Použití čtečky obrazovky k přidání alternativního textu k obrázkům ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k přidání alternativního textu k obrázkům ve OneNotu

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

K přidání alternativního textu k obrázkům a zpřístupnění poznámek můžete použít OneNote 2016 s klávesnici a programem Předčítání – integrovanou čtečkou obrazovky pro Windows.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku klávesové zkratky ve OneNotu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

Přidání alternativních textů k fotkám a obrázkům vloženým ve OneNotu představuje praktický způsob, jak k vizuálnímu obsahu v poznámkách doplnit popisy. Z popisů mohou lidé s poruchou zraku nebo zhoršenou rozlišovací schopností zjistit důležité souvislosti.

 1. Na stránce OneNotu vyberte obrázek, ke kterému chcete přidat alternativní text. Pokud chcete vybrat obrázek, použijte šipku nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí požadovaný obrázek. Ve OneNotu se obrázky oznamují takto: <název souboru>, obrázek. Ve čtečce JAWS uslyšíte: <název souboru>, grafika.

 2. Stisknutím kláves Shift+F10 otevřete místní nabídku. Stiskněte opakovaně klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte „Alternativní text“, a pak stiskněte mezerník. Otevře se dialogové okno Alternativní text s fokusem v textovém poli Název.

 3. Zadejte název alternativního textu k obrázku. Alternativní text by měl popisovat akci nebo význam obrázku, ne jeho vzhled.

 4. Pokud chcete přejít do textového pole Popis, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte, že jste v poli Popis. Zadejte popis obrázku.

 5. Po zadání názvu a popisu stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte mezerník. Dialogové okno Alternativní text se zavře a fokus se vrátí na stránku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Klávesové zkratky ve OneNotu pro Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

K přidání alternativního textu k obrázkům a zpřístupnění poznámek můžete použít OneNote pro iOS s VoiceOverem – integrovanou čtečkou obrazovky pro iOS.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

Přidání alternativních textů k fotkám a obrázkům vloženým ve OneNotu představuje praktický způsob, jak k vizuálnímu obsahu v poznámkách doplnit popisy. Z popisů mohou lidé s poruchou zraku nebo zhoršenou rozlišovací schopností zjistit důležité souvislosti.

 1. Na stránce OneNotu vyberte obrázek, ke kterému chcete přidat alternativní text. Když chcete vybrat obrázek, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název požadovaného obrázku. VoiceOver oznamuje obrázky takto: <název souboru>, obrázek.

 2. Pokud chcete otevřít místní nabídku, poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Otevře se místní nabídka a uslyšíte, že se zobrazí další položky, položka nabídky.

 3. Poklepáním na obrazovku otevřete nabídku alternativní text , potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte "alternativní text", a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka alternativní text .

 4. Pokud chcete přidat alternativní text, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "dlaždice, <název souboru>, textové pole, poklepejte na obrazovku a zadejte název alternativního textu obrázku pomocí klávesnice na obrazovce. Alternativní text by měl popisovat akci nebo záměr obrázku, ne jeho vzhled.

  Poznámka: Když chcete přejít ke klávesnici, potahujte prstem, dokud neuslyšíte prvek klávesnice. Klávesnici také najdete, když budete procházet položky na obrazovce. Procházet začnete tak, že položíte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. VoiceOver vám bude postupně oznamovat procházené položky. Požadovanou položku vyberete tak, že prst zvednete a poklepete na obrazovku.

 5. Pokud chcete přidat popis obrázku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na textovém poli Popis. Poklepejte na obrazovku a na klávesnici na obrazovce zadejte popis.

 6. Po zadání názvu a popisu potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo, a pak poklepejte na obrazovku. Nabídka alternativní text se zavře a fokus se přesune zpátky na stránku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

K přidání alternativního textu k obrázkům a doplnění přístupnějších poznámek můžete použít OneNote pro Android s aplikací TalkBack – integrovanou čtečkou obrazovky pro Android.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

 • Před spuštěním OneNotu pro Android se ujistěte, že je zapnutá aplikace TalkBack.

Přidání alternativních textů k fotkám a obrázkům vloženým ve OneNotu představuje praktický způsob, jak k vizuálnímu obsahu v poznámkách doplnit popisy. Z popisů mohou lidé s poruchou zraku nebo zhoršenou rozlišovací schopností zjistit důležité souvislosti.

 1. Na stránce OneNotu vyberte obrázek, ke kterému chcete přidat alternativní text. Když chcete vybrat obrázek, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název požadovaného obrázku. TalkBack oznamuje obrázky takto: „Vybráno, <název souboru>, obrázek.“

 2. Když chcete otevřít místní nabídku, poklepejte a podržte prst na obrazovce. Místní nabídka se otevře a uslyšíte, že je otevřená.

