Pole v mé aplikaci je neočekávaně jen pro čtení

Důležité    V příští verzi SharePointu se odeberou služby Access Services 2010 a Access Services 2013. Doporučujeme, abyste nevytvářeli nové webové aplikace a abyste migrovali existující aplikace na alternativní platformu, jako je třeba Microsoft Power Apps.

Když používáte dotaz jako zdroj dat pro zobrazení ve webové aplikaci Access, některá pole, u kterých jste očekávali, že je bude možné upravovat, jsou v zobrazení pouze pro čtení. Zvlášť v případě, že používáte víc než jednu tabulku a existuje alespoň jedno spojení, existují omezení řídící, která pole lze upravovat.

Poznámka:  Toto téma se týká webové aplikace Access. Nevztahuje se na desktopové databáze. Pokud máte problémy s dotazem v desktopové databázi, přečtěte si článek Úvod k dotazům se základními informacemi.

Požadavky pro aktualizovatelná pole dotazů

 • Aktualizovat lze pouze pole z tabulky, ve které nemá spojené pole jedinečné hodnoty – tabulka představující nejvíce stranu N.

 • Výstup dotazu musí obsahovat pole primárního klíče pro tabulku představující nejvíce stranu N.

 • Tabulka přestavující nejvíce stranu N musí být na vnitřní straně veškerých vnějších spojení (např. levá strana levého vnějšího spojení nebo pravá strana pravého vnějšího spojení).

Diagram dotazu zobrazující pole, která lze aktualizovat

V tomto dotazu je tabulka Úkoly tabulkou představující nejvíce stranu N, protože vyhledává data v tabulce Projekty.

Protože však do výstupu není zahrnut primární klíč pro tabulku Úkoly, nebude žádné z jejích polí aktualizovatelné.

I když je přidán klíč, žádné z polí pocházejících z tabulky Projekty není aktualizovatelné, protože se nejedná o tabulku představující nejvíce stranu N.

Začátek stránky

Nalezení a oprava problému s aktualizovatelným polem

Důvod, že vaše pole není aktualizovatelné, určuje, jak můžete povolovat aktualizace. Chcete-li tento důvod zjistit, otevřete dotaz v návrhovém zobrazení a prozkoumejte údaje návrhu tabulky.

 1. Pokud začínáte z prohlížeče, otevřete webovou aplikaci Access: v pravém horním rohu aplikace klikněte na Nastavení > Upravit v Accessu.

 2. V aplikaci Access, není-li otevřené navigační podokno, stiskněte klávesu F11 a zobrazte jej. Poté v navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na dotaz a následně klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  Kontextová nabídka dotazu v navigačním podokně

 3. Určete, která tabulka v dotazu je tabulka představující nejvíce stranu N. Je dobré dodržovat pravidlo, že tabulka představující nejvíce stranu N je tabulka, která vyhledává data v jiné tabulce.

 4. Zkontrolujte, zda se pole, které chcete aktualizovat nachází v tabulce představující nejvíce stranu N. Pokud tomu tak není, nelze s dotazem provést nic, čím by se dal problém obejít. Jako alternativní způsob, jak umožnit úpravy tohoto pole, zvažte vytvoření nového, aktualizovatelného zobrazení založeného pouze na této tabulce. Toto zobrazení je poté možné snadno otevírat dle potřeby. Můžete například poskytnout tlačítko s makrem, které otevře toto zobrazení.

 5. Zkontrolujte, že součástí výstupu dotazu je primární klíč pro tabulku představující nejvíce stranu N. Pokud tomu tak není, přidejte primární klíč do výstupu dotazu.

 6. Poklikejte na každé spojení a ověřte následující:

  • Spojení je vnitřní spojení nebo

  • pokud se jedná o vnější spojení, tabulka představující nejvíce stranu N se nachází na vnitřní straně spojení – na levé straně levého spojení nebo na pravé straně pravého spojení.

Pokud spojení nesplňuje alespoň jedno z předchozích dvou kritérií, změňte spojení tak, aby byl dotaz aktualizovatelný.

Začátek stránky

Přidání primárního klíče tabulky představující nejvíce stranu N do výstupu dotazu

 1. Otevřete dotaz v návrhovém zobrazení.

 2. Identifikujte tabulku představující nejvíce stranu N.

 3. Poklikejte na každé pole v primárním klíči. Každé pole s klíčem je označeno ikonou klíče.

 4. V návrhové mřížce dotazu se přesvědčte, jestli je zaškrtnuté políčko Zobrazit pro pole klíčů, která jste právě přidali:

  Řádek Zobrazit v návrhové mřížce dotazu

Začátek stránky

Změna spojení, aby se dotaz stal aktualizovatelným

Pokud žádné spojení nevyhovuje jednomu z výše uvedených kritérií, nebudete moct provádět aktualizace. Tady je příklad neaktualizovatelného spojení:

Dialogové okno Vlastnosti spojení

Toto je levné vnější spojení – obsahuje vše z levé tabulky a odpovídající záznamy z pravé tabulky. Tabulka představující nejvíce stranu N je však na pravé straně spojení – brání tak aktualizacím.

Způsoby, jak změnit vnější spojení, aby bylo aktualizovatelné

Existují tři základní způsoby úpravy spojení, aby byl jeho dotaz aktualizovatelný. Dvojitým kliknutím na spojení otevřete dialogové okno Vlastnosti spojení a proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Změna vnějšího spojení na vnitřní spojení    Klikněte na možnost 1 v dialogovém okně Vlastnosti spojení.

 • Změna umístění tabulek    Přesuňte tabulku představující nejvíce stranu N na vnitřní stranu spojení a druhou tabulku na vnější stranu (k nastavení názvů levé a pravé tabulky použijte pole se seznamem v dialogovém okně Vlastnosti spojení).

 • Změna směru spojení    Klikněte na možnost 2 nebo 3 v dialogovém okně Vlastnosti spojení (změňte ji na libovolnou hodnotu, na kterou nebyla nastavena).

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×