Pole mezisoučtů a součtů v kontingenční tabulce

Při práci s kontingenční tabulkou můžete zobrazit nebo skrýt mezisoučty pro jednotlivá sloupcová a řádková pole, zobrazit nebo skrýt celkové součty sloupců a řádků pro celou sestavu a vypočítat mezisoučty a celkové součty s filtrované položky nebo bez nich.

Řádkové a sloupcové pole mezisoučtu

 1. V kontingenční tabulce vyberte položku řádkového nebo sloupcového pole. Ujistěte se, že se jedná o pole a ne o hodnotu.

 2. Na kartě Analýza klikněte ve skupině Aktivní pole na tlačítko Pole Nastavení.

  Nastavení polí na pásu karet

  Zobrazí se dialogové okno Nastavení pole.

  Mezisoučty & filtry v dialogovém Nastavení pole

 3. V dialogovém okně Nastavení polí v nabídce Souhrny proveďte některou z těchto akcí:

  • Pokud chcete provést mezisoučet popisku vnějšího řádku nebo sloupce pomocí výchozí souhrnné funkce, klikněte na Automaticky.

  • Mezisoučty odeberete kliknutím na Žádné.

   Poznámka: Pokud pole obsahuje Vypočítaná položka, nemůžete změnit souhrnnou funkci mezisoučtů.

  • Pokud chcete použít jinou funkci, třeba zobrazit více než jeden typ mezisoučtu nebo provést mezisoučet popisku vnitřního řádku nebo sloupce, klikněte na Vlastní (pokud je tato možnost k dispozici) a vyberte funkci.

   Funkce, které můžete použít jako mezisoučet

   Funkce

   Popis

   Suma

   Součet hodnot. Toto je výchozí funkce pro numerická data.

   Počet

   Počet datových hodnot. Souhrnná funkce Počet funguje stejně jako funkce POČET2. Počet je výchozí funkce pro jiná data, než jsou čísla.

   Průměr

   Průměr hodnot

   Maximum

   Největší hodnota

   Minimum

   Nejmenší hodnota

   Součin

   Součin hodnot

   Počet čísel

   Počet datových hodnot, která jsou čísla. Souhrnná funkce Počet čísel funguje stejně jako funkce POČET2 listu.

   StDev

   Odhad směrodatné odchylky základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celého základního souboru.

   Směrodatná odchylka

   Směrodatná odchylka základního souboru, kde základní soubor tvoří všechna data, ze kterých se má souhrn spočítat.

   Odhad rozptylu

   Odhad rozptylu základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celého základního souboru.

   Rozptyl

   Rozptyl základního souboru, kde základní soubor tvoří všechna data, ze kterých se má souhrn spočítat.

   Poznámka: Nemůžete použít vlastní funkci, která používá zdroj dat technologie OLAP (Online Analytical Processing).

 4. Pokud používáte filtr, kde jste v nabídce Filtr vybrali určité položky, a chcete sem přidat položky nové nebo odstranit stávající, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí u políčka Zahrnout do ručního filtru nové položky.

Tipy: 

 • Pokud chcete rychle zobrazit nebo skrýt aktuální mezisoučet, klikněte pravým tlačítkem myši na položku pole a pak zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka u možnosti Mezisoučet <název popisku>.

 • U popisků vnějších řádků v kompaktní formě nebo ve formě osnovy můžete následujícím způsobem zobrazit mezisoučty nad položkami nebo pod nimi, případně mezisoučty skrýt.

  1. Na kartě Návrh ve skupině Rozložení klikněte na Mezisoučty.

  2. Proveďte některou z následujících akcí:

   • Vyberte Nezobrazovat souhrny.

   • Vyberte Zobrazovat všechny souhrny na konci skupiny.

   • Vyberte Zobrazovat všechny souhrny na začátku skupiny.

Zobrazení nebo skrytí celkových součtů pro celou sestavu

Můžete zobrazit nebo skrýt celkové součty pro aktuální kontingenční tabulku. Také můžete zadat výchozí nastavení pro zobrazení a skrytí celkových součtů

Zobrazení nebo skrytí celkových součtů

 1. Klikněte na libovolné místo v kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Rozložení klikněte na Celkové součty a pak vyberte požadovanou možnost zobrazení těchto součtů.

