Použití kontroly návrhu v Publisheru

Kontrola návrhu prověří publikaci z hlediska různých potíží, souvisejících s návrhem a rozložením. Funkce rozpoznává potenciální problémy a navrhuje možné způsoby opravy.

Důležité informace: Před publikováním publikace na stolní tiskárně, přípravou pro odeslání do komerční tiskárny, odesláním e-mailem, publikováním na webu nebo po převodu z jednoho typu publikace na jiný nezapomeňte spustit Kontrolu návrhu.

V dialogovém okně Možnosti kontroly návrhu lze upřesnit typy potíží, které má kontrola návrhu vyhledávat. Jestliže například připravujete publikaci pro tisk, pro který chcete využít služeb komerční tiskárny, a chcete ve vaší publikaci použít víc než dvě přímé barvy, otevřete dialogové okno Možnosti kontroly návrhu, klikněte na kartu Kontroly a potom zrušte zaškrtnutí políčka Více než dvě přímé barvy, aby v publikaci nedocházelo ke kontrole více než dvou použitých přímých barev.

Podokno úloh Kontrola návrhu

Otevřete-li podokno úloh Kontrola návrhu, bude se dynamicky aktualizovat seznam potíží při jejich vzniku nebo opravě.

Spustit obecné kontroly návrhu:     Jestliže chcete zkontrolovat potíže s návrhem, jako například prázdná textová pole, která mohou nepříznivě ovlivnit vaší publikaci, vyberte tuto možnost.

Spustit kontroly pro komerční tisk:     Vyberte tuto možnost, pokud chcete zkontrolovat potíže, které mohou nepříznivě ovlivnit tisk vaší publikace v komerční tiskárně, například obrázky v režimu RGB.

Spustit kontroly pro weby:      Vyberte tuto možnost, pokud chcete zkontrolovat potíže, které mohou nepříznivě ovlivnit webovou publikaci, například obrázky bez alternativního textu.

Spustit kontroly pro e-maily (jenom aktuální stránka)     Tuto možnost vyberte, pokud chcete zkontrolovat potíže, jako je třeba text obsahující dělení slov, který může způsobit mezery ve zprávě při prohlížení v určitých prohlížečích e-mailů.

Vybrat položku k opravě     Podokno úloh Kontrola návrhu obsahuje potíže v publikaci. Jednotlivé potíže obsahují popis a výskyt. K většině potížím může dojít na konkrétní stránce. Některé ale ovlivní celou publikaci. Klikněte na potíž a přejdete na stránku a objekt s potíží. Klikněte na šipku napravo od potíže a zobrazí se vám další možnosti, například postup pro řešení potíže, pokud je dostupná automatická oprava, ignorování potíže, nebo získání pomoci s potíží.

Zavřít kontrolu návrhu:     Kliknutím na toto tlačítko zastavíte kontrolu návrhu a zavřete podokno úloh. Pokud kontrolu návrhu zavřete, nebude na pozadí spuštěná, dokud jí znovu nespustíte.

Možnosti kontroly návrhu:     Kliknutím na tento odkaz otevřete dialogové okno Možnosti kontroly návrhu, kde je možné nastavit možnosti zobrazení pro potíže, které jsou vyjmenované v podokně úloh Kontrola návrhu. Můžete taky vybrat rozsah kontrolovaných stránek, nebo můžete vybrat zvláštní kontroly.

Dialogové okno Možnosti kontroly návrhu

V dialogovém okně Možnosti kontroly návrhu lze určit, jakým způsobem bude podokno úloh Kontrola návrhu zobrazovat potíže v publikaci, a stanovit, které potíže se zobrazí.

Karta Obecné

Vyberte možnosti, které určí zobrazení nalezených potíží v podokně úloh Kontrola návrhu, a nastavte, které stránky bude Kontrola návrhu kontrolovat.

Možnosti zobrazení

Seřadit podle:     Vyberte jednu z následujících možností:

 • Číslo stránky:     Seřazuje potíže podle čísla stránky, na které se vyskytují.

 • Popis:     Seřazuje potíže abecedně podle jejich popisu. Pokud jsou potíže uvedené v seznamu podle popisu, všechny potíže stejného typu se zobrazí seskupené dohromady.

 • Stav     Seřauje problémy podle stavu. Kontrola návrhu zobrazí problémy podle čísla stránky, počínaje problémy, které nebyly opraveny, a poté problémy, které byly opraveny.

  Poznámka: Před použitím této možnosti je třeba nejprve zrušit zaškrtnutí políčka Odebrat opravené položky.

Odebrat opravené položky:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete ze seznamu položek odstranit potíže, které byly opraveny. Kontrola návrhu bude seznam aktualizovat automaticky po každé provedené změně.

Rozsah stránek

Vyberte požadovaný rozsah stránek, které má Kontrola návrhu ověřovat.

