Pole Jednotky přiřazení

Pole Jednotky přiřazení zobrazují procentuální hodnotu nebo číslo, které představuje Přidělení zdroje přiřazené k Úkol.

Je několik kategorií polí Jednotky přiřazení.

Datový typ     Procentuální hodnota/číslo

Jednotky přiřazení (pole úkolu)

Typ položky    Null

Nejvhodnější použití:    Přidáte-li do Zobrazení Používání úkolů pole Jednotky přiřazení, můžete zobrazit přidělení času pro jednotlivá Přiřazení. V poli úkolu Jednotky přiřazení se nezobrazují žádné informace. Toto pole slouží pouze ke zpřístupnění odpovídajícího pole Jednotky přiřazení pro daná přiřazení.

Příklad:    Potřebujete zkontrolovat Jednotky přiřazení pro zdroje přiřazené k různým úkolům. Přidejte pole Jednotky přiřazení do zobrazení Používání úkolů. V poli Jednotky přiřazení vedle názvů úkolů nebudou zobrazeny žádné informace. Jednotky přiřazení pro jednotlivá přiřazení se však zobrazí v polích Jednotky přiřazení pod názvem každého úkolu.

Poznámky:    Výchozí jednotka přiřazení je 100 procent (případně 1,0 jako desetinná hodnota), pokud není hodnota pole zdroje Maximální počet jednotek nižší než 100 procent. V takovém případě odpovídá výchozí jednotka přiřazení zdroje hodnotě Maximální počet jednotek zdroje. Počet jednotek je možné vyjádřit procentuální hodnotou nebo desetinným číslem. Pokud chcete mezi těmahle dvěma hodnotami přepínat, přejděte do dialogového okna Možnosti Projectu.

Jednotky přiřazení (pole zdroje)

Typ položky    Null

Nejvhodnější použití:     Přidáte-li do zobrazení Používání zdrojů pole Jednotky přiřazení, můžete zobrazit Jednotky přiřazení zdrojů pro jednotlivá přiřazení. V poli zdroje Jednotky přiřazení se nezobrazují žádné informace. Toto pole slouží pouze ke zpřístupnění odpovídajícího pole Jednotky přiřazení pro daná přiřazení.

Příklad:     Potřebujete zkontrolovat jednotky přiřazení pro úkoly přiřazené k různým zdrojům. Přidejte pole Jednotky přiřazení do zobrazení Používání zdrojů. V poli Jednotky přiřazení vedle názvů zdrojů nebudou zobrazeny žádné informace. Jednotky přiřazení pro jednotlivá přiřazení se však zobrazí v polích Jednotky přiřazení pod názvem každého zdroje.

Poznámky:     Výchozí jednotka přiřazení je 100 procent, pokud není hodnota pole zdroje Maximální počet jednotek nižší než 100 procent. V takovém případě odpovídá výchozí jednotka přiřazení zdroje hodnotě Maximální počet jednotek zdroje. Mezi procentuálními a desetinnými hodnotami vyjadřujícími jednotky přiřazení můžete přepínat v dialogovém okně Možnosti aplikace Project.

Jednotky přiřazení je možné nastavit v dialogovém okně Informace o úkolu.

Jednotky přiřazení (pole přiřazení)

Typ položky    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:     Za předpokladu, že hodnota Maximální počet jednotek zdroje je 100 procent, je Přiřazení odpovídající plnému úvazku zdroje obvykle vyjádřeno hodnotou 100 procent. Dva zdroje přiřazené úkolu lze vyjádřit hodnotou 200 procent (přičemž hodnota maximálního počtu jednotek každého zdroje musí být opět 100 procent).

Hodnota pole Jednotky přiřazení je ve výchozím nastavení 100 (nebo 1,0 v případě desetinné hodnoty). Pokud změníte přímo hodnotu pole Jednotky přiřazení, změní se buď hodnota práce nebo doba trvání, v závislosti na nastavení typu úkolu. Pokud je typ úkolu pevná práce a změníte dobu trvání, změní aplikace Microsoft Project Jednotky přiřazení. Pokud je v poli typu úkolu nastavena pevná doba trvání a provedete změnu nastavení práce, dojde k přepočítání jednotek přiřazení.

Nejvhodnější použití:     Přidejte pole Jednotky přiřazení do Listčásti Používání úkolů nebo Používání zdrojůZobrazení, pokud chcete zobrazit nebo upravit počet jednotek, které má zdroj přiřazené k úkolu. Hodnota jednotek přiřazení je závislá na hodnotě v poli zdroje Maximální počet jednotek. Pokud provedete přiřazení s větším počtem jednotek přiřazení, než je hodnota v poli Maximální počet jednotek, bude zdroj přetížený.

Příklad:     Potřebujete přiřadit tři pracovníky k úkolu. Do pole Jednotky přiřazení tedy zadejte hodnotu 300% pro přiřazení pracovníků. Chcete-li u úkolu použít částečný úvazek jednoho zdroje, zadejte do pole Jednotky přiřazení procentuální hodnotu, která odpovídá procentuálnímu podílu denního časového intervalu zdroje vynaloženému na úkol. Pokud do pole Jednotky například zadáte hodnotu 25%, přiřadíte jednu čtvrtinu časového intervalu zdroje.

Poznámky:    Výchozí jednotka přiřazení je 100 procent (případně 1,0 jako desetinná hodnota), pokud není hodnota pole Maximální počet jednotek přiřazeného zdroje nižší než 100 procent. V takovém případě odpovídá výchozí jednotka přiřazení zdroje hodnotě maximálního počtu jednotek zdroje. Počet jednotek lze vyjádřit procentuální hodnotou nebo desetinným číslem. Chcete-li mezi těmito dvěma hodnotami přepínat, přejděte do dialogového okna Možnosti aplikace Project.

Pole Jednotky přiřazení je ve výchozím nastavení obsaženo v dialogovém okně Přiřadit zdroje, aby bylo možné nastavit jednotky přiřazení při prvním přiřazení zdroje k úkolu. Jednotky přiřazení je možné také nastavit v dialogovém okně Informace o úkolu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×