Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu zobrazují původně plánovaný rozpočet pro rozpočtové Nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje jsou přiřazeny pouze k: Souhrnný úkol projektu. Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu zobrazují rozpočet celkových nákladů na projekt. Časově uspořádané verze těchto polí zobrazují stejné náklady rozložené v čase. Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu je možné použít k porovnání rozpočtových nákladů podle směrného plánu s aktuálními rozpočtovými náklady a plánovanými náklady na projekt.

Existuje několik kategorií polí Rozpočtové náklady podle směrného plánu.

Rozpočtové náklady podle směrného plánu (pole úkolu)

Datový typ:    Měna

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu:    Pokud přiřadíte Souhrnný úkol projektu nákladový zdroj, který je rozpočtovým zdrojem, a pak zadáte náklady na zdroj v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů, zahrne aplikace Microsoft Office Project 2007 celkové množství do souhrnného úkolu projektu. Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu obsahuje hodnotu 0,00 Kč, dokud nenastavíte směrný plán projektu. Při uložení směrného plánu projektu je tato hodnota uložena do pole úkolu Rozpočtové náklady podle směrného plánu.

Vhodné využití:    V seznamu úkolů zobrazte souhrnný úkol projektu, přidejte pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu a pole Rozpočtové náklady a porovnejte původně plánované celkové rozpočtové náklady s aktuálně plánovanými nebo skutečnými rozpočtovými náklady. Při zjišťování odchylek můžete zobrazit, jak se rozpočtové náklady v průběhu projektu mění.

Příklad    Práce na projektu byla zahájena před dvěma měsíci, kdy jste poprvé uložili směrný plán projektu. Nyní chcete porovnat pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu s aktuální hodnotou pole Rozpočtové náklady. V seznamu úkolů zobrazte souhrnný úkol projektu, přidejte pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu a pole Rozpočtové náklady, analyzujte odchylky rozpočtových nákladů a zjistěte, zda je plán dodržen nebo zda je potřeba provést nějaké úpravy.

Poznámky:    Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu zobrazuje informace týkající se nákladových zdrojů, nikoli pracovních nebo materiálových zdrojů. Pokud chcete zobrazit informace o rozpočtové práci podle směrného plánu pro pracovní nebo materiálové zdroje, které byly přiřazeny souhrnnému úkolu projektu, přidejte do seznamu úkolů pole Rozpočtová práce podle směrného plánu.

Chcete-li zobrazit souhrnný úkol projektu, klikněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti. Na kartě Zobrazení zaškrtněte políčko Zobrazit souhrnný úkol projektu.

Chcete-li uložit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování a potom klikněte na příkaz Nastavit směrný plán. V případě potřeby proveďte v dialogovém okně požadované úpravy a potom klikněte na tlačítko OK.

Po uložení směrného plánu můžete dále upravovat rozpočtové náklady podle směrného plánu. Upravené hodnoty směrného plánu však nezpůsobí přepočet hodnot polí rozpočtových nákladů podle směrného plánu. Účelem uložení směrného plánu je zachytit stav plánu projektu v určitém časovém okamžiku. Úpravou hodnot směrného plánu může dojít ke změně integrity informací a k mylným závěrům z analýzy rozptylu.

Rozpočtové náklady podle směrného plánu (pole zdroje)

Datový typ:    Měna

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu:    Pokud přiřadíte Souhrnný úkol projektu nákladový zdroj, který je rozpočtovým zdrojem, a pak zadáte náklady na zdroj v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů, zkopíruje aplikace Microsoft Office Project 2007 toto množství do pole zdrojů rozpočtových nákladů. Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu obsahuje hodnotu 0,00 Kč, dokud nenastavíte směrný plán projektu. Při uložení směrného plánu projektu je tato hodnota uložena do pole zdroje Rozpočtové náklady podle směrného plánu.

Vhodné využití:    Pokud chcete zkontrolovat původně naplánované celkové rozpočtové náklady, přidejte pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu do seznamu zdrojů. Pokud přidáte také pole Rozpočtové náklady, můžete porovnat původní plán s aktuálně plánovanými rozpočtovými náklady. Při zjišťování odchylek můžete zobrazit, jak se rozpočtové náklady v průběhu projektu mění.

