Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Aplikace Microsoft OneDrive umožňuje nahrávat obrázky a stahovat všechny soubory, které máte na OneDrive.com.

Důležité informace: 

 • Aplikace OneDrive nesynchronizuje soubory automaticky, ale můžete nahrát aktualizované soubory a upravené obrázky.

 • Pokud překročíte úložiště Microsoftu, nebudete moct na OneDrive nahrávat, upravovat ani synchronizovat nové soubory (například Z fotoaparátu). Další informace

Po stažení aplikace OneDrive si můžete pustit video s rychlými tipy nebo si rozbalit následující oddíly, ve kterých se dozvíte, jak ji používat.

Stáhnout aplikaci OneDrive z Obchodu Google Play

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Když chcete přidat osobní účet, zadejte na přihlašovací stránce svůj účet Microsoft. Když chcete přidat účet OneDrive pro práci nebo školu, zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte ve vaší firmě, škole nebo jiné organizaci.

Poznámky: 

 • Pokud máte s přihlášením přes pracovní nebo školní účet potíže, zkuste se přihlásit na webu OneDrive.com nebo kontaktujte vaše oddělení IT.

 • Pokud si chcete změnit nebo resetovat heslo pro OneDrive, přihlaste se ke svému účtu online na account.microsoft.com/security.

Pokud chcete přidat další účet OneDrive pro práci nebo školu, klepněte na obrázek nebo ikonu v horní části aplikace Obrázek nebo ikona účtu v aplikaci OneDrive pro Android a potom na Přidat účet. Přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla, které používáte pro OneDrive pro práci nebo školu.

Přidání účtu v aplikaci OneDrive pro Android

Pokud vaše organizace používá SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 nebo SharePoint Server 2019, postup přihlašování se od Microsoft 365 liší. Na přihlašovací obrazovce klepněte na Máte adresu URL SharePoint Serveru? Pak zadejte webovou adresu SharePoint serveru a pokračujte v přihlašování. Webová adresa, které se také říká adresa URL, může vypadat třeba takto: http://portal.

Poznámky: 

 • Abyste se mohli přihlásit do aplikace OneDrive pro práci nebo školu, musí mít vaše organizace opravňující plán předplatného SharePoint v Microsoftu 365 nebo Microsoft 365 pro firmy nebo musí vaše organizace mít vlastní nasazení SharePoint Server.

 • Nemůžete se přihlašovat pomocí více pracovních nebo školních účtů ze stejné organizace.

Pokud chcete přepnout mezi osobním účtem OneDrive a účtem OneDrive pro práci nebo školu nebo mezi různými účty OneDrive pro práci nebo školu, klepněte na obrázek nebo ikonu v horní části aplikace Obrázek nebo ikona účtu v aplikaci OneDrive pro Android a potom na požadovaný účet.

Přepínání mezi účty v aplikaci OneDrive pro Android

Tip: Do aplikace OneDrive můžete přidat jenom jeden osobní účet. Pokud chcete otevřít jiný osobní účet, otevřete Nastavení, klepněte na název svého účtu, klepněte na Odhlásit se a pak se přihlaste pomocí požadovaného účtu.

Nahrajte soubory do OneDrive, jako jsou dokumenty, poznámkové bloky OneNote, fotky, videa nebo hudba, pomocí nástroje Nahrát.

Tip: Pokud jste zařízení nastavili tak, aby obrázky na OneDrive nahrávalo automaticky, najdete obrázky pořízené vaším zařízením na OneDrivu ve složce OneDriveZ fotoaparátu. Nemusíte je na OneDrive nahrávat ručně.

 1. V aplikaci OneDrive otevřete složku, do které chcete přidat soubor.

 2. V dolní části obrazovky klepněte na Přidat Tlačítko Přidat v aplikaci OneDrive pro Android a potom na Nahrát.

  Nahrát na OneDrive

 3. Klepněte na soubor, který chcete nahrát. Nahraje se do složky, kterou jste otevřeli.

Poznámka: Nahrávání z fotoaparátu se nedá použít u více účtů najednou.

