Datový typ:    Doba trvání

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Popis    Pole doby trvání podle směrného plánu (Doba trvání podle směrného plánu 1 až Doba trvání podle směrného plánu 10) ukládají časové období plánované na dokončení úkolu. Pole Doba trvání podle směrného plánu 1 ukládá plánovanou dobu trvání uloženou podle směrného plánu 1. Stejně tak pole Doba trvání podle směrného plánu2 až Doba trvání podle směrného plánu 10 ukládají plánované doby trvání pro směrné plány 2 až 10.

Způsob výpočtu:    Když uložíte směrný plán, zkopíruje se doba trvání podle směrného plánu z celkové plánované doby trvání úkolu v tomto okamžiku. Použité pole doby trvání podle směrného plánu (Doba trvání podle směrného plánu1, Doba trvání podle směrného plánu2 atd.) závisí na tom, který směrný plán byl uložen (například Směrný plán 1, Směrný plán 2 atd.).

Vhodné využití:    Pokud jste uložili více než jeden směrný plán a chcete porovnat plánované doby trvání s plánovanou nebo skutečnou dobou trvání úkolů, přidejte do zobrazení úkolu jedno z polí Doba trvání podle směrného plánu1 až 10. S více směrným plány můžete také porovnávat doby trvání podle směrného plánu uložené v různých bodech projektu.

Příklad    Na začátku projektu před dvěma měsíci jste uložili směrný plán projektu. Před měsícem se rozsah projektu změnil. Provedli jste další úpravy a uložili druhý směrný plán s účařím 1. Od té doby jste provedli další úpravy a uložili jste třetí směrný plán s plánem 2. Teď chcete porovnat a analyzovat tři sady doby trvání podle směrného plánu. Do zobrazení Seznam úkolů přidáte pole Doba trvání podle směrného plánu, Doba trvání podle směrného plánu1 a Doba trvání podle směrného plánu2.

Poznámky    Pole doby trvání podle směrného plánu obsahují "0 dní", dokud neulo íte odpovídající směrný plán. Směrný plán můžete nastavit v dialogovém okně Nastavit směrný plán. Vyberte směrný plán, který chcete: Směrný plán nebo Směrný plán 1 až 10. Tím zkopírujete aktuálně naplánovaná pole úkolů do odpovídajících polí směrného plánu. Můžete uložit až 11 různých směrných účaří.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×