Použití klávesnice pro práci v aplikacích s pásem karet

Použití klávesnice pro práci v aplikacích s pásem karet

Cokoliv, co potřebujete provést, můžete provést rychle bez použití myši stisknutím několika kláves – bez ohledu na to, v jaké aplikaci Office zrovna jste. Ke každému příkazu na pásu karet se dostanete pomocí přístupové klávesy – obvykle stisknutím dvou až čtyř kláves.

Důležité informace: Pokud je vybraným příkazem tlačítko rozdělení (tzn. tlačítko, které otevře nabídku dalších možností), aktivujte ho stisknutím kláves Alt + Šipka dolů. K procházení možností použijte tabulátor. Aktuální možnost vyberete stisknutím klávesy Mezerník nebo Enter.

 1. Stiskněte a uvolněte klávesu ALT.

  U všech příkazů, které jsou k dispozici v aktuálním zobrazení, se zobrazí malá políčka – popisy s klávesovými zkratkami.

  Stisknutím klávesy ALT nebo F10 zobrazíte klávesové zkratky na pásu karet.

  Poznámka: Seznam klávesových zkratek, které představují popisy s klávesovými zkratkami, najdete v tabulce v následující části.

 2. Stiskněte písmeno uvedené v popisu s klávesovou zkratkou nad příkazem, který chcete použít.

 3. V závislosti na tom, které písmeno jste stiskli, se mohou zobrazit další popisy s klávesovými zkratkami. Pokud je například aktivní karta Domů a stisknete klávesu N, zobrazí se karta Vložení společně s popisy klávesových zkratek pro skupiny na dané kartě.

 4. Pokračujte stisknutím dalších písmen, dokud nestisknete písmeno určující konkrétní příkaz, který chcete použít.

  Tip: Pokud chcete zrušit prováděnou akci a skrýt popisy s klávesovými zkratkami, stiskněte a uvolněte klávesu ALT.

Začátek stránky

Klávesové zkratky pro popisy s klávesovými zkratkami

Klávesové zkratky uvedené v následující tabulce můžete použít k aktivaci popisů s klávesovými zkratkami popsaných v předchozí části.

Akce

Stiskněte

Otevření stránky Soubor

Alt+S

Otevření karty Domů

Alt+Ů

Otevření karty Vložení

Alt+V

Otevření karty Návrh

Alt+H

Otevření karty Přechody

Alt+D

Otevření karty Animace

Alt+M

Otevření karty Prezentace

Alt+E

Otevření karty Revize

Alt+R

Otevření karty Zobrazení

Alt+O

Otevření pole Řekněte mi

ALT+Ě a pak zadejte hledaný výraz

Začátek stránky

Změna fokusu klávesnice bez použití myši

Jiným způsobem použití klávesnice pro práci s pásem karet je přepínání fokusu mezi kartami a příkazy, dokud nenajdete funkci, kterou chcete použít. Následující tabulka obsahuje některé způsoby přesunutí fokusu klávesnice bez použití myši.

Akce

Stiskněte

Výběr aktivní karty a zobrazení přístupových kláves

ALT nebo F10. Opětovným stisknutím některé z těchto kláves se vrátíte zpět do souboru Office a zrušíte zobrazení popisů s přístupovými klávesami.

Přesunutí na jinou kartu

ALT nebo F10 pro výběr aktivní karty a potom ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí do jiné skupiny na aktivní kartě

ALT nebo F10 pro výběr aktivní karty a potom CTRL+ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro přechod mezi skupinami

Minimalizace (sbalení) nebo obnovení pásu karet

CTRL+F1

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku.

SHIFT+F10

Posouvání fokusu pro výběr aktivní karty, souboru Office, podokna úloh nebo stavového řádku

F6

Posouvání fokusu po jednotlivých příkazech na pásu karet dopředu nebo dozadu

ALT nebo F10 a pak TABULÁTOR nebo SHIFT+TABULÁTOR

Přesunutí dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo mezi položkami na pásu karet

ŠIPKA DOLŮ, ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přechod na vybraný příkaz nebo ovládací prvek na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření vybrané nabídky nebo galerie na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Přechod na příkaz nebo možnost na pásu karet, abyste je mohli změnit

ENTER

Dokončení úpravy hodnoty příkazu nebo možnosti na pásu karet a přesunutí fokusu zpět do souboru Office

ENTER

Zobrazení nápovědy týkající se vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet. (Pokud není k vybranému příkazu přiřazen žádný článek nápovědy, zobrazí se místo toho obsah nápovědy týkající se dané aplikace.)

F1

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×