Použití čtečky obrazovky k výběru a čtení textových polí a obrázků ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k výběru a čtení textových polí a obrázků ve Wordu

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Word pomocí klávesnice a čtečky obrazovky můžete v Word dokumentech vybírat a číst obrázky, obrazce a textová pole. Tento test jsme otestovali s předčítáním, JAWSm a NVDA, ale může fungovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti.

Pomocí podokna výběru v Word můžete zobrazit všechny obrázky, obrazce a textová pole v rámci dokumentu jako seznam. Seznam můžete číst pomocí čtečky obrazovky a vybrat položky seznamu, abyste si přečetli alternativní texty nebo je chcete upravit.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přístup k textu v textových polích

Když čtečky obrazovky přečtou základní text, nemohou najít textová pole, která jsou nad textovou vrstvou dokumentu. K tomu, abyste mohli získat přístup k textu v textovém poli, slouží podokno Výběr.

 1. V dokumentu stiskněte klávesy Alt+Ů a otevřete tak kartu Domů.

 2. Pokud chcete otevřít podokno Výběr, stiskněte L a potom U. Program Předčítání oznámí, že se jedná o tlačítko Zobrazit vše. V seznamu se zobrazí textová pole, obrázky a obrazce.

  Poznámka: Pokud dokument obsahuje víc stránek, v podokně výběru se zobrazí jenom položky na aktuální stránce.

 3. K pohybu nahoru a dolů v seznamu použijte klávesy se šipkami. Během procházení vám bude program Předčítání oznamovat položky v seznamu.

 4. Pokud chcete vybrat textové pole, stiskněte mezerník.

 5. Místní nabídku otevřete stisknutím kláves Shift+F10. Program Předčítání oznámí, že se jedná o příkaz nabídky Vyjmout.

 6. V programu Předčítání přejděte pomocí kláves se šipkami k položce Upravit text a stiskněte klávesu Enter. Kurzor do textového pole umístíte stisknutím libovolné klávesy.

  V JAWS musíte umístit textové pole jako první do textu dokumentu. Pokud chcete textové pole zarovnat s textem, přejděte na Zalomit text, pomocí klávesy se šipkou doprava nebo doleva přejděte na Rovnoběžně s textem a stiskněte klávesu Enter. Do základního textu dokumentu se vrátíte stisknutím klávesy Esc.

 7. Program Předčítání teď může přečíst text uvnitř textového pole. Čtení spustíte stisknutím klávesy čtečky + M. Následně se vrátíte do základního textu dokumentu tak, že dvakrát stisknete klávesu Esc.

  Obsah textového pole u čteček JAWS přečtete tak, že stisknete klávesy Alt+5 na numerické klávesnici.

Přístup k obrázkům s použitím podokna Výběr

Obrázky, které nejsou vložené, mohou být pro čtečky obrazovky nedostupné. Pokud chcete získat přístup ke všem obrázkům v dokumentu, použijte podokno Výběr.

 1. V dokumentu stiskněte klávesy Alt+Ů a otevřete tak kartu Domů.

 2. Pokud chcete otevřít podokno výběru , zadejte SL a pak P. Obrázky, obrazce a textová pole se zobrazí v seznamu.

  Poznámka: Pokud dokument obsahuje víc stránek, v podokně výběru se zobrazí jenom položky na aktuální stránce.

 3. K pohybu nahoru a dolů v seznamu použijte klávesy se šipkami. Během procházení vám bude program Předčítání oznamovat položky v seznamu.

 4. Pokud chcete vybrat obrázek, stiskněte mezerník.

 5. Do textu dokumentu se vrátíte stisknutím klávesy Esc. Program Předčítání oznámí název souboru daného dokumentu.

 6. Pokud je u obrázku alternativní text, může ho teď program Předčítání přečíst. Čtení spustíte stisknutím klávesy čtečky + CTRL + R.

  U čteček JAWS stiskněte kombinaci kláves Ctrl+5 na numerické klávesnici.

Přístup k plovoucím objektům bez použití podokna výběru

Mezi plovoucí objekty můžete rychle přepínat bez použití podokna výběru .

 1. Chcete-li přesunout fokus na první plovoucí objekt v dokumentu, stiskněte kombinaci kláves CTRL + ALT + 5.

 2. Stisknutím klávesy TAB procházejte plovoucí objekty v dokumentu.

 3. K normální navigaci se vrátíte stisknutím klávesy Esc.

Přístup k vloženým objektům bez použití podokna výběru

Na vložených objektech můžete pracovat při čtení dokumentu bez použití podokna výběru .

 1. Program Předčítání oznámí objekty při čtení dokumentu. Pokud chcete objekt ukončit, stiskněte klávesu CTRL.

  Tip: Pokud jste si toto místo nenechali a potřebujete se v dokumentu po jednotlivých slovech přejít zpátky nebo přeposlat, stiskněte opakovaně klávesu šipka doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že Předčítání oznámí požadované objekty.

