POSUN (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce POSUN v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí odkaz na oblast, která obsahuje určený počet řádků a sloupců, od určité buňky nebo oblasti buněk. Vrácený odkaz může být jedna buňka nebo oblast buněk. Počet řádků a sloupců, které se mají vrátit, můžete určit.

Syntaxe

POSUN(odkaz; řádky; sloupce; [výška]; [šířka])

Syntaxe funkce POSUN obsahuje následující argumenty:

  • Odkaz:    Povinný argument. Odkaz, ze kterého chcete založit posun. Odkaz musí být na buňku nebo rozsah sousedících buněk, jinak vrátí funkce POSUN chybu #HODNOTA!.

  • Řádky:    Povinný argument. Jedná se o počet řádků, o které se má posunout levá horní buňka nového odkazu (nahoru nebo dolů). Zadáte-li například číslo 5, levá horní buňka odkazu bude pět řádků pod levou horní buňkou původního odkazu. Můžete použít kladnou (dolů od původního odkazu) nebo zápornou hodnotu (nahoru od původního odkazu).

  • Sloupce:    Povinný argument. Jedná se o počet sloupců vlevo nebo vpravo, o které se má posunout levá horní buňka výsledného odkazu vzhledem k původnímu odkazu. Zadáte-li například číslo 5, bude levá horní buňka odkazu o pět sloupců vpravo od levé horní buňky původního odkazu. Můžete použít kladnou (posun doprava od původního odkazu) i zápornou hodnotu (posun doleva od původního odkazu).

  • Výška:    Nepovinný argument. Jedná se o požadovanou výšku (počet řádků) výsledného odkazu. Výška je vždy kladné číslo.

  • Šířka:    Nepovinný argument. Jedná se o požadovanou šířku (počet sloupců) výsledného odkazu. Šířka je vždy kladné číslo.

Poznámky

  • Přesáhne-li takto posunutý odkaz okraje listu, vrátí funkce POSUN chybovou hodnotu #ODKAZ!.

  • Vynecháte-li argument výška nebo šířka, implicitně se dosadí výška nebo šířka původního odkazu.

  • Funkce POSUN ve skutečnosti žádné buňky nepřesunuje ani nemění označenou oblast; pouze vrátí hodnotu typu odkaz. Funkci POSUN lze použít ve spojení s libovolnou funkcí, která očekává argument typu odkaz. Například pomocí vzorce SUMA(POSUN(C2;1;2;3;1)) se vypočítá celková hodnota oblasti o třech řádcích a jednom sloupci, která je umístěna 1 řádek pod a 2 sloupce vpravo vzhledem k buňce C2.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=POSUN(D3;3;-2;1;1)

Zobrazí hodnotu v buňce B6. (4)

4

=SUMA(POSUN(D3:F5;3;-2;3;3))

Sečte oblast B6: D8

34

=POSUN(D3;-3;-3)

Vrátí chybu, protože se vzorec odkazuje na neexistující oblast na listu.

#ODKAZ!

Data

Data

4

10

8

3

3

6

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×