Když se poprvé přihlásíte na OneDrive, zobrazí se dotaz, jestli se fotky a videa, které na telefonu pořídíte, mají automaticky nahrávat na OneDrive. Automatické nahrávání zapnete klepnutím na Zapnout. Můžete ho taky zapnout v Nastavení. Uděláte to takhle:

 1. V dolní části aplikace OneDrive klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS a potom klepněte na Nastavení Nastavení OneDrivu.

 2. Klepněte na Nahrávání z fotoaparátu.

  1. Pokud je tento přepínač zašedlý, znamená to, že musíte nejprve vybrat účet v části Účet pro nahrávání z fotoaparátu.

 3. Nastavte Nahrávání z fotoaparátu na Zapnuto.

Poznámky: 

 • Nahrávání z fotoaparátu je dostupné jenom na zařízeních s Androidem 4.0 nebo novějším.

 • Pokud chcete zachovat baterii zařízení při stahování, vyberte Nahrát jenom při nabíjení.

 • Když jste v síti Wi‑Fi, všechny fotky a videa se nahrávají na OneDrive v původních velikostech. Pokud chcete používat mobilní síť, otevřete aplikaci OneDrive > Nastavení > Nahrávání kamery > Nahrávání pomocí > Wi-Fi a mobilní sítě.

 • Složka Z fotoaparátu na vašem zařízení se místo synchronizace nahrává do OneDrive. To znamená, že můžete ze svého zařízení odstranit nahrané fotky a videa a na kopie v OneDrive to nebude mít vliv.

 • V upozorněních Androidu se jako součást běžného procesu nahrávání může krátce objevit ikona OneDrive (ikona s mráčkem).

 • Pokud se soubory neodesílají jako snímky obrazovky, můžete vybrat Nastavení > Nahrávání fotoaparátu > Další složky

Pro účty OneDrive pro práci nebo školu:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášení k aplikaci pomocí účtu, na který chcete fotky nahrát.

 2. Vyberte Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS > Fotky.

 3. V prohlížeči fotek vyberte v okně stavu nahrávání z fotoaparátu Zapnout. (Pokud už máte nahrávání z fotoaparátu povoleno na jiném účtu, vyberte Změnit.)

 4. Potvrďte, že chcete zapnout nahrávání z fotoaparátu. (Pokud jste v předchozím kroku vybrali možnost Změnit, potvrďte, že chcete změnit účet pro nahrávání z fotoaparátu.)

 5. Znovu potvrďte, že jste zvolili správný účet.

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na tlačítko Skenovat Ikona pro skenování v mobilních aplikacích OneDrive (můžete také klepnout na tlačítko Přidat Tlačítko Přidat v aplikaci OneDrive pro Android v dolní části obrazovky a potom na Skenovat). (Pokud budete chtít opustit režim skenování bez naskenování nějakého objektu, klepněte jednoduše na ikonu X v levém horním rohu obrazovky.)

 2. Vyberte požadované nastavení blesku (zapnuto, vypnuto, automatické nebo svítilna), a to po klepnutí na ikonu blesku v pravém horním rohu.

 3. Vyberte možnost Tabule, Dokument, Vizitka nebo Fotka a potom klepnutím na ikonu bílého kroužku objekt naskenujte.

  Možnosti při skenování přes OneDrive pro Android

  Tip:  Microsoft 365 předplatitelé mají možnost vícestránkového skenování, které vám umožní zkombinovat více skenů do jednoho PDF. Pokud chcete tuto možnost využít, klepněte na tlačítko Přidat a naskenujte další dokument.

 4. Po naskenování můžete snímek oříznout či otočit nebo upravit dříve vybraný filtr (Tabule, Dokument, Vizitka nebo Fotka). (Pokud nejste s výsledkem spokojení, klepnutím na ikonu X v levém horním rohu naskenovaný objekt odstraňte a zkuste to znovu.)

  Možnosti pro úpravy skenů v mobilní aplikaci OneDrive pro Android

 5. Po dokončení úprav klepněte na tlačítko Hotovo, zadejte název souboru a potom klepněte na tlačítko Uložit.

  Tip: Soubory se automaticky uloží ve formátu PDF.

Viz Video: Skenování, podepisování a sdílení dokumentů.

Soubory a dokonce i fotky můžete hledat podle textu, který obsahují. Uděláte to tak, že klepnete na Hledat Tlačítko Hledat nad seznamem zpráv na horním panelu, do pole Vyhledávat zadáte požadovanou frázi a pak klepnete na ikonu hledání v dolní části obrazovky.

