Pole Náklady podle směrného plánu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pole Náklady podle směrného plánu obsahuje celkové plánované náklady na úlohu, zdroj pro všechny přiřazené úkoly nebo práci prováděnou zdrojem na daném úkolu. Náklady podle směrného plánu jsou také označovány jako rozpočet v okamžiku dokončení (BAC), což je pole vytvořené hodnoty. Časově uspořádané verze těchto polí zobrazují hodnoty v průběhu času.

Existuje několik kategorií polí Náklady podle směrného plánu.

Datový typ:    Měna

Náklady podle směrného plánu (pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu.    Náklady podle směrného plánu se vypočítá jako součet plánované náklady na všech přiřazených zdrojů a všechny pevné náklady spojené s úkolem. Toto je shodný s obsahem pole náklady po uložení směrného plánu.

Náklady podle směrného plánu = (Práce × Standardní sazba) + (Přesčasová práce × Přesčasová sazba) + Náklady na použití zdroje + Pevné náklady úkolů

Vhodné využití    Informace náklady podle směrného plánu bude k dispozici, když nastavíte informace o nákladech za přiřazené zdroje a nastavit směrný plán pro daný úkol. Pokud chcete zobrazit celkové plánované náklady na úkoly, přidejte pole Náklady podle směrného plánu do seznamu úkolů. Náklady podle směrného plánu pro úkol vám pomůže vytvořit rozpočet úkolu a projektu můžete zkontrolovat. Můžete porovnat hodnoty v polích náklady podle směrného plánu a náklady a zjistit, zda je daný úkol v souladu s rozpočtu. Pole Odchylka nákladů v porovnání těchto dvou polí.

Příklad:    K úkolu s dobou trvání 10 hodin jste přiřadili jediný zdroj se sazbou 200 Kč na hodinu. Náklady podle směrného plánu pro daný úkol budou 2 000 Kč. Pokud bude úkol hotový z 50 %, bude počítaná hodnota v poli Skutečné náklady činit 1 000 Kč.

Poznámky:    Dokud nevytvoříte směrný plán projektu, což můžete udělat ihned po zahájení projektu, bude pole Náklady podle směrného plánu obsahovat nulovou hodnotu. Směrný plán můžete nastavit v dialogovém okně Nastavit směrný plán.

Úpravou obsahu pole Náklady podle směrného plánu nedojde u daného úkolu k ovlivnění výpočtů nákladů podle směrného plánu ani časově uspořádaných nákladů podle směrného plánu. Pokud po úpravě nákladů podle směrného plánu uložíte jiný směrný plán, budou provedené úpravy přepsány hodnotami nového směrného plánu.

Hodnoty nákladů podle směrného plánu se po uložení nezmění, a to ani po případné změně hodnot práce.

Náklady podle směrného plánu (pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu:    Náklady podle směrného plánu představují výsledek součtu plánovaných nákladů na zdroj včetně plánované práce, plánované přesčasové doby a nákladů na použití v rámci veškeré práce přiřazené zdroji. Obsah tohoto pole je při uložení směrného plánu stejný jako obsah pole Náklady.

Náklady podle směrného plánu = (Práce × Standardní sazba) + (Přesčasová práce × Přesčasová sazba) + Náklady na použití

Vhodné využití    Informace o zdroji nákladů podle směrného plánu bude k dispozici, když nastavíte informace o nákladech za daný zdroj a nastavení směrného plánu pro úkoly, ke kterým je zdroj přiřazen. Pokud chcete provést revizi náklady podle směrného plánu celková zdroje, přidejte pole Náklady podle směrného plánu do seznamu zdrojů. Prohlédněte si tyto náklady podle směrného plánu vám pomůže vytvořit rozpočtové zdroje. Porovnání hodnot do pole Náklady podle směrného plánu a náklady a zjistěte, jestli úkol není v souladu s rozpočtu. Pole Odchylka nákladů ještě lepší použijte k porovnání dvou polí.

Příklad:    Zdroj s hodinovou sazbou 200 Kč je přiřazen na 10 různých úkolů s celkovým počtem 100 hodin. Náklady podle směrného plánu na zdroj by měly být 20 000 Kč.

Poznámky:    Dokud nevytvoříte směrný plán projektu, což můžete udělat ihned po zahájení projektu, bude pole Náklady podle směrného plánu obsahovat nulovou hodnotu. Směrný plán můžete nastavit v dialogovém okně Nastavit směrný plán.

