We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pole nákladů podle směrného plánu (Náklady podle směrného plánu1 až Náklady podle směrného plánu10) obsahují celkové plánované náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení. Pole Náklady podle směrného plánu1 obsahuje plánované náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení uložené pro směrný plán 1. Podobně pole Náklady podle směrného plánu 2 až 10 obsahují plánované náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení pro směrné plány 2 až 10. Náklady podle směrného plánu jsou také označovány jako rozpočet v okamžiku dokončení (BAC), což je pole vytvořené hodnoty. Časově uspořádané verze těchto polí zobrazují hodnoty v průběhu času.

Existuje několik kategorií polí Náklady podle směrného plánu1–10.

Datový typ     Měny

Náklady podle směrného plánu 1 – 10 (pole úkolů)

Typ položky    Vypočítané nebo zadané

Způsob výpočtu.     Náklady podle směrného plánu se vypočítá jako součet plánované náklady na všech přiřazených zdrojů a všechny pevné náklady spojené s úkolem. Toto je shodný s obsahem pole náklady po uložení směrného plánu.

Náklady podle směrného plánu = (Práce × Standardní sazba) + (Přesčasová práce × Přesčasová sazba) + Náklady na použití zdroje + Pevné náklady úkolů

Použité pole nákladů podle směrného plánu (Náklady podle směrného plánu1, Náklady podle směrného plánu2 atd.) závisí na uloženém směrném plánu (například Směrný plán 1, Směrný plán 2 atd.).

Vhodné využití    Až po uložení více směrného plánu a chcete analyzovat náklady podle směrného plánu pro úkoly, přidejte do zobrazení úkolů jedno z úkolu pole Náklady podle směrného plánu 1 – 10. Náklady podle směrného plánu k dispozici, když nastavíte informace o nákladech za přiřazené zdroje a nastavit směrný plán pro daný úkol. Porovnejte pole náklady do zjistit, zda jsou náklady na úkol v rámci rozpočtu nákladů podle směrného plánu. S několika směrnými plány můžete taky porovnat náklady podle směrného plánu uložené na různých místech v projektu.

Příklad:     Na začátku projektu jste vytvořili úkol s dobou trvání 10 hodin a s jedním přiřazeným zdrojem se sazbou 200 Kč za hodinu. Při uložení prvního směrného plánu byly náklady podle směrného plánu na daný úkol uloženy v poli úkolu Náklady podle směrného plánu a měly hodnotu 2 000 Kč. Potom jste projekt upravili, takže doba trvání uvedeného úkolu je nyní 20 hodin. Uložte další směrný plán pod názvem Směrný plán 1. Náklady podle směrného plánu na daný úkol jsou nyní 4 000 Kč a tato hodnota je uložena v poli úkolu Náklady podle směrného plánu1.

Poznámky:     Dokud neuložíte odpovídající směrný plán (což můžete udělat kdykoli v průběhu projektu v dialogovém okně Nastavit směrný plán, obsahují pole nákladů podle směrného plánu nulovou hodnotu. V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný směrný plán – Směrný plán 1 až Směrný plán 10. Tím se aktuální celkové náklady na úkoly zkopírují do odpovídajícího pole nákladů na směrný plán.

Pokud upravíte obsah pole nákladů podle směrného plánu, nebude to mít vliv na výpočet nákladů na úkol podle směrného plánu ani na žádné časově uspořádané náklady na daný úkol podle směrného plánu.

Hodnota nákladů podle směrného plánu se po uložení nezmění, a to ani po případné změně hodnot práce.

Náklady podle směrného plánu 1 – 10 (pole zdrojů)

Typ položky    Vypočítané nebo zadané

Způsob výpočtu:     Náklady podle směrného plánu představují výsledek součtu plánovaných nákladů na zdroj včetně plánované práce, plánované přesčasové doby a nákladů na použití v rámci veškeré práce přiřazené zdroji. Obsah tohoto pole je při uložení směrného plánu stejný jako obsah pole Náklady.

Náklady podle směrného plánu = (Práce × Standardní sazba) + (Přesčasová práce × Přesčasová sazba) + Náklady na použití

Použité pole nákladů podle směrného plánu (Náklady podle směrného plánu1, Náklady podle směrného plánu2 atd.) závisí na uloženém směrném plánu (Směrný plán 1, Směrný plán 2 atd.).