 • Všechny     Zkontroluje všechny stránky v publikaci.

 • Kontrolovat stránky předlohy:     Pokud jste jako požadovaný rozsah stránek zvolili Vše, zahrne všechny stránky předlohy.

 • Aktuální stránky:     Zkontroluje jenom aktuální stránky.

Karta Kontroly

Zaškrtněte políčka u kontrol, které má funkce Kontrola návrhu provádět.

V seznamu Zobrazit jsou dostupné tyto skupiny kontrol:

 • Všechny kontroly: Zahrnuje všechny kategorie.

 • Obecné kontroly: Zahrnuje kontroly důležité pro vytvoření publikací a které nejsou specifické pro publikace komerční, webové nebo publikace elektronické pošty.

 • Kontroly pro komerční tisk: Zahrnuje kontroly, které jsou důležité při procesu komerčního tisku.

 • Kontroly pro weby Zahrnuje kontroly související s vytvářením webů.

 • Kontroly pro e-maily Zahrnuje kontroly související s vytvářením e-mailových zpráv.

Obecné kontroly

Kontrola

Provedená akce

Objekt zasahuje mimo oblast tisku

Upozorní vás, když je objekt mimo tisknutelnou oblast většiny tiskáren.

Objekt je částečně mimo stránku

Upozorní vás, kdy se objekt nevytiskne celý, protože není na stránce úplný. Pokud vytváříte přesah, může se jednat o záměr, ale obvykle tomu tak není.

Objekt není viditelný

Vyhledá objekty, které nejsou na stránce viditelné (pravděpodobně z důvodu, že je překrytý jiným objektem, nebo protože se slil s jiným objektem stejné barvy).

Objekt neobsahuje žádnou čáru ani výplň nebo textové pole je prázdné

Vyhledá objekty, které nemají atributy neprůhlednosti. Objektem může být Automatický obrazec bez řádku a výplně nebo textové pole, které neobsahuje žádný text.

U objektu je použita průhlednost

Kontrola vyhledá objekty, u kterých se použila průhledná barva. Objekty s průhlednými barvami se na PostSript tiskárnách a tiskárnách PCL tisknou nepředvídatelným způsobem.

Tip:  Při použití průhledných objektů se doporučuje uložení ve formátu PDF nebo XPS nebo tisk na tiskárně s možností tisku ve formátu XPS.

Pod horním okrajem stránky je volné místo

Vyhledá stránky, na kterých se žádný objekt nedotýká horního okraje, případně se nachází nad ním.

Obrázek s nízkým rozlišením

Vyhledá obrázky s platným rozlišením nižším než 96 dpi (počet bodů na palec). Uvedená kontrola předpokládá, že budete tisknout na tiskárně s vysokým rozlišením nebo na sázecím zařízení, které pro dosažení nejlepších výsledků při tisku požaduje obrázky s vysokým rozlišením. Platné rozlišení nejméně 96 dpi (počet bodů na palec) se doporučuje i pro formáty PDF a XPS, protože 96 je nejběžnější rozlišení monitoru.

Obrázek chybí

Vyhledá případy, kdy se jedná o propojený obrázek a externí propojený soubor chybí nebo se přesunul, čímž došlo k porušení odkazu.

Obrázek je upraven

Vyhledá výskyty propojených obrázků, u kterých byl obrázek na pevném disku nebo síti upravený v programu pro úpravu obrázků, ale obrázek v publikaci se neaktualizoval.

U obrázku není zachovaný poměr stran

Vyhledá obrázky, u kterých se jeden rozměr upravil víc než jiný.

Text je v oblasti přetečení

Vyhledá všechna textová pole nebo Automatické obrazce obsahující části textu, které nejsou viditelné, protože jsou v oblasti přetečení.

Text je v pomocné oblasti

Vyhledá výskyty propojených textových polí nebo Automatických obrazců, které obsahují části textu v pomocné oblasti.

Text obsahuje průhledné barvy

Vyhledá text, ve kterém se použily průhledné barvy. Text s průhlednými barvami se na PostScript tiskárnách a tiskárnách PCL tiskne nepředvídatelným způsobem.

Tip:  Při použití průhledných objektů se doporučuje uložení ve formátu PDF nebo XPS nebo tisk na tiskárně s možností tisku ve formátu XPS.

Text obsahuje efekty průhlednosti

Vyhledá text, ve kterém se použily efekty průhlednosti. Text s efekty průhlednosti se na PostScript tiskárnách a tiskárnách PCL tiskne nepředvídatelným způsobem.

Tip:  Při použití průhledných objektů se doporučuje uložení ve formátu PDF nebo XPS nebo tisk na tiskárně s možností tisku ve formátu XPS.

