Použití pracovního postupu ke správě schválení obsahu v knihovně

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pracovní postup můžete použít ke správě schválení obsahu (také nazývané moderování) v knihovnách, kde je požadováno schválení obsahu a je povoleno vytváření hlavních a dílčích verzí. Při použití pracovního postupu ke správě procesu schválení obsahu zůstávají dílčí verze dokumentu ve stavu čekání na vyřízení, dokud nejsou schváleny nebo odmítnuty v procesu pracovního postupu. Pokud je dílčí verze v pracovním postupu schválena, je její stav aktualizován z Čeká na vyřízení na Schváleno, je publikována jako hlavní verze a zobrazena všem uživatelům s oprávněním ke zobrazení knihovny. Jestliže je dílčí verze v pracovním postupu odmítnuta, je její stav aktualizován z Čeká na vyřízení na Odmítnuto a zůstane dílčí verzí, která se zobrazuje pouze uživatelům s oprávněním ke zobrazení dílčích verzí v knihovně. Pracovní postup schválení obsahu je spuštěn automaticky, když autoři vrátí dílčí verzi se změnami jako hlavní verzi, nebo když je pro dokument vybrán příkaz Publikovat hlavní verzi. Uživatelům s určitým oprávněním můžete také povolit spuštění pracovního postupu schválení obsahu ručně.

Odkazy na další informace o schválení obsahu a verzích naleznete v části Viz také.

V následujícím textu jsou vysvětleny kroky, které je nutné provést při nastavení pracovního postupu ke správě schválení obsahu pro knihovnu.

V tomto článku

Krok 1: Povolení schválení obsahu a zadání zabezpečení konceptů pro knihovnu

Krok 2: Povolení hlavní verze a podverze správy verzí pro knihovnu

Krok 3: Nastavení pracovního postupu ke správě schválení obsahu pro knihovnu

Začátek stránky

Krok 1: Povolení schválení obsahu a zadání zabezpečení konceptů v knihovně

Po nastavení knihovny můžete požadovat schválení změn provedených v dokumentech uložených v této knihovně.

Pokud je pro knihovnu požadováno schválení obsahu, zůstane dokument, který byl změněn, ve stavu čekání na vyřízení, dokud není schválen nebo odmítnut uživatelem s oprávněním ke schválení. Je-li soubor schválen, je mu v knihovně přiřazen stav Schváleno a je zobrazen všem uživatelům s oprávněním ke zobrazení knihovny. Jestliže je soubor odmítnut, je jeho stav aktualizován na Odmítnuto a soubor je zobrazen pouze autorovi dokumentu a osobám s oprávněním spravovat seznamy.

Ve výchozím nastavení je dokument čekající na vyřízení zobrazen pouze jeho autorovi a uživatelům s oprávněním ke správě seznamů, je však možné zadat, zda mohou dokument zobrazit také ostatní skupiny uživatelů.

 1. Pokud knihovna není zatím otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu. Potom klikněte na název knihovny.

  1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na nastavení typu knihovny, kterou otevíráte.

   Například u knihovny dokumentů klikněte na Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V části Obecné nastavení klepněte na možnost Nastavení správy verzí.

 3. V části Schválení obsahu klepněte v oblasti Chcete požadovat schválení obsahu pro odeslané položky? na možnost Ano.

 4. V části Zabezpečení konceptů vyberte v oblasti Kdo může zobrazit koncepty v této knihovně dokumentů? možnost Pouze uživatelé, kteří mohou schvalovat položky (a autor dané položky).

  Poznámka: Pokud jste již neaktualizovali nastavení verzí pro knihovnu a zvolíte, že požadujete schválení obsahu, je tato možnost vybrána automaticky.

 5. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Krok 2: Povolení hlavních a dílčích verzí pro knihovnu

Před použití pracovního postupu ke správě schválení obsahu je nutné v knihovně také povolit hlavní a dílčí verze.

 1. Pokud knihovna není zatím otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu. Potom klikněte na název knihovny.

  1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na nastavení typu knihovny, kterou otevíráte.

   Například u knihovny dokumentů klikněte na Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V části Obecné nastavení klepněte na možnost Nastavení správy verzí.

 3. V oblasti Historie verzí dokumentu klepněte na možnost Vytvořit hlavní a dílčí verze (koncepty).

 4. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Krok 3: Nastavení pracovního postupu pro správu schválení obsahu v knihovně

Weby služby Windows SharePoint Services 3.0 neobsahují předdefinované pracovní postupy, které lze použít ke správě schvalování obsahu. Chcete-li použít pracovní postupy ke správě schvalování obsahu v knihovně, musí vaše organizace vyvinout a použít vlastní pracovní postup navržený speciálně jako pracovní postup schválení obsahu.