 3. Pokud chcete otevřít dialogové okno alternativní text , potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Další možnosti, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku alternativní text, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se dialogové okno alternativní text s fokusem na textové pole Nadpis a uslyšíte, že se jedná o alternativní text, úpravy <název souboru>.

 4. Na klávesnici na obrazovce zadejte název alternativního textu k obrázku. Alternativní text by měl popisovat akci nebo záměr obrázku, ne jeho vzhled.

  Poznámka: Klávesnici najdete také tak, že projdete položky na obrazovce. Procházet začnete tak, že položíte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. TalkBack vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Položku vyberete tak, že prst zvednete. V závislosti na nastavení vašeho zařízení budete možná muset poklepat na obrazovku, aby se znak vložil.

 5. Pokud chcete přidat popis obrázku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na upravitelném poli Popis. Poklepejte na obrazovku a na klávesnici na obrazovce zadejte popis.

 6. Po zadání názvu a popisu potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo, a pak poklepejte na obrazovku. Dialogové okno alternativní text se zavře a fokus se přesune zpátky na stránku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke čtení stránek ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

K přidání alternativního textu k obrázkům a zpřístupnění poznámek můžete použít OneNote pro Windows 10 s programem Předčítání – integrovanou čtečkou obrazovky pro Windows.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

Přidání alternativních textů k fotkám a obrázkům vloženým ve OneNotu představuje praktický způsob, jak k vizuálnímu obsahu v poznámkách doplnit popisy. Z popisů mohou lidé s poruchou zraku nebo zhoršenou rozlišovací schopností zjistit důležité souvislosti.

 1. Na stránce OneNotu vyberte obrázek, ke kterému chcete přidat alternativní text. Když chcete vybrat obrázek, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název požadovaného obrázku. Program Předčítání oznamuje obrázky takto: <název souboru>, obrázek.

 2. Pokud chcete otevřít místní nabídku, poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Otevře se místní nabídka a uslyšíte, že se jedná o místní nabídku, místní nabídku.

 3. Pokud chcete otevřít dialogové okno alternativní text , potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku obrázek, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku alternativní text, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se dialogové okno alternativní text .

 4. Pokud chcete přidat alternativní text, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte "dlaždice, upravitelný text, <název_souboru>," poklepejte na obrazovku a zadejte název alternativního textu obrázku pomocí klávesnice na obrazovce. Alternativní text by měl popisovat akci nebo záměr obrázku, ne jeho vzhled.

  Poznámka: Klávesnici najdete tak, že budete procházet položky na obrazovce. Procházet začnete, když položíte prst na obrazovku a potáhnete jím. Předčítání vám bude postupně oznamovat procházené položky. Položku vyberete tak, že po najetí na ni prst zvednete a poklepete na obrazovku, abyste mohli vkládat znaky.

 5. Pokud chcete přidat popis obrázku, potahujte prstem po horní polovině obrazovky, dokud neuslyšíte název některé položky, a pak potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte editovatelné pole Popis. Poklepejte na obrazovku a pak na obrazovce na klávesnici zadejte popis.

 6. Po zadání popisu přetáhněte prst v horní polovině obrazovky, dokud neuslyšíte položku, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo, a pak poklepejte na obrazovku. Dialogové okno alternativní text se zavře a fokus se přesune zpátky na stránku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Pomocí OneNote pro web s předčítáním, což je čtečka obrazovky integrovaná ve Windows, můžete přidat alternativní text k obrázkům a usnadnit přístupnost poznámek.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku klávesové zkratky ve OneNotu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání OneNote pro web doporučujeme používat Microsoft Edge jako webový prohlížeč. Protože OneNote pro web běží ve webovém prohlížeči, klávesové zkratky se liší od kláves v počítači. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Ve webovém OneNote pro web prohlížeči se také používají běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a CTRL + O (Open).

Přidání alternativních textů k fotkám a obrázkům vloženým ve OneNotu představuje praktický způsob, jak k vizuálnímu obsahu v poznámkách doplnit popisy. Z popisů mohou lidé s poruchou zraku nebo zhoršenou rozlišovací schopností zjistit důležité souvislosti.

 1. Na stránce OneNotu vyberte obrázek, ke kterému chcete přidat alternativní text. Pokud chcete vybrat obrázek, použijte šipku nahoru nebo dolů, dokud nebude oznámena. Program Předčítání oznámí obrázky jako: "<název souboru>, obrázek."

 2. Stisknutím kláves Shift+F10 otevřete místní nabídku. Uslyšíte, že se jedná o položku nabídky. Pak opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky upravit alternativní text, a pak stiskněte mezerník. Otevře se dialogové okno Alternativní text.

 3. Zadejte alternativní text k obrázku. Alternativní text by měl popisovat akci nebo záměr obrázku, ne jeho vzhled.

 4. Až to budete mít, stiskněte Enter. Dialogové okno Alternativní text se zavře a fokus se vrátí na stránku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Klávesové zkratky ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×