Kontroly pro komerční tisk

Kontrola

Provedená akce

Více než dvě přímé barvy

Vyhledá případy použití více než dvou přímých barev v publikaci, která je nastavená pro tisk přímými barvami nebo výtažkovými barvami a přímými barvami.

Nepoužité přímé barvy

Vyhledá výskyty, kde byla na seznam barev vložena přímá barva, ale v publikaci se nepoužila. Kontrola se spustí, pokud byl barevný model vaší publikace nastavený na tisk přímými barvami nebo na tisk výtažkovými a přímými barvami.

Publikace je v režimu RGB

Vyhledá případy, kdy je publikace nastavená pro tisk v barvách RGB, avšak další volby naznačují, že plánujete tisk publikace v komerční tiskárně.

U objektu je použita průhlednost

Vyhledá objekty, u kterých se použila průhledná barva. Objekty s průhlednými barvami se na Jazyk PostScript tiskárnách a tiskárnách PCL tisknou nepředvídatelným způsobem.

Tip:  Při použití průhledných objektů se doporučuje uložení ve formátu PDF nebo XPS nebo tisk na tiskárně s možností tisku ve formátu XPS.

Obrázek s nízkým rozlišením

Vyhledá obrázky s platným rozlišením nižším než 96 dpi (počet bodů na palec). Uvedená kontrola předpokládá, že budete tisknout na tiskárně s vysokým rozlišením nebo na sázecím zařízení, které pro dosažení nejlepších výsledků při tisku požaduje obrázky s vysokým rozlišením.

Obrázek chybí

Vyhledá případy, kdy se jedná o propojený obrázek a externí propojený soubor chybí nebo se přesunul, čímž došlo k porušení odkazu.

Text je v oblasti přetečení

Vyhledá všechna textová pole nebo Automatické obrazce obsahující části textu, které nejsou viditelné, protože jsou v oblasti přetečení.

Text je v pomocné oblasti

Vyhledá výskyty, kde jsou propojená textová pole nebo Automatické obrazce, které obsahují části textu v pomocné oblasti.

Text obsahuje průhledné barvy

Vyhledá text, ve kterém se použily průhledné barvy. Text s průhlednými barvami se na PostScript tiskárnách a tiskárnách PCL tiskne nepředvídatelným způsobem.

Tip:  Při použití průhledných objektů se doporučuje uložení ve formátu PDF nebo XPS nebo tisk na tiskárně s možností tisku ve formátu XPS.

Text obsahuje efekty průhlednosti

Vyhledá text, ve kterém se použily efekty průhlednosti. Text s efekty průhlednosti se na PostScript tiskárnách a tiskárnách PCL tiskne nepředvídatelným způsobem.

Tip:  Při použití průhledných objektů se doporučuje uložení ve formátu PDF nebo XPS nebo tisk na tiskárně s možností tisku ve formátu XPS.

Kontroly pro web

Kontrola

Provedená akce

U obrázku není alternativní text

Vyhledá obrázky bez alternativního textu.

Z první stránky nejde získat přístup na stránku

Vyhledá stránky, na které nejde přejít žádnou kombinací odkazů, počínaje odkazem na první nebo domovské stránce webu.

Stránka nemá propojení

Vyhledá stránky, které nemají odkaz pro opuštění stránky.

Kontroly pro e-maily

Kontrola

Provedená akce

Objekt s textem je částečně mimo stránku

Vyhledá každý objekt obsahující text, který je částečně mimo stránku publikace.

Fragment HTML je částečně mimo stránku

Vyhledá každou část kódu HTML, která je částečně mimo stránku.

Objekt překrývá text

Vyhledá každý objekt, který překrývá textové pole.

Otočený objekt s textem

Vyhledá každý objekt, který obsahuje otočený text.

Tvar s textem obsahuje hypertextový odkaz na tvar

Vyhledá každý obrazec, který má na sobě hypertextový odkaz.

Text je umístěn svisle

Vyhledá každé textové pole, které obsahuje svisle otočený text.

Text je pro rámeček příliš velký

Vyhledá každé textové pole s textem, který je příliš velký.

Písmo použité v textu nelze použít pro web

Vyhledá text, jehož písmo je ve formátu, který není bezpečný pro používání na webu.

Text je umístěn v diagonální buňce tabulky

Vyhledá text, který je umístěný v diagonální buňce tabulky.

Ohraničení tabulky je menší než 0,75 bodu

Vyhledá výskyty tabulek s ohraničením tenčím než 0,75 bodu.

V textu je použito dělení slov

Vyhledá všechny texty s pomlčkami.

Textové pole s ohraničením má nulové okraje

Vyhledá všechna textová pole s okrajem nastaveným na nulu.

Hypertextový odkaz odkazuje na jinou stránku tohoto dokumentu

Vyhledá případy, kdy se hypertextový odkaz na jedné webové stránce odkazuje na jinou stránku ve stejné publikaci.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×