Pole Potvrzeno

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pole Potvrzeno označuje, zda bylo zdroji přijato či odmítnuto přiřazení úkolů.

Existuje několik kategorií polí potvrzeno.

Datový typ    Ano/Ne

Pole Potvrzeno (pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu    Jakmile přiřadíte zdroje k úkolu, bude v poli Potvrzeno nastavena hodnota Ne. Je-li určitému zdroji prostřednictvím serveru Microsoft Office Project Server odeslána zpráva o přiřazení úkolů, obsahuje pole Čekání na odpověď hodnotu Ano. Po obdržení odpovědí na všechny nezodpovězené zprávy o přiřazení úkolů pro daný úkol se hodnota v poli Čekání na odpověď změní z Ano na Ne. Jestliže všechny zdroje přijmou přiřazení úkolu, bude v poli Potvrzeno uvedena hodnota Ano. Pokud některý zdroj přiřazení odmítne, zůstane v tomto poli hodnota Ne.

Vhodné využití    Chcete-li sledovat stav přiřazení úkolů ke zdrojům, přidejte do seznamu úkolů pole Potvrzeno a pole Čekání na odpověď.

Příklad    Pracovníkům Svobodovi, Novákovi a Koutnému jste přiřadili úkol Vypracování návrhu. Odeslali jste jim zprávy o aktualizaci přiřazení tohoto úkolu. Pokud všechny tři zdroje úkol potvrdí odesláním odpovědi Ano, budou přiřazení úkolu potvrzena. Hodnota v poli Potvrzeno se změní na Ano a hodnota v poli Čekání na odpověď se změní na Ne. Jestliže některý z pracovníků ještě neodpověděl nebo úkol odmítnul, zůstane v poli Potvrzeno hodnota Ne a hodnota v poli Čekání na odpověď se změní na Ne. V takovém případě lze k úkolu přiřadit jiný zdroj.

Pole Potvrzeno (pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu    Jakmile přiřadíte úkoly ke zdroji, uloží aplikace Microsoft Office Project do pole Potvrzený hodnotu Ne. Je-li určitému zdroji prostřednictvím serveru Microsoft Office Project Server odeslána zpráva s aktualizací přiřazení, obsahuje pole Čekání na odpověď hodnotu Ano. Po přijetí všech odpovědí na všechny tyto zprávy se hodnota v poli Čekání na odpověď změní z Ano na Ne. Jestliže zdroj všechna přiřazení přijme, bude v poli Potvrzený nastavena hodnota Ano. Pokud dotyčný zdroj alespoň jedno přiřazení odmítne, zůstane v tomto poli nastavena hodnota Ne.

Vhodné využití    Chcete-li sledovat stav přiřazení úkolů ke zdrojům, přidejte do seznamu zdrojů pole Potvrzeno a pole Čekání na odpověď.

Příklad    Přiřadili jste pracovníkovi předběžně několik úkolů. Pokud pracovník potvrdí všechny aktualizace přiřazení odpovědí Ano, budou přiřazení potvrzena. Pole Potvrzený změní hodnotu na Ano a pole Čekání na odpověď změní hodnotu na Ne. Jestliže pracovník na některou zprávu či více zpráv o aktualizaci přiřazení neodpoví nebo odmítne-li úkol, zůstane v poli Potvrzený nastavena hodnota Ne.

Pole Potvrzeno (pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu    Po provedení přiřazení zadá aplikace Microsoft Office Project do pole Potvrzený hodnotu Ne. Je-li určitému zdroji prostřednictvím serveru Microsoft Office Project Server odeslána zpráva o přiřazení úkolů, obsahuje pole Odpověď čeká hodnotu Ano. Po přijetí odpovědi na zprávu se hodnota v poli Čekání na odpověď změní z Ano na Ne. Jestliže zdroj přiřazení přijme, bude pole Potvrzený obsahovat hodnotu Ano. Pokud zdroj přiřazení odmítne, zůstane v tomto poli hodnota Ne.

Vhodné využití    Přidáním pole Potvrzený a pole Čekání na odpověď do tabulkové části listu zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů lze sledovat stav přiřazení úkolů ke zdrojům.

Příklad    Pracovníku Svobodovi jste přiřadili úkol Vypracování návrhu a odeslali jste mu zprávu o aktualizaci přiřazení. Potvrdí-li pracovník Svoboda úkol odpovědí Ano, bude přiřazení úkolu potvrzeno. Hodnota v poli Potvrzeno se změní na Ano a hodnota v poli Čekání na odpověď se změní na Ne. Pokud pracovník Svoboda úkol odmítne, změní se hodnota v poli Potvrzeno na Ne a hodnota v poli Čekání na odpověď také na Ne. Poté je možné úkol přiřadit jinému zdroji.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×