Použití Office 365 Video pro iPhone

Poznámka: Office 365 Video je nahrazen Microsoft Streamem. Pokud se chcete dozvědět víc o nové službě videa organizace, která přidává k video spolupráci inteligenci, a informace o plánech přechodu pro stávající zákazníky Office 365 Video, přečtěte si téma o migraci na Stream z Office 365 Video.

Office 365 Video je portál v Microsoft 365, který vaší organizaci poskytuje službu streamování videa. Je to skvělé místo pro nahrávání, sdílení a prohlížení interních videí, jako jsou informační videa vedoucích pracovníků nebo nahrávky schůzek, prezentací nebo školení. Další informace najdete v článku Seznámení s Office 365 Video.

Office 365 Video pro iPhone poskytuje mobilní přístup ke kanálům a videím umístěným na vašem portálu Office 365 Video. Videa můžete nahrávat a sledovat třeba pomocí aplikace pro iPhone. Tato aplikace je dostupná pro IOS 7 a novější a můžete si jí stáhnout zadarmo z App Storu. Aplikace pro iPhone funguje taky na iPadu, ale není určená ke sledování videí na tomto zařízení.

Co můžete a nemůžete dělat s Office 365 Video pro iPhone

Office 365 Video pro iPhone poskytuje některé z funkcí, které jsou dostupné uživatelům s příslušnými oprávněními, kteří se dostanou na portál Office 365 Video ve webovém prohlížeči v Microsoft 365. Informace o funkcích dostupných na portálu Office 365 Video ve webovém prohlížeči v Microsoft 365 najdete v následujících článcích:

Co můžete dělat s Office 365 Video pro iPhone

Tento článek popisuje, co můžete s Office 365 Video pro iPhone udělat:

Co nemůžete dělat s Office 365 Video pro iPhone

V Office 365 Video pro iPhone se nedají dělat tyto operace Office 365 Video:

 • Vytvoření kanálu

 • Odstranění kanálu

 • Změna oprávnění kanálu (oprávnění k úpravám kanálu a oprávnění k zobrazení kanálu)

 • Změna oprávnění správců (určení správců videí nebo správců kanálů)

 • Výběr videí pro kanál

 • Výběr kanálů nebo videí pro domovskou stránku portálu Office 365 Video

Tyto operace může dělat jenom uživatel, který má příslušná oprávnění v portálu Office 365 Video ve webovém prohlížeči v Microsoft 365.

Přihlášení a odhlášení Office 365 Video pro iPhone

K Office 365 Video pro iPhone e se můžete přihlásit jenom v případě, že jsou splněné obě následující podmínky:

 • Vaše organizace nastavila portál Office 365 Video v Microsoft 365.

 • Vaše organizace vám přiřadila uživatelskou licenci pro jeden z plánů předplatného Microsoft 365, pro který je Office 365 Video dostupný:

  • Office 365 Enterprise E1

  • Office 365 Enterprise E2

  • Office 365 Enterprise E3

  • Office 365 Enterprise E4

  • Office 365 Enterprise A2

  • Office 365 Enterprise A3

 • Office 365 Enterprise A4

Pokud nevíte, jestli máte uživatelskou licenci pro jeden z výše uvedených plánů předplatného Microsoft 365, kontaktujte oddělení IT.

Přihlášení k Office 365 Video pro iPhone

 1. Pokud ještě nemáte aplikaci O365 Video na iPhonu, stáhněte si ji z App Storu.

 2. Na iPhonu klepněte na aplikaci O365 Video.

 3. Do pole pro uživatelské jméno zadejte svůj pracovní nebo školní účet ve formátu adresa@example.com.

 4. Do pole pro heslo zadejte svoje heslo.

Odhlášení z Office 365 Video pro iPhone

 1. Na domovské stránce aplikace klepněte na ikonu Možnosti Ikona možností pro Office 365 Video pro iPhone .

 2. V pravém horním rohu klepněte na ikonu Nastavení Nastavení: aktualizace profilu, instalace softwaru a připojení ke cloudu .

 3. Dole na stránce Nastavení klepněte na Odhlásit.

Zobrazení domovské stránky

Domovská stránka obsahuje tyto položky:

 • Oddíl Spotlight   . Tento oddíl obsahuje miniatury a názvy videí, na které se správce videa rozhodl propagovat. Správce videa může v části s odkazy vybrat až pět videí a tři kanály. Pokud chcete zobrazit všechna videa v části Spotlight , dotkněte se části a potáhněte prstem doprava.

 • Oblíbený oddíl   . Tento oddíl obsahuje miniatury a názvy videí, které se v posledních dvou týdnech zobrazily nejčastěji. V pravém horním rohu oddílu Oblíbené můžete klepnutím na Zobrazit vše zobrazit seznam všech videí na portálu Office 365 Video seřazené podle oblíbenosti, kde jsou nejoblíbenější videa v horní části seznamu.