Vhodné využití     Až po uložení více směrného plánu a chcete analyzovat náklady podle směrného plánu pro zdroje, přidejte do zobrazení zdrojů jedno z zdrojů pole Náklady podle směrného plánu 1 – 10. Náklady podle směrného plánu pro zdroj k dispozici, když nastavíte informace o nákladech za daný zdroj a uložení směrného plánu pro úkoly, které je zdroj přiřazen k. Porovnejte náklady podle směrného plánu s pole náklady do zjistit, zda jsou v rámci rozpočtu nákladů na zdroje. Více směrné plány můžete taky porovnat náklady podle směrného plánu uložené na různých místech v projektu.

Příklad    Na začátek projektu dosáhl některý z materiálů na 20 USD za hodinu přiřazen k 10 různých úkolů celkem 100 hodin. Proto při uložení prvního směrného plánu náklady podle směrného plánu daného zdroje byl $ 2 000. Vzhledem k tomu, že jste soubor uložili první směrný plán, jste upravili projektu a sazba zdroje byla změněna na 25 USD za hodinu. Směrný plán uložen jiného pomocí směrný plán 1. Náklady podle směrného plánu daného zdroje je nyní 2 500 a to se ukládá do pole Náklady podle směrného plánu1 zdroje.

Poznámky:     Dokud neuložíte odpovídající směrný plán (což můžete udělat kdykoli v průběhu projektu) v dialogovém okně Nastavit směrný plán, obsahují pole nákladů podle směrného plánu nulovou hodnotu. V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný směrný plán – Směrný plán 1 až Směrný plán 10. Tímto způsobem zkopírujete aktuální celkové náklady na zdroje do odpovídajícího pole nákladů podle směrného plánu.

Úpravy obsahu pole Náklady podle směrného plánu neovlivňují žádné výpočty nákladů na zdroj podle směrného plánu ani časově uspořádané náklady na zdroj podle směrného plánu.

Hodnoty nákladů podle směrného plánu se po uložení směrného plánu nezmění, a to ani po případné změně hodnot práce.

Náklady podle směrného plánu 1 – 10 (pole přiřazení)

Typ položky    Vypočítané nebo zadané

Způsob výpočtu.    Náklady podle směrného plánu se vypočítá jako součet plánované náklady na přiřazení, včetně plánované práce naplánované přesčasové práce a náklady na použití pro přiřazení. Toto je shodný s obsahem pole náklady po uložení směrného plánu.

Náklady podle směrného plánu = (Práce × Standardní sazba) + (Přesčasová práce × Přesčasová sazba) + Náklady na použití

Použité pole nákladů podle směrného plánu (Náklady podle směrného plánu1, Náklady podle směrného plánu2 atd.) závisí na uloženém směrném plánu (Směrný plán 1, Směrný plán 2 atd.).

Vhodné využití     Pokud jste uložili víc podle směrného plánu a chcete analyzovat náklady podle směrného plánu pro přiřazení, přidejte do tabulkové části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů jedno přiřazení polí Náklady podle směrného plánu 1 – 10. Náklady podle směrného plánu pro přiřazení k dispozici, když nastavíte se informace o nákladech za zdroje zdroj přiřadit k úkolu a uložení směrného plánu projektu. Porovnejte pole náklady a zjistěte, jestli přiřazení není v rámci rozpočtu nákladů podle směrného plánu. S několika směrnými plány můžete taky porovnat náklady podle směrného plánu uložené na různých místech v projektu.

Příklad:     Při zahájení projektu jste k úkolu trvajícímu 10 hodin přiřadili zdroj se sazbou 200 Kč na hodinu. Po uložení prvního směrného plánu byly náklady podle směrného plánu pro přiřazení 2 000 Kč (náklady uložené v poli přiřazení Náklady podle směrného plánu). O dva měsíce později jste v projektu provedli úpravy. V současnosti jsou náklady zdroje 250 Kč na hodinu. Uložte další směrný plán pod názvem Směrný plán 1. Náklady podle směrného plánu budou potom pro příslušné přiřazení činit 2 500 Kč a tato hodnota bude uložena v poli přiřazení Náklady podle směrného plánu1.

