Poradce při potížích s kontrolou pravopisu a gramatiky ve více jazycích

Kontrola pravopisu a gramatiky ve více jazycích může být zdrojem jedinečných problémů. Správně napsaná slova se můžou označit jako chybná nebo naopak nesprávně napsané slovo v jiném jazyce se jako chybné neoznačí. Tento článek se zaměřuje na běžné problémy a s jeho pomocí můžete ověřit, že text odpovídá správnému jazyku, že se ke kontrole pravopisu a gramatiky používá správný jazyk slovníku a že jsou v Office povolené automatizované jazykové nástroje.

Poznámka: Pokud chcete v jiném jazyce zadat jenom několik znaků, přečtěte si článek Vložení značky zaškrtnutí nebo jiného symbolu.

Chybně napsaná slova nejsou označená jako chybná

Zkontrolujte, že:

Ověření, že je požadovaný jazyk povolený

Aby bylo možné správně provádět kontrolu pravopisu a gramatiky v jiném jazyce, musí být daný jazyk v Office povolený. Pokud požadovaný jazyk není uvedený v dialogovém okně Nastavení jazykových předvoleb Office jako jazyk pro úpravy, pravděpodobně bude potřeba před kontrolou pravopisu získat a nainstalovat jazykovou sadu. Další informace o tom, jak jazyky v Office povolit, najdete v tématech Přidání jazyka nebo nastavení jazykových předvoleb v Office a Sada Language Accessory Pack pro Office.

Začátek stránky

Ověření, jestli je u textu použitý správný jazyk

Pokud není kontrolován pravopis slov zadaných v jiném jazyce nebo pokud je u správně napsaných slov vyznačen chybný pravopis, je zřejmě k textu přiřazen nesprávný jazyk.

Pokud chcete ručně změnit jazyk některých slov nebo části textu ve Wordu, udělejte toto:

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na Jazyk > Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

  (Ve Wordu 2007 klikněte na Nastavit jazyk ve skupině Kontrola pravopisu.)

 2. V dialogovém okně Jazyk vyberte požadovaný jazyk.

  Důležité informace: Pokud není požadovaný jazyk uveden nad dvojitou čárou, je nutné jej povolit, aby byl k dispozici pro kontrolu pravopisu.

 3. Začněte zadávat text.

  Poznámka: Pokud chcete zadávat různé speciální znaky, jako je například německá přehláska (ö), španělská tilda (ñ), turecká cedilla (Ç) nebo symbol (například zaškrtnutí), klikněte na kartě Vložení ve skupině Symboly na tlačítko Symbol a potom klikněte na požadovaný znak.

 4. Pokud chcete přepnout zpátky do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, proveďte znovu kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte nový jazyk.

Začátek stránky

Kontrola používání správného slovníku jazyka

Ujistěte se, že je pro text vybraný správný jazyk slovníku a místo, například Angličtina (Spojené státy) a ne Angličtina (Spojené království).

Pokud chcete ve Wordu změnit slovník pro určitý jazyk, postupujte takto:

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na Jazyk > Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

  (Ve Wordu 2007 klikněte na Nastavit jazyk ve skupině Kontrola pravopisu.)

 2. V dialogovém okně Jazyk vyberte požadovaný jazyk.

  Důležité informace: Pokud není požadovaný jazyk uveden nad dvojitou čárou, je nutné jej povolit, aby byl k dispozici pro kontrolu pravopisu.

  Poznámka: Pokud používaná verze Office neobsahuje nástroje kontroly pravopisu pro požadovaný jazyk, bude pravděpodobně nutné nainstalovat příslušnou jazykovou sadu. Další informace najdete v článcích Sada Language Accessory Pack pro Office.

Pokud chcete změnit slovník pro vybraný text, udělejte toto:

 1. Vyberte text, pro který chcete změnit jazyk slovníku.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na Jazyk > Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

  (Ve Wordu 2007 klikněte na Nastavit jazyk ve skupině Kontrola pravopisu.)

 3. V seznamu Označte jazyk vybraného textu klikněte na jazyk, který chcete použít k označení vybrané části textu. Pokud jazyky, které používáte, nejsou uvedené nad dvojitou čárou, musíte tyto jazyky povolit, aby byly k dispozici (zapnout jazykové možnosti).

Začátek stránky

Kontrola zaškrtnutí políčka Automaticky rozpoznávat jazyk

Chcete-li v aplikaci Word zaškrtnout políčko Automaticky rozpoznávat jazyk, postupujte následujícím způsobem:

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na Jazyk > Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

  (Ve Wordu 2007 klikněte na Nastavit jazyk ve skupině Kontrola pravopisu.)

