Pole Skutečná práce

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pole Skutečná práce zobrazují množství práce vykonané zdroji přiřazenými k úkolům. Časově uspořádané verze těchto polí zobrazují hodnoty rozložené v čase.

Existuje několik kategorií polí Skutečná práce.

Datový typ    Doba trvání

Pole Skutečná práce (pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu    Po prvním vytvoření úkolu obsahuje pole Skutečná práce nulovou hodnotu až do doby, než zahájíte sledování projektu tak, že zadáte procentuální hodnoty dokončení nebo skutečnou práci. Po zadání procentuální hodnoty dokončení úkolu, procentuální hodnoty dokončené práce nebo údaje o skutečné práci aktualizuje Microsoft Project hodnotu skutečné práce daného úkolu.

Pokud pro daný úkol zadáte hodnotu do pole Skutečná práce, rozdělí Project zadanou hodnotu skutečné práce mezi přiřazené zdroje.

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit, filtrovat nebo upravovat údaje o skutečné práci na úkolech, přidejte pole Skutečná práce do libovolného zobrazení úkolů. V průběhu projektu můžete pomocí tohoto pole a pole Práce podle směrného plánu porovnávat hodnoty práce s původním plánem.

Příklad    Pánům Novákovi, Svobodovi a Matuškovi bylo na úkol Vypracování návrhu přiřazeno 30 hodin práce. Z pole Skutečná práce lze zjistit, že přiřazené zdroje dosud vykázaly celkem 15 hodin skutečné práce.

Poznámky    Ve výchozím nastavení vypočítá Project skutečnou práci pro přiřazení, a to na základě procentuálních hodnot dokončení zadaných pro úkoly. Toto nastavení můžete vypnout v dialogovém okně Možnosti aplikace Project.

Pokud se v okamžiku dokončení úkolu na 100 % rovná skutečná práce nule, zkopíruje Project u přiřazených zdrojů do pole Skutečná práce hodnotu z pole Práce.

Po zadání skutečné práce nebo procentuální hodnoty dokončení upraví Project ve výchozím nastavení skutečnou a zbývající práci k datu stavu. Podle potřeby můžete tahle pole pro sledování v projektu ponechat podle původního plánu, a to i v případě, že je dokončená práce zobrazena v budoucnosti a zbývající práce v minulosti. Můžete to udělat i přes dialogové okno Možnosti aplikace Project.

Pole Skutečná práce (pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu    Dokud nezačnete sledovat průběh úkolů, bude pole Skutečná práce obsahovat nulovou hodnotu. Project vypočítá skutečnou práci každého zdroje jako součet veškeré skutečné práce vykázané u všech přiřazených úkolů.

Vhodné využití    Pole Skutečná práce přidejte do zobrazení zdrojů v případě, že chcete u zdrojů zobrazit nebo filtrovat informace o skutečné práci. Pomocí tohoto pole je možné po dokončení úkolu plánovat náklady a personální obsazení budoucích projektů.

Příklad    Sledujete skutečnou práci pracovníka Novotného. Zobrazením pole Skutečná práce lze zjistit, že pracovník Novotný dosud vykázal u všech přiřazených úkolů celkem 150 hodin práce.

Pole Skutečná práce (pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu    Dokud není zahájeno sledování projektu, zobrazuje se v poli Skutečná práce nulová hodnota. Jakmile vložíte údaje o skutečné práci na úkolech nebo procentuální hodnoty dokončené práce, aktualizuje Project hodnoty skutečné práce přiřazení.

Vhodné využití    Chcete-li u přiřazení jednotlivých úkolů zobrazit, filtrovat nebo upravit údaje o skutečné práci, přidejte pole Skutečná práce do tabulkové části zobrazení Používání úkolů. Pokud chcete zobrazit, filtrovat nebo upravit údaje o skutečné práci u přiřazení k jednotlivým zdrojům, přidejte toto pole do tabulkové části zobrazení Používání zdrojů. Můžete porovnat skutečnou práci s množstvím práce ve směrném plánu a zjistit tak, zda projekt probíhá podle původního plánu.

Příklad    Pracovníku Novotnému bylo na úkol Vypracování návrhu přiřazeno 20 hodin práce. Z pole Skutečná práce lze zjistit, že pracovník Novotný dosud vykázal 9 hodin práce.