Složky můžete přidat v zobrazení Soubory nebo v jiných složkách v OneDrive.

 1. V zobrazení nebo složce, kde chcete vytvořit novou složku, klepněte v dolní části obrazovky na Přidat Tlačítko Přidat v aplikaci OneDrive pro Android a potom klepněte na Vytvořit složku.

  Nahrát na OneDrive

 2. Zadejte název složky a pak klepněte na OK.

 1. Vyberte soubory, které chcete přesunout, a potom klepněte na Přesunout Přesunutí souborů OneDrivu. (Možná budete nejdříve muset klepnout na Další, aby se ikona Přesunout zobrazila.)

  Tip: Do jiné složky můžete přesouvat složky i jednotlivé soubory.

 2. Zobrazí se váš seznam Soubory. Klepněte na složku, do které chcete soubory přesunout, a na Přesunout sem.

Tip: Pokud chcete pro tyto přesunuté soubory vytvořit novou složku, klepněte v dolní části seznamu Soubory na Nová složka. Zadejte název pro novou složku a klepněte na Vytvořit.

Pokud používáte OneDrive, budou vaše soubory služby SharePoint přístupné v mobilní aplikaci bez nutnosti opustit OneDrive. Weby služby SharePoint, které jste nedávno použili nebo které sledujete, se zobrazí v seznamu pod názvem vaší organizace. Také budete moct vidět vaše skupiny Microsoft 365 v seznamu a každá skupina bude mít vlastní týmový web.

Další informace najdete v článku Vyhledání sharepointových souborů na OneDrivu.

 1. V aplikaci OneDrive otevřete složku, kterou chcete seřadit, a pak klepněte na šipku u aktuálního pořadí řazení, jako je například Seřadit podle názvu (A až Z).

 2. Vyberte způsob řazení souborů. Můžete řadit podle názvu, data odeslání, velikosti nebo rozšíření.

Soubory odstraněné z OneDrivu se pro osobní účty uchovávají v koši OneDrivu po dobu 30 dní. Do té doby můžete tyto soubory do OneDrivu obnovit, nebo je z OneDrivu trvale odstranit.

 1. Klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky a potom klepněte na Koš.

 2. V zobrazení Koš vyberte soubory, které chcete obnovit.

 3. Soubory obnovíte zpátky na OneDrive tak, že klepnete na Obnovit Obnovení souboru Onedrivu

Poznámka: Pokud je koš plný, nejstarší položky se automaticky odstraní po třech dnech. Pokud jste přihlášeni s pracovním nebo školním účtem, položky v koši jsou automaticky odstraněny po 93 dnech, pokud správce toto nastavení nezmění. Další informace najdete v článku o délce uchovávání odstraněných položek pro pracovní nebo školní účty.

Soubory odstraněné z OneDrivu se pro osobní účty uchovávají v koši OneDrivu po dobu 30 dní. Do té doby můžete tyto soubory do OneDrivu obnovit, nebo je z OneDrivu trvale odstranit.

 1. Klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky a potom klepněte na Koš.

 2. V zobrazení Koš vyberte soubory, které chcete odstranit.

 3. Klepnutím na Odstranit Odstranění souboru OneDrivu soubory trvale odeberete. (Nebo pokud chcete najednou vyprázdnit celý koš, klepněte na Odstranit vše.)

Poznámka: Pokud je koš plný, nejstarší položky se automaticky odstraní po třech dnech. Pokud jste přihlášeni s pracovním nebo školním účtem, položky v koši jsou automaticky odstraněny po 93 dnech, pokud správce toto nastavení nezmění. Další informace najdete v článku o délce uchovávání odstraněných položek pro pracovní nebo školní účty.

 1. V aplikaci OneDrive otevřete složku obsahující soubory, které chcete stáhnout. Zkontrolujte, že se obsah složky zobrazuje jako seznam, ne jako miniatury.

 2. Vedle souboru, který chcete uložit, klepněte na Další Tlačítko Více v aplikaci OneDrive pro Android a pak na Uložit.

  1. Je možné vybrat i více souborů, a to tak, že stisknete a podržíte jednu fotku nebo video a pak klepnutím na kroužek označíte další názvy souborů.