Poznámky:     Dokud neuložíte odpovídající směrný plán (což můžete udělat kdykoli v průběhu projektu) v dialogovém okně Nastavit směrný plán, obsahují pole nákladů podle směrného plánu nulovou hodnotu. V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný směrný plán – Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10. Tímto způsobem zkopírujete aktuální celkové náklady na přiřazení do odpovídajícího pole nákladů podle směrného plánu.

Úpravy obsahu pole s náklady podle směrného plánu neovlivňují výpočet nákladů podle směrného plánu pro úkoly a zdroje ani žádné časově uspořádané náklady podle směrného plánu daného přiřazení.

Hodnota nákladů podle směrného plánu se po uložení nezmění, a to ani po případné změně hodnot práce.

Náklady podle směrného plánu 1 – 10 (časově uspořádaná pole úkolů)

Typ položky    Vypočítané nebo zadané

Způsob výpočtu.    Hned po uložení směrného plánu pole časově uspořádané náklady přiřazení zkopírována do pole Náklady podle směrného plánu uspořádané. Toto jsou náklady na daný úkol, které obsahují plánované práce naplánované přesčasové práce a náklady na použití u přiřazených zdrojů, spolu s pevných nákladů pro daný úkol rozvržena dosavadní doby trvání úkolu.

Použité pole nákladů podle směrného plánu (Náklady podle směrného plánu1, Náklady podle směrného plánu2 atd.) závisí na uloženém směrném plánu (Směrný plán 1, Směrný plán 2 atd.).

Vhodné využití     Když uložíte víc podle směrného plánu a chcete analyzovat časově uspořádané náklady podle směrného plánu pro úkoly, přidejte časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů jedno z úkolu polí Náklady podle směrného plánu 1 – 10. Náklady podle směrného plánu na úkol k dispozici, když nastavíte informace o nákladech za přiřazené zdroje a uložení směrného plánu. Porovnejte pole náklady do zjistit, zda jsou náklady na úkol v rámci rozpočtu nákladů podle směrného plánu. S několika směrnými plány můžete taky porovnat náklady podle směrného plánu uložené na různých místech v projektu.

Příklad    Na začátek projektu byly pracovníků přiřazených k úkolu "Vypracování návrhu", naplánovanému na 16 hodin práce na pondělí až čtvrtek. Sazba obou Sean je 20 USD za hodinu. Pole práce naplánovaný stejně jako 4 hodin práce na všech 4 dnů, tak uspořádané plánované náklady 80 pro jednotlivá pole 4 dnů. Při uložení prvního směrného plánu Toto časově uspořádané náklady byl uložené do pole Náklady podle směrného plánu úkolu. Potom jste upravují projektu a uložení prvního směrného opravení do 25 USD za hodinu. Směrný plán uložen jiného pomocí směrný plán 1. Teď plánované náklady tohoto úkolu je 100 korun pro každý den a tyto informace se ukládá do pole Náklady podle směrného plánu1 úkol.

Poznámky:     Pokud upravíte obsah pole nákladů podle směrného plánu, nebude to mít vliv na výpočet nákladů na úkol nebo zdroj podle směrného plánu ani na žádné časově uspořádané náklady na daný úkol podle směrného plánu.

Náklady podle směrného plánu 1 – 10 (časově uspořádaná pole zdrojů)

Typ položky    Vypočítané nebo zadané

Způsob výpočtu.    Hned po uložení směrného plánu pole časově uspořádané náklady zdroje zkopírovány do pole Náklady podle směrného plánu uspořádané, které mohou být zobrazena v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů. Jedná se o náklady zdroje, které obsahují plánované práce naplánované přesčasové práce a náklady na použití pro všechny práce přiřazené tomuto zdroji rozvržena dosavadní doby trvání úkolu.

Použité pole nákladů podle směrného plánu (Náklady podle směrného plánu1, Náklady podle směrného plánu2 atd.) závisí na uloženém směrném plánu (Směrný plán 1, Směrný plán 2 atd.).

