Buňky

Použití ověření dat u buněk

Použití ověření dat u buněk

Ověření dat se používá k omezení typů dat nebo hodnot, které uživatelé zadávají do buňky. Jedním z nejběžnějších způsobů ověření dat je vytvoření rozevíracího seznamu.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Stažení příkladů

Stáhněte si ukázkový sešit se všemi příklady ověření dat v tomto článku

 1. Vyberte buňky, pro které chcete vytvořit pravidlo.

 2. Vyberte data >ověření dat.

  Ověřování dat

 3. Na kartě Nastavení v části Povolitvyberte jednu z možností:

  • Celé číslo – Pokud chcete omezit přístup k buňce pouze na celá čísla.

  • Decimal -Pokud chcete omezit přístup k buňce pouze na desetinná čísla.

  • List – výběr dat v rozevíracím seznamu.

  • Date – omezení buňky na pouze datum.

  • Time -omezit buňku tak, aby přijímala jenom čas.

  • Délka textu – Pokud chcete omezit délku textu.

  • Vlastní – pro vlastní vzorec.

 4.  V části datavyberte podmínku:

  • mezi

  • není mezi

  • je rovno

  • nerovná se

  • větší než

  • menší než

  • větší než nebo rovno

  • je menší než nebo rovno

 5. Na kartě Nastavení v části Povolitvyberte jednu z možností:

 6. Nastavte další požadované hodnoty podle toho, co jste zvolili pro Povolení a data. Pokud například vyberete mezi, pak vyberte minimum: a maximum: hodnoty pro buňky.

 7. Pokud chcete ignorovat prázdné mezery, zaškrtněte políčko Ignorovat prázdné .

 8. Pokud chcete pro pravidlo přidat název a zprávu, klikněte na kartu zpráva při zadávání a zadejte název a zprávu o zadávání.

 9. Zaškrtněte políčko Zobrazit zprávu po výběru buňky , pokud chcete, aby se zpráva zobrazila, když uživatel vybere nad vybranými buňkami nebo najeďte myší.

 10. Vyberte OK.

  Když se uživatel pokusí zadat hodnotu, která není platná, zobrazí se zpráva, že tato hodnota neodpovídá omezením ověření dat pro tuto buňku.

Pokud vytváříte list, který vyžaduje, aby uživatelé zadávali data, možná budete chtít omezit zápis na určitý rozsah kalendářních dat nebo čísel nebo zkontrolovat, že jsou zadaná jenom kladná celá čísla. Excel může omezit zadávání dat do určitých buněk pomocí Ověření dat, když uživatelé vyberou výzvu, abyste zadali platná data, když je vybraná buňka, a zobrazí se chybová zpráva, když uživatel zadá neplatná data.

Omezení zadávání dat

 1. Vyberte buňky, u kterých chcete omezit zadávání dat.

 2. Na kartě data klikněte na ověření dat > ověření dat.

  Poznámka: Pokud příkaz ověření není k dispozici, je možné, že je list zamknutý, nebo je sešit sdílený. Když je sešit sdílený nebo list zamknutý, nedá se měnit nastavení ověření dat. Další informace o zámku sešitu najdete v článku Ochrana sešitu.

 3. V poli Povolit vyberte typ dat, který chcete povolit, a vyplňte kritéria a hodnoty omezení.

  Poznámka: Pole, kam se zadávají omezení, budou označená na základě dat a omezení, která jste zvolili. Pokud jako datový typ vyberete například datum, budete moci zadat omezení hodnot do polí minimální a maximální hodnoty označené počáteční a koncové datum.

Vyzvat uživatele k zadání platných položek

Když uživatelé zadají do buňky s požadavky na zadávání dat, můžete zobrazit zprávu, která vysvětluje, jaká data jsou platná.

 1. Vyberte buňky, u kterých chcete uživatelům zobrazit výzvu k zadání platných dat.

 2. Na kartě data klikněte na ověření dat > ověření dat.

  Poznámka: Pokud příkaz ověření není k dispozici, je možné, že je list zamknutý, nebo je sešit sdílený. Když je sešit sdílený nebo list zamknutý, nedá se měnit nastavení ověření dat. Další informace o zámku sešitu najdete v článku Ochrana sešitu.

