumulované hodnoty zobrazovány tímto způsobem; k 1. červenci se v poli BCWS zobrazí celková hodnota 5 000 Kč.

Poznámky    Srovnáním polí BCWS a BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) lze zjistit, zda je příslušný úkol vzhledem k nákladům před nebo za plánem. Časově uspořádané pole SV (odchylka plánování vytvořené hodnoty) zobrazuje srovnání těchto polí.

Rozpočtových nákladů plánovaných prací (časově uspořádané pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Aby bylo možné vypočítat časově uspořádané rozpočtové náklady plánovaných prací zdroje, přidává aplikace Microsoft Office Project časově uspořádané náklady zdroje podle směrného plánu do data stavu.

Vhodné využití:    Chcete-li zobrazit, jaká část rozpočtu měla být vynaložena na určitý zdroj k danému datu, přidejte pole BCWS do časově uspořádané části zobrazení Používání zdrojů. Toto pole můžete také použít k zanesení hodnot BCWS do Graf S křivky.

Příklad    Hodnota BCWS pracovníka Nováka představuje u prvního přiřazeného úkolu částku 3 000 Kč, u dalšího úkolu 1 500 Kč a třetího úkolu také 1 500 Kč. V časově uspořádané části zobrazení Používání zdrojů se zobrazí v posledních čtyřech dnech následující časově uspořádané hodnoty BCWS: 1 500 Kč, 3 000 Kč, 4 500 Kč a 6 000 Kč.

Poznámky    Porovnáním polí BCWS a BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) lze určit, zda je příslušný zdroj z hlediska nákladů před nebo za plánem. V časově uspořádaném poli SV (odchylka plánu vytvořené hodnoty) se zobrazí srovnání těchto polí v průběhu času.

Rozpočtových nákladů plánovaných prací (časově uspořádané pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Aby bylo možné vypočítat časově uspořádané rozpočtové náklady plánovaných prací přiřazení, přidává aplikace Microsoft Office Project časově uspořádané náklady přiřazení podle směrného plánu do data stavu projektu.

Vhodné využití:    Pole BCWS můžete přidat do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů. V tomto poli se zobrazí informace o prostředcích rozpočtu, které měly být na dané přiřazení vynaloženy k aktuálnímu datu. Pole můžete také použít k zanesení hodnot BCWS do grafu s Graf S křivky.

Příklad:    Náklady podle směrného plánu určitého přiřazení činí 10 000 Kč a jsou rovnoměrně rozloženy na dobu jeho trvání. Zahájení přiřazení podle směrného plánu je určeno na  1. června a jeho dokončení na  1. srpna. Je-li aktuálním datem  1. červenec, činí hodnota v poli BCWS 5 000 Kč. Pokud je aktuálním datem 1. červen, činí časově uspořádaná hodnota 250 Kč. K datu 2. června je tato hodnota 500 Kč. Ke 3. červnu je tato hodnota 750 Kč, ke 4. červnu 1000 Kč. V průběhu měsíce června jsou kumulované časově uspořádané hodnoty zobrazovány tímto způsobem; k 1. červenci se v poli BCWS zobrazí celková hodnota 5 000 Kč.

Poznámky    Srovnáním polí BCWS a BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) lze určit, zda je příslušné přiřazení vzhledem k nákladům před nebo za plánem. V časově uspořádaném poli SV (odchylka plánu vytvořené hodnoty) se zobrazí srovnání těchto polí v průběhu času.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×