Použití externí klávesnice v PowerPointu pro iPad

PowerPoint pro iPad můžete snadno procházet pomocí klávesových zkratek na externí klávesnici. Rychle přecházejte mezi oblastmi a dokončujte úkoly. Klávesové zkratky v tomto článku platí pro americké rozložení klávesnice pro Mac nebo iOS.

Poznámky: 

  • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

  • Pokud chcete přesouvat kurzor do různých oblastí aplikace PowerPoint pro iPad (třeba z pásu karet do podokna Miniatury), přesuňte fokus na tlačítko a potom stiskněte kombinaci kláves Shift+šipka vpravo (pro p přechod dopředu) nebo Shift+šipka vlevo (pro přechod zpět).

  • PowerPoint pro iPad je mobilní aplikace, takže se klávesové zkratky a navigace můžou odlišovat od těchto funkcí v aplikaci PowerPoint 2016.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

Tato tabulka uvádí seznam nejčastěji používaných klávesových zkratek v aplikaci PowerPoint pro iPad.

Akce

Klávesová zkratka

Vložení nového snímku

Command+Shift+N

Odstranění vybraného textu, objektu nebo snímku

Del

Vyjmutí vybraného obsahu a jeho zkopírování do schránky

Command+X

Vrácení poslední akce zpět

Command+Z

Zkopírování vybraného obsahu do schránky

Command+C

Vložení zkopírovaného nebo vyjmutého obsahu

Command+V

Výběr veškerého textu

Command+A

Zobrazení vybraného obsahu tučně

Command+B

Zobrazení vybraného obsahu kurzívou

Command+I

Zobrazení vybraného obsahu podtrženým písmem

Command+U

Výběr jednoho slova vlevo

Shift+Alt+Šipka vlevo

Výběr jednoho slova vpravo

Shift+Alt+Šipka vpravo

Vytvoření nového snímku

Command+Shift+N

Navigace v PowerPointu pro iPad

PowerPoint pro iPad se otevře s vodorovným seznamem příkazů. Pokud chcete procházet jednotlivé možnosti, opakujte stisknutí kláves Shift+šipka vpravo, až bude kurzor na řádku příkazů, a potom stiskněte klávesu se šipkou vpravo nebo vlevo. Pokud chcete vybrat některý z příkazů, stiskněte klávesy Command+Option+mezerník.

Přepnutí do zobrazení prezentace

  1. Přejděte kurzorem na tlačítko.

  2. Stiskněte Shift+šipku vpravo, dokud nezazní „Play Slideshow from the Current Slide“ (Přehrát prezentaci od aktuálního snímku) a pak stiskněte Command+Option+mezerník. Kurzor je teď na tlačítku Ukončit prezentaci.

Přechod na další snímek

Přesuňte fokus na snímek a stiskněte mezerník

Ukončení prezentace

Stiskněte klávesu Esc.

Skrytí panelu nástrojů prezentace

Potáhněte nahoru třemi prsty.

Přesouvání kurzoru mezi zástupnými symboly a poznámkami

Akce

Klávesová zkratka

Přesunutí o jeden znak vpravo

Šipka vpravo

Přesunutí o jeden znak vlevo

Šipka vlevo

Přesunutí o jedno slovo vpravo

Command+Šipka vpravo

Přesunutí o jedno slovo vlevo

Command+Šipka vlevo

Přesunutí o jeden řádek nahoru

Šipka nahoru

Přesunutí o jeden řádek dolů

Šipka dolů

Přesunutí na začátek řádku

Command+Šipka vlevo

Přesunutí na konec řádku

Command+Šipka vpravo

Přesunutí na začátek zástupného symbolu nebo poznámek

Command+Šipka nahoru

Přesunutí na konec zástupného symbolu nebo poznámek

Command+End

Výběr obsahu

Akce

Klávesová zkratka

Výběr jednoho znaku vpravo

Shift+Šipka vpravo

Výběr jednoho znaku vlevo

Shift+Šipka vlevo

Výběr jednoho slova vpravo

Shift+Command+Šipka vpravo

Výběr jednoho slova vlevo

Shift+Command+Šipka vlevo

Výběr jednoho řádku nahoře

Shift+Šipka nahoru

Výběr jednoho řádku dole

Shift+Šipka dolů

Výběr jednoho odstavce nahoře

Shift+Command+Šipka nahoru

Výběr jednoho odstavce dole

Shift+Command+Šipka dolů

Výběr veškerého textu v rámci zástupného symbolu nebo poznámek

Command+A

Výběr od aktuální pozice k začátku řádku

Shift+Command+Šipka vlevo

Výběr od aktuální pozice ke konci řádku

Shift+Command+Šipka vpravo

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×