Pole Skutečné dokončení

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pole Skutečné dokončení udává datum a čas skutečného dokončení úkolu nebo přiřazení.

Pole Skutečné dokončení má několik kategorií.

Datový typ Datum

Pole Skutečné dokončení (pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu    Dokud není množství zbývající práce nulové nebo dokud do pole úkolu Dokončeno (%) nebo do pole úkolu či přiřazení Dokončená práce % nezadáte hodnotu 100, obsahuje pole Skutečné dokončení hodnotu NEDEF. Pokud podíl dokončené práce dosáhne 100 procent, nastaví aplikace Microsoft Project v poli Skutečné dokončení datum stavu nebo plánované datum dokončení. Jestliže zadáte datum skutečného dokončení, změní se plánované datum dokončení podle skutečného data dokončení.

Vhodné využití    Chcete-li u přiřazení zobrazit, filtrovat nebo upravit data skutečného dokončení, přidejte do tabulkové části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů pole Skutečné dokončení. Jestliže zadáte údaje o skutečné práci nebo procentuální hodnotu dokončené práce, může aplikace Project vypočítat datum skutečného dokončení podle data stavu nebo plánovaného data dokončení. Do tohoto pole můžete také zadat datum skutečného dokončení.

Příklady    Pracovník Klco právě dokončil přiřazený úkol. Do zobrazení Používání úkolů přidejte pole Dokončená práce  % a Skutečné dokončení. Do pole Dokončeno  (%) zadejte hodnotu 100. Aplikace Project přepočítá datum v poli Dokončení a hodnotu NEDEF uvedenou v poli Skutečné dokončení změní na datum stavu nebo plánované datum dokončení.

Přiřazený úkol dokončil také pracovník Svoboda. Do pole Skutečná práce zadejte dobu, kterou pracovník Svoboda strávil na přiřazeném úkolu, což odpovídá celkovému množství práce přiřazené tomuto pracovníkovi. Aplikace Project přepočítá datum v poli Dokončení a hodnotu NEDEF uvedenou v poli Skutečné dokončení změní na datum stavu nebo plánované datum dokončení.

Přiřazený úkol minulý pátek dokončil také pracovník Dryml. Do pole Skutečné dokončení zadejte datum odpovídající minulému pátku. Pole Skutečné dokončení bude obsahovat datum odpovídající minulému pátku a pole Dokončená práce  % bude nastaveno na hodnotu 100, a to bez ohledu na údaje uvedené v polích Dokončená práce  % a Skutečná práce.

Poznámky    Jestliže zadáte, že je úkol dokončen na 100 %, aplikace Project automaticky upraví skutečné datum dokončení na základě aktuálního data stavu nebo plánovaného data dokončení. Datum, které bude použito, závisí na předvolbách výpočtů. Tyto předvolby můžete zkontrolovat a nastavit v dialogovém okně Možnosti aplikace Project.

V dialogovém okně Informace o projektu můžete rovněž nastavit jiné datum stavu než aktuální.

Pole Skutečné dokončení (pole zdroje)

Typ položky    Null

Vhodné využití    Chcete-li u jednotlivých přiřazení zobrazit data skutečného dokončení, přidejte do zobrazení Používání zdrojů pole Skutečné dokončení. V poli Skutečné dokončení nejsou zobrazeny žádné informace. Pole pouze umožňuje přístup k informacím v odpovídajícím poli přiřazení Skutečné dokončení.

Příklad    Chcete zobrazit skutečná data dokončení úkolů přiřazených různým zdrojům. Do zobrazení Používání zdrojů přidejte pole Skutečné dokončení. V poli Skutečné dokončení vedle názvů zdrojů nebudou zobrazeny žádné informace. Skutečná data dokončení jejich přiřazení však budou uvedena v řádcích přiřazení Skutečné dokončení pod názvy jednotlivých zdrojů.

Pole Skutečné dokončení (pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu    Dokud není množství zbývající práce nulové nebo dokud není pole Dokončeno  (%) či Dokončená práce  % nastaveno na hodnotu 100, obsahuje pole Skutečné dokončení hodnotu NEDEF. Jakmile procentuální hodnota dokončené práce dosáhne 100  %, nastaví aplikace Project pole Skutečné dokončení na datum stavu nebo plánované datum dokončení. Jestliže zadáte skutečné datum dokončení, změní se plánované datum dokončení tak, aby bylo shodné se skutečným datem dokončení.

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit, filtrovat nebo upravovat data skutečného dokončení úkolů, přidejte pole Skutečné dokončení do zobrazení úkolů. Jestliže zadáte celkovou skutečnou práci nebo procentuální hodnotu dokončení, může aplikace Project vypočítat datum skutečného dokončení podle data stavu nebo plánu úkolu. Chcete-li více ovlivnit údaje v tomto poli, můžete do něj zadat datum skutečného dokončení.

Příklady    Právě byl dokončen úkol Odhad vývoje. Do zobrazení Sledovací Ganttův diagram přidejte pole Dokončeno  (%) a zadejte hodnotu 100. Aplikace Project přepočítá datum v poli Dokončení a hodnotu NEDEF v poli Skutečné dokončení změní na datum stavu nebo plánované datum dokončení.

Úkol Vypracování návrhu byl nyní také dokončen. Do pole Skutečná práce zadejte dobu, kterou přiřazené zdroje strávily na tomto přiřazení, což odpovídá celkovému množství práce na tomto úkolu. Aplikace Project přepočítá datum v poli Dokončení a hodnotu NEDEF uvedenou v poli Skutečné dokončení změní na datum stavu nebo plánované datum dokončení.

Minulý pátek byl také dokončen úkol Zařídit schůzku s klienty. Do pole Skutečné dokončení zadejte datum minulého pátku. Pole Skutečné dokončení bude obsahovat datum minulého pátku, a to bez ohledu na údaje uvedené v polích Dokončeno  (%), Dokončená práce  % nebo Skutečná práce. Pole Dokončeno  (%) a Dokončená práce  % jsou nastavena na hodnotu 100 a hodnota skutečné práce se rovná hodnotě uvedené v poli Práce.

Poznámky    Jestliže zadáte, že je úkol dokončen na 100 %, aplikace Project automaticky upraví skutečné datum dokončení na základě aktuálního data stavu nebo plánovaného data dokončení. Datum, které bude použito, závisí na předvolbách výpočtů. Tyto předvolby můžete zkontrolovat a nastavit v dialogovém okně Možnosti aplikace Project.

V dialogovém okně Informace o projektu můžete rovněž nastavit jiné datum stavu než aktuální.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×