Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.
Použití čtečky obrazovky k exportu accessové tabulky do Excelového sešitu

Tento článek je určen lidem se zrakovým nebo kognitivním postižením, kteří s produkty Microsoft 365 používají program pro čtení obrazovky, jako je Microsoft Předčítání, JAWS nebo NVDA. Tento článek je součástí sady obsahu Podpora čtečky obrazovky pro Microsoft 365, kde najdete další informace o přístupnosti v našich aplikacích. Pokud potřebujete obecnou pomoc, navštivte domovskou stránku podpory Microsoftu.

Pomocí Access klávesnice a čtečky obrazovky můžete exportovat data do formátu souboru, který Excel číst. Aplikaci jsme otestovali s programy Předčítání, JAWS a NVDA, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky. Dozvíte se, jak pomocí průvodce exportem exportovat data, například tabulku, dotaz, formulář, sestavu nebo vybrané záznamy v zobrazení s více záznamy, například datový list do souboru kompatibilního s Excel záznamů.

Poznámky: 

V tomto tématu

Příprava dat k exportu

Před exportem dat si chvíli prohlédněte data a rozhodněte se, jak je chcete exportovat.

 • Ujistěte se, že data neobsahují žádné indikátory chyb nebo chybové hodnoty. V opačném případě může během exportu dojít k problémům a hodnoty null se můžou vkládat Excel buňkách listu. Informace o řešení potíží najdete v části Poradce při potížích s chybějícími a nesprávnými hodnotami v části Export dat do Excel.

 • Rozhodněte se, jestli chcete exportovat tabulku nebo dotaz s formátováním nebo bez něj. Toto rozhodnutí má vliv na množství exportovaných dat a formát zobrazení dat. Další informace o výsledku exportu formátovaných a neformátovaných dat najdete v části Příprava operace exportu v části Export dat do Excel.

 • Zvolte cílový sešit a formát souboru. Pokud exportujete tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu s formátováním do existujícího sešitu, sešit se přepíše.

  Poznámka: Sestavy je možné exportovat jenom ve starším formátu *.xls, ne v novějším formátu *.xlsx souboru.

Export dat

Pokud exportujete formulář, sestavu nebo datový list obsahující podformuláře, podsestavy nebo podřízené datové listy, je exportován pouze hlavní formulář, sestava nebo datový list. Operaci exportu musíte zopakovat pro každý podformulář, podsestavu a vnořený datový list, který chcete exportovat do Excel.

V rámci jedné operace exportu lze vyexportovat pouze jeden objekt databáze. Po dokončení jednotlivých operací exportu ale můžete sloučit Excel listech.

Pokud sešit nemáte připravený, vytvoří se během exportu. Data se vždycky přidávají do nového listu.

Access nepodporuje export maker nebo modulů do Excel.

 1. Pokud máte cílový Excel, zavřete ho.

 2. Přejděte do zdrojové databáze a vyberte objekt, který chcete exportovat.

  Pokud je objektem tabulka, dotaz nebo formulář a chcete exportovat jenom část dat, otevřete objekt v zobrazení Datový list a vyberte záznamy, které chcete. Pokyny najdete v tématu Otevření objektu v zobrazení Datový list.

  Poznámka: Část sestavy se neexportuje. Můžete ale vybrat nebo otevřít tabulku nebo dotaz, na které je sestava založená, a pak exportovat část dat v tomto objektu.

 3. Pokud chcete spustit průvodce exportem Excel exportu, stiskněte Alt+X, X. Otevře se dialogové Excel Export – tabulka.

 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete během exportu vytvořit novou tabulku, přesuňte fokus na textové pole Název souboru stisknutím Alt+F. Access navrhne název zdrojového objektu jako název souboru exportovaného souboru. Pokud chcete název změnit, odstraňte navrhovaný název a zadejte nový název.

  • Pokud máte existující soubor Excel, do kterého chcete data exportovat, otevřete stisknutím kláves Alt+R dialogové okno Uložit soubor a vyhledejte soubor, který chcete. Až budete na souboru, vyberte ho stisknutím klávesy Enter. Dialogové okno se zavře a fokus se vrátí do dialogového okna Exportovat – Excel tabulka.

 5. Stisknutím kombinace kláves Alt+T přesuňte fokus na seznam Formát souboru. Uslyšíte aktuální formát. Pokud chcete vybrat formát souboru, který chcete vybrat, rozbalte seznam stisknutím mezerníku. Pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte název formátu, který chcete použít, a stisknutím klávesy Enter ho vyberte.

 6. Pokud exportujete tabulku nebo dotaz a chcete exportovat formátovaná data, přejděte stisknutím alt+W a vyberte možnost Exportovat data s formátováním a rozložením.

