Použití čtečky obrazovky ke sdílení obrazovky ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky ke sdílení obrazovky ve Skypu pro firmy

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Používání aplikace Skype pro firmy pomocí klávesnice a Předčítání, což je čtečka obrazovky integrovaná v systému Windows, vám umožňuje sdílet obrazovku s účastníky vaší schůzky. Můžete sdílet buď celou obrazovku (Sdílet plochu), pokud chcete provádět akce ve více programech, nebo jenom jeden program (Sdílet okno), pokud vám stačí ukázat jeden program nebo skupinu souborů a nechcete, aby ostatní na vašem počítači viděli něco jiného.

Svoji obrazovku můžete sdílet jenom tehdy, pokud jste ve schůzce aplikace Skype pro firmy prezentující. Pokud máte tuto možnost neaktivní, požádejte jednoho z prezentujících, aby vám udělil přístup prezentujícího.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • Klávesové zkratky najdete v části Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Používání panelu nástrojů Sdílení

Když sdílíte svou obrazovku nebo nějaký program, Skype pro firmy zobrazí v horní části obrazovky panel nástrojů s tlačítky pro ovládání sdílení. Pomocí tohoto panelu nástrojů můžete:

 • Předat ovládání své plochy jiným účastníkům schůzky nebo ovládání od jiné osoby převzít zpátky.

 • Zastavit prezentaci své obrazovky nebo programu.

 • Připnout panel nástrojů, aby byl stále viditelný.

 1. Fokus klávesnice přesunete na panel nástrojů stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+mezerník.

 2. Mezi jednotlivými položkami panelu nástrojů přecházíte pomocí tabulátoru. Čtečka obrazovky vždy ohlásí název položky.

 3. Pro výběr nějaké možnosti na panelu nástrojů stiskněte klávesu Enter.

 4. Chcete-li přepnout fokus zpátky do okna hovoru nebo schůzky, stiskněte klávesu Esc.

Sdílení obrazovky nebo programu

Poznámka: Svoji obrazovku můžete sdílet jenom tehdy, pokud jste ve schůzce aplikace Skype pro firmy prezentující. Pokud máte tuto možnost neaktivní, požádejte jednoho z prezentujících, aby vám udělil přístup prezentujícího.

Tip: Když sdílíte celou plochu, můžou všichni účastníci schůzky vidět všechny vaše programy, soubory a oznámení. Než začnete s prezentací celé plochy, zavřete nebo minimalizujte programy, které nemají být vidět.

Tip: Během prezentování jednoho programu se váš stav v aplikaci Skype pro firmy změní na V konferenčním hovoru. Během prezentování celé plochy se váš stav změní na Prezentace a nebudete dostávat rychlé zprávy ani hovory.

 1. Ovládací prvky v okně chatu nebo schůzky můžete procházet pomocí tabulátoru. Stiskněte ho opakovaně, dokud neuslyšíte „Share button, share content“ (Tlačítko Sdílet, sdílení obsahu).

 2. Pro otevření nabídky Sdílet obsah stiskněte mezerník. Uslyšíte „Share your desktop“ (Sdílet plochu).

 3. Pro prezentaci celé vaší plochy všem účastníkům schůzky stiskněte Enter.

  Poznámky: 

  • Pokud uslyšíte „Skype pro firmy window, Cancel button“ (Okno Skypu pro firmy, tlačítko Zrušit), zobrazí se toto upozornění: „FYI: People will be able to see everything on the monitor you chose“ (Upozorňujeme, že ostatní uvidí všechno z vybraného monitoru).

  • Pokud nechcete, aby se toto upozornění objevovalo pokaždé, když budete sdílet plochu, stiskněte opakovaně tabulátor, dokud neuslyšíte „Unchecked, Don't show this again, check box“ (Nezaškrtnuto, zaškrtávací políčko Již nezobrazovat), a poté stiskněte mezerník.

  • Sdílení plochy zahájíte tak, že stisknete opakovaně tabulátor, dokud neuslyšíte „OK, button“ (Tlačítko OK).