Pokud používáte ke správě schválení obsahu v knihovně pracovní postup, je pracovní postup schválení spuštěn vždy, když uživatel vrátí dokument se změnami jako hlavní verzi dokumentu nebo když je pro dokument vybrán příkaz Publikovat hlavní verzi. Během spuštění pracovního postupu zůstává dokument dílčí verzí se stavem Čeká na vyřízení. Pokud je dokument v pracovním postupu schválení obsahu schválen, je jeho stav aktualizován na Schváleno a dokument je publikován jako hlavní verze, takže jej mohou zobrazit všichni uživatelé s oprávněním ke zobrazení dokumentu v knihovně. Je-li dokument v pracovním postupu schválení obsahu odmítnut, je jeho stav aktualizován na Odmítnuto a zůstane dílčí verzí, kterou může zobrazit pouze autor dokumentu a uživatelé, kteří mají oprávnění ke správě seznamů.

Poznámka: Pro knihovnu může existovat pouze jeden pracovní postup schválení obsahu, který je spuštěn automaticky, když autor dokument vrátí se změnami jako hlavní verzi, nebo když je pro dokument vybrán příkaz Publikovat hlavní verzi.

 1. Otevřete knihovnu, do které chcete přidat pracovní postup.

  1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na nastavení typu knihovny, kterou otevíráte.

   V knihovně dokumentů klepněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V části Oprávnění a správa klepněte na položku Nastavení pracovního postupu.

  Poznámky: 

  • Příkaz Nastavení pracovního postupu se zobrazí pouze, pokud jsou pro kolekci webů aktivovány pracovní postupy.

  • Pokud byly k tomuto seznamu pracovní postupy již přidány, budete v tomto kroku převedeni přímo na stránku Změnit nastavení pracovního postupu, kde po klepnutí na možnost Přidat pracovní postup přejdete na stránku Přidat pracovní postup. Pokud do tohoto seznamu, knihovny nebo typu obsahu nebyly přidány žádné pracovní postupy, budete v tomto kroku převedeni přímo na stránku Přidat pracovní postup.

 3. Na stránce Přidat pracovní postup klepněte v části Pracovní postup na název šablony pracovního postupu, kterou chcete použít ke správě schválení obsahu.

 4. V části Název zadejte jedinečný název pracovního postupu.

 5. V části Seznam úkolů zadejte seznam úkolů, který se má použít s tímto pracovním postupem.

  Poznámky: 

  • Můžete použít výchozí seznam Úkoly nebo vytvořit seznam nový. Pokud použijete výchozí seznam Úkoly, účastníci pracovního postupu budou moci snadno vyhledávat a prohlížet své úkoly pracovního postupu pomocí zobrazení Vlastní úkoly v seznamu Úkoly.

  • Nový seznam úkolů vytvořte, pokud pracovní postup obsahuje nebo by mohl odhalit citlivé nebo důvěrné informace, které chcete oddělit od obecného seznamu Úkoly.

  • Nový seznam úkolů je vhodné vytvořit, pokud organizace používá velký počet pracovních postupů nebo pokud pracovní postupy obsahují mnoho úkolů. V tomto případě můžete vytvořit seznamy úkolů pro každý pracovní postup.

 6. V části Seznam historie zadejte seznam úkolů, který se má použít s tímto pracovním postupem. V seznamu historie se zobrazí všechny události, ke kterým dojde během každé instance pracovního postupu.

  Poznámka: Můžete použít výchozí seznam Historie nebo můžete vytvořit nový seznam. Pokud se ve vaší organizaci používá velký počet pracovních postupů, můžete vytvořit samostatný seznam historie pro jednotlivé pracovní postupy.

 7. V části Možnosti spuštění zaškrtněte políčko Spustit tento pracovní postup ke schválení publikování hlavní verze položky.

  Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze, pokud je v knihovně zapnuta podpora hlavních a dílčích verzí a vybranou šablonu pracovního postupu lze použít ke schválení obsahu.

 8. Chcete-li povolit ruční spuštění pracovního postupu, zaškrtněte políčko Umožnit ruční spuštění tohoto pracovního postupu ověřeným uživatelem s oprávněním Upravit položky. Pokud chcete ke spuštění pracovního postupu požadovat oprávnění, zaškrtněte políčko Ke spuštění pracovního postupu vyžadovat oprávnění Spravovat seznamy.

 9. Pokud jsou k dispozici další možnosti přizpůsobení pracovního postupu, klepněte na tlačítko Další a zadejte požadované možnosti pracovního postupu na stránce Přizpůsobit.

 10. Pokud nejsou k dispozici žádné další možnosti přizpůsobení pracovního postupu, klepněte na tlačítko OK.

  Poznámky: 

  • Pracovní postup schválení obsahu je spuštěn automaticky, když autor vrátí koncept se změnami jako hlavní verzi, nebo když je pro dokument vybrán příkaz Publikovat hlavní verzi.

  • Uživatelé, kteří mají oprávnění k přímému schválení dokumentu, mohou upravit vlastnosti dokumentu v knihovně. Je-li dokument schválen nebo odmítnut tímto způsobem, pracovní postup bude automaticky ukončen.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×