Pole Zahájení podle směrného plánu zobrazují plánované počáteční datum úkolu nebo přiřazení v okamžiku uložení směrného plánu.

Existuje několik kategorií polí Zahájení podle směrného plánu.

Datový typ    Datum

Pole Zahájení podle směrného plánu (pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu:    Po uložení směrného plánu se datum v poli Zahájení úkolu v tomto okamžiku zkopíruje jako hodnota pole Zahájení podle směrného plánu úkolu.

Vhodné využití:    Pokud chcete porovnat data zahájení podle směrného plánu s plánovaným nebo skutečnými daty zahájení úkolů, přidejte do seznamu úkolů pole Zahájení podle směrného plánu.

Příklad    Směrný plán projektu jste nastavili před měsícem. V té době měl úkol "Odhad vývoje" začít 3. ledna. Úkol byl skutečně zahájen 8. ledna. V zobrazení Seznam úkolů jste přidali pole Zahájení podle směrného plánu a Skutečné zahájení. Pole Zahájení podle směrného plánu pro tento úkol obsahuje 3. ledna a pole Skutečné zahájení obsahuje 8. ledna.

Poznámky    Pole Zahájení podle směrného plánu obsahuje "NA", dokud neulo íte směrný plán projektu. Směrný plán nastavíte v dialogovém okně Nastavit směrný plán. Nastavení směrného plánu zkopíruje aktuálně plánovaná pole úkolů do odpovídajících polí směrného plánu.

Zobrazení Sledování Ganttova diagramu můžete použít k zobrazení počátečního data podle směrného plánu s pruhy Ganttova diagramu podle směrného plánu. Tabulku Rozptyl můžete použít také k porovnání kalendářních dat podle směrného plánu s plánovaným datem a skutečnými daty.

Pole Zahájení podle směrného plánu (pole zdroje)

Typ položky    Null

Vhodné využití:    Pokud chcete zobrazit nebo filtrovat data zahájení podle směrného plánu pro přiřazení, přidejte do zobrazení Používání zdrojů pole Zahájení podle směrného plánu. V poli Zdroj zahájení podle směrného plánu se ve skutečnosti nezobrazí žádné informace. Jenom z něj získáte odpovídající informace o poli přiřazení Zahájení podle směrného plánu.

Příklad    Směrný plán projektu jste nastavili před měsícem. Pole Zahájení podle směrného plánu přidáte do zobrazení Používání zdrojů. V poli Zahájení podle směrného plánu vedle názvů zdrojů se nezobrazí žádné informace. Data zahájení podle směrného plánu pro jejich přiřazení se ale zobrazí v polích přiřazení Zahájení podle směrného plánu pod každým názvem zdroje.

Pole Zahájení podle směrného plánu (pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu:    Po uložení směrného plánu se datum v poli Zahájení přiřazení zkopíruje jako hodnota pole Zahájení podle směrného plánu přiřazení.

Vhodné využití:    Pokud chcete porovnat data zahájení podle směrného plánu s plánovaným nebo skutečnými daty zahájení přiřazení, přidejte pole Zahájení podle směrného plánu do zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů.

Příklad    Směrný plán projektu jste nastavili před měsícem. Pracovníku Pracovníkovi bylo přiřazeno úkolu Vytvořit odhad, který měl v té době začít 3. ledna. Jamie zahájil zadání 8. ledna. V zobrazení Používání úkolů jste přidali pole Zahájení podle směrného plánu a Skutečné zahájení. Pole Zahájení podle směrného plánu pro přiřazení Pracovníka obsahuje 3. ledna a pole Skutečné zahájení obsahuje 8. ledna.

Poznámky    Pole Zahájení podle směrného plánu obsahuje "NA", dokud neulo íte směrný plán projektu. Směrný plán nastavíte v dialogovém okně Nastavit směrný plán. Nastavení směrného plánu zkopíruje aktuálně plánovaná pole přiřazení do odpovídajících polí směrného plánu.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×