Pole Chráněná skutečná práce

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pole Chráněná skutečná práce zobrazuje množství Práce, které byly oznámeny přiřazenými zdroji přes Project Web Appu. Verze Časově uspořádané z těchto polí zobrazují Chráněná skutečná práce hodnoty v průběhu času. Jakmile člen týmu Dosavadní práce částky přijaté vedoucím projektu, že přenesený do souboru projektu jako jen pro čtení nebo chráněné.

Existuje několik kategorií polí pole Chráněná skutečná práce.

Datový typ    Doba trvání

Pole Chráněná skutečná práce (pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Když poprvé vytvoříte úkol, obsahuje pole Chráněná skutečná práce nulovou hodnotu. Člen týmu zadá množství skutečné práce do Časový rozvrh Project Web Appu a za každé období generování sestav odešle vedoucímu projektu aktualizace. Jakmile vedoucí projektu přijme množství skutečné práce vykázané členem týmu, jsou hodnoty uzamčeny do pole Chráněná skutečná práce a není už možné je upravit.

Vhodné využití    Pole Chráněná skutečná práce přidejte do tabulkového zobrazení libovolného úkolů provést revizi nebo filtrovat neupravitelné skutečné práce na úkolech, které byly odeslány členy týmu. Toto pole může být užitečné především pro účetní operace pro úkoly.

Příklad:    Petr a Aleš dokončili úkol Vypracování schématu elektrického zapojení. Z hodnoty v poli úkolu Chráněná skutečná práce je zřejmé, že odpracovali celkem 80 hodin. Při vystavování faktury zákazníkovi použijte tuto hodnotu jako správný údaj o počtu hodin odpracovaných na tomto úkolu.

Poznámky:    Používání chráněných skutečných hodnot v organizaci nastaví Správce serveru pomocí Project Web Appu.

Skutečné hodnoty nemohou být chráněny v případě, že tým ke sledování průběhu práce na projektu používá Dokončeno % nebo hodnotu skutečné a Zbývající práce, nebo v případě, že skutečné hodnoty nezískáváte z Project Web Appu.

Pole Chráněná skutečná práce (pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu.    Pole Chráněná skutečná práce zdroje obsahuje "0 hodin", dokud nezačne odesílat hodin odpracovaných na přiřazení zdroje. Zdroj zadá množství skutečné práce v aplikaci Project Web App Časový rozvrh. Člen týmu odešle vedoucímu projektu aktualizace pro každý vykazovaného období. Jakmile člen týmu množství skutečné práce přijaté vedoucím projektu, tyto hodnoty jsou zablokovaní do pole Chráněná skutečná práce zdroje a nedají se upravovat. Aplikace Project vypočítá chráněnou skutečnou práci pro jednotlivé zdroje jako součet hodnot Chráněná skutečná práce vykázaného za všech přiřazených úkolech.

Vhodné využití    Pole Chráněná skutečná práce přidejte do tabulkového zobrazení libovolného zdroje provést revizi nebo filtrovat celkové neupravitelné skutečné pracovní doby pro jednotlivé zdroje. Toto pole může být užitečné především pro účetní operace pro zdroje.

Příklad:    Petr byl k vašemu projektu přidělen z jiného oddělení. Z hodnoty v poli Chráněná skutečná práce u tohoto pracovníka je zřejmé, že za poslední měsíc odpracoval na projektu 80  hodin. Při přípravě vyúčtování pro původní oddělení pracovníka Karáska použijte tuto hodnotu jako správný údaj o počtu hodin odpracovaných tímto zdrojem.

Poznámky:    Používání chráněných skutečných hodnot v organizaci nastaví Správce serveru pomocí Project Web Appu.

Skutečné hodnoty nemohou být chráněny v případě, že tým ke sledování průběhu práce na projektu používá Dokončeno % nebo hodnotu skutečné a Zbývající práce, nebo v případě, že skutečné hodnoty nezískáváte z Project Web Appu.