  Skupina Rozložení na pásu karet

Změna výchozího chování pro zobrazení nebo skrytí celkových součtů

 1. Klikněte na kontingenční tabulku.

 2. Na kartě Analýza klikněte ve skupině Kontingenční tabulka na Možnosti.

  Možnosti kontingenční tabulky na pásu karet

 3. V dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky klikněte na kartu Součty a filtry a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zobrazit celkové součty, vyberte buď Zobrazit celkové součty pro sloupce, nebo Zobrazit celkové součtypro řádky nebo obojí.

  • Pokud chcete skrýt celkové součty, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit celkové součty pro sloupce nebo Zobrazit celkové součtypro řádky nebo obojí.

Výpočet mezisoučtů a celkových součtů s filtrovanými položkami nebo bez nich

 1. Klikněte na libovolné místo v kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Analýza klikněte ve skupině Kontingenční tabulka na Možnosti.

  Možnosti kontingenční tabulky na pásu karet

 3. V dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky klikněte na kartu Součty a filtry a proveďte některou z následujících akcí:

  • V případě zdrojových dat technologie OLAP proveďte jednu z následujících akcí:

   • Pokud chcete zahrnout nebo vyloučit filtrované položky sestavy, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Souhrn vyfiltrovaných položek stránky.

    Poznámka: Zdroj dat technologie OLAP musí podporovat provedení následného výběru syntaxe výrazů jazyka MDX

   • Pokud chcete zobrazit nebo skrýt zobrazení hvězdičky u součtů, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Označit součty hvězdičkou (*). Hvězdička naznačuje, že zobrazené hodnoty, které Excel používá při výpočtu celkového součtu, nejsou jedinými hodnotami, které se při výpočtu používají.

    Poznámka: Tato možnost je k dispozici, pouze když datový zdroj technologie OLAP nepodporuje provedení následného výběru syntaxe výrazů jazyka MDX.

  • Pro jiná zdrojová data než OLAP zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit více filtrů u jednoho pole a zahrňte nebo vylučte filtrované položky v součtech.

Podívejte se na video

Váš prohlížeč nepodporuje video.

Řádkové a sloupcové pole mezisoučtu

 1. V kontingenční tabulce vyberte položku řádkového nebo sloupcového pole. Ujistěte se, že se jedná o pole a ne o hodnotu.

 2. Na kartě Možnosti ve skupině Aktivní pole klikněte na Nastavení pole.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Zobrazí se dialogové okno Nastavení pole.

  Mezisoučty & filtry v dialogovém Nastavení pole

 3. V dialogovém okně Nastavení polí v nabídce Souhrny proveďte některou z těchto akcí:

  • Pokud chcete provést mezisoučet popisku vnějšího řádku nebo sloupce pomocí výchozí souhrnné funkce, klikněte na Automaticky.

  • Mezisoučty odeberete kliknutím na Žádné.

   Poznámka: Pokud pole obsahuje Vypočítaná položka, nemůžete změnit souhrnnou funkci mezisoučtů.

  • Pokud chcete použít jinou funkci, třeba zobrazit více než jeden typ mezisoučtu nebo provést mezisoučet popisku vnitřního řádku nebo sloupce, klikněte na Vlastní (pokud je tato možnost k dispozici) a vyberte funkci.

   Funkce, které můžete použít jako mezisoučet

   Funkce

   Popis

   Suma

   Součet hodnot. Toto je výchozí funkce pro numerická data.

   Počet

   Počet datových hodnot. Souhrnná funkce Počet funguje stejně jako funkce POČET2. Počet je výchozí funkce pro jiná data, než jsou čísla.

   Průměr

   Průměr hodnot

   Maximum

   Největší hodnota

   Minimum

   Nejmenší hodnota

   Součin

   Součin hodnot

   Počet čísel

   Počet datových hodnot, která jsou čísla. Souhrnná funkce Počet čísel funguje stejně jako funkce POČET2 listu.

   StDev

   Odhad směrodatné odchylky základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celého základního souboru.