Příklad    Práce na projektu byla zahájena před dvěma měsíci, kdy jste poprvé uložili směrný plán projektu. Nyní chcete porovnat pole zdroje Rozpočtové náklady podle směrného plánu s aktuální hodnotou pole Rozpočtové náklady. V seznamu zdrojů přidejte pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu a pole Rozpočtové náklady, analyzujte odchylky rozpočtových nákladů a zjistěte, zda je plán dodržen nebo zda je potřeba provést nějaké úpravy.

Poznámky:    Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu zobrazuje informace týkající se nákladových zdrojů, nikoli pracovních nebo materiálových zdrojů. Pokud chcete zobrazit informace o rozpočtové práci podle směrného plánu pro pracovní nebo materiálové zdroje, které byly přiřazeny souhrnnému úkolu projektu, přidejte do seznamu zdrojů pole Rozpočtová práce podle směrného plánu.

Chcete-li uložit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování a potom klikněte na příkaz Nastavit směrný plán. V případě potřeby proveďte v dialogovém okně požadované úpravy a potom klikněte na tlačítko OK.

Po uložení směrného plánu můžete dále upravovat rozpočtové náklady podle směrného plánu. Upravené hodnoty směrného plánu však nezpůsobí přepočet hodnot polí rozpočtových nákladů podle směrného plánu. Účelem uložení směrného plánu je zachytit stav plánu projektu v určitém časovém okamžiku. Úpravou hodnot směrného plánu může dojít ke změně integrity informací a k mylným závěrům z analýzy rozptylu.

Rozpočtové náklady podle směrného plánu (pole přiřazení)

Datový typ:    Měna

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu:    Pokud přiřadíte Souhrnný úkol projektu nákladový zdroj, který je rozpočtovým zdrojem, a pak zadáte náklady na přiřazení v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů, zkopíruje aplikace Microsoft Office Project 2007 toto množství do pole přiřazení rozpočtových nákladů. Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu obsahuje hodnotu 0,00 Kč, dokud nenastavíte směrný plán projektu. Při uložení směrného plánu projektu je tato hodnota uložena do pole přiřazení Rozpočtové náklady podle směrného plánu.

Vhodné využití:    Pokud chcete zkontrolovat původně naplánované rozpočtové náklady, přidejte sloupec Rozpočtové náklady podle směrného plánu to zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů. Pokud přidáte také sloupec Rozpočtové náklady, můžete porovnat původní plán s aktuálně plánovanými rozpočtovými náklady. Při zjišťování odchylek můžete zobrazit, jak se hodnoty rozpočtových nákladů v průběhu projektu mění.

Příklad    Práce na projektu byla zahájena před dvěma měsíci, kdy jste poprvé uložili směrný plán projektu. Nyní chcete porovnat pole přiřazení Rozpočtové náklady podle směrného plánu s aktuálního hodnotou přiřazení Rozpočtové náklady. V tabulkové části zobrazení Používání úkolů zobrazte sloupec Rozpočtové náklady podle směrného plánu a sloupec Rozpočtové náklady a analyzujte odchylky nákladů a zjistěte, zda je plán dodržen nebo zda je potřeba provést nějaké úpravy.

Poznámky:    Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu zobrazuje informace týkající se nákladových zdrojů, nikoli pracovních nebo materiálových zdrojů. Pokud chcete zobrazit informace o rozpočtové práci přiřazení podle směrného plánu pro pracovní nebo materiálové zdroje, které byly přiřazeny souhrnnému úkolu projektu, přidejte do tabulkové části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů pole Rozpočtová práce podle směrného plánu.

Chcete-li uložit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování a potom klikněte na příkaz Nastavit směrný plán. V případě potřeby proveďte v dialogovém okně požadované úpravy a potom klikněte na tlačítko OK.

Po uložení směrného plánu můžete dále upravovat rozpočtové náklady podle směrného plánu. Upravené hodnoty směrného plánu však nezpůsobí přepočet hodnot polí rozpočtových nákladů podle směrného plánu. Účelem uložení směrného plánu je zachytit stav plánu projektu v určitém časovém okamžiku. Úpravou hodnot směrného plánu může dojít ke změně integrity informací a k mylným závěrům z analýzy rozptylu.

