Pole CV

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pole CV (odchylka nákladů vytvořené hodnoty) zobrazují rozdíl mezi předpokládanými náklady a náklady skutečně vynaloženými k dosažení aktuální úrovně dokončení k datu stavu projektu nebo k aktuálnímu datu. Časově uspořádané verze těchto polí zobrazí hodnoty v průběhu času.

Existuje několik kategorií polí CV.

Datový typ:    Měna

Pole CV-Odchylka nákladů (pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu    Odchylka nákladů je rozdíl mezi hodnotou BCWP (Rozpočtové náklady provedených prací) a hodnotou ACWP (Skutečné náklady provedených prací). Aplikace Microsoft Office Project vypočítá odchylku nákladů pro konkrétní úkol následujícím způsobem:

CV (odchylka nákladů) = BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) - ACWP (skutečné náklady provedených prací)

Vhodné využití    Chcete-li zjistit, zda jsou náklady na úkol nižší, vyšší nebo v souladu s rozpočtem, přidejte do seznamu úkolů pole CV. To může být během projektu užitečné k vyhodnocení dosavadního plnění rozpočtu.

Příklad    Hodnota BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) pro přiřazení je 5 000 Kč a hodnota ACWP (skutečné náklady provedených prací) je 4 000 Kč. Hodnota CV činí 1000 Kč, což znamená, že náklady jsou oproti rozpočtu nižší o 1 000 Kč.

Poznámky    Pokud je odchylka nákladů kladná, jsou v současnosti náklady na úkol nižší oproti rozpočtu nebo směrnému plánu a skutečné náklady jsou nižší než náklady podle směrného plánu potřebné k dosažení současné úrovně dokončení úkolu. Jestliže je odchylka nákladů záporná, přesahují v současnosti náklady na dané přiřazení rozpočet a skutečné náklady jsou vyšší než náklady podle směrného plánu potřebné k dosažení současné úrovně dokončení úkolu.

Pole CV-Odchylka nákladů (pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu    Hodnota pole CV zdroje představuje rozdíl mezi hodnotou BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) a ACWP (skutečné náklady provedených prací). Aplikace Microsoft Office Project vypočítá hodnotu pole CV zdroje následujícím způsobem:

CV (odchylka nákladů) = BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) - ACWP (skutečné náklady provedených prací)

Vhodné využití    Pole CV přidejte do seznamu zdrojů v případě, že chcete zobrazit, zda jsou náklady na zdroj v porovnání s rozpočtem nižší, vyšší nebo mu odpovídají. To může být během projektu užitečné k vyhodnocení dosavadního plnění rozpočtu.

Příklad    Pokud jsou rozpočtové náklady provedených prací určitého zdroje 10 000 Kč a hodnota pole ACWP je 8 000 Kč, pak je hodnota pole CV 2 000 Kč. To znamená, že aktuální stav je o 2 000 Kč nižší než náklady podle rozpočtu.

Poznámky    Je-li hodnota v poli CV kladná, jsou náklady na daný zdroj aktuálně pod rozpočtovou částkou a skutečné náklady jsou nižší než náklady podle směrného plánu neboli náklady plánované na dosažení současné úrovně dokončení práce zdroje na projektu. Pokud je hodnota v poli CV záporná, jsou náklady na daný zdroj aktuálně nad rozpočtovou částkou. To znamená, že skutečné náklady jsou vyšší než náklady na dosažení současné úrovně dokončení práce zdroje na projektu podle směrného plánu.

Pole CV-Odchylka nákladů (pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu    Hodnota pole CV představuje rozdíl mezi hodnotou BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) přiřazení a ACWP (skutečné náklady provedených prací). Aplikace Microsoft Office Project vypočítá hodnotu pole CV přiřazení následujícím způsobem:

CV (odchylka nákladů) = BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) - ACWP (skutečné náklady provedených prací)

Vhodné využití    Chcete-li zjistit, zda jsou náklady na určité přiřazení nižší než rozpočet, rozpočet přesahují nebo mu odpovídají, přidejte pole Odchylka nákladů do tabulkové části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů. To může být během projektu užitečné k vyhodnocení dosavadního plnění rozpočtu.

Příklad    Rozpočtové náklady provedených prací (BCWP) činí pro určité přiřazení 15 000 Kč a skutečné náklady provedených prací (ACWP) činí 2010 000 Kč. Pole CV obsahuje hodnotu 1 000 Kč. To znamená, že náklady potřebné k dosažení současné úrovně dokončení přiřazení byly o 1 000 Kč nižší.

Poznámky    Pokud je hodnota v poli CV kladná, jsou nyní náklady na dané přiřazení pod rozpočtovou částkou. To znamená, že skutečné náklady jsou nižší, než jaké byly náklady podle směrného plánu nebo plánované náklady na dosažení současné úrovně dokončení přiřazení. Obsahuje-li pole CV zápornou hodnotu, přesahují aktuálně náklady na dané přiřazení rozpočet a skutečné náklady jsou vyšší než náklady podle směrného plánu nebo plánované náklady na dosažení současné úrovně dokončení přiřazení.