 2. V dialogovém okně Jazyk zaškrtněte políčko Automaticky rozpoznávat jazyk.

 3. Zkontrolujte jazyky uvedené v seznamu Označte jazyk vybraného textu nad dvojitou čárou. Word dokáže rozpoznat jenom jazyky uvedené nad touto čárou. Pokud vámi požadované jazyky nejsou k dispozici, musíte povolit jazyk pro úpravy, aby je Word mohl automaticky rozpoznat.

  Dialogové okno Jazyk

Poznámky: 

 • Funkce automatického rozpoznávání jazyka vyžaduje, abyste danou větu nebo text napsali v odpovídajícím jazyce. V závislosti na délce zadaných vět bude pravděpodobně potřeba napsat několik vět, aby měl Word dostatek kontextových informací k rozpoznání jazyka a použití správného slovníku.

 • Slova se stejným pravopisem v několika jazycích, například slovo „centre“ v angličtině (Spojené království) a ve francouzštině (Francie), můžou způsobit, že zaškrtávací políčko Automaticky rozpoznávat jazyk určí jazyk textu nesprávně. Pokud chcete tento problém vyřešit, napište v požadovaném jazyce další slova nebo zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky rozpoznávat jazyk.

Začátek stránky

Kontrola zaškrtnutí políčka Automaticky přepínat klávesnici podle jazyka okolního textu

Políčko Automaticky přepínat klávesnici podle jazyka okolního textu může být zaškrtnuté a může způsobovat typografické chyby změnou jazyka klávesnice při psaní. Zkuste v požadovaném jazyce napsat více slov nebo zaškrtnutí políčka Automaticky přepínat klávesnici podle jazyka okolního textu zrušte.

Postup zaškrtnutí políčka Automaticky přepínat klávesnici podle jazyka okolního textu (v Office 2010, Office 2013 a Office 2016):

 1. Spusťte aplikaci Word.

 2. Klikněte na Soubor > Možnosti > Upřesnit.

 3. V části Možnosti úprav zaškrtněte políčko Automaticky přepínat klávesnici podle jazyka okolního textu.

  Poznámka: Zaškrtávací políčko Automaticky přepínat klávesnici podle jazyka okolního textu se zobrazí až poté, co povolíte rozložení klávesnice pro vybraný jazyk. Pokud se tato možnost nezobrazuje, povolte rozložení klávesnice pro jazyk, který chcete používat.

Začátek stránky

Kontrola zrušení zaškrtnutí políčka Neprovádět kontrolu pravopisu ani gramatiky

Pokud je políčko Neprovádět kontrolu pravopisu ani gramatiky zaškrtnuté, pravopis se v dokumentech nekontroluje.

Chcete-li v aplikaci Word zrušit zaškrtnutí políčka Automaticky rozpoznávat jazyk, postupujte následujícím způsobem:

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na Jazyk > Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

  (Ve Wordu 2007 klikněte na Nastavit jazyk ve skupině Kontrola pravopisu.)

 2. V dialogovém okně Jazyk zrušte zaškrtnutí políčka Neprovádět kontrolu pravopisu ani gramatiky.

  Dialogové okno Jazyk

Přečtěte si další informace o kontrole pravopisu a gramatiky v různých jazycích.

Začátek stránky

Ověření toho, že se do vlastního slovníku omylem nepřidalo slovo s chybou

Pokud se do vlastního slovníku přidalo slovo s chybným pravopisem, musíte toto slovo najít a odstranit. Informace o tom, jak můžete zkontrolovat, jestli vlastní slovník neobsahuje slova s chybným pravopisem, najdete v článku Přidávání slov do vlastních slovníků kontroly pravopisu. Další informace o odebrání slova ze slovníku najdete v tématu Přidání nebo úprava slov ve slovníku kontroly pravopisu.

Začátek stránky

Jazyk slovníku, který bych potřeboval(a), není uvedený v dialogovém okně Jazyk

Nejčastějším důvodem, proč se jazyk slovníku nezobrazuje v seznamu Jazyk slovníku v dialogovém okně Jazyk, je skutečnost, že daný jazyk není povolený jako jazyk pro úpravy nebo se jedná o jazyk, který není součástí nainstalované verze Office a pro který je potřeba nainstalovat jazykovou sadu. Informace o tom, jak můžete povolit jazyk pro úpravy, najdete v článku Změna jazyka, který Office používá v nabídkách a nástrojích kontroly pravopisu.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás.

Další informace o kontrole pravopisu a gramatiky

Kontrola pravopisu a gramatiky

Přidání nebo úprava slov ve slovníku kontroly pravopisu

Kontrola pravopisu a gramatiky nefunguje podle očekávání

Přidání jazyka nebo nastavení jazykových předvoleb v Office

Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×