 3. Na kartě zpráva při zadávání zaškrtněte políčko Zobrazit zprávu po výběru buňky .

 4. Do pole název zadejte název zprávy.

 5. Do pole zpráva při zadávání zadejte zprávu, kterou chcete zobrazit.

Zobrazení chybové zprávy při zadání neplatných dat

Pokud máte omezení dat a uživatel zadá do buňky neplatná data, můžete zobrazit zprávu s popisem chyby.

 1. Vyberte buňky, u kterých chcete zobrazit chybovou zprávu.

 2. Na kartě data klikněte na ověření dat > ověření dat.

  Poznámka: Pokud příkaz ověření není k dispozici, je možné, že je list zamknutý, nebo je sešit sdílený. Když je sešit sdílený nebo list zamknutý, nedá se měnit nastavení ověření dat. Další informace o zámku sešitu najdete v článku Ochrana sešitu.

 3. Na kartě chybové hlášení zadejte do pole název název zprávy.

 4. V okně chybové zprávy zadejte zprávu, kterou chcete zobrazit, pokud zadáte neplatná data.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Akce

  Na kartě Styl Vyberte

  Vyžadovat, aby uživatelé opravili chybu před pokračováním

  Zastavit

  Varovat uživatelů, že data nejsou platná, a vyžadují, aby bylo možné vybrat Ano nebo ne a označit, jestli mají pokračovat

  Varování

  Varovat uživatele, že data nejsou platná, ale umožňují jim pokračovat po chybějícím upozornění

  Důležité:

Omezení zadávání dat

 1. Vyberte buňky, u kterých chcete omezit zadávání dat.

 2. Na kartě data klikněte v části nástrojena ověřit.

  Data tab, Tools group

  Poznámka: Pokud příkaz pro ověření není dostupný, list může být zamknutý nebo sešit může být sdílený. Když je sešit sdílený nebo list zamknutý, nedá se měnit nastavení ověření dat. Další informace o zámku sešitu najdete v článku Ochrana sešitu.

 3. V místní nabídce Povolit vyberte typ dat, který chcete povolit.

 4. V místní nabídce data vyberte požadovaný typ omezení a pak zadejte omezení hodnot.

  Poznámka: Pole, kam se zadávají omezení, budou označená na základě dat a omezení, která jste zvolili. Pokud jako datový typ vyberete například datum, budete moci zadat omezení hodnot do polí minimální a maximální hodnoty označené počáteční a koncové datum.

Vyzvat uživatele k zadání platných položek

Když uživatelé zadají do buňky s požadavky na zadávání dat, můžete zobrazit zprávu, která vysvětluje, jaká data jsou platná.

 1. Vyberte buňky, u kterých chcete uživatelům zobrazit výzvu k zadání platných dat.

 2. Na kartě data klikněte v části nástrojena ověřit.

  Data tab, Tools group

  Poznámka: Pokud příkaz pro ověření není dostupný, list může být zamknutý nebo sešit může být sdílený. Když je sešit sdílený nebo list zamknutý, nedá se měnit nastavení ověření dat. Další informace o zámku sešitu najdete v článku Ochrana sešitu.

 3. Na kartě zpráva při zadávání zaškrtněte políčko Zobrazit zprávu po výběru buňky .

 4. Do pole název zadejte název zprávy.

 5. Do pole zpráva při zadávání zadejte zprávu, kterou chcete zobrazit.

Zobrazení chybové zprávy při zadání neplatných dat

Pokud máte omezení dat a uživatel zadá do buňky neplatná data, můžete zobrazit zprávu s popisem chyby.

 1. Vyberte buňky, u kterých chcete zobrazit chybovou zprávu.

 2. Na kartě data klikněte v části nástrojena ověřit.

  Data tab, Tools group

  Poznámka: Pokud příkaz pro ověření není dostupný, list může být zamknutý nebo sešit může být sdílený. Když je sešit sdílený nebo list zamknutý, nedá se měnit nastavení ověření dat. Další informace o zámku sešitu najdete v článku Ochrana sešitu.

 3. Na kartě chybové hlášení zadejte do pole název název zprávy.

 4. V okně chybové zprávy zadejte zprávu, kterou chcete zobrazit, pokud zadáte neplatná data.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Akce

  Na kartě Styl Vyberte

  Vyžadovat, aby uživatelé opravili chybu před pokračováním

  Zastavit

  Varovat uživatelů, že data nejsou platná, a vyžadují, aby bylo možné vybrat Ano nebo ne a označit, jestli mají pokračovat

  Varování

  Varovat uživatele, že data nejsou platná, ale umožňují jim pokračovat po chybějícím upozornění

  Důležité:

Přidání ověření dat do buňky nebo oblasti

Poznámka: První dva kroky v této části jsou pro přidání jakéhokoli typu ověření dat. Kroky 3-7 jsou speciálně k vytvoření rozevíracího seznamu. 

