Použití funkce lupy pro PowerPoint k o životě vaší prezentace

Použití funkce lupy pro PowerPoint k o životě vaší prezentace

Pokud chcete, aby vaše prezentace dynamičtější a zajímavější, zkuste použít přiblížení pro PowerPoint.

Váš prohlížeč nepodporuje video.

Pokud chcete přidat lupu, přejděte na Vložení > zvětšení.

Pokud chcete shrnout celou prezentaci na jednom snímku, zvolte Souhrnný lupa.

Pokud chcete zobrazit jenom vybrané snímky, zvolte Lupa snímku.

Pokud chcete zobrazit jenom jeden oddíl, zvolte Lupa oddílu.

Snímek různých typů náhledu, které se dají vybrat, když přejdete na Vložení > Náhled: Souhrnný náhled, Náhled snímku a Náhled oddílu

Přehled

Když při vytváření přiblížení PowerPoint, můžete přeskakovat na konkrétní snímky, oddíly a části prezentace v pořadí, o který se rozhodnete při přednášce.

Funkce Lupa PowerPoint je dostupná jenom ve Windows – ve Microsoft 365 a PowerPoint 2019.

Souhrnný lupa

Souhrnný zoom je něco jako úvodní stránka, na které vidíte části své prezentace najednou. Při prezentaci můžete pomocí tohoto přiblížení přechálit z jednoho místa prezentace do jiného v libovolném pořadí. Můžete být kreativní, přeskočit dopředu nebo se znovu vrátit k určitým částem prezentace, aniž přerušíte její posloupnost.

Souhrnný zoom je teď pro předplatitele Microsoft 365 podporované od PowerPoint pro Microsoft 365 pro Mac verze 16.19.18110915.

 1. Přejděte na Vložení > Náhled.

  Snímek tlačítka Náhled na kartě Vložení v PowerPointu

 2. Vyberte Souhrnný náhled.

  Snímek různých typů náhledu, které se dají vybrat, když přejdete na Vložení > Náhled: Souhrnný náhled, Náhled snímku a Náhled oddílu

 3. Otevře se dialogové okno Vložit souhrnný lupu.

  Vyberte snímky, které chcete zahrnout do souhrnného přiblížení. Z nich se stanou první snímky oddílů souhrnných lup. Další informace o používání oddílů v powerpointových PowerPoint v tématu Uspořádání powerpointových snímků do oddílů.

  Snímek dialogu Vložit souhrnný náhled v PowerPointu u prezentace bez existujících oddílů

  Pokud už máte v prezentaci oddíly, je ve výchozím nastavení první snímek každého oddílu předem vybrán. Pokud do lupy nechcete určité oddíly zahrnout, zrušte jejich výběr. Pokud pak chcete, PowerPoint všechny oddíly, které jste nezahrnu do souhrnného přiblížení zahrnou, zrušte zaškrtnutí políčka u nepoužívaných oddílů v prezentaci. Nemějte obavy – snímky v oddílech, které zahodíte, budou pořád součástí vaší prezentace.

  Snímek dialogu Vložit souhrnný náhled v PowerPointu s vybranými oddíly

  Snímek zaškrtnutého políčka Nechat nepoužívané oddíly

 4. Až vyberete všechny snímky, které chcete použít pro souhrnný zoom, vyberte Vložit. Vytvoří se souhrnný zoom a zobrazí se jako nový snímek hned před prvním snímkem, který jste do souhrnného přiblížení zahrnou.

  Snímek Oddíl souhrnu v souhrnném náhledu v PowerPointu

Po vytvoření souhrnného přiblížení můžete pořád chtít přidat nebo odebrat oddíly prezentace. Pokud jste od prvního přiblížení souhrnu udělali nějaké změny, které chcete zachycovat, nemusíte začínát od začátku – stačí, když souhrnný lupa aktualizujete.

 1. Vyberte lupu a potom na pásu karet vyberte kartu Formát.

  Snímek Nástrojů náhledu na kartě Formát na pásu karet PowerPointu

 2. Vyberte Upravit souhrn,zvolte oddíly, které chcete mít v souhrnném přiblížení, a pak vyberte Aktualizovat.

  Poznámka: V tomto zobrazení nebudete moct přidávat ani odebírat oddíly v prezentaci, jen ze souhrnného přiblížení.