 2. Objekt vyberete stisknutím SHIFT + šipka vpravo.

 3. Nyní můžete pracovat na objektu. Pokud třeba chcete otevřít místní nabídku, stiskněte klávesy SHIFT + F10.

Viz taky

Použití čtečky obrazovky k vložení obrázku ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Pomocí Word 2016 pro Mac s klávesnicí a VoiceOver, což je čtečka obrazovky integrovaná v Mac OS, můžete vybírat a číst obrázky, obrazce a textová pole v Word 2016 pro Mac dokumentech.

Pomocí podokna výběru v Word 2016 pro Mac můžete zobrazit všechny obrázky, obrazce a textová pole v rámci dokumentu jako seznam. Seznam s VoiceOver můžete přečíst a výběrem položky seznamu Přečtěte alternativní texty nebo je upravte.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Ke čtení a úpravám dokumentů doporučujeme použít zobrazení rozložení při tisku. V jiných režimech zobrazení nemusí VoiceOver spolehlivě fungovat.

V tématu

Přístup k textu v textových polích

Jako textová pole natéká nad textovou vrstvou dokumentu, VoiceOver se při čtení základního textu nedají najít. Pokud chcete získat přístup k textu v textovém poli, použijte podokno výběru.

 1. V dokumentu stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte, že jste na kartě <aktuální>, TAB, a pak opakovaně stiskněte šipku vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu rozložení. Kartu Rozložení otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 2. Pokud chcete otevřít podokno výběru, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém políčku, a pak stiskněte Control + Option + mezerník. VoiceOver oznámí: "podokno výběr, zaškrtávací políčko". V seznamu se zobrazí textová pole, obrázky a obrazce.

  Poznámka: Pokud jsou v dokumentu konce (například konce stránek a oddílů), zobrazí se v podokně výběru jenom položky, které budou k dalšímu přerušení.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte "Tabulka" a první položka v seznamu.

 4. Pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů seznam Procházejte nahoru a dolů. VoiceOver oznámí položky seznamu při přesouvání. Textová pole jsou oznámena jako: "textové pole <číslo>." Po výběru položky, ke které chcete získat přístup, stiskněte klávesu F6, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o položku "Upravit text, <vybraný obsah>, že jste právě na textové oblasti."

 5. Pokud chcete upravit text, stiskněte Control + Option + Shift + šipka dolů a zadejte požadovaný text.

 6. Po úpravě textu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se chcete přesunout zpátky do podokna výběru, stiskněte F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno výběru.

  • Do textu dokumentu se vrátíte stisknutím klávesy Esc.

Přístup k obrázkům s použitím podokna Výběr

Obrázky, které nejsou vložené, můžou být nedostupné pro VoiceOver. Pokud chcete mít přístup ke všem obrázkům v dokumentu, použijte podokno výběru.

 1. V dokumentu stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte, že jste na kartě <aktuální>, TAB, a pak opakovaně stiskněte šipku vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu rozložení. Kartu Rozložení otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 2. Pokud chcete otevřít podokno výběru, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém políčku, a pak stiskněte Control + Option + mezerník. VoiceOver oznámí "zkontrolovat, podokno výběr, zaškrtávací políčko". V seznamu se zobrazí textová pole, obrázky a obrazce.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte "Tabulka" a první položka v seznamu.

 4. Pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů seznam Procházejte nahoru a dolů. VoiceOver oznámí položky seznamu při přesouvání. Obrázky jsou oznámeny jako: "obrázek <číslo>." Po zobrazení položky, ke které chcete získat přístup, stiskněte klávesu F6, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o <alternativní textové>, obrázek.

 5. Pokud chcete otevřít místní nabídku a získat přístup k možnostem formátování obrázku nebo přidat nebo změnit alternativní text, stiskněte kombinaci kláves Control + Option + Shift + M. Do textu dokumentu se vrátíte stisknutím klávesy Esc.

Přístup k vloženým obrázkům bez použití podokna Výběr

Pokud chcete při čtení dokumentu pracovat s vloženými obrázky, nemusíte otevírat podokno výběr.

 1. VoiceOver oznámí obrázky, když přesunete kurzor přes dokument. VoiceOver oznámí vložené obrázky jako: "<alternativní text>, obrázek, rovnoběžně s textem, položka rozložení."

 2. Pokud chcete vybrat obrázek, stiskněte Shift + šipka vpravo.

 3. Teď můžete pracovat s obrázkem. Chcete-li například otevřít místní nabídku, stiskněte kombinaci kláves Control + Option + Shift + M.

Viz taky

Použití čtečky obrazovky k vložení obrázku ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Pomocí VoiceOver, což je integrovaná čtečka obrazovky s iOS, můžete přejít do a číst textová pole a obrázky v Word dokumentů na telefonu.