Rozpočtové náklady podle směrného plánu (časově uspořádané pole úkolu)

Datový typ:    Měna

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu:    Pokud přiřadíte Souhrnný úkol projektu nákladový zdroj, který je rozpočtovým zdrojem, a pak zadáte náklady na přiřazení v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů, zahrne aplikace Microsoft Office Project 2007 celkové náklady do časově uspořádané úrovně úkolu. Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu obsahuje hodnotu 0,00 Kč, dokud nenastavíte směrný plán projektu. Při uložení směrného plánu projektu je tato hodnota uložena do časově uspořádaného pole úkolu Rozpočtové náklady podle směrného plánu.

Vhodné využití:    V zobrazení Používání úkolů v nabídce Formát klikněte na příkaz Styl podrobností. Chcete-li zobrazit pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu v části zobrazení s časovou osou, přesuňte pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu do pole Zobrazit tato pole. Zobrazíte tak rozpis rozpočtových nákladů podle směrného plánu pro souhrnný úkol projektu rozložených v čase. Pokud v zobrazení zobrazíte také pole Rozpočtové náklady, můžete porovnat informace o původně naplánovaných časově uspořádaných rozpočtových nákladech s informacemi o aktuálně plánovaných rozpočtových nákladech.

Příklad    Práce na projektu byla zahájena před dvěma měsíci, kdy jste poprvé uložili směrný plán projektu. Nyní chcete porovnat časově uspořádané pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu s aktuální hodnotou pole Rozpočtové náklady u souhrnného přiřazení projektu. V zobrazení Používání úkolů přidejte pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu do části zobrazení s časovou osou.

Poznámky:    Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu zobrazuje informace týkající se nákladových zdrojů, nikoli pracovních nebo materiálových zdrojů. Pokud chcete zobrazit informace o časově uspořádané rozpočtové práci podle směrného plánu pro pracovní nebo materiálové zdroje, které byly přiřazeny souhrnnému úkolu projektu, přidejte do části zobrazení Používání úkolů s časovou osou pole Rozpočtová práce podle směrného plánu.

Chcete-li uložit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování a potom klikněte na příkaz Nastavit směrný plán. V případě potřeby proveďte v dialogovém okně požadované úpravy a potom klikněte na tlačítko OK.

Po uložení směrného plánu můžete dále upravovat rozpočtové náklady podle směrného plánu. Upravené hodnoty směrného plánu však nezpůsobí přepočet hodnot polí rozpočtových nákladů podle směrného plánu. Účelem uložení směrného plánu je zachytit stav plánu projektu v určitém časovém okamžiku. Úpravou hodnot směrného plánu může dojít ke změně integrity informací a k mylným závěrům z analýzy rozptylu.

Rozpočtové náklady podle směrného plánu (časově uspořádané pole zdroje)

Datový typ:    Měna

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu:    Pokud přiřadíte Souhrnný úkol projektu nákladový zdroj, který je rozpočtovým zdrojem, a pak zadáte náklady na toto přiřazení v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů, zahrne aplikace Microsoft Office Project 2007 toto množství do časově uspořádané úrovně zdroje. Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu obsahuje hodnotu 0,00 Kč, dokud nenastavíte směrný plán projektu. Při uložení směrného plánu projektu je tato hodnota uložena do časově uspořádaného pole zdroje Rozpočtové náklady podle směrného plánu.

Vhodné využití:    V zobrazení Používání zdrojů v nabídce Formát klikněte na příkaz Styl podrobností. Zobrazte pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu v části zobrazení s časovou osou a zkontrolujte informace o plánovaných rozpočtových nákladech rozložených v čase. Pokud přidáte také pole Rozpočtové náklady, můžete porovnat původní plán s informacemi o aktuálně plánovaných rozpočtových nákladech.

