Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu1-10

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pole Práce rozpočtu podle směrného plánu (podle směrného plánu1 Rozpočtová práce až Rozpočtová práce podle směrného plánu10) obsahují původně plánované rozpočtové práce pro pracovní a materiálové zdroje, které jsou specificky určeny jako rozpočtové zdroje. Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu1 ukládá rozpočtové práce pro úkoly, zdroje nebo přiřazení uloží spolu se směrný plán 1. Práce podle směrného plánu2 rozpočtu až Rozpočtová práce podle směrného plánu10 úložiště pole podobně plánované rozpočtové práce pro směrné plány 2 až 10 podle směrného plánu.

Rozpočtové zdroje jsou přiřazeny pouze Souhrnný úkol projektu. Rozpočtovou práci lze zadávat nebo kontrolovat na úrovni přiřazení souhrnného úkolu projektu nebo zahrnout do úrovně souhrnného úkolu projektu. Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu1-10 zobrazují celkový počet hodin práce na osobu naplánovaných pro úkol, zdroj nebo přiřazení. Časově uspořádané verze těchto polí zobrazují stejné hodiny práce na osobu rozložené v čase.

Existuje několik kategorií polí Rozpočtová práce podle směrného plánu1-10.

Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu 1 – 10 (pole úkolů)

Datový typ    Doba trvání

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu:    Když Souhrnný úkol projektu přiřadíte pracovní nebo materiálový zdroj, který je rozpočtovým zdrojem, a poté zadáte množství práce na zdroj v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů, zahrne Microsoft Project celkové množství do souhrnného úkolu projektu.

Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu 1 – 10 obsahují 0 hodin , dokud se nastavit směrný plán projektu. Hned po uložení směrného plánu celkové množství rozpočtové práce zkopírována do odpovídajícího pole Rozpočtová práce podle směrného plánu úkolu. Pole rozpočtové práce podle směrného plánu, který se používá (například Rozpočtová práce podle směrného plánu3) závisí na uloženém směrném (například Směrný plán 3).

Vhodné využití:    V seznamu úkolů zobrazte souhrnný úkol projektu, přidejte jedno z polí Rozpočtová práce podle směrného plánu1-10 a pole Rozpočtová práce a porovnejte informace o rozpočtové práci podle směrného plánu s informacemi o aktuálně plánované rozpočtové práci. Můžete také vzájemně porovnávat rozpočtovou práci jednotlivých směrných plánů. Při zjišťování odchylek můžete zobrazit, jak se hodnoty rozpočtové práce v průběhu projektu mění.

Příklad:    Při zahájení projektu před dvěma měsíci jste uložili směrný plán projektu. Před měsícem se změnil rozsah projektu a byl uložen druhý směrný plán označený jako Směrný plán 1. Poté jste provedli další úpravy a uložili třetí směrný plán s názvem Směrný plán 2. Nyní chcete porovnat pole Rozpočtová práce podle směrného plánu2 s aktuální hodnotou pole Rozpočtová práce. V seznamu úkolů zobrazte souhrnný úkol projektu a přidejte pole Rozpočtová práce podle směrného plánu2 a pole Rozpočtová práce.

Poznámky:    Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu1-10 zobrazují informace týkající se pracovních zdrojů a materiálových zdrojů a nikoli Nákladové zdroje. Chcete-li zobrazit informace o rozpočtových nákladech podle směrného plánu pro nákladové zdroje, které byly přiřazeny souhrnnému úkolu projektu, přidejte do seznamu úkolů příslušné pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu1-10.

Směrný plán můžete uložit v dialogovém okně Nastavit směrný plán. Vyberte požadovaný směrný plán – Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10. Aktuální hodnota pole Rozpočtová práce se zkopíruje do odpovídajícího pole Rozpočtová práce podle směrného plánu.