Poznámky: 

V tomto tématu

Čtení textu v textových polích

Jako textová pole nad textovou vrstvou dokumentu VoiceOver při čtení textu stránky přeskočí, ale můžete k nim přejít odděleně.

 1. Otevřete Word dokument na telefonu. Potáhněte prstem doprava, dokud nedostanete základní text dokumentu. VoiceOver začne číst text.

 2. Když VoiceOver došel na konec stránky, táhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí první textové pole a přečte obsah.

 3. Pokud chcete přejít na další textové pole na stránce, potáhněte prstem doprava.

  Když zadáte zápatí stránky, všechna textová pole na této stránce byla přečtená. Na další stránku přejdete potáhnutím prstem doprava.

Přístup k obrázkům v textu

 1. Otevřete Word dokument na telefonu. Potáhněte prstem doprava, dokud nedostanete základní text dokumentu. VoiceOver začne číst text.

 2. Když VoiceOver došel na konec stránky, potáhněte prstem doprava. VoiceOver přečte alternativní text prvního obrázku na stránce. Pokud obrázek nemá žádný alternativní text, uslyšíte si: "obrázek".

 3. Pokud se chcete přesunout na další obrázek na stránce, potáhněte prstem doprava.

  Když zadáte zápatí stránky, procházíte všechny obrázky na stránce. Na další stránku přejdete potáhnutím prstem doprava.

Viz taky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Pomocí TalkBack, což je integrovaná čtečka obrazovky s Androidem, můžete procházet a číst textová pole a obrázky v Word dokumentů na telefonu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

V tomto tématu

Čtení textu v textových polích

 1. Otevřete Word dokument na telefonu. Potáhněte prstem doprava, dokud TalkBack nezačne číst text dokumentu po písmenech.

 2. Pokud chcete přejít na další odstavec, potáhněte prstem doprava. Když uslyšíte "obdélník, textové pole", zadali jste textové pole v dokumentu. TalkBack přečte obsah textového pole. Po dokončení potáhnutím prstem doprava pokračovat v čtení dokumentu nebo přejít na další textové pole.

Přístup k obrázkům v textu

 1. Otevřete Word dokument na telefonu. Potáhněte prstem doprava, dokud TalkBack nezačne číst text dokumentu po písmenech.

 2. Pokud chcete přejít na další odstavec, potáhněte prstem doprava. Když se dostanete k obrázku, TalkBack přečte alternativní text obrázku následovaný textem "obrázek". Pokud obrázek neobsahuje žádný alternativní text, uslyšíte jen "obrázek". Po dokončení potáhnutím prstem doprava pokračovat v čtení dokumentu nebo přejít na další obrázek.

Viz taky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

K výběru a čtení textových polí v Word dokumentech používejte Word Mobile s programem Předčítání, což je čtečka obrazovky integrovaná ve Windows.

Poznámky: 

Čtení textu v textových polích

Jako textová pole, která jsou nad textovou vrstvou dokumentu, se při čtení základního textu nečtou.

 1. Potáhněte jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o položky.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "obdélník".

 3. Program Předčítání si teď může přečíst obsah textového pole. Pokud chcete začít číst, potáhněte prstem dolů třemi prsty. Pokud chcete přejít na další textové pole, potáhněte prstem doprava.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

PomocíWord pro web pomocí klávesnice a čtečky obrazovky můžete v Word dokumentech vybírat a číst obrázky. Tento test jsme otestovali s předčítáním, JAWSm a NVDA, ale může fungovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office pro web mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace Word pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Word pro web běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Platí také, že běžné klávesové zkratky, jako je klávesa F1 (Nápověda) nebo kombinace CTRL+O (Otevřít), platí pro webový prohlížeč a ne pro Word pro web.

Access vložené obrázky

 1. Po otevření dokumentu v Word pro web spusťte nepřetržitý režim čtení Předčítání stisknutím klávesy čtečky + CTRL + R. Program Předčítání oznámí všechny obrázky při čtení dokumentu. Když budete chtít na nějakém obrázku zastavit, stiskněte a podržte klávesu Ctrl.

  Poznámka: Pokud jste si toto místo nenechali a potřebujete se v dokumentu ve slově vrátit zpátky nebo dopředu, stiskněte opakovaně klávesu šipka doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se na obrázek neprojeví čtečky obrazovky

 2. Pokud chcete obrázek vybrat, stiskněte ENTER.

 3. Teď můžete pracovat s obrázkem. Pokud chcete například získat přístup k nástrojům obrázku, stiskněte kombinaci kláves ALT + klávesa s logem Windows a pak opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Nástroje obrázku, nevybranou, formátovou položku, a stisknutím klávesy ENTER otevřete kartu Formát .

 4. Můžete upravit nastavení obrázku, jako je jeho velikost, styl a alternativní text. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte název požadovaného nastavení, a pak stiskněte ENTER.

Viz taky

Vložení obrázku ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×