Pole Chráněná skutečná práce (pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Pole chráněné skutečné práce u Přiřazení obsahuje 0 hod., dokud přiřazený zdroj nezačne odesílat údaje o hodinách odpracovaných na daném přiřazení. Zdroj zadá množství skutečné práce do Časový rozvrh Project Web Appu a odešle vedoucímu projektu aktualizace za jednotlivá období generování sestav. Jakmile vedoucí projektu přijme množství skutečné práce zdroje, jsou hodnoty uzamčeny do pole přiřazení Chráněná skutečná práce a není už možné je upravit.

Nejvhodnější použití:    Přidáte-li pole Chráněná skutečná práce do List části zobrazení Používání úkolů, můžete kontrolovat nebo filtrovat neupravitelné hodnoty skutečné práce odeslané zdroji pro přiřazení k jednotlivým úkolům. Pokud toto pole přidáte do tabulkové části zobrazení Používání zdrojů, budete moci kontrolovat nebo filtrovat neupravitelné hodnoty skutečné práce pro přiřazení konkrétních zdrojů. Toto pole je užitečné především pro fakturační a účetní operace týkající se přiřazení.

Příklad:    Petr dokončil přiřazení k úkolu Vypracování schématu elektrického zapojení. Z hodnoty v poli Chráněná skutečná práce pro toto přiřazení je zřejmé, že vykázal 20  odpracovaných hodin. Při vystavování faktury zákazníkovi za toto přiřazení použijte uvedenou hodnotu jako správný údaj o počtu hodin odpracovaných na tomto přiřazení.

Poznámky:    Používání chráněných skutečných hodnot v organizaci nastaví Správce serveru pomocí Project Web Appu.

Skutečné hodnoty nemohou být chráněny v případě, že tým ke sledování průběhu práce na projektu používá Dokončeno % nebo hodnotu skutečné a Zbývající práce, nebo v případě, že skutečné hodnoty nezískáváte z Project Web Appu.

Pole Chráněná skutečná práce (časově uspořádané pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu.    Při prvním vytvoření úkolu časově uspořádaná pole Chráněná skutečná práce obsahuje "0 hodin." Člen týmu zadá množství skutečné práce v aplikaci Project Web App Časový rozvrh. Člen týmu odešle vedoucímu projektu aktualizace pro každý vykazovaného období. Jakmile člen týmu množství skutečné práce přijaté vedoucím projektu, tyto hodnoty jsou rozložené v čase v časově uspořádané pole Chráněná skutečná práce a nedají se upravovat.

Nejvhodnější použití:    Přidáte-li pole Chráněná skutečná práce do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů, můžete kontrolovat nebo filtrovat neupravitelné, časově uspořádané hodnoty skutečné práce na úkolech, které byly odeslány členy týmu. Toto pole lze využít zvláště k zobrazení rozpisu práce na úkolu na základě časového období, například dnů, týdnů či měsíců.

Příklad:    Petr a Aleš dokončili úkol Vypracování schématu elektrického zapojení. Z hodnoty v časově uspořádaném poli úkolu Chráněná skutečná práce v zobrazení Používání úkolů je zřejmé, že za poslední dva týdny společně odpracovali celkem 80 hodin. Budete-li zákazníkovi vystavovat fakturu za práci odvedenou během posledních dvou týdnů, použijte uvedenou hodnotu jako správný údaj o počtu hodin odpracovaných na tomto úkolu.

Poznámky:    Používání chráněných skutečných hodnot v organizaci nastaví Správce serveru pomocí Project Web Appu.

Skutečné hodnoty nemohou být chráněny v případě, že tým ke sledování průběhu práce na projektu používá Dokončeno % nebo hodnotu skutečné a Zbývající práce, nebo v případě, že skutečné hodnoty nezískáváte z Project Web Appu.