Po uložení směrného plánu můžete rozpočtovou práci podle směrného plánu dále upravovat. Upravené hodnoty směrného plánu však nezpůsobí přepočet hodnot polí rozpočtové práce podle směrného plánu. Účelem uložení směrného plánu je zachytit stav plánu projektu v určitém časovém okamžiku. Úpravou hodnot směrného plánu může dojít ke změně integrity informací a k mylným závěrům z analýzy rozptylu.

Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu 1 – 10 (pole zdrojů)

Datový typ    Doba trvání

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu:    Pokud přiřadíte Souhrnný úkol projektu pracovní nebo materiálový zdroj, který je rozpočtovým zdrojem, a potom zadáte množství práce na zdroji a potom zadáte množství práce na zdroj v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů, zkopíruje Project tohle množství do pole Rozpočtová práce zdroje.

Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu 1 – 10 obsahují 0 hodin , dokud se nastavit směrný plán projektu. Hned po uložení směrného plánu celkové množství rozpočtové práce zkopírována do odpovídajícího pole práce podle směrného plánu rozpočtové zdroje. Pole rozpočtové práce podle směrného plánu, který se používá (například Rozpočtová práce podle směrného plánu3) závisí na uloženém směrném (například Směrný plán 3).

Vhodné využití:    V seznamu zdrojů přidejte jedno z polí Rozpočtová práce podle směrného plánu1-10 a pole Rozpočtová práce a porovnejte informace o rozpočtové práci podle směrného plánu s informacemi o aktuálně plánované rozpočtové práci. Můžete také vzájemně porovnávat rozpočtovou práci jednotlivých směrných plánů. Při zjišťování odchylek můžete zobrazit, jak se hodnoty rozpočtové práce v průběhu projektu mění.

Příklad:    Při zahájení projektu před dvěma měsíci jste uložili směrný plán projektu. Před měsícem se změnil rozsah projektu a byl uložen druhý směrný plán označený jako Směrný plán 1. Poté jste provedli další úpravy a uložili třetí směrný plán s názvem Směrný plán 2. Nyní chcete porovnat pole Rozpočtová práce podle směrného plánu2 s aktuální hodnotou pole Rozpočtová práce. V seznamu zdrojů zobrazte souhrnný úkol projektu a přidejte pole Rozpočtová práce podle směrného plánu2 a pole Rozpočtová práce.

Poznámky:    Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu1-10 zobrazují informace týkající se pracovních zdrojů a materiálových zdrojů a nikoli Nákladové zdroje. Chcete-li zobrazit informace o rozpočtových nákladech podle směrného plánu pro nákladové zdroje, které byly přiřazeny souhrnnému úkolu projektu, přidejte do seznamu zdrojů jedno z polí Rozpočtové náklady podle směrného plánu1-10.

Směrný plán můžete uložit v dialogovém okně Nastavit směrný plán. Vyberte požadovaný směrný plán – Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10. Aktuální hodnota pole Rozpočtová práce se zkopíruje do odpovídajícího pole Rozpočtová práce podle směrného plánu.

Po uložení směrného plánu můžete rozpočtovou práci podle směrného plánu dále upravovat. Upravené hodnoty směrného plánu však nezpůsobí přepočet hodnot polí rozpočtové práce podle směrného plánu. Účelem uložení směrného plánu je zachytit stav plánu projektu v určitém časovém okamžiku. Úpravou hodnot směrného plánu může dojít ke změně integrity informací a k mylným závěrům z analýzy rozptylu.

Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu 1 – 10 (pole přiřazení)

Datový typ    Doba trvání

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu:    Pokud přiřadíte Souhrnný úkol projektu pracovní nebo materiálový zdroj, který je rozpočtovým zdrojem, a potom zadáte množství práce na zdroj v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů, zkopíruje Project tohle množství do pole přiřazení Rozpočtová práce.

Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu 1 – 10 obsahují 0 hodin , dokud se nastavit směrný plán projektu. Hned po uložení směrného plánu celkové množství rozpočtové práce zkopírována do odpovídajícího pole Rozpočtová práce podle směrného plánu daného přiřazení. Pole rozpočtové práce podle směrného plánu, který se používá (například Rozpočtová práce podle směrného plánu3) závisí na uloženém směrném (například Směrný plán 3).

Vhodné využití:    V zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů přidejte jedno z polí Rozpočtová práce podle směrného plánu1-10 a pole Rozpočtová práce a porovnejte informace o rozpočtové práci podle směrného plánu s informacemi o aktuálně plánované rozpočtové práci. Můžete také vzájemně porovnávat rozpočtovou práci jednotlivých směrných plánů. Při zjišťování odchylek můžete zobrazit, jak se hodnoty rozpočtové práce v průběhu projektu mění.

Příklad:    Při zahájení projektu před dvěma měsíci jste uložili směrný plán projektu. Před měsícem se změnil rozsah projektu a byl uložen druhý směrný plán označený jako Směrný plán 1. Poté jste provedli další úpravy a uložili třetí směrný plán s názvem Směrný plán 2. Nyní chcete porovnat pole Rozpočtová práce podle směrného plánu2 s aktuální hodnotou pole Rozpočtová práce. V tabulkové části zobrazení Používání úkolů zobrazte sloupec Rozpočtová práce podle směrného plánu2 a sloupec Rozpočtová práce.

Poznámky:    Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu1-10 zobrazují informace týkající se pracovních zdrojů a materiálových zdrojů a nikoli Nákladové zdroje. Chcete-li zobrazit informace o rozpočtových nákladech podle směrného plánu pro nákladové zdroje, které byly přiřazeny souhrnnému úkolu projektu, přidejte do části zobrazení Používání zdrojů nebo Používání úkolů s časovou osou příslušné pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu1-10.

Směrný plán můžete uložit v dialogovém okně Nastavit směrný plán. Vyberte požadovaný směrný plán – Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10. Aktuální hodnota pole Rozpočtová práce se zkopíruje do odpovídajícího pole Rozpočtová práce podle směrného plánu.

Po uložení směrného plánu můžete rozpočtovou práci podle směrného plánu dále upravovat. Upravené hodnoty směrného plánu však nezpůsobí přepočet hodnot polí rozpočtové práce podle směrného plánu. Účelem uložení směrného plánu je zachytit stav plánu projektu v určitém časovém okamžiku. Úpravou hodnot směrného plánu může dojít ke změně integrity informací a k mylným závěrům z analýzy rozptylu.

Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu 1 – 10 (časově uspořádaná pole úkolů)

Datový typ    Doba trvání

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu.    Když přiřadíte pracovní nebo materiálový zdroj, který je rozpočtovým zdrojem Souhrnný úkol projektu a potom zadejte množství práce zdroje v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů, zahrne projektu dolů celkovou kapacitu na úroveň časově uspořádaná.

Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu 1 – 10 obsahují 0 hodin , dokud se nastavit směrný plán projektu. Hned po uložení směrného plánu tuto hodnotu zkopírována do odpovídajícího Rozpočtová práce podle směrného plánu1-10 časově uspořádané pole přiřazení. Pole rozpočtové práce podle směrného plánu, který se používá (například Rozpočtová práce podle směrného plánu3) závisí na uloženém směrném (například Směrný plán 3).

Vhodné využití:    V části zobrazení s časovou osou Používání úkolů můžete zobrazit libovolné z polí Rozpočtová práce podle směrného plánu 1-10 přidáním do dialogového okna Styl podrobností. Pokud v zobrazení zobrazíte také pole Rozpočtová práce, můžete porovnat informace o původně naplánované časově uspořádané rozpočtové práci s informacemi o aktuálně plánované rozpočtové práci.

