Pokud jste do snímků přidali informace o zápatí (například čísla snímků nebo datum), ale přesto se nezobrazují, je pravděpodobné, že zápatí jsou v zobrazení Předloha snímků momentálně vypnutá. Přečtěte si pokyny, jak zapnout zápatí v zobrazení Předloha snímků.

Zapnutí zobrazení zápatí pro určité rozložení

 1. Vyberte snímek, se který máte potíže.

 2. Na kartě Zobrazení vyberte Předloha snímků.

  V zobrazení Předloha snímků se rozložení snímku zobrazí v hlavním podokně.

 3. Na kartě Předloha snímků ve skupině Rozložení předlohy vyberte pole Zápatí:

  Na kartě Předloha snímků ve skupině Rozložení předlohy vyberte pole Zápatí.

  V hlavním podokně byste okamžitě měli vidět zástupné symboly zápatí v rozložení snímku. Pokud k tomu nedojde, přejděte k dalšímu postupu a zapněte zobrazení zápatí předlohy snímků.

Zapnutí zobrazení zápatí pro předlohu snímků

V kroku 3 výše znamená, že pokud PowerPoint nepřijme výběr pole Zápatí, znamená to, že zápatí jsou vypnutá v hierarchické nadřazené části aktuálního rozložení – což se označuje jako předloha snímků. V takovém případě je potřeba toto nastavení nejdřív upravit a pak zopakujte výše uvedený postup.

Ve výše uvedeném postupu jste se pokusili upravit rozložení snímku. Na následujícím obrázku je podokno miniatur na levé straně v zobrazení Předloha snímků. Zobrazuje dvě rozložení, která mají nadřazenou předlohu snímků:

Rozložení snímků dědí formátování Předlohy snímků

Popisek 1 předlohy snímků 

Obrázek tlačítka rozložení snímků 

Předloha snímků a její rozložení podřízených snímků jsou součástí motivu použitého v prezentaci.

Pokud máte u různých částí prezentace více motivů, pak v zobrazení Předloha snímků bude předloha snímků odpovídající jednotlivým motivům.

Jak ukazuje obrázek, rozložení jsou odsazená pod předlohou snímků. V dalším postupu musíte vyhledat a vybrat nadřazenou předlohu snímků rozložení, které se pokoušíte upravit.

 1. V podokně miniatur vyberte předlohu snímků.

 2. Na kartě Předloha snímků na pásu karet vyberte Rozložení předlohy.

 3. V dialogovém okně zapněte možnosti Datum, Číslo snímkua Zápatí a pak vyberte OK.

V tomto okamžiku mají všechna rozložení podřízená této předsádce snímků možnost zobrazit informace o zápatí. Stačí zapnout zápatí pro každé rozložení. V podokně miniatur vyberte rozložení apak postupujte podle pokynů v prvním postupu nahoře, Zapnutí zobrazení zápatí pro určité rozložení , počínaje krokem 2.

Základní informace o rozloženích snímků a předlohách snímků

Pokud úpravy v zobrazení předlohy snímků ještě nejsou, podívejte se na informace v článku Co je rozložení snímku? a Co je předloha snímků?

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×