  Poznámka: Pokud exportujete formulář nebo sestavu, je tato možnost ve výchozím nastavení vybraná a nemůžete ho zrušit.

 7. Pokud chcete, aby se Excel sešit po exportu automaticky otevřel, stiskněte Alt+A a přejděte na možnost Otevřít cílový soubor po dokončení operace exportu.

 8. Pokud je zdrojový objekt otevřený a před zahájením exportu jste v zobrazení vybrali jeden nebo více záznamů, a to jsou záznamy, které chcete exportovat, přejděte stisknutím Alt+S a vyberte možnost Exportovat jenom vybrané záznamy. Pokud chcete exportovat všechny záznamy zobrazené v zobrazení, tuto možnost nevyberte.

  Poznámka: Pokud nejsou vybrané žádné záznamy, není tato možnost dostupná.

 9. Pokud chcete spustit export, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se nedosáhnete na tlačítko OK, a pak stiskněte Enter.

 10. Pokud byl export úspěšný, Access zobrazí výzvu k uložení kroků exportu, abyste je rychle zopatřili bez průvodce exportem. Tuto možnost vyberete stisknutím kombinace kláves Alt+V. Pokud chcete soubor pojmnovat, stiskněte kombinaci kláves Alt+A a zadejte název souboru. Pokud chcete soubor s kroky uložit, stiskněte Alt+S.

  Pokud export selže z důvodu chyby, Access zobrazí zprávu popisující příčinu chyby.

  Pokud jste vybrali automatické otevření cílového Excel sešitu, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Alt+Tab, dokud neuslyšíte název sešitu, a zkontrolujte jeho obsah.

Otevření objektu v zobrazení Datový list

Pokud je objektem, který chcete exportovat, tabulkou, dotazem nebo formulářem a chcete exportovat jenom část dat, musíte objekt otevřít v zobrazení Datový list a vybrat tak záznamy, které chcete.

 1. Přejděte na objekt v navigačním stromě.

 2. Když jste na objektu, stisknutím shift+F10 otevřete místní nabídku.

 3. V nabídce stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se nedosáhnete možnosti Zobrazení datový list, a stisknutím klávesy Enter ji vyberte. Objekt se otevře v zobrazení Datový list.

  Pokud možnost Zobrazení datový list není dostupná, musíte zobrazení objektu povolit. Pokyny najdete v článku Povolení zobrazení datový list pro objekt.

Povolení zobrazení Datový list pro objekt

 1. Když jste na objektu v navigačním stromě, stisknutím shift+F10 otevřete místní nabídku.

 2. V nabídce otevřete stisknutím klávesy D návrhové zobrazení.

 3. V návrhovém zobrazeníotevřete stisknutím klávesy F4 podokno Seznam vlastností.

 4. Stiskněte jednou klávesu F6. Fokus se přesune na řádek vlastností v podokně Seznam vlastností. Uslyšíte číslo řádku a obsah buňky vlastnosti.

 5. Pokud chcete fokus přesunout do rozevíracího seznamu Typ výběru, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že jste na poli Celé, a pak na aktuální hodnotu a na možnosti Úpravy se seznamem. Pokud je aktuální hodnota Formulář, můžete pokračovat dalším krokem. V opačném případě seznam rozbalte stisknutím kombinace kláves Alt+Šipka dolů a pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o formulář, a stisknutím klávesy Enter ho vyberte.

 6. V podokně Seznam vlastností stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že je vybraná aktuálně vybraná položka karty, například "Data tab item, selected" (Vybraná položka karty Data). Pokud je aktuální karta karta Formát, můžete přejít k dalšímu kroku. V opačném případě opakovaně stiskněte klávesu Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na položce karty Formát. Zobrazí se vlastnosti karty Formát.

 7. Na kartě Formát opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném řádku čtyři, ne. Fokus je na vlastnosti Povolit zobrazení datového listu. Pokud chcete vlastnost nastavit na Ano,stiskněte kombinaci kláves Alt+Šipka dolů, pak jednou stiskněte klávesu Šipka nahoru a stisknutím klávesy Enter vyberte novou hodnotu.

 8. Podokno Seznam vlastností zavřete stisknutím klávesy F4.

 9. Pokud chcete vybraný objekt otevřít v zobrazení Datový list,stiskněte Alt+J, D, W a pak V.

Viz taky

Použití čtečky obrazovky k vytváření tabulek v desktopových databázích Accessu

Použití čtečky obrazovky k vytvoření dotazu v desktopových databázích Accessu

Použití čtečky obrazovky k vytvoření formuláře v desktopových databázích Accessu

Použití čtečky obrazovky k exportu accessové tabulky do textového souboru

Klávesové zkratky pro aplikaci Access

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Accessu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×