Pole Chráněná skutečná práce (časově uspořádané pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu.    Časově uspořádaná pole Chráněná skutečná práce obsahuje "0 hodin", dokud nezačne odesílat hodin odpracovaných na přiřazení zdroje. Zdroj zadá množství skutečné práce v aplikaci Project Web App Časový rozvrh. Zdroj odešle vedoucímu projektu aktualizace pro každý vykazovaného období. Jakmile množství skutečné práce zdroje přijaté vedoucím projektu, tyto hodnoty jsou zablokovaní do časově uspořádané pole zdroje Chráněná skutečná práce a nedají se upravovat. Aplikace Project vypočítá uspořádané chráněnou skutečnou práci pro jednotlivé zdroje jako součet hodnot Chráněná skutečná práce vykázaného za všech přiřazených úkolech v průběhu určitého časového období.

Nejvhodnější použití:    Přidáte-li pole Chráněná skutečná práce do časově uspořádané části zobrazení Používání zdrojů, můžete kontrolovat neupravitelné, časově uspořádané hodnoty skutečné práce jednotlivých zdrojů. Toto pole lze využít zvláště k zobrazení rozpisu práce zdroje na základě časového období, například dnů, týdnů či měsíců. Tento rozpis je užitečný také pro účely účetnictví a fakturace zdrojů.

Příklad:    Petr byl k vašemu projektu přidělen z jiného oddělení. Z hodnoty v časově uspořádaném poli zdroje Chráněná skutečná práce u pracovníka Karáska je zřejmé, že za poslední dva týdny pracoval na všech přiřazených úkolech 6 hodin denně. Při přípravě vyúčtování pro původní oddělení pracovníka Karáska vám tyto hodnoty usnadní rozepsání jednotlivých částek.

Poznámky:    Používání chráněných skutečných hodnot v organizaci nastaví Správce serveru pomocí Project Web Appu.

Skutečné hodnoty nemohou být chráněny v případě, že tým ke sledování průběhu práce na projektu používá Dokončeno % nebo hodnotu skutečné a Zbývající práce, nebo v případě, že skutečné hodnoty nezískáváte z Project Web Appu.

Pole Chráněná skutečná práce (časově uspořádané pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu.    Časově uspořádaná pole Chráněná skutečná práce obsahuje "0 hodin", dokud nezačne přiřazený zdroj můžou odeslat hodin odpracovaných na daném přiřazení. Zdroj zadá množství skutečné práce v aplikaci Project Web App Časový rozvrh. Zdroj odešle vedoucímu projektu aktualizace pro každý vykazovaného období. Hned množství skutečné práce zdroji přijaté vedoucím projektu, tyto hodnoty jsou rozložené v čase do časově uspořádané pole přiřazení Chráněná skutečná práce a nedají se upravovat.

Nejvhodnější použití:    Přidáte-li pole Chráněná skutečná práce do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů, můžete kontrolovat neupravitelné, časově uspořádané údaje o hodinách skutečné práce na přiřazeních, které zdroje odeslaly. Toto pole lze využít zvláště k zobrazení rozpisu práce přiřazení na základě časového období, například dnů, týdnů či měsíců.

Příklad:    Petr dokončil přiřazení k úkolu Vypracování schématu elektrického zapojení. Z hodnoty v časově uspořádaném poli Chráněná skutečná práce pro tento úkol v zobrazení Používání úkolů můžete zjistit, kolik hodin odpracoval za poslední dva týdny. Při vystavování faktury zákazníkovi za poslední dva týdny práce použijte uvedené hodnoty k rozepsání jednotlivých částek.

Poznámky:    Používání chráněných skutečných hodnot v organizaci nastaví Správce serveru pomocí Project Web Appu.

Skutečné hodnoty nemohou být chráněny v případě, že tým ke sledování průběhu práce na projektu používá Dokončeno % nebo hodnotu skutečné a Zbývající práce, nebo v případě, že skutečné hodnoty nezískáváte z Project Web Appu.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×