CV (časově uspořádané pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu    Hodnota pole CV představuje rozdíl mezi časově uspořádanou hodnotou BCWP úkolu (rozpočtové náklady provedených prací) a časově uspořádanou hodnotou ACWP (skutečné náklady provedených prací). Aplikace Microsoft Office Project vypočítá časově uspořádanou hodnotu pole CV úkolu následujícím způsobem:

CV (odchylka nákladů) = BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) - ACWP (skutečné náklady provedených prací)

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit, zda jsou náklady na úkol v porovnání s rozpočtem nižší, vyšší nebo mu odpovídají, přidejte pole CV do časové osy zobrazení Používání úkolů. To může být během projektu užitečné k vyhodnocení dosavadního plnění rozpočtu. Vzhledem k tomu, že jsou udržovány časově uspořádané hodnoty BCWP a ACWP, jsou k dispozici také časově uspořádané hodnoty CV.

Příklad    Rozpočtové náklady provedených prací (BCWP) určitého úkolu činily 5 000 Kč neboli 1 000 Kč denně po dobu 5 dnů. Skutečné náklady provedených prací (ACWP) byly 4 000 Kč neboli 800 Kč denně po dobu 5 dnů. Z časově uspořádaných polí CV daného úkolu v zobrazení Používání úkolů zjistíte, že hodnoty pole CV činí 200 Kč denně po dobu 5 dnů, celkem jsou tedy náklady o 1 000 Kč nižší, než bylo plánováno v rozpočtu.

Poznámky    Pokud je hodnota odchylky nákladů kladná, jsou náklady na úkol aktuálně nižší, než by měly být podle rozpočtu nebo směrného plánu, a skutečné náklady jsou nižší než náklady podle směrného plánu potřebné k dosažení aktuální úrovně dokončení daného úkolu. Jestliže je hodnota odchylky nákladů záporná, přesahují současné náklady na úkol rozpočet a skutečné náklady jsou vyšší než náklady podle směrného plánu potřebné k dosažení současné úrovně dokončení úkolu.

CV (časově uspořádané pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu    Hodnota pole CV představuje rozdíl mezi časově uspořádanou hodnotou BCWP zdroje (rozpočtové náklady provedených prací) a časově uspořádanou hodnotou ACWP (skutečné náklady provedených prací). Aplikace Microsoft Office Project vypočítá časově uspořádanou hodnotu pole CV zdroje následujícím způsobem:

CV (odchylka nákladů) = BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) - ACWP (skutečné náklady provedených prací)

Vhodné využití    Chcete-li zjistit, zda jsou náklady na zdroj v porovnání s rozpočtem nižší, vyšší nebo mu odpovídají, přidejte pole CV do časově uspořádané části zobrazení Používání zdrojů. To může být během projektu užitečné k vyhodnocení dosavadního plnění rozpočtu.

Příklad    Rozpočtové náklady provedených prací (BCWP) na všechny úkoly přiřazené určitému zdroji činily 50 000 Kč neboli 1 000 Kč denně po dobu 50 dnů. Skutečné náklady provedených prací (ACWP) činily 40 000 Kč neboli 800 Kč denně po dobu 50 dnů. V časově uspořádaném poli CV zdroje v zobrazení Používání zdrojů se zobrazí hodnota 200 Kč denně po dobu 50 dnů, celkem tedy o 10 000 Kč méně, než bylo plánováno v rozpočtu.

Poznámky    Je-li hodnota v poli CV kladná, jsou náklady na daný zdroj aktuálně pod částkou rozpočtu. To znamená, že skutečné náklady jsou nižší než náklady podle směrného plánu na dosažení současné úrovně dokončení práce zdroje na projektu. Pokud je hodnota v poli CV záporná, jsou náklady na daný zdroj aktuálně nad rozpočtovou částkou. To znamená, že skutečné náklady jsou vyšší než náklady na dosažení současné úrovně dokončení práce zdroje na projektu podle směrného plánu.

CV (časově uspořádané pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu    Hodnota CV představuje rozdíl mezi časově uspořádanou hodnotou BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) a časově uspořádanou hodnotou ACWP (skutečné náklady provedených prací) daného přiřazení. Aplikace Microsoft Office Project vypočítá časově uspořádanou hodnotu CV přiřazení následujícím způsobem:

CV (odchylka nákladů) = BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) - ACWP (skutečné náklady provedených prací)

Vhodné využití    Chcete-li zjistit, zda jsou náklady na určité přiřazení nižší než rozpočet, rozpočet přesahují nebo mu odpovídají, přidejte pole Odchylka nákladů do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů. To může být během projektu užitečné k vyhodnocení dosavadního plnění rozpočtu.

Příklad     Rozpočtové náklady provedených prací (BCWP) určitého přiřazení činily 5 000 Kč, neboli 1 000 Kč denně po dobu 5 dnů. Skutečné náklady provedených prací (ACWP) byly 4 000 Kč, neboli 800 Kč denně po dobu 5 dnů. Pokud zobrazíte časově uspořádané pole CV příslušného přiřazení v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů, bude toto pole obsahovat hodnotu 200 Kč po dobu 5 dnů, celkem o 1 000 Kč méně, než bylo plánováno v rozpočtu.

Poznámky    Jestliže je hodnota v poli CV kladná, jsou náklady na dané přiřazení aktuálně pod rozpočtovou částkou. To znamená, že skutečné náklady jsou nižší než náklady podle směrného plánu nebo plánované náklady na dosažení aktuální úrovně dokončení přiřazení. V případě, že pole CV obsahuje zápornou hodnotu, přesahují náklady na dané přiřazení k aktuálnímu datu rozpočet a skutečné náklady jsou vyšší než náklady podle směrného plánu nebo plánované náklady na dosažení aktuální úrovně dokončení přiřazení.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×