Použití čtečky obrazovky k připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro osoby s poruchami zraku, které produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma Přístupnosti Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pro připojení ke schůzce v aplikaci Skype pro firmy většinou stačí vybrat odkaz na schůzku v kalendáři a stisknout Enter. Někdy je ale potřeba připojit se jinak. Pomocí klávesnice a Předčítání, vestavěné čtečky obrazovky systému Windows, se můžete připojit ke schůzce přímo z aplikace Skype pro firmy.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v části Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Připojení k online schůzce

Zobrazení Schůzky aplikace Skype obsahuje seznam plánovaných schůzek pro tento den. Ke schůzce aplikace Skype se můžete připojit přímo z karty Schůzky.

Tip: Výchozím chováním Předčítání je snížení hlasitosti zvukových zdrojů, když je Předčítání spuštěno. To znamená, že hlasitost v hovorech a schůzkách aplikace Skype pro firmy může být tak nízká, že zvuk nebude dobře slyšet. Chcete-li toto nastavení vypnout, otevřete Nastavení systému Windows stisknutím klávesy s logem Windows + I, poté do vyhledávacího pole zadejte Předčítání a opakujte stisknutí klávesy se šipkou dolů, dokud neuslyšíte: „Narrator settings“ (Nastavení Předčítání). Stiskněte Enter, poté opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte: „On, Lower the volume of other apps when Narrator is running, toggle switch“ (Zapnuto, snížit hlasitost ostatních aplikací, když je spuštěno Předčítání, přepínač). Poté stisknutím mezerníku můžete toto nastavení zapnout nebo vypnout.

 1. V hlavním okně aplikace Skype pro firmy opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „Contacts“ (Kontakty), „Conversations“ (Konverzace), „Chat rooms“ (Chatovací místnosti) (k dispozici pouze pro některé účty Skype pro firmy), „Phone“ (Telefon) nebo „Meetings“ (Schůzky). Co uslyšíte, závisí na aktuálně zvolené kartě.

 2. Opakujte stisknutí šipky doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Meetings“ (Schůzky), a poté stiskněte klávesu Enter. Otevře se karta Meetings (Schůzky).

 3. Opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte: „Today“ (Dnes). Pomocí klávesy se šipkou dolů procházejte seznamem schůzek pro daný den. Při přesunu uslyšíte časy a předměty jednotlivých schůzek.

 4. Chcete-li se připojit k aktuálně zvolené schůzce, stiskněte Enter.

 5. Pokud se zobrazí dialogové okno Připojit se ke zvukovému přenosu schůzky, vyberte preferovanou volbu zvuku a poté stiskněte Enter.

 6. Pokud nejste organizátorem schůzky, může po připojení ke schůzce dojít k automatickému ztlumení mikrofonu. Pokud chcete ztlumení mikrofonu zrušit, stiskněte klávesu s logem Windows + F4 nebo opakujte stisknutí tabulátoru, dokud nenajdete tlačítko Zrušit ztlumení, a poté stiskněte Enter.

 7. Během schůzky jsou k dispozici následující možnosti:

  • Chat zahájíte stisknutím Ctrl+W a poté můžete napsat zprávu. Zprávu odešlete klávesou Enter.

  • Video spustíte stisknutím Ctrl+Shift+Enter.

  • Reproduktor ztlumíte stisknutím klávesy s logem Windows + F4.

  • Účastníky přidáte stisknutím Alt+V. Otevře se okno Pozvat podle jména nebo telefonního čísla. Zadejte kontakt a stiskněte Enter.

  • K číselné klávesnici přejdete stisknutím Ctrl+Shift+D. Ozve se: „Skype call out“ (Odchozí skypový hovor).

  • Obsah, jako je například obrazovka nebo snímky prezentace v aplikaci PowerPoint, můžete sdílet opakovaným stisknutím tabulátoru, dokud se neozve „Share content button“ (Tlačítko Sdílet obsah). Poté stiskněte Enter.

  • K dalším možnostem, například zahájení záznamu hovoru, opakujte stisknutí tabulátoru, dokud se neozve „More options button“ (Tlačítko Další možnosti). Poté stiskněte Enter.

Opuštění online schůzky

 1. Online schůzku opustíte stisknutím Alt+Q. Otevře se dialogové okno Jaká byla kvalita hovoru?. Zavřete je stisknutím klávesy Esc.