Lupa snímku

Díky přiblížení snímku bude vaše prezentace dynamičtější, protože vám umožní volně přecházet mezi snímky v libovolném pořadí, aniž přerušíte tok prezentace. Je to dobrá možnost pro kratší prezentace bez spousty oddílů, ale přiblížíte snímky pro spoustu různých scénářů prezentace.

Přiblíží snímky, můžete přechálit k podrobnostem na více informacích a přitom mít pocit, že zůstáváte na stejném plátně.

 1. Přejděte na Vložení > Náhled.

  Snímek tlačítka Náhled na kartě Vložení v PowerPointu

 2. Vyberte Náhled snímku.

  Snímek různých typů náhledu, které se dají vybrat, když přejdete na Vložení > Náhled: Souhrnný náhled, Náhled snímku a Náhled oddílu

 3. Otevře se dialogové okno Lupa snímku. Vyberte snímky, které chcete použít v přiblížení snímku.

 4. Až vyberete všechny snímky, které chcete použít, vyberte Vložit. Vytvoří se lupa snímku.

Tip: Pokud chcete, můžete náhled snímku rychle vytvořit tak, že v podokně Miniatury jednoduše vyberete snímek, který chcete použít, a přetáhnete ho na snímek, na který chcete mít náhled snímku. Tímto způsobem můžete vytvářet a rychle měnit přiblížení snímků a jednoduchým kliknutím a přetažením je uspořádat podle své osti.

Náhled snímku se ve výchozím nastavení bude představovat miniaturou náhledu snímku, můžete si ale zvolit nový obrázek z počítače nebo webu, který bude představovat oddíl nebo snímek, na který budete chtít.

 1. Vyberte lupu a potom na pásu karet vyberte kartu Formát.

  Snímek karty Formát pro Nástroje náhledu na pásu karet PowerPointu

 2. Vyberte Změnit obrázek a zvolte nový obrázek z webu nebo počítače, který se má použít místo miniatury.

  Snímek skupiny Možnosti náhledu na kartě Formát pro náhled oddílu nebo snímku v PowerPointu

 3. Vyberte nebo na webu vyhledejte požadovaný obrázek. Až ho vyberete, klikněte na Vložit.

  Snímek dialogu Vložit obrázek v PowerPointu

V galerii můžete také zvolit různé vzhledy přiblížení – můžete změnit ohraničení, přidat vizuální efekty nebo vybrat libovolnou kombinaci ohraničení a efektu v galerii.

Snímek různých stylů a efektů náhledu, které můžete zvolit na kartě Formát v PowerPointu

Lupa oddílu

Lupa oddílu je odkaz na oddíl, který už v prezentaci máte. Můžete ho použít pro návrat k oddílům, které chcete opravdu zdůraznit, nebo k objasnění toho, jak spolu určité části prezentace souvisejí. Další informace o používání oddílů v powerpointových PowerPoint v tématu Uspořádání powerpointových snímků do oddílů.

 1. Přejděte na Vložení > Náhled.

  Snímek tlačítka Náhled na kartě Vložení v PowerPointu

 2. Vyberte Náhled oddílu.

  Snímek různých typů náhledu, které se dají vybrat, když přejdete na Vložení > Náhled: Souhrnný náhled, Náhled snímku a Náhled oddílu

 3. Vyberte oddíl, který chcete použít jako lupu oddílu.

 4. Vyberte Vložit. Vytvoří se lupa oddílu.

Tip: Pokud chcete, můžete náhled oddílu rychle vytvořit tak, že v podokně Miniatury jednoduše vyberete název oddílu, který chcete použít, a přetáhnete ho na snímek, na který chcete mít náhled oddílu.

Náhled oddílu ve výchozím nastavení představuje miniaturu náhledu snímku, můžete si ale vybrat nový obrázek z počítače nebo webu, který bude představovat oddíl nebo snímek, na který budete chtít.

 1. Vyberte lupu a potom na pásu karet vyberte kartu Formát.

  Snímek karty Formát pro Nástroje náhledu na pásu karet PowerPointu

 2. Vyberte Změnit obrázek a zvolte nový obrázek z webu nebo počítače, který se má použít místo miniatury.

  Snímek skupiny Možnosti náhledu na kartě Formát pro náhled oddílu nebo snímku v PowerPointu

 3. Vyberte nebo na webu vyhledejte požadovaný obrázek. Až ho vyberete, klikněte na Vložit.

  Snímek dialogu Vložit obrázek v PowerPointu

V galerii můžete také zvolit různé vzhledy přiblížení – můžete změnit ohraničení, přidat vizuální efekty nebo vybrat libovolnou kombinaci ohraničení a efektu v galerii.