  Nyní všichni účastníci schůzky vidí celou vaši plochu. Fokus se vrátí do okna schůzky aplikace Skype pro firmy.

 4. Chcete-li prezentovat pouze jeden program, stiskněte v nabídce Sdílet obsah opakovaně klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte „Share a Window“ (Sdílet okno). Potom stiskněte klávesu Enter. Tím se otevře okno Sdílet okno se seznamem všech aktivních programů na vašem počítači. Fokus je na tlačítku Zrušit. Uslyšíte: „Share a Window, window, Cancel button“ (Sdílet okno, okno, tlačítko Zrušit).

  • Tabulátorem přejdete na první program, který můžete prezentovat. Uslyšíte název tohoto programu.

  • Mezi dostupnými programy můžete procházet pomocí kláves se šipkami doleva a doprava. Až uslyšíte název programu, který chcete prezentovat, stiskněte mezerník. Tlačítko Sdílet je nyní aktivní. Potom stiskněte klávesu Enter. Program se tím bude sdílet se všemi účastníky hovoru a fokus se vrátí do okna schůzky aplikace Skype pro firmy.

  Tip: Při prezentaci jednoho programu se ve sdíleném programu zobrazí černý čtverec, pokud je nad ním okno schůzky aplikace Skype pro firmy. Jestliže máte víc monitorů, zkuste okno schůzky přesunout na druhý monitor, aby nebylo nad sdíleným programem.

 5. Sdílení obrazovky ukončíte stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+mezerník. Fokus se přesune na panel nástrojů v horní části obrazovky. Opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „Stop sharing button“ (Tlačítko Ukončit sdílení), a pak stiskněte klávesu Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Ovládání Skypu pro firmy pomocí funkcí přístupnosti

Používání aplikace Skype pro firmy pro Mac s klávesnicí a funkcí VoiceOver, vestavěnou čtečkou obrazovky systému Mac, vám umožňuje sdílet svou obrazovku na schůzce. Obsah můžete prezentovat ze svého Macu, a účinně tak poskytovat informace.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v části Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

 • Svoji obrazovku můžete sdílet jenom tehdy, pokud jste ve schůzce aplikace Skype pro firmy pro Mac prezentující. Pokud máte tuto možnost neaktivní, požádejte jednoho z prezentujících, aby vám udělil přístup prezentujícího.

 • Když sdílíte svou obrazovku, můžou všichni účastníci schůzky vidět všechny vaše programy, soubory a oznámení. Než začnete s prezentací, zavřete nebo skryjte programy, které nemají být vidět.

Sdílení obrazovky

Poznámka: Během prezentování se váš stav v aplikaci Skype pro firmy pro Mac změní na „V konferenci“ a nebudete dostávat rychlé zprávy ani hovory, které nesouvisejí s probíhající online schůzkou.

 1. Připojte se k online schůzce a stiskněte kombinaci kláves Control + Command + S. Uslyšíte „Share Screen, window, system dialog. You are currently on a text element.“ (Okno systémového dialogu Sdílet obrazovku. Nyní jste na textovém prvku.)

 2. Během prezentace můžete provádět tyto úkony:

  • Pokud chcete přepnout do režimu celé obrazovky, stiskněte kombinaci kláves Control + Option + M; W. Pak opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte "zadejte celou obrazovku" a stiskněte mezerník. Uslyšíte si: "zadejte celou obrazovku do Skypu pro firmy." Do normálního režimu obrazovky se vrátíte stisknutím klávesy ESC.

  • Aktivní okno lze skrýt kombinací kláves Command+H.

  • Chcete-li obnovit skryté okno, opakujte stisknutí kombinace kláves Command+Tab, dokud neuslyšíte jméno požadované aplikace.

  • Pokud chcete získat přístup k Docku, stiskněte Control + Option + D. Slyšíte: "Dock" <aktuálním fokusem na Dock>.

  • Aktivní okno lze zavřít kombinací kláves Command+W.