Poznámky    Ve výchozím nastavení vypočítá Project skutečnou práci u přiřazení na základě procentuálních hodnot dokončení zadaných pro úkol. Tenhle výpočet můžete vypnout v dialogovém okně Možnosti aplikace Project.

Po zadání skutečné práce nebo procentuální hodnoty dokončení upraví Project ve výchozím nastavení skutečnou a zbývající práci k datu stavu. Podle potřeby můžete tahle pole pro sledování v projektu ponechat podle původního plánu, a to i v případě, že je dokončená práce zobrazena v budoucnosti a zbývající práce v minulosti. Toto nastavení můžete upravit také v dialogovém okně Možnosti aplikace Project .

V dialogovém okně Informace o projektu můžete také nastavit jiné datum stavu než aktuální.

Pole Skutečná práce (časově uspořádané pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu    Po prvním vytvoření úkolu obsahuje pole Skutečná práce nulovou hodnotu až do doby, než zahájíte sledování projektu zadáním procentuální hodnoty dokončení nebo zadáním skutečné práce. Jakmile zadáte procentuální hodnotu dokončení, procentuální hodnotu dokončené práce nebo informace o skutečné práci, vypočítá Project časově uspořádané hodnoty skutečné práce.

Pokud pro daný úkol zadáte do pole Skutečná práce určitou hodnotu, rozdělí Project tuto hodnotu mezi přiřazené zdroje.

Vhodné využití    Pole Skutečná práce přidejte do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů v případě, že chcete u úkolů zobrazit nebo upravit informace o skutečné práci. Pomocí těchto informací můžete po dokončení úkolu plánovat náklady a personální obsazení budoucích projektů.

Příklad    Pracovníkům Novákovi, Svobodovi a Novotnému bylo na úkol Vypracování návrhu přiřazeno 60 hodin práce. Zobrazením pole Skutečná práce v zobrazení Používání úkolů můžete zjistit, že kolektivně dosud vykázali celkem 27 hodin skutečné práce, přičemž každému zdroji byly připsány 3 hodiny v pondělí, v úterý a ve středu.

Poznámky    Pokud zadáte pro úkol časově uspořádanou skutečnou práci, budou její hodnoty rozděleny na přiřazení ve stejném poměru jako práce plánovaná na každý přiřazený zdroj v daném okamžiku.

Pole Skutečná práce (časově uspořádané pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu    Dokud nezačnete sledovat průběh úkolů, bude pole Skutečná práce obsahovat nulovou hodnotu. Project vypočítá skutečnou práci jednotlivých zdrojů jako součet veškeré skutečné práce vykázané na všech přiřazených úkolech v průběhu času.

Vhodné využití    Pole Skutečná práce přidejte do časově uspořádané části zobrazení Používání zdrojů v případě, že chcete u přiřazení zdrojů zobrazit nebo filtrovat informace o skutečné práci. Pomocí tohoto pole můžete po dokončení úkolu plánovat náklady a personální obsazení budoucích projektů.

Příklad    Potřebujete zjistit, kolik skutečné práce vykázal pracovník Svoboda za minulý týden. Zobrazením časově uspořádaného pole Skutečná práce můžete zjistit, že pracovník Svoboda vykázal za uplynulé 3  týdny na všech přiřazených úkolech 6  hodin práce denně.

Pole Skutečná práce (časově uspořádané pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu    Dokud není zahájeno sledování projektu, zobrazuje se v poli Skutečná práce nulová hodnota. Jakmile jsou pro úkoly nebo přiřazení zadány údaje o skutečné práci nebo procentuální hodnotě dokončené práce, vypočítá Project časově uspořádané hodnoty skutečné práce.

Vhodné využití    Chcete-li u přiřazení jednotlivých úkolů v určitém časovém období zobrazit nebo upravit údaje o skutečné práci, přidejte pole Skutečná práce do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů. Pokud chcete zobrazit nebo upravit údaje o skutečné práci v určitém časovém období u přiřazení jednotlivých zdrojů, přidejte toto pole časově uspořádané části zobrazení Používání zdrojů.

Příklad    Pracovníku Novotnému bylo na úkol Vypracování návrhu přiřazeno 20 hodin práce. Z časově uspořádaného pole Skutečná práce lze zjistit, že pracovník Novotný dosud vykázal 9 hodin práce rozdělené po 3 hodinách na pondělí, úterý a středu.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×