  2. V pravém horním rohu klepněte na Další Tlačítko Více v aplikaci OneDrive pro Android a pak klepněte na Uložit.

 3. Klepněte na šipku u Uložit do tohoto umístění a zobrazí se složky na vašem zařízení. Vyberte složku pro stažené soubory a pak klepněte na Uložit.

  Uložit soubory z OneDrivu

Soubory, fotky a složky z aplikace OneDrive pro Android můžete sdílet podobným způsobem jako na počítači PC nebo Mac. Pokud chcete něco přestat sdílet, přejděte na web OneDrivu a přihlaste se pomocí svého účtu Microsoft, případně svého pracovního nebo školního účtu.

Když s vámi někdo sdílí soubor nebo složku OneDrive, obvykle se vám na zařízení s Androidem zobrazí e-mailová zpráva nebo oznámení. Pokud chcete najít soubory, které s vámi někdo sdílí v aplikaci OneDrive, klepněte v dolní části aplikace na ikonu sdílené zobrazení Tlačítko pro sdílené zobrazení v aplikaci OneDrive pro Android.

Zobrazení sdílených souborů v aplikaci OneDrive pro Android

Zobrazení Sdílené obsahuje soubory sdílené s vámi a soubory, které jste sdíleli s ostatními. Po přihlášení pomocí osobního účtu OneDrive klepněte na jméno sdílejícího a najdete soubory, které tato osoba sdílí.

Poznámka: Zobrazení Sdílené vypadá jinak, když jste přihlášení přes pracovní nebo školní účet.

Označte soubory nebo složky příznakem offline, abyste je mohli číst kdykoli, i když nejste připojení k Internetu. Online úpravy souborů se synchronizují při příštím připojení zařízení s Androidem k webu, takže získáte nejnovější verzi souboru.

Poznámky: 

 • Soubory nebo složky označené jako offline jsou určené jen pro čtení – můžete je upravovat, jenom když jste online. Když upravíte soubor offline, uloží se jako nový soubor a původní soubor na OneDrivu se nezmění.

 • Offline převod složek je k dispozici pro OneDrive Premium s Microsoft 365 předplatným.

 1. V aplikaci OneDrive klepněte (s přidržením) na soubor nebo složku, které chcete mít k dispozici ke čtení offline, a pak klepněte na Položka pro offline režim Tlačítko Offline v aplikaci OneDrive pro Android v horní části aplikace.

 2. Soubory nebo složky, které jsou označené ke čtení offline, mají v zobrazení seznamu ikonu pro offline režim. Na soubor uvedený v seznamu můžete kdykoli klepnout a otevřít ho pro čtení.

Tip: Když soubory nebo složky označíte jako offline, OneDrive je bude uvádět v zobrazení Soubory dostupné offline. Pokud chcete rychle zobrazit všechny své offline soubory a složky, klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky a pak na Soubory dostupné offline.

Pokud už nechcete, aby byl soubor nebo složka offline, vyberte offline soubor nebo složku a klepněte na Jenom online Jenom online.

Tady je postup, jak nastavit vyzváněcí tón z hudebního souboru na OneDrivu.

 1. Na libovolné domovské obrazovce svého zařízení klepněte na Aplikace > Nastavení > Zvuky a oznámení > Vyzváněcí tón.

 2. Abyste mohli použít vlastní hudební soubor, posuňte se úplně dolů a vyberte Přidat vyzváněcí tón.

 3. Klepněte na Dokončit akci pomocí: OneDrive a potom klepněte na Jenom jednou (pokud se zobrazí výzva).

  Poznámka: Pokud se nezobrazuje možnost OneDrive, stáhněte a uložte si hudební soubor napřed do svého zařízení.

 4. Vyberte hudební soubor a klepněte na Hotovo.

  Poznámky: 

  • Pokud chcete nastavit vyzváněcí tón ze svého zařízení, a ne ze OneDrive, možná budete muset vymazat výchozí OneDrive aplikace.

  • Přejděte na Nastavení > Aplikace.

  • Posuňte se dolů a klepněte na OneDrive.