 2. Fokus se přesune do okna konverzace . Pokud se chcete k hovoru připojit znovu, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro připojení ke schůzce Skype, a pak stiskněte ENTER. Pokud nemáte úmysl se znovu připojit k hovoru, zavřete okno konverzace stisknutím Esc.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k přidávání lidí do kontaktů ve Skypu pro firmy

Klávesové zkratky pro Skype pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Přístupnější schůzky ve Skypu pro firmy

K online schůzce se můžete připojit pomocí aplikace Skype pro firmy pro Mac spolu s klávesnicí a funkcí VoiceOver, vestavěnou čtečkou obrazovky systému Mac OS.

Poznámky: 

V tomto tématu

Připojení ke schůzce ze zobrazení Schůzky

Zobrazení Schůzky aplikace Skype obsahuje seznam plánovaných schůzek pro tento den. Pokud schůzku Skype naplánoval někdo z vaší společnosti, můžete se k ní dokonce připojit přímo z karty Schůzky.

Tip: Pokud jste se po posledním použití aplikace Skype pro firmy pro Mac neodhlásili, aplikace se otevře bez výzvy k přihlášení.

 1. Když chcete zapnout funkci VoiceOver, stiskněte klávesy Command+F5.

 2. V hlavním okně aplikace Skype pro firmy pro Mac stisknutím kombinace kláves Control + Option + Shift + šipka dolů otevřete okno hlavní navigace.

 3. Opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „Meetings, selected, toggle button“ (Přepínací tlačítko Schůzky, vybrané). Pak stiskněte kombinaci kláves Control + Option + mezerník.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na schůzkách a v tabulce, a potom pomocí kláves Control + Option + šipka vpravo procházejte seznam schůzek. Vy uslyšíte čas konání schůzky a předmět, který vám vyberete.

 5. Chcete-li se připojit k aktuálně zvolené schůzce, stiskněte mezerník.

Tip: Když se ke schůzce připojíte, automaticky můžete mít ztlumený mikrofon. Chcete-li ztlumení mikrofonu zrušit, opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „Muted, Unmute button“ (Ztlumeno, tlačítko Zrušit ztlumení), a poté stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Opuštění online schůzky

Schůzku lze rychle opustit stisknutím Command+W.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k přidávání lidí do kontaktů ve Skypu pro firmy

Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Naučte se používat k ovládání Skypu pro firmy funkce přístupnosti

K online schůzce se můžete připojit pomocí aplikace Skype pro firmy s VoiceOverem, což je integrovaná čtečka obrazovky v systému iOS.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

 • Prvky uživatelského rozhraní v aplikaci Skype pro firmy se liší podle typu schůzky.

V tomto tématu

Připojení ke schůzce

 1. Otevřete Skype pro firmy a případně se přihlaste.

  Tip: Pokud jste se z aplikace Skype pro firmy při posledním použití neodhlásili, aplikace se otevře bez výzvy k přihlášení. Nápovědu k přihlašování najdete v části Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Meetings button“ (Tlačítko Schůzky). Pak poklepejte na obrazovku.

 3. V seznamu Schůzky potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název schůzky, k níž se chcete připojit. VoiceOver oznámí podrobnosti schůzky a sdělí, zda jde o schůzku v aplikaci Skype. Poklepejte na obrazovku. Otevře se okno Schůzka s podrobnostmi. Uslyšíte „Meetings, Back button“ (Schůzky, tlačítko Zpět).

  Tip: Pokud potřebujete otevřít svůj Outlook kalendář, abyste schůzku našli, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte , že jste na tlačítku otevřít kalendář, a pak poklepejte na obrazovku. Pokyny ke čtení pozvánek na schůzky najdete v tématu základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky.

 4. V okně Podrobnosti schůzky potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku připojit se ke schůzce, a pak poklepejte na obrazovku. Připojili jste se ke schůzce a fokus se přesune na obrazovku schůzky.

 5. Když se připojíte ke schůzce, pokud nejste organizátorem schůzky, bude mikrofon automaticky ztlumený. Pokud chcete zrušit ztlumení mikrofonu, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro ztlumení hovoru, a poklepejte na obrazovku.