 1. Vyberte buňky, u kterých chcete nastavit ověření.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Datové nástroje na Ověření dat.

 3. Na kartě Nastavení vyberte v poli Povolit položku Seznam.

 4. V poli Zdroj zadejte hodnoty seznamu a oddělte je středníky. Třeba zadejte nízká, průměr, maximum.

 5. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Rozevírací seznam v buňce. Pokud není, nebude zobrazena šipka rozevíracího seznamu vedle buňky.

 6. Pokud chcete určit způsob zpracování v případě prázdných hodnot, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Přeskakovat prázdné buňky.

 7. Otestujte ověření dat, abyste se ujistili, že funguje správně. Zkuste do buněk zadat platná i neplatná data a přesvědčte se, zda nastavení funguje požadovaným způsobem a zda se v předpokládaných okamžicích zobrazují definované zprávy.

Poznámky: 

 • Po vytvoření rozevíracího seznamu se ujistěte, že všechno funguje tak, jak má. Můžete třeba zkontrolovat, jestli je buňka natolik rozsáhlá , aby se zobrazily všechny vaše položky.

 • Odebrat ověření dat : Vyberte buňku nebo buňky obsahující ověření, které chcete odstranit, přejděte na data > ověření dat a v dialogovém okně ověření dat, stiskněte tlačítko Vymazat vše a potom klikněte na OK.

Následující tabulka obsahuje přehled dalších typů ověření dat a způsob jejich přidání do sešitů.

Akce

Postup nastavení

Omezení zadávaných dat na celá čísla v určených mezích

 1. Postupujte podle kroků 1-2 uvedených výše.

 2. V seznamu Povolit vyberte Celé číslo.

 3. V rozevíracím seznamu Data vyberte požadovaný typ omezení. Pokud například chcete nastavit horní a spodní limit, vyberte položku Je mezi.

 4. Zadejte minimální, maximální, případně konkrétní hodnotu, kterou chcete povolit.

  Je možné také zadat vzorec, který vrací číselnou hodnotu.

  Řekněme třeba, že budete ověřovat data v buňce F1. Chcete-li nastavit minimální limit odpočtů na dvojnásobek počtu dětí v buňce, vyberte v poli data hodnotu větší než nebo rovno a do pole minimum zadejte vzorec = 2 * F1.

Omezení zadávaných dat na desetinná čísla v určených mezích

 1. Postupujte podle kroků 1-2 uvedených výše.

 2. V rozevíracím seznamu Povolit vyberte položku Desetinné číslo.

 3. V rozevíracím seznamu Data vyberte požadovaný typ omezení. Pokud například chcete nastavit horní a spodní limit, vyberte položku Je mezi.

 4. Zadejte minimální, maximální, případně konkrétní hodnotu, kterou chcete povolit.

  Je možné také zadat vzorec, který vrací číselnou hodnotu. Chcete-li například nastavit maximální mez provizí a odměn na 6 % platu obchodníka v buňce E1, vyberte v rozevíracím seznamu Data položku Je menší než nebo rovno a do pole Maximum zadejte vzorec =E1*6%.

  Poznámka: Pokud chcete, aby uživatel zadal procenta, například 20%, vyberte v poli povolit možnost desetinné číslo , v rozevíracím seznamu Povolit vyberte typ omezení, které chcete použít, například . 2zadejte minimální, maximální nebo konkrétní hodnotu jako desetinné číslo. Pokud chcete zobrazit buňku ověření dat jako procentuální hodnotu, vyberte buňku a kliknutím na položku Styl procent Obrázek tlačítka ve skupině číslo na kartě Domů .

Omezení zadávaných dat na kalendářní data v určeném rozmezí

 1. Postupujte podle kroků 1-2 uvedených výše.

 2. V rozevíracím seznamu Povolit vyberte položku Datum.

 3. V rozevíracím seznamu Data vyberte požadovaný typ omezení. Pokud například chcete povolit data následující po určitém dnu, vyberte položku Je větší než.

