Pole Skutečné pevné náklady (časově uspořádané pole úkolu)

Datový typ:    Měna

Typ položky:    Počítaná

Popis.    Pole Skutečné pevné náklady zobrazuje skutečné Časově uspořádané ne-zdrojové výdaje na úkol, které se mění v čase podle vybrané metody nabíhání nákladů.

Způsob výpočtu.    Dokud není u úkolu s pevnými náklady zaznamenán skutečný průběh, je pole Skutečné pevné náklady prázdné. Jakmile však zadáte skutečnou práci, skutečnou dobu trvání nebo dokončená procenta, budou skutečné pevné náklady spočítány a zadány do příslušného pole. Pokud vyberete průběžnou metodu nabíhání pevných nákladů, budou pevné náklady rozpočítány na celou dobu trvání úkolu. Pokud vyberete metodu nabíhání Zahájení, budou celkové pevné náklady uvedeny v časovém období, kdy byl u tohoto úklu poprvé zaznamenán průběh. Pokud vyberete metodu nabíhání Dokončení, budou celkové pevné náklady uvedeny v časovém obsobí, kdy byl tento úkol dokončen na 100 procent.

Nejvhodnější použití.    Pole Skutečné pevné náklady přidejte do časové osy zobrazení Používání úkolů v případě, že chcete zobrazit skutečné pevné náklady úkolů.

Příklad.    Pětidenní úkol Provedení schůzek s klinety zahrnuje pevné náklady sto dolarů na výdaje za transport, které jste zadali do pole Pevné náklady a určili jste, že toto pole se bude propočítávat. Do časové uspořádané oblasti zobrazení Používání úkolů jste přidali pole Skutečné pevné náklady. Po prvním dni schůzek zadáte, že úkol je splněn na 20 procent. Pole Skutečné pevné náklady za tento den zobrazí hodontu dvacet dolarů. Po posledním dni schůzek zadáte, že úkol je splněn na 100 procent. V poli Skutečné pevné náklady se zobrazí dvacet dolarů za každý zbývající den úkolu. Pokud byste v poli Nabíhání pevných nákladů vybrali položku Na začátku nebo Na konci, zjistili byste v zobrazení Používání úkolů hodnotu naběhnutí celých sto dolarů buď na začátku nebo na konci daného časového období.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×