 6. Během schůzky jsou na obrazovce schůzky k dispozici následující možnosti:

  • Chcete-li zahájit chat, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Show chat button“ (Tlačítko Zobrazit chat). Poté poklepejte na obrazovku.

  • Chcete-li spustit video, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Video is turned off button“ (Tlačítko Video je vypnuté). Poté poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete ztlumit reproduktor, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Selected, Speaker phone is turned on“ (Vybrané, Hlasitý telefon je zapnutý). Poté poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete přidat účastníky, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Add button“ (Tlačítko Přidat). Poté poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete přejít na číselník, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Keypad button“ (Tlačítko Klávesnice). Poté poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete zobrazit další možnosti, třeba sdílet PowerPoint prezentaci (Pokud jste prezentující schůzky), potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak poklepejte na obrazovku.

Opuštění schůzky

 1. Pokud chcete schůzku opustit, potáhněte na obrazovce schůzky prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku, a pak poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na obrazovku chatu schůzky.

 2. Chcete-li se vrátit na seznam Schůzky, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Back button“ (Tlačítko Zpět). Poté poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k přidávání lidí do kontaktů ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Naučte se používat k ovládání Skypu pro firmy funkce přístupnosti

K online schůzce se můžete připojit pomocí aplikace Skype pro firmy pro Android spolu s funkcí TalkBack, vestavěnou čtečkou obrazovky systému Android.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Připojení k online schůzce

 1. Otevřete Skype pro firmy pro Android a případně se přihlaste.

  Tip: Pokud jste se z aplikace Skype pro firmy při posledním použití neodhlásili, aplikace se otevře bez výzvy k přihlášení. Nápovědu k přihlašování najdete v části Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „View meeting list“ (Zobrazit seznam schůzek). Pak poklepejte na obrazovku.

 3. V seznamu Schůzky potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte schůzku, k níž se chcete připojit. Funkce TalkBack oznámí podrobnosti o schůzce a sdělí, že jde o online schůzku. Poklepejte na obrazovku. Otevře se okno s podrobnostmi o schůzce. Ozve se: „Skype for Business“ (Skype pro firmy).

  Tip: Pokud potřebujete otevřít svůj Outlook kalendář a najít schůzku, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na panelu otevřít kalendář, a pak poklepejte na obrazovku. V kalendáři poklepejte na obrazovku, dokud neuslyšíte schůzku, a pak poklepejte na obrazovku. Pokyny ke čtení pozvánek na schůzky najdete v tématu základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky.

 4. V okně s podrobnostmi schůzky potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "připojit se ke schůzce", a pak poklepejte na obrazovku. Ozve se: „Skype for Business“ (Skype pro firmy). Připojili jste se ke schůzce.

 5. Když se připojíte ke schůzce, pokud nejste organizátorem schůzky, bude mikrofon automaticky ztlumený. Pokud chcete zrušit ztlumení mikrofonu, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že je zvuk ztlumený, přejeďte na ikonu a poklepejte na obrazovku.

 6. Během schůzky jsou k dispozici následující možnosti:

  • Chcete-li zahájit chat, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve „Chat button“ (Tlačítko Chat). Poté poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete zahájit video, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Not checked, preview video is off, switch“ (Nezaškrtnuto, video s náhledem je vypnuto, přepínač). Poté poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete ztlumit reproduktor, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Checked, speaker, switch“ (Zaškrtnuto, reproduktor, přepínač). Poté poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete přidat účastníky, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Add participants button“ (Tlačítko Přidat účastníky). Poté poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete přejít na číselnou klávesnici a k hlasové poště, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve „View dialpad and voicemail button“ (Tlačítko Zobrazit číselnou klávesnici a hlasovou poštu). Poté poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete získat přístup k dalším možnostem, třeba zobrazit prezentaci PowerPoint nebo zavolat, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak poklepejte na obrazovku.

Opuštění online schůzky

 1. Chcete-li online schůzku opustit, potahujte prstem doprava, dokud se neozve „End call, button“ (Ukončit hovor, tlačítko).

 2. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte „Call ended“ (Hovor ukončen). Fokus se vrátí na obrazovku konverzace.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k přidávání lidí do kontaktů ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Naučte se používat k ovládání Skypu pro firmy funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

×