Příklad    Práce na projektu byla zahájena před dvěma měsíci, kdy jste poprvé uložili směrný plán projektu. Nyní chcete porovnat časově uspořádané pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu s aktuální hodnotou pole Rozpočtové náklady podle nákladového zdroje u souhrnného přiřazení projektu. V zobrazení Používání zdrojů zobrazte pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu a pole Rozpočtové náklady, analyzujte odchylky rozpočtových nákladů a zjistěte, zda je plán dodržen nebo zda je potřeba provést nějaké úpravy.

Poznámky:    Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu zobrazuje informace týkající se nákladových zdrojů, nikoli pracovních nebo materiálových zdrojů. Pokud chcete zobrazit informace o časově uspořádané rozpočtové práci podle směrného plánu pro pracovní nebo materiálové zdroje, které byly přiřazeny souhrnnému úkolu projektu, přidejte do části zobrazení Používání zdrojů s časovou osou pole Rozpočtová práce podle směrného plánu.

Chcete-li uložit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování a potom klikněte na příkaz Nastavit směrný plán. V případě potřeby proveďte v dialogovém okně požadované úpravy a potom klikněte na tlačítko OK.

Po uložení směrného plánu můžete dále upravovat rozpočtové náklady podle směrného plánu. Upravené hodnoty směrného plánu však nezpůsobí přepočet hodnot polí rozpočtových nákladů podle směrného plánu. Účelem uložení směrného plánu je zachytit stav plánu projektu v určitém časovém okamžiku. Úpravou hodnot směrného plánu může dojít ke změně integrity informací a k mylným závěrům z analýzy rozptylu.

Rozpočtové náklady podle směrného plánu (časově uspořádané pole přiřazení)

Datový typ:    Měna

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu:    Pokud přiřadíte Souhrnný úkol projektu nákladový zdroj, který je rozpočtovým zdrojem, a pak zadáte náklady na přiřazení v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů, zahrne aplikace Microsoft Office Project 2007 toto množství do časově uspořádané úrovně přiřazení. Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu obsahuje hodnotu 0,00 Kč, dokud nenastavíte směrný plán projektu. Při uložení směrného plánu projektu je tato hodnota uložena do časově uspořádaného pole přiřazení Rozpočtové náklady podle směrného plánu.

Vhodné využití:    V zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů v nabídce Formát klikněte na příkaz Styl podrobností. Chcete-li zobrazit pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu v části zobrazení s časovou osou, přesuňte pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu do pole Zobrazit tato pole. Nyní můžete zkontrolovat plán rozpočtových nákladů. Pokud přidáte také pole Rozpočtové náklady, můžete porovnat původní plán s informacemi o aktuálně plánovaných rozpočtových nákladech.

Příklad    Práce na projektu byla zahájena před dvěma měsíci, kdy jste poprvé uložili směrný plán projektu. Nyní chcete porovnat časově uspořádané pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu s aktuální hodnotou časově uspořádaného pole přiřazení Rozpočtové náklady. V části zobrazení Používání úkolů zobrazte sloupec Rozpočtové náklady podle směrného plánu a sloupec Rozpočtové náklady a analyzujte odchylky rozpočtových nákladů a zjistěte, zda je plán dodržen nebo zda je potřeba provést nějaké úpravy.

Poznámky:    Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu zobrazuje informace týkající se nákladových zdrojů, nikoli pracovních nebo materiálových zdrojů. Pokud chcete zobrazit informace o časově uspořádané rozpočtové práci podle směrného plánu pro pracovní nebo materiálové zdroje, které byly přiřazeny souhrnnému úkolu projektu, přidejte do části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů s časovou osou pole Rozpočtová práce podle směrného plánu.

Chcete-li uložit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování a potom klikněte na příkaz Nastavit směrný plán. V případě potřeby proveďte v dialogovém okně požadované úpravy a potom klikněte na tlačítko OK.

Po uložení směrného plánu můžete dále upravovat rozpočtové náklady podle směrného plánu. Upravené hodnoty směrného plánu však nezpůsobí přepočet hodnot polí rozpočtových nákladů podle směrného plánu. Účelem uložení směrného plánu je zachytit stav plánu projektu v určitém časovém okamžiku. Úpravou hodnot směrného plánu může dojít ke změně integrity informací a k mylným závěrům z analýzy rozptylu.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×