 • Ikona Možnosti    Ikona možností pro Office 365 Video pro iPhone Klepnutím na tuto ikonu zobrazíte seznam kanálů, které jsou v Office 365 Video portálu vaší organizace.

Hledání videa

Můžete vyhledávat všechna videa v kanálu, k jejichž prohlížení máte oprávnění.

Vyhledání videa

 1. Na domovské stránce udělejte jednu z těchto akcí:

  • Klepněte kamkoliv nahoru na stránce a potáhněte prstem doprava.

  • Klepněte na ikonu Možnosti Ikona možností pro Office 365 Video pro iPhone .

 2. Nahoře na stránce, která se zobrazí, klepněte na ikonu hledání Vyhledávání .

 3. Do textového pole Hledat všechna videa zadejte vyhledávací dotaz.

 4. Pod klávesnicí klepněte na Hledat.

Přechod na určitý kanál

Můžete zobrazit seznam kanálů a přejít na kanál, ve kterém si chcete přehrát videa nebo do kterého chcete videa nahrát. Pokud chcete zobrazit kanál a všechna videa v něm, musíte mít oprávnění k zobrazení kanálu. Ve výchozím nastavení mají při vytvoření kanálu oprávnění k jeho zobrazení všichni uživatelé ve vaší organizaci.

V Office 365 Video pro iPhone nemůžete změnit oprávnění k zobrazení kanálů. Tato oprávnění se dají změnit jenom v případě, že někdo s příslušnými oprávněními přejde na Office 365 Video portál ve webovém prohlížeči v Microsoft 365. Další informace najdete v části Změny oprávnění kanálu v tématu Vytvoření a správa kanálu v Office 365 Video.

Přechod na určitý kanál

 1. Na domovské stránce udělejte jednu z těchto akcí:

  • Klepněte kamkoliv nahoru na stránce a potáhněte prstem doprava.

  • Klepněte na ikonu Možnosti Ikona možností pro Office 365 Video pro iPhone .

 2. Procházejte seznam kanálů a najděte ten, který hledáte.

  Při prohlížení seznamu kanálů se můžete posunout na začátek seznamu, kde jsou odkazy pro přechod na domovskou stránku nebo na stránku Oblíbená videa.

 3. Klepněte na kanál, který chcete zobrazit.

  Pokud se chcete vrátit do seznamu kanálů, když prohlížíte určitý kanál, klepněte na ikonu Možnosti Ikona možností pro Office 365 Video pro iPhone .

Nahrávání videí z iPhonu do Office 365 Video

Když chcete nahrát video, nahrajte ho do určitého kanálu. V Office 365 Video pro iPhone můžete nastavit, že se videa budou nahrávat jenom při připojení přes Wi-Fi. Informace o formátech videa, které jsou kompatibilní s portálem Office 365 Video, najdete v tématu Formáty videa, které fungují v Office 365 Video.

Abyste mohli do kanálu nahrávat videa, musíte mít oprávnění k úpravám. Pomocí Office 365 Video pro iPhone nelze změnit oprávnění kanálu (Upravit oprávnění a zobrazit oprávnění). může se změnit jenom v případě, že někdo s příslušnými oprávněními přejde na Office 365 Video portál ve webovém prohlížeči v Microsoft 365. Další informace najdete v části Změny oprávnění kanálu v tématu Vytvoření a správa kanálu v Office 365 Video.

Maximální velikost nahrávaného souboru je 2 GB. (Stejný maximální limit platí pro nahrávání souborů na SharePoint Online.) Při nahrávání videa se původní soubor uloží na SharePoint Online a počítá se do kvóty úložiště vaší organizace. Další informace najdete v tématu Správa limitů úložiště kolekce webů.

Nastavení Office 365 Video pro iPhone k nahrávání jenom při připojení přes Wi-Fi

 1. Na domovské stránce klepněte na ikonu Možnosti Ikona možností pro Office 365 Video pro iPhone .

 2. V pravém horním rohu klepněte na ikonu Nastavení Nastavení: aktualizace profilu, instalace softwaru a připojení ke cloudu .

 3. Dole na stránce Nastavení vedle Nahrávat video jenom přes Wi-Fi klepněte na přepínač Zapnuto/Vypnuto a přetáhněte tlačítko doprava. Když je tlačítko na pravé straně přepínače, přepínač je v poloze Zapnuto (se zeleným pozadím) a Office 365 Video pro iPhone bude videa nahrávat jenom při připojení přes Wi-Fi.

 4. Pokud chcete ze stránky Nastavení odejít, klepněte v pravém horním rohu stránky na Hotovo.

Nahrání stávajícího videa z iPhonu do Office 365 Video

 1. Přejděte na kanál, do kterého chcete video nahrát. Další informace najdete v tomto článku v předchozí části Přechod na určitý kanál.