Snímek různých stylů a efektů náhledu, které můžete zvolit na kartě Formát v PowerPointu

Zvětšete své přiblížení s většími možnostmi přiblížení

Náhled pro PowerPoint vynikne teprve tehdy, až si ho přizpůsobíte podle svých představ. Výběrem karty Formát na pásu karet přejdete na Nástroje náhledu, s jejichž pomocí dosáhnete přesně takového vzhledu a chování, které při prezentování potřebujete.

 1. Vyberte lupu a potom na pásu karet vyberte kartu Formát.

  Snímek karty Formát pro Nástroje náhledu na pásu karet PowerPointu

 2. Pokud se po zobrazení oddílů nebo snímků v souhrnném zobrazení, na snímku nebo v přiblížení oddílu chcete vrátit na snímek s lupou, ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Zpět k lupě. Pokud po zobrazení části přiblížení chcete přejít na další snímek, zrušte jeho zaškrtnutí.

  Snímek skupiny Možnosti náhledu na kartě Formát pro náhled oddílu nebo snímku v PowerPointu

  (Pokud pracujete se souhrnným zoomem nebo přiblížením oddílu, při prezentaci se po ukončení oddílu vrátíte na snímek s lupou. Pokud používáte lupu snímku, po zobrazení přiblížení snímku se přesunete na další snímek.)

Vzhled přiblížení můžete změnit také tak, že přijmete pozadí snímku, na kterém se tento lupa nachází, takže během prezentace bude přiblížení prakticky nerozpoznatelné od hlavního plátna. Když vyberete Pozadí lupy, splyší se souhrnný soubor, oddíl nebo přiblížení snímku s domovskou snímkem.

 1. Vyberte lupu a potom na pásu karet vyberte kartu Formát.

  Snímek karty Formát pro Nástroje náhledu na pásu karet PowerPointu

 2. Ve skupině Styly náhledu vyberte Pozadí náhledu. Lupa zachytá pozadí domovského snímku.

  Snímek různých stylů a efektů náhledu, které můžete zvolit na kartě Formát v PowerPointu

Při zvětšení se ve výchozím nastavení přiblíží přechod lupy, což pomáhá zajistit, aby byly tyto přiblížení tak živoucí. Pokud ale přechod lupy nechcete používat nebo chcete změnit dobu trvání přechodu, můžete to udělat.

 1. Vyberte lupu a potom na pásu karet vyberte kartu Formát.

  Snímek karty Formát pro Nástroje náhledu na pásu karet PowerPointu

 2. Pokud chcete při přednášení přiblížení použít přechod přiblížení, ve skupině Možnosti přiblížení se ujistěte, že je zaškrtnuté políčko vedle přechodu lupy.

  Snímek skupiny Možnosti náhledu na kartě Formát pro náhled oddílu nebo snímku v PowerPointu

  Pokud při přednášce přechod přiblížení nechcete používat, zrušte zaškrtnutí políčka vedle přechodu lupy.

 3. Pokud chcete změnit časování přechodu lupy, můžete pomocí šipek nahoru a dolů vedle indikátoru Doby trvání změnit, jak dlouho má přechod přiblížení trvat.

Požadavky

V následující tabulce najdete podrobné informace o minimálních číslech verzí vyžadovaných v PowerPoint abyste vytvořili nebo přehrání odkazů na přiblížení.

Verze PowerPointu

K čemu přechod Morfing slouží

PowerPoint pro Microsoft 365 verze 1607 nebo novější

PowerPoint 2019

Vytvoření a přehrání přiblížení

PowerPoint pro Microsoft 365 pro Mac verze 16.9 nebo novější

PowerPoint 2019 pro Mac

Přehrání přiblížení

PowerPoint 2016

PowerPoint 2016 pro Mac

PowerPoint 2013

PowerPoint for Mac 2011

PowerPoint 2010

PowerPoint 2007

Přehrání přiblížení jako hypertextových odkazů bez přechodu lupy

Zpět na navigaci při zvětšení není podporovaná.

PowerPoint pro web

Nezahájil/přehraje přiblížení.

PowerPoint pro Android

PowerPoint pro iOS

PowerPoint Mobile pro Windows

Přehrání přiblížení

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×