  • Po vymazání výchozích OneDrive byste měli být schopni použít nástroj Pro výběr zvuku pokaždé, když zvolíte OneDrive soubory jako vyzváněcí tóny, a ne přejít na OneDrive.

  • Posuňte se dolů a klepněte na Vymazat výchozí nastavení – a jste hotovi.

V aplikaci OneDrive klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části aplikace. V horní části zobrazení uvidíte celkovou velikost svého úložiště a dostupné místo.

OneDrive může z vašeho zařízení odebírat místní kopie fotek, aby se vám na telefonu uvolnilo místo pro věci, jako jsou aplikace a hudba.

Uvolňování místa se spustí automaticky, až budete mít na zařízení alespoň 1 GB fotek nebo videí k nahrání (buď je tam už máte, nebo pořídíte nové). Na zařízení se zobrazí oznámení nabízející uvolnění místa. Klepnutím na Ano pod oznámením spustíte uvolňování místa na zařízení.

Pokud chcete OneDrive nastavit na automatické uvolňování místa, stačí zapnout nahrávání z fotoaparátu. Jak na to:

 1. V dolní části aplikace OneDrive klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS a potom klepněte na Nastavení Nastavení OneDrivu.

 2. Klepněte na Nahrávání z fotoaparátu a pak položku Nahrávání z fotoaparátu nastavte na Zapnuto.

Ruční uvolnění místa:

 1. Klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části aplikace a pak na Nastavení Nastavení OneDrivu.

 2. Klepněte na Uvolněte si místo v zařízení.

Přidáním přístupového kódu můžete ostatním uživatelům svého zařízení zabránit, aby omylem otevřeli, změnili nebo odstranili vaše soubory.

 1. V dolní části aplikace OneDrive klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS a potom otevřete Nastavení.

 2. Klepněte na Heslo a pak povolte Vyžadovat kód.

 3. Zadejte 6místný kód a pak ho znovu zadejte, abyste ho ověřili.

 4. Po aktivaci hesla budete mít k dispozici následující možnosti:

  • Vyžadovat kód – kde můžete povolit nebo zakázat požadavek na heslo

  • Změna kódu – změna 6místného hesla

  • Časový limit hesla (jak dlouho vyprší časový limit) – můžete ho nastavit na 5 sekund, 10 sekund, 30 sekund, 1 minutu nebo 2 minuty.

  • Ověření pomocí otisku prstu – zaškrtněte políčko, pokud chcete místo hesla použít toto políčko.

Pokud se chcete odhlásit z osobního účtu OneDrive nebo z účtu OneDrive pro práci nebo školu, otevřete aplikaci, klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky a potom na Odhlásit se.

Nejdřív na svém zařízení aktualizujte systém Android. Potom zajistěte, abyste měli nainstalované všechny dostupné aktualizace této aplikace. Pokud jste připojení k síti Wi-Fi, budou se stahovat a instalovat automaticky. Aktualizace, které se nestáhly, zobrazíte takto:

 1. Otevřete Obchod Google Play, přejděte k nabídce v levém horním rohu a vyberte Moje aplikace a hry.

 2. Klepněte na Aktualizace.

 3. Pokud jsou nějaké aktualizace dostupné, klepněte na Aktualizovat vše.

Pokud budete mít s aplikací potíže i nadále, zkuste ji odstranit a pak si ji znovu stáhněte z Obchodu Google Play.

Pokud v aplikaci nevidíte hledaný soubor, přečtěte si článek o hledání ztracených nebo chybějících souborů na OneDrivu.

Další informace najdete v Poradci při potížích s aplikací OneDrive pro Android.

Když máte aplikaci OneDrive zobrazenou na zařízení s Androidem, můžete ji ohodnotit nebo získat pomoc. Stačí zařízením zatřást.

Potřebujete další pomoc?

Ikona Kontaktovat podporu

Kontaktovat podporu
Pomoc ke svému účtu Microsoft a předplatnému najdete vnápovědě k účtu a fakturaci.

Pokud potřebujete technickou podporu, přejděte na Kontaktovat podporu Microsoftu, zadejte svůj problém a vyberte Získat pomoc. Pokud stále potřebujete pomoc, zatřeste mobilním zařízením a vyberte Nahlásit problém.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×