Příklad:    Při zahájení projektu před dvěma měsíci jste uložili směrný plán projektu. Před měsícem se změnil rozsah projektu a byl uložen druhý směrný plán označený jako Směrný plán 1. Poté jste provedli další úpravy a uložili třetí směrný plán s názvem Směrný plán 2. Nyní chcete porovnat pole Rozpočtová práce podle směrného plánu2 s aktuální hodnotou pole Rozpočtová práce. V zobrazení Používání úkolů přidejte pole Rozpočtová práce podle směrného plánu2 a pole Rozpočtová práce do části zobrazení s časovou osou.

Poznámky:    Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu1-10 zobrazují informace týkající se pracovních zdrojů a materiálových zdrojů a nikoli Nákladové zdroje. Chcete-li zobrazit informace o časově uspořádaných rozpočtových nákladech podle směrného plánu pro nákladové zdroje, které byly přiřazeny souhrnnému úkolu projektu, přidejte do části zobrazení Používání úkolů s časovou osou příslušné pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu1-10.

Směrný plán můžete uložit v dialogovém okně Nastavit směrný plán. Vyberte požadovaný směrný plán – Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10. Aktuální hodnota pole Rozpočtová práce se zkopíruje do odpovídajícího pole Rozpočtová práce podle směrného plánu.

Po uložení směrného plánu můžete rozpočtovou práci podle směrného plánu dále upravovat. Upravené hodnoty směrného plánu však nezpůsobí přepočet hodnot polí rozpočtové práce podle směrného plánu. Účelem uložení směrného plánu je zachytit stav plánu projektu v určitém časovém okamžiku. Úpravou hodnot směrného plánu může dojít ke změně integrity informací a k mylným závěrům z analýzy rozptylu.

Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu 1 – 10 (časově uspořádaná pole zdrojů)

Datový typ    Doba trvání

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu.    Když přiřadíte pracovní nebo materiálový zdroj, který je rozpočtovým zdrojem Souhrnný úkol projektu a potom zadejte množství práce zdroje v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů, zahrne projektu dolů tuto hodnotu na úroveň časově uspořádaná.

Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu 1 – 10 obsahují 0 hodin , dokud se nastavit směrný plán projektu. Při uložení směrného plánu projektu tuto hodnotu uložený Rozpočtová práce podle směrného plánu1-10 časově uspořádané pole zdroje. Pole rozpočtové práce podle směrného plánu, který se používá (například Rozpočtová práce podle směrného plánu3) závisí na uloženém směrném (například Směrný plán 3).

Vhodné využití:    V části zobrazení s časovou osou Používání zdrojů můžete zobrazit libovolné z polí Rozpočtová práce podle směrného plánu 1-10 přidáním do dialogového okna Styl podrobností. Pokud do zobrazení přidáte také pole Rozpočtová práce, můžete porovnat původní plán s informacemi o aktuálně plánované rozpočtové práci.

Příklad:    Při zahájení projektu před dvěma měsíci jste uložili směrný plán projektu. Před měsícem se změnil rozsah projektu a byl uložen druhý směrný plán označený jako Směrný plán 1. Poté jste provedli další úpravy a uložili třetí směrný plán s názvem Směrný plán 2. Nyní chcete porovnat pole Rozpočtová práce podle směrného plánu2 s aktuální hodnotou pole Rozpočtová práce. V zobrazení Používání zdrojů zobrazte souhrnný úkol projektu a přidejte pole Rozpočtová práce podle směrného plánu2 a pole Rozpočtová práce.

Poznámky:    Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu1-10 zobrazují informace týkající se pracovních zdrojů a materiálových zdrojů a nikoli Nákladové zdroje. Chcete-li zobrazit informace o časově uspořádaných rozpočtových nákladech podle směrného plánu pro nákladové zdroje, které byly přiřazeny souhrnnému úkolu projektu, přidejte do části zobrazení Používání zdrojů s časovou osou příslušné pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu1-10.