 2. V pravém horním rohu stránky klepněte na ikonu Nahrát video (symbol plus) Ikona přidání videa v Office 365 Video pro iPhone .

 3. Dole na stránce klepněte na Zvolit existující. Zobrazí se aplikace pro iPhone Fotografie.

 4. V aplikaci Fotografie klepněte na Videa a potom klepněte na video, které chcete nahrát.

 5. Klepněte na Zvolit.

 6. V poli Klepnutím přidejte nadpis zadejte název videa.

 7. (Volitelné) V poli Klepnutím přidejte popis zadejte popis videa.

Poznámka: Stejně jako v případě nahrávání jakéhokoliv jiného souboru je tu spousta faktorů, které můžou mít vliv na dobu potřebnou k nahrání videa – třeba velikost videa nebo šířka pásma.

Pokud hledáte možnost vyhledávání, může být užitečné, když chcete mít přehled o tom, jaký je název a popis videí. Tyto informace usnadňují ostatním vyhledávání videí později, obzvláště když je v Office 365 Video velké množství videí. Poskytuje taky další kontext pro video v Office Delve a v Office Graphu.

Zobrazení videí, která jste nahráli do kanálu

Office 365 Video pro iPhone nabízí samostatné zobrazení s názvem Moje videa pro videa, která jste nahráli do určitého kanálu.

Zobrazení videí, která jste nahráli do kanálu

 1. Přejděte na kanál, do kterého jste nahráli jedno nebo víc videí. Další informace najdete v tomto článku v předchozí části Přechod na určitý kanál.

 2. Na začátku seznamu videí v kanálu klepněte na Všechna videa.

 3. Klepněte na Moje videa.

Kontrola, jestli se video, které jste nahráli, dá přehrát

Po nahrání videa trvá jeho zpracování pro přehrávání datových proudů a indexování, aby ho bylo možné přehrát. Video se nejdřív bude zobrazovat a přehrávat v oddílu Moje videa v kanálu. Video bude viditelné a může ostatní přehrávat ostatní uživatelé na portálu trochu později. Videa, která jste nahráli do kanálu, můžou zobrazit jenom lidé, kteří mají oprávnění k zobrazení videí v tomto kanálu.

Kontrola, jestli se video, které jste nahráli, dá přehrát

 1. Postupujte podle kroků v předchozí části Zobrazení videí, která jste nahráli na kanál.

 2. V části Moje videa najděte miniaturu videa, které chcete zkontrolovat.

Během zpracování videa se ve videích zobrazí prázdná Miniatura, která označuje, že se video zpracovává. Jakmile je video připravené k přehrávání, objeví se miniatura obsahující grafiku videa.

Úprava názvu nebo popisu videa, které jste nahráli

Název nebo popis videa, které jste nahráli, můžete kdykoliv upravit.

Úprava názvu nebo popisu videa, které jste nahráli

 1. Přejděte na kanál, do kterého jste video nahráli. Další informace najdete v tomto článku v předchozí části Přechod na určitý kanál.

 2. Klepněte na miniaturu videa, u kterého chcete upravit název nebo popis. Zobrazí se stránka přehrávače videa.

 3. V pravém horním rohu stránky přehrávače videa klepněte na Upravit.

 4. Pokud chcete upravit název videa, klepněte do pole pro název (těsně pod přehrávačem videa).

 5. Pokud chcete upravit popis videa, klepněte do pole pro popis (těsně pod polem pro název).

 6. Dole na stránce klepněte na Hotovo.

 7. V pravém horním rohu stránky klepněte na Hotovo.

Odstranění videa, které jste nahráli

Odstraněním videa uvolníte místo kvóty úložiště služby SharePoint Online svojí organizace. Pokud chcete nahrát video do kanálu, musíte mít u tohoto kanálu oprávnění k úpravám. Oprávnění k úpravám pro tento kanál musíte mít, i když chcete odstranit video, které jste nahráli. Další informace najdete v části Změny oprávnění kanálu v tématu Vytvoření a správa kanálu v Office 365 Video.

Upozornění: Video se po odstranění už nedá obnovit, ale pokud chcete, můžete ho vždycky znova nahrát.

Odstranění videa, které jste nahráli

 1. Přejděte na kanál, do kterého jste video nahráli.

 2. Klepněte na miniaturu videa, které chcete odstranit. Zobrazí se stránka přehrávače videa.

 3. V pravém horním rohu stránky přehrávače videa klepněte na Upravit.

 4. Dole na stránce klepněte na Odstranit.

 5. V okně Chcete odstranit toto video? klepněte na Odstranit Video.

 6. Dole na stránce klepněte na Hotovo.

 7. V pravém horním rohu stránky klepněte na Hotovo.

Viz také

Seznámení s Office 365 Video

Vytvoření a správa kanálu v Office 365 Video

Správa portálu Office 365 Video

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×