Pole CVP

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pole CVP (odchylka nákladů v procentech) zobrazují poměr odchylky nákladů (CV) a rozpočtových nákladů provedených prací (BCWP) vyjádřený v procentech. Tím je vyjádřena odchylka mezi plánovanými náklady a skutečnými náklady na dosažení aktuální úrovně dokončení k datu stavu nebo k aktuálnímu datu.

Existují dvě kategorie polí CVP.

Datový typ    Procento

Pole CVP (pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu    Hodnota CVP je podíl odchylky nákladů (CV) a rozpočtových nákladů provedených prací (BCWP) vyjádřený v procentech. Project vypočítá hodnotu CVP pro úkol podle následujícího vzorce:

CVP = [ (BCWP - ACWP)/BCWP ] × 100

Vhodné využití    Pokud chcete zjistit, o kolik procent jsou náklady na dané úrovni dokončení úkolů nižší nebo vyšší než rozpočet (nebo zda byl vyčerpán zcela přesně), přidejte pole CVP do zobrazení úkolů.

Příklad    Hodnota BCWP určitého úkolu je 5 000 Kč a hodnota ACWP je 4 000 Kč. Hodnota CVP je tedy pro tento úkol 20 %, což znamená že na aktuální úrovni dokončení nebylo využito 20 % rozpočtu.

Poznámky    Pokud je hodnota CVP kladná, nebyl rozpočet úkolu využit. Pokud je hodnota CVP 0  %, byl rozpočet úkolu vyčerpán přesně. Pokud je tato hodnota záporná, byl rozpočet úkolu překročen.

Pole CVP je ve výchozím nastavení k dispozici v tabulce Indikátory nákladů vytvořené hodnoty. Můžete je použít z dialogového okna Další tabulky.

Pole CVP (časově uspořádané pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu    Hodnota CVP představuje procentuální hodnotu podílu časově uspořádané hodnoty odchylky nákladů (CV) na úkol a časově uspořádané hodnoty BCWP (rozpočtové náklady provedených prací). Časově uspořádaná hodnota CV je určena na základě časově uspořádaných hodnot BCWP a ACWP. Project vypočítá hodnotu CVP pro daný úkol následujícím způsobem:

CVP = [ (BCWP - ACWP)/BCWP ] × 100

Vhodné využití    Pole CVP přidejte do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů v případě, že chcete zobrazit procentuální hodnotu udávající, zda pro danou úroveň dokončení úkolů překračujete, nedosahujete či přesně dodržujete plánovaný rozpočet.

Příklad    V pondělí je hodnota BCWP pro určitý úkol 5 000 Kč a hodnota ACWP je 4 000 Kč. Zobrazením časově uspořádané hodnoty CVP pro daný úkol v zobrazení Používání úkolů zjistíte, že je tato hodnota 20 %, což znamená, že máte pro danou úroveň dokončení tohoto úkolu vzhledem k plánovanému rozpočtu dostatečnou rezervu. V úterý je hodnota BCWP pro stejný úkol 5 000 Kč a hodnota ACWP je také 5 000 Kč. Hodnota CVP je 0 %, což znamená, že přesně dodržujete plán. Ve středu je hodnota BCWP pro tento úkol 5 000 Kč a hodnota ACWP je 5 500 Kč. Hodnota CVP je -10 %, což označuje, že úkol k danému okamžiku překračuje rozpočet o 10 %.

Poznámky    Pokud je hodnota CVP kladná, nebyl rozpočet úkolu využit. Pokud je hodnota CVP 0 %, byl rozpočet úkolu vyčerpán přesně. Pokud je tato hodnota záporná, byl rozpočet úkolu překročen.

Kromě časově uspořádané hodnoty CVP je možné v časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů zobrazit celkovou hodnotu CVP pro úkoly. Přidejte pole CVP do aktuální tabulky nebo použijte tabulku Indikátory nákladů vytvořené hodnoty, ve které je pole CVP zahrnuto ve výchozím nastavení. Můžete je použít z dialogového okna Další tabulky.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×