 4. Zadejte počáteční, koncové, případně konkrétní datum, které chcete povolit.

  Můžete taky vložit vzorec, který vrátí datum. Pokud třeba chcete nastavit časové rozmezí mezi aktuálním datem a datem za tři dny, vyberte v rozevíracím seznamu Data položku Je mezi, do pole Datum zahájení zadejte vzorec =DNES() a do pole Datum ukončení zadejte vzorec =DNES()+3.

Omezení zadávaných dat na čas v určeném časovém rozmezí

 1. Postupujte podle kroků 1-2 uvedených výše.

 2. V rozevíracím seznamu Povolit vyberte položku Čas.

 3. V rozevíracím seznamu Data vyberte požadovaný typ omezení. Pokud například chcete povolit časy předcházející určitému času, vyberte položku Je menší než.

 4. Zadejte počáteční, koncový, případně konkrétní čas, který chcete povolit. Pokud chcete zadat konkrétní čas, použijte formát hh:mm.

  Máte třeba buňku E2 s počátečním časem (8:00) a buňku F2 s koncovým časem (17:00) a chcete těmito časovými body vymezit časy schůzek. V tom případě vyberte v rozevíracím seznamu Data položku Je mezi, do pole Počáteční čas zadejte vzorec =E2 a potom do pole Koncový čas zadejte vzorec =F2.

Omezení zadávaných dat na text určité délky

 1. Postupujte podle kroků 1-2 uvedených výše.

 2. V rozevíracím seznamu Povolit vyberte položku Délku textu.

 3. V rozevíracím seznamu Data vyberte požadovaný typ omezení. Pokud například chcete povolit maximálně určitý počet znaků, vyberte položku Je menší než nebo rovno.

 4. V tomto případě chceme omezit zápis na 25 znaků, takže v poli data vyberte menší nebo rovno a do pole Maximum zadejte 25 .

Výpočet povolené hodnoty na základě obsahu jiné buňky

 1. Postupujte podle kroků 1-2 uvedených výše.

 2. V rozevíracím seznamu Povolit vyberte požadovaný typ dat.

 3. V rozevíracím seznamu Data vyberte požadovaný typ omezení.

 4. V polích umístěných pod rozevíracím seznamem Data klikněte na buňku, kterou chcete použít k určení povolené hodnoty.

  Když chcete třeba pro účet povolit zadání pouze v případě, že výsledek nepřekročí rozpočet zadaný v buňce E1, vyberte Povolit > Celé číslo, Data, Je menší než nebo rovno a Maximum >= =E1.

Poznámky: 

 • V následujících příkladech se využívá možnost Vlastní, při které nastavujete vlastní podmínky pomocí vzorců. Nemusíte se ohlížet na to, co je v seznamu Rozsah, protože při použití možnosti Vlastní se tento seznam deaktivuje.

 • Snímky obrazovky v tomto článku byly převzaty v Excel 2016. ale funkce jsou stejné v Excel pro web.

Funkce

Vzorec

Buňka obsahující ID produktu (C2) vždy začíná řetězcem „ID-“ a má délku nejméně 10 znaků (více než 9).

= A (LEFT (C2; 3) = "ID-"; LEN (C2) >9)

Příklad 6: Vzorce ověření dat

Buňka obsahující název produktu (D2) obsahuje jenom text.

=JE.TEXT(D2)

Příklad 2: Vzorce ověření dat

Buňka obsahující něčí narozeniny (B6) ukazuje na věk vyšší než číslo zadané v buňce B4.

=KDYŽ(B6<=(DNES()-(365*B4));PRAVDA;NEPRAVDA)

Příklad ověření dat s omezením minimálního věku

Všechna data v oblasti buněk A2:A10 obsahují jedinečné hodnoty.

=COUNTIF($A$2:$A$10;A2)=1

Příklad 4: Vzorce ověření dat

Poznámka: Nejdřív musíte zadat vzorec ověření dat v buňce A2 a potom můžete zkopírovat A2 do A3:A10 tak, aby druhý argument COUNTIF odpovídal aktuální buňce. To znamená, že část A2)=1 se změní na A3)=1, A4)=1 a tak dále.

Další informace

Zajištění, aby e-mailová adresa zadaná v buňce B4 obsahovala symbol @

= JE. NUMBER ("@"; B4)

Příklad ověření dat s kontrolou, jestli e-mailová adresa obsahuje symbol @

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Viz také

Další informace o ověření dat

Přidání nebo odebrání položek rozevíracího seznamu

Odebrání rozevíracího seznamu

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×