Vhodné využití    Když uložíte víc podle směrného plánu a chcete analyzovat časově uspořádané náklady podle směrného plánu pro zdroje, přidejte časově uspořádané části zobrazení Používání zdrojů jedno pole zdrojů pole Náklady podle směrného plánu 1 – 10. Náklady podle směrného plánu pro zdroj k dispozici, když nastavíte informace o nákladech za daný zdroj a uložení směrného plánu pro úkoly je zdroj přiřazen k. Porovnejte náklady podle směrného plánu s pole náklady do zjistit, zda jsou v rámci rozpočtu nákladů na zdroje. S několika směrnými plány můžete taky porovnat náklady podle směrného plánu uložené na různých místech v projektu.

Příklad:     Pracovník Kotas, který pracuje 8 hodin denně za 100 Kč za hodinu, byl během doby trvání projektu přiřazen k 15 různým úkolům. Hodnota časově uspořádaných plánovaných nákladů byla 800 Kč za každý odpracovaný den (8 hodin se sazbou 100 Kč za hodinu). Při uložení prvního směrného plánu byly tyto časově uspořádané plánované náklady uloženy v poli zdroje Náklady podle směrného plánu. Po uložení prvního směrného plánu jste projekt upravili, takže pracovník Kotas nyní pracuje 4 hodiny denně. Další směrný plán uložíte pod názvem Směrný plán 1. Nyní jsou plánované náklady na pracovníka Kotase 400 Kč za každý odpracovaný den (4 hodiny se sazbou 100 Kč za hodinu). Tento údaj je uložen v časově uspořádaném poli zdroje Náklady podle směrného plánu1.

Poznámky:     Pokud upravíte obsah pole nákladů podle směrného plánu, nebude to mít vliv na výpočet nákladů na zdroj nebo úkol podle směrného plánu ani na žádné časově uspořádané náklady podle směrného plánu na daný zdroj.

Náklady podle směrného plánu 1 – 10 (časově uspořádaná pole přiřazení)

Typ položky    Vypočítané nebo zadané

Způsob výpočtu.    Hned po uložení směrného plánu pole časově uspořádané náklady přiřazení zkopírována do odpovídající uspořádané podle směrného plánu náklady pole, které mohou být zobrazena v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů. Jedná se o náklady na přiřazení, které obsahují plánované práce naplánované přesčasové práce a náklady na použití prací přiřazení přidává rozvržena dosavadní doby trvání úkolu.

Použité pole nákladů podle směrného plánu (Náklady podle směrného plánu1, Náklady podle směrného plánu2 atd.) závisí na uloženém směrném plánu (Směrný plán 1, Směrný plán 2 atd.).

Vhodné využití     Pokud jste uložili víc podle směrného plánu a chcete analyzovat časově uspořádané náklady podle směrného plánu pro přiřazení, přidejte časové osy zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů jedno přiřazení polí Náklady podle směrného plánu 1 – 10. Náklady podle směrného plánu pro přiřazení jsou k dispozici po zadání nákladů na zdroj, zdroj přiřadit k úkolu a nastavit směrný plán. Porovnejte pole Náklady podle směrného plánu s pole náklady a zjistěte, jestli přiřazení není v rámci rozpočtu. S několika směrnými plány můžete taky porovnat náklady podle směrného plánu uložené na různých místech v projektu.

Příklad:     Při zahájení projektu je pracovníku Karáskovi přiřazen úkol Vypracování návrhu, který je naplánován na 16 hodin práce rozvržené od pondělí do čtvrtka. Standardní sazba tohoto pracovníka byla 100 Kč na hodinu. Práce na tomto úkolu byla naplánována na 4 dny, a to po 4 hodinách denně. Plánované náklady tedy byly 400 Kč na každý den. Po uložení prvního směrného plánu byly časově uspořádané plánované náklady uloženy v poli přiřazení Náklady podle směrného plánu. Od okamžiku uložení tohoto směrného plánu byly v projektu provedeny změny a sazba pracovníka Karáska byla upravena na 125 Kč za hodinu. Uložte další směrný plán pod názvem Směrný plán 1. Náklady podle směrného plánu budou potom pro toto přiřazení činit 500 Kč za každý den a tento údaj bude uložen v poli přiřazení Náklady podle směrného plánu1.

Poznámky:    Úpravy obsahu pole Náklady podle směrného plánu neovlivňují úkolu nebo zdroje výpočet nákladů podle směrného plánu ani žádné časově uspořádané náklady podle směrného plánu daného přiřazení.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×