Úpravy obsahu pole Náklady podle směrného plánu neovlivňují žádné výpočty nákladů na zdroj podle směrného plánu ani časově uspořádané náklady na zdroj podle směrného plánu. Pokud po úpravě nákladů podle směrného plánu uložíte další směrný plán, budou provedené úpravy přepsány hodnotami nového směrného plánu.

Hodnoty nákladů podle směrného plánu se po uložení nezmění, a to ani po případné změně hodnot práce.

Náklady podle směrného plánu (pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu:    Náklady podle směrného plánu představují výsledek součtu plánovaných nákladů na přiřazení včetně plánované práce, plánované přesčasové doby a nákladů na použití pro přiřazení. Obsah tohoto pole je při uložení směrného plánu stejný jako obsah pole Náklady.

Náklady podle směrného plánu = (Práce × Standardní sazba) + (Přesčasová práce × Přesčasová sazba) + Náklady na použití

Vhodné využití    Po zadání nákladů pro zdroje přiřazené k úkolu, zdroje a nastavit směrný plán projektu, bude k dispozici informace náklady podle směrného plánu daného přiřazení. Když budete chtít zobrazit celkové plánované náklady na přiřazení, přidejte pole Náklady podle směrného plánu do tabulkové části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů. Náklady podle směrného plánu daného přiřazení můžete vytvořit rozpočet úkolu a projektu můžete zkontrolovat. Můžete porovnat hodnoty do pole Náklady podle směrného plánu a náklady a zjistěte, jestli úkol není v souladu s rozpočtu. Pole Odchylka nákladů v porovnání těchto dvou polí.

Příklad:    Přidejte zdroj se sazbou 200 Kč na hodinu do úkolu trvajícího 10 hodin. Náklady podle směrného plánu pro přiřazení by měly být 2 000 Kč.

Poznámky:    Dokud nevytvoříte směrný plán projektu, což můžete udělat ihned po zahájení projektu, bude pole Náklady podle směrného plánu obsahovat nulovou hodnotu. Směrný plán můžete nastavit v dialogovém okně Nastavit směrný plán.

Úpravy obsahu pole Náklady podle směrného plánu neovlivňují výpočet nákladů podle směrného plánu pro úkoly a zdroje ani žádné časově uspořádané náklady podle směrného plánu daného přiřazení. Pokud po úpravě nákladů podle směrného plánu uložíte další směrný plán, budou provedené úpravy přepsány hodnotami nového směrného plánu.

Hodnoty nákladů podle směrného plánu se po uložení nezmění, a to ani po případné změně hodnot práce.

Náklady podle směrného plánu (časově uspořádané pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu:    Jakmile je směrný plán uložen, jsou hodnoty časově uspořádaných polí Náklady pro dané přiřazení zkopírovány do časově uspořádaných polí Náklady podle směrného plánu. Jedná se o náklady na daný úkol zahrnující plánovanou práci, plánovanou přesčasovou práci a náklady na použití přiřazených zdrojů v průběhu doby trvání úkolu, společně s pevnými náklady na úkol.

Vhodné využití    Informace náklady podle směrného plánu bude k dispozici, když nastavíte informace o nákladech za přiřazené zdroje a nastavit směrný plán projektu. Přidejte pole Náklady podle směrného plánu do části zobrazení Používání úkolů tak, aby informace náklady podle směrného plánu s časovou osou. Prohlédněte si náklady podle směrného plánu pro úkol vám pomůže vytvořit rozpočet úkolu a projektu. Porovnání hodnot v polích náklady podle směrného plánu a náklady a zjistit, zda je daný úkol v souladu s rozpočtu. Pole Odchylka nákladů v porovnání těchto dvou polí.

Příklad:    Pracovníkům Karáskovi a Drymlovi je přiřazen úkol Vypracování návrhu, na který je naplánováno 16 hodin práce rozvržené od pondělí do čtvrtka. Sazba obou pracovníků činí 200 Kč za hodinu. Práce bude rozvržena po 4 hodinách na každý ze 4 dnů. Plánované časově uspořádané náklady tedy budou činit 800 Kč na každý den. Po vytvoření směrného plánu budou časově uspořádané plánované náklady zkopírovány jako náklady podle směrného plánu příslušného úkolu.

Poznámky:    Úpravou obsahu pole Náklady podle směrného plánu nedojde k ovlivnění výpočtů nákladů podle směrného plánu pro úkoly a zdroje ani žádných časově uspořádaných nákladů podle směrného plánu daného přiřazení. Pokud po úpravě nákladů podle směrného plánu uložíte další směrný plán, budou provedené úpravy přepsány hodnotami nového směrného plánu.