   Směrodatná odchylka

   Směrodatná odchylka základního souboru, kde základní soubor tvoří všechna data, ze kterých se má souhrn spočítat.

   Odhad rozptylu

   Odhad rozptylu základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celého základního souboru.

   Rozptyl

   Rozptyl základního souboru, kde základní soubor tvoří všechna data, ze kterých se má souhrn spočítat.

   Poznámka: Nemůžete použít vlastní funkci, která používá zdroj dat technologie OLAP (Online Analytical Processing).

 4. Pokud používáte filtr, kde jste v nabídce Filtr vybrali určité položky, a chcete sem přidat položky nové nebo odstranit stávající, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí u políčka Zahrnout do ručního filtru nové položky.

Tipy: 

 • Pokud chcete rychle zobrazit nebo skrýt aktuální mezisoučet, klikněte pravým tlačítkem myši na položku pole a pak zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka u možnosti Mezisoučet <název popisku>.

 • U popisků vnějších řádků v kompaktní formě nebo ve formě osnovy můžete následujícím způsobem zobrazit mezisoučty nad položkami nebo pod nimi, případně mezisoučty skrýt.

  1. Na kartě Návrh ve skupině Rozložení klikněte na Mezisoučty.

  2. Proveďte některou z následujících akcí:

   • Vyberte Nezobrazovat souhrny.

   • Vyberte Zobrazovat všechny souhrny na konci skupiny.

   • Vyberte Zobrazovat všechny souhrny na začátku skupiny.

Zobrazení nebo skrytí celkových součtů pro celou sestavu

Můžete zobrazit nebo skrýt celkové součty pro aktuální kontingenční tabulku. Také můžete zadat výchozí nastavení pro zobrazení a skrytí celkových součtů

Zobrazení nebo skrytí celkových součtů

 1. Klikněte na libovolné místo v kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Rozložení klikněte na Celkové součty a pak vyberte požadovanou možnost zobrazení těchto součtů.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

Změna výchozího chování pro zobrazení nebo skrytí celkových součtů

 1. Klikněte na kontingenční tabulku.

 2. Na kartě Možnosti klikněte ve skupině Kontingenční tabulka na Možnosti.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky klikněte na kartu Součty a filtry a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zobrazit celkové součty, vyberte buď Zobrazit celkové součty pro sloupce, nebo Zobrazit celkové součtypro řádky nebo obojí.

  • Pokud chcete skrýt celkové součty, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit celkové součty pro sloupce nebo Zobrazit celkové součtypro řádky nebo obojí.

Výpočet mezisoučtů a celkových součtů s filtrovanými položkami nebo bez nich

 1. Klikněte na libovolné místo v kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Možnosti klikněte ve skupině Kontingenční tabulka na Možnosti.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky klikněte na kartu Součty a filtry a proveďte některou z následujících akcí:

  • V případě zdrojových dat technologie OLAP proveďte jednu z následujících akcí:

   • Pokud chcete zahrnout nebo vyloučit filtrované položky sestavy, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Souhrn vyfiltrovaných položek stránky.

    Poznámka: Zdroj dat technologie OLAP musí podporovat provedení následného výběru syntaxe výrazů jazyka MDX

   • Pokud chcete zobrazit nebo skrýt zobrazení hvězdičky u součtů, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Označit součty hvězdičkou (*). Hvězdička naznačuje, že zobrazené hodnoty, které Excel používá při výpočtu celkového součtu, nejsou jedinými hodnotami, které se při výpočtu používají.

    Poznámka: Tato možnost je k dispozici, pouze když datový zdroj technologie OLAP nepodporuje provedení následného výběru syntaxe výrazů jazyka MDX.

  • Pro jiná zdrojová data než OLAP zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit více filtrů u jednoho pole a zahrňte nebo vylučte filtrované položky v součtech.

V Excel pro web můžete zobrazit mezisoučty a součty kontingenční tabulky, pokud sešit obsahuje kontingenční tabulky, které je zobrazují. Pole mezisoučtů nebo souhrnů ale nebudete moct použít. Abyste mohli pracovat s mezisoučty a součty, musíte použít desktopovou verzi. Viz Pole mezisoučtů a souhrnů v kontingenční tabulce.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

×