Směrný plán můžete uložit v dialogovém okně Nastavit směrný plán. Vyberte požadovaný směrný plán – Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10. Aktuální hodnota pole Rozpočtová práce se zkopíruje do odpovídajícího pole Rozpočtová práce podle směrného plánu.

Po uložení směrného plánu můžete rozpočtovou práci podle směrného plánu dále upravovat. Upravené hodnoty směrného plánu však nezpůsobí přepočet hodnot polí rozpočtové práce podle směrného plánu. Účelem uložení směrného plánu je zachytit stav plánu projektu v určitém časovém okamžiku. Úpravou hodnot směrného plánu může dojít ke změně integrity informací a k mylným závěrům z analýzy rozptylu.

Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu 1 – 10 (časově uspořádaná pole přiřazení)

Datový typ    Doba trvání

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu.    Když přiřadíte pracovní nebo materiálový zdroj, který je rozpočtovým zdrojem Souhrnný úkol projektu a potom zadejte množství práce zdroje v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů, vrátí projektu dolů tuto hodnotu k časově uspořádané pole přiřazení.

Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu 1 – 10 obsahují 0 hodin , dokud se nastavit směrný plán projektu. Při uložení směrného plánu projektu uspořádané rozpočtové práce zkopírována do odpovídajícího Rozpočtová práce podle směrného plánu1-10 časově uspořádané pole přiřazení. Pole rozpočtové práce podle směrného plánu, který se používá (například Rozpočtová práce podle směrného plánu3) závisí na uloženém směrném (například Směrný plán 3).

Vhodné využití:    V zobrazení využití úkolu nebo zdrojů, v části týkající se časového rozvrhu můžete zobrazit libovolné z polí Rozpočtová práce podle směrného plánu 1-10, a to tím, že je přidáte do dialogového okna Styl podrobností. Teď můžete zkontrolovat vybraný směrný plán rozpočtové práce. Pokud přidáte také pole Rozpočtová práce, můžete porovnat vybraný směrný plán s informacemi o aktuálně plánované rozpočtové práci. Můžete také vzájemně porovnávat rozpočtovou práci jednotlivých směrných plánů.

Příklad:    Při zahájení projektu před dvěma měsíci jste uložili směrný plán projektu. Před měsícem se změnil rozsah projektu a byl uložen druhý směrný plán označený jako Směrný plán 1. Poté jste provedli další úpravy a uložili třetí směrný plán s názvem Směrný plán 2. Nyní chcete porovnat pole Rozpočtová práce podle směrného plánu2 s aktuální hodnotou pole Rozpočtová práce. V části zobrazení Používání úkolů s časovou osou zobrazte sloupec Rozpočtová práce podle směrného plánu2 a sloupec Rozpočtová práce.

Poznámky:    Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu1-10 zobrazují informace týkající se pracovních zdrojů a materiálových zdrojů a nikoli Nákladové zdroje. Chcete-li zobrazit informace o rozpočtových nákladech podle směrného plánu pro nákladové zdroje, které byly přiřazeny souhrnnému úkolu projektu, přidejte do části zobrazení Používání zdrojů nebo Používání úkolů s časovou osou příslušné pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu1-10.

Směrný plán můžete uložit v dialogovém okně Nastavit směrný plán. Vyberte požadovaný směrný plán – Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10. Aktuální hodnota pole Rozpočtová práce se zkopíruje do odpovídajícího pole Rozpočtová práce podle směrného plánu.

Po uložení směrného plánu můžete rozpočtovou práci podle směrného plánu dále upravovat. Upravené hodnoty směrného plánu však nezpůsobí přepočet hodnot polí rozpočtové práce podle směrného plánu. Účelem uložení směrného plánu je zachytit stav plánu projektu v určitém časovém okamžiku. Úpravou hodnot směrného plánu může dojít ke změně integrity informací a k mylným závěrům z analýzy rozptylu.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×