 3. Pokud chcete sdílení ukončit, stiskněte kombinaci kláves Control + Command + S. Uslyšíte: "ukončit sdílení."

Viz také

Použití čtečky obrazovky k připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Ovládání Skypu pro firmy pomocí funkcí přístupnosti

Ke sdílení obrazovky v aplikaci Skype pro firmy můžete používat VoiceOver, což je integrovaná čtečka obrazovky systému iOS.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

 • Umístění a prvky uživatelského rozhraní, které se zobrazí při otevření aplikace Skype pro firmy v zařízení, se mohou lišit. Obsah a prvky uživatelského rozhraní popsané v tomto tématu slouží jako příklad toho, co se může zobrazit.

Sdílení obrazovky

 1. Připojte se ke schůzce.

  Tip: Více informací o připojení k online schůzce najdete v části Použití čtečky obrazovky k připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy.

  Poznámka: Ujistěte se, že jste na schůzce prezentující. Pokud schůzku organizujete, začínáte jako prezentující.

 2. Na obrazovce schůzky potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "Další možnosti", a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Další . Uslyšíte „Více“.

 3. Pokud chcete prezentovat, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku prezentovat, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o tlačítko Procházet. Potom poklepáním na obrazovku vyhledejte soubor prezentace, který chcete sdílet. Otevře se nabídka Procházet .

 4. Potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název umístění souboru, který chcete prezentovat. VoiceOver při procházení předčítá názvy míst. Volbu provedete poklepáním na obrazovku.

 5. Chcete-li procházet soubory nebo složky na určitém místě, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název položky, kterou chcete prezentovat. Chcete-li vybrat položku, poklepejte na obrazovku. Po zvolení souboru se prezentace automaticky zahájí pro všechny účastníky schůzky.

  Poznámka: Pokud chcete při sdílení prezentace aplikace PowerPoint sdílet další snímek, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Next slide button“ (Tlačítko Další snímek). Potom poklepejte na obrazovku.

 6. Až prezentaci ukončíte, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Další . Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro zastavení prezentace, a poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Ovládání Skypu pro firmy pomocí funkcí přístupnosti

TalkBack, což je integrovaná čtečka obrazovky v Androidu, můžete použít ke sdílení prezentace aplikace PowerPoint během schůzky v aplikaci Skype pro firmy pro Android. Nelze sdílet celou obrazovku nebo obsah jiných aplikací.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

 1. Otevřete Skype pro firmy pro Android a případně se přihlaste.

  Tip: Pokud jste se z aplikace Skype pro firmy pro Android při posledním použití neodhlásili, aplikace se otevře bez výzvy k přihlášení. Nápovědu k přihlašování najdete v části Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy.

 2. Připojte se ke schůzce.

  Ujistěte se, že jste na schůzce prezentující. Pokud schůzku organizujete, začínáte jako prezentující.

 3. Chcete-li spustit sdílení prezentace aplikace PowerPoint, na obrazovce schůzky potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „More options, tlačítko“ (Tlačítko Další možnosti). Poté poklepejte na obrazovku.

 4. Otevře se nabídka s první možností Prezentovat v PowerPointu. Možnost vyberete tak, že potáhnete prstem doprava a poklepáte na obrazovku.

 5. Otevře se zobrazení Místa. Potažením prstem doprava projděte dostupné možnosti. Když budete na požadovaném místě prezentace, poklepejte na obrazovku.

 6. Chcete-li na tomto místě procházet složky nebo soubory, potáhněte prstem doprava. Složku otevřete poklepáním na obrazovku.

 7. Když je fokus na vaší prezentaci, poklepáním spustíte sdílení. Uslyšíte, že se prezentují. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a poklepejte na obrazovku. Vaše prezentace se otevře a všichni účastníci schůzky ji uvidí.

  Poznámka: Ve schůzce aplikace Skype pro firmy pro Android můžete sdílet prezentaci aplikace PowerPoint, ne však během hovoru, videohovoru ani při relaci chatu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky ke správně kontaktů ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Ovládání Skypu pro firmy pomocí funkcí přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×