Náklady podle směrného plánu (časově uspořádané pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu:    Po uložení směrného plánu jsou hodnoty časově uspořádaných polí Náklady daného zdroje zkopírovány do časově uspořádaných polí Náklady podle směrného plánu, která je možné zobrazit v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů. Jedná se o náklady na zdroj zahrnující plánovanou práci, plánovanou přesčasovou práci a náklady na použití veškeré práce přiřazené zdroji v průběhu doby trvání úkolu.

Vhodné využití    Informace náklady podle směrného plánu daného zdroje k dispozici po zadání nákladů na zdroj a nastavení směrného plánu pro úkoly, které je zdroj přiřazen k. Přidejte pole Náklady podle směrného plánu do časově uspořádané části zobrazení Používání zdrojů tak, aby informace náklady podle směrného plánu. Náklady podle směrného plánu pro příslušný zdroj k pomůže vytvořit rozpočet zdroje můžete zkontrolovat. Můžete porovnat hodnoty v polích náklady podle směrného plánu a náklady a zjistit, zda je daný úkol v souladu s rozpočtu. Pole Odchylka nákladů v porovnání těchto dvou polí.

Příklad:     Pracovníku Kotasovi, který pracuje za sazbu 200 Kč za hodinu, je během doby trvání projektu přiřazeno 15 různých úkolů. Pokud je pracovníku Kotasovi přiřazeno 8 hodin denně, potom by plánované časově uspořádané hodnoty nákladů měly být 1 600 Kč (8 hodin po 200 Kč za hodinu) za každý pracovní den. Je-li tomuto pracovníkovi přiřazen menší počet jednotek, mohou se zobrazit nižší hodnoty nákladů. Jestliže je naplánována přesčasová práce, mohou se zobrazit vyšší hodnoty nákladů. Po vytvoření směrného plánu budou časově uspořádané plánované náklady zkopírovány jako náklady podle směrného plánu příslušného zdroje.

Poznámky:    Úpravy obsahu pole Náklady podle směrného plánu neovlivní výpočet nákladů podle směrného plánu pro úkoly a zdroje ani žádné časově uspořádané náklady podle směrného plánu daného zdroje. Pokud po úpravě nákladů podle směrného plánu uložíte další směrný plán, budou provedené úpravy přepsány hodnotami nového směrného plánu.

Náklady podle směrného plánu (časově uspořádané pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu:    Bezprostředně po uložení směrného plánu jsou časově uspořádaná pole přiřazení Náklady zkopírována do časově uspořádaných polí Náklady podle směrného plánu. Pole jsou k dispozici v zobrazeních Používání úkolů nebo Používání zdrojů. Jedná se o náklady přiřazení zahrnující plánovanou práci, plánovanou přesčasovou práci a náklady na použití přiřazení v průběhu doby trvání úkolu.

Vhodné využití    Informace o přiřazení nákladů podle směrného plánu k dispozici po zadání nákladů na zdroj, k úkolu přiřadit zdroje a nastavit směrný plán projektu. Přidejte pole Náklady podle směrného plánu do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů nebo zobrazení Používání zdrojů můžete zobrazit informace náklady podle směrného plánu. Náklady podle směrného plánu daného přiřazení můžete vytvořit rozpočet úkolu a projektu můžete zkontrolovat. Můžete porovnat hodnoty v polích náklady podle směrného plánu a náklady a zjistit, zda je daný úkol v souladu s rozpočtu. Pole Odchylka nákladů v porovnání těchto dvou polí.

Příklad:     Pracovníku Karáskovi je přiřazen úkol Vypracování návrhu, který je naplánován na 16 hodin práce rozvržené od pondělí do čtvrtka. Standardní sazba tohoto pracovníka je 100 Kč za hodinu. Práce bude rozvržena po 4 hodinách na každý ze 4 dnů. Plánované náklady tedy budou 400 Kč na každý den. Po vytvoření směrného plánu budou časově uspořádané plánované náklady zkopírovány jako náklady podle směrného plánu příslušného přiřazení.

Poznámky:    Úpravy obsahu pole Náklady podle směrného plánu neovlivňují výpočet nákladů podle směrného plánu pro úkoly a zdroje ani žádné časově uspořádané náklady podle směrného plánu daného přiřazení. Pokud po úpravě nákladů podle směrného plánu uložíte další směrný plán, budou provedené úpravy přepsány hodnotami nového směrného plánu.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×