Použití seznamu a dalším webovým částem na klasické stránky

Použití seznamu a dalším webovým částem na klasické stránky

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Při vytváření nového webu z šablony webu se na domovskou stránku webu automaticky přidají webové části. Například týmový web obsahuje ve výchozím nastavení webové části Oznámení, Kalendář a Odkazy. Ty jsou instancemi webové části Seznam využívající předem nakonfigurovanou šablonu seznamu k zobrazení dat seznamu.

Podobně platí, že pokud vytvoříte seznam nebo knihovnu na webu, vytvoří se automaticky webová část se stejným názvem jako název seznamu nebo knihovny. Pokud třeba vytvoříte seznam nazvaný Smlouvy, bude v části Obsah webu k dispozici webová část Seznam s názvem Smlouvy. Webová část automaticky zobrazí data obsažená ve vytvořeném seznamu nebo knihovně.

Po přidání seznamu nebo knihovny ke stránce webové části můžete zobrazení upravit tak, aby se na stránce zobrazovaly jenom požadované informace. Aktuální zobrazení upravujete ze stránky webové části.

Kromě toho můžete vytvořit vlastní zobrazení seznamu nebo knihovny, které se dá použít k zobrazení různých sad informací v různých instancích webové části pro určitý seznam nebo knihovnu. Vlastní zobrazení seznamu nebo knihovny vytvoříte pomocí nabídky Zobrazit v seznamu nebo knihovně, kterou chcete upravit.

 1. Na panelu Snadné spuštění nebo na stránce, klikněte na název seznamu, který chcete upravit, a potom klikněte na kartu Seznam na pásu karet.

 2. Pokud vidíte zobrazení, které chcete upravit, klikněte na Upravit zobrazení na pásu karet. Pokud požadované zobrazení nevidíte, vyberte ho v části Aktuální zobrazení a potom klikněte na Upravit zobrazení.

 3. V oblasti Sloupce můžete zobrazit nebo skrýt sloupce zaškrtnutím příslušných políček. Vedle názvu sloupce zadejte číslo určující pořadí sloupce v zobrazení.

 4. V oblasti Řadit určete, jestli a jakým způsobem mají být informace řazené. K řazení můžete použít dva sloupce, například nejdřív použít řazení podle autora a potom podle názvu souboru pro každého autora.

 5. V oblasti Filtr určete, jestli a jakým způsobem se mají informace filtrovat. Pomocí filtru můžete zobrazit užší výběr, třeba položky vytvořené určitým oddělením nebo položky se stavem Schváleno.

 6. Tabulkovém zobrazení vyberte, jestli chcete mít na každém řádku zaškrtávací políčko, abyste mohli v seznamu vytvořit vícenásobný výběr.

 7. V oblasti Seskupit podle můžete seskupit položky stejné hodnoty do vlastního oddílu, třeba do rozbalitelného oddílu dokumentů podle určitého autora.

 8. V oblasti Souhrny můžete počítat položky ve sloupcích, například celkový počet problémů. Někdy můžete zjišťovat i další informace, jako jsou třeba průměry.

 9. V oblasti Styl vyberte požadovaný styl zobrazení, třeba stínovaný seznam, ve kterém je každý druhý řádek stínovaný.

 10. V části Složky můžete zvolit Zobrazit položky ve složkách, aby se váš seznam nebo knihovna zobrazily ve složkách, nebo můžete zvolit Zobrazit všechny položky bez složek, aby se všechny položky zobrazily v jedné úrovni.

 11. V oddílu Omezení počtu položek můžete omezit počet souborů, které se zobrazí na stránce, a určit, jestli se zobrazí v dalších dávkách nebo se zobrazí jenom určitý počet položek.

 12. Pokud chcete seznam nebo knihovnu zobrazit v mobilním zařízení, vyberte požadované možnosti v oblasti Mobilní.

 13. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Webové části Seznam nebo Knihovna můžete připojit k jiné webové části, poskytnout pro tuto webovou část data a změnit způsob zobrazení dat v připojené webové části, včetně jiné webové části Seznam.

 1. V nabídce Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 klikněte na Upravit stránku.

 2. Pokud potřebujete, přidejte další webové části na stránku, ke které se chcete připojit.

 3. Vyhledejte na stránce webovou část Seznam nebo ji na stránku přidejte.

 4. Klikněte v nabídce Webová část na šipku dolů Webová část upravit šipku dolů a přejděte na Připojení.

 5. Přejděte na jeden z následujících příkazů a klikněte na název webové části, ke které se chcete připojit.

Příkaz

Popis

Poskytnout řádek

Jednu webovou část můžete připojit k jiné webové části předáním vybraného řádku dat do této webové části. Podle způsobu vytvoření dané webové části a způsobu získávání dat v ní může jiná webová část řádek dat zobrazit nebo ho využít jako filtr nebo hodnotu parametru.

Do standardního zobrazení se po připojení webové části automaticky přidá sloupec Vybrat položku obsahující tlačítka možností, pomocí kterých můžete označit řádek, který má být předaný do druhé webové části. Ve standardním zobrazení můžete najednou vybrat jen jeden řádek. Některé sloupce, třeba sloupec Upravit, nejde v připojení webové části použít.

V zobrazení Datový list můžete vybrat víc řádků, do druhé webové části ale bude předaný jen jeden řádek. Pokud jich vyberete víc, předá se řádek obsahující aktivní buňky, přičemž všechny ostatní řádky budou ignorované. Data ve sloupci Řádek souhrnů nebo Nový řádek nejde do druhé webové části poskytnout.

Pomocí tohoto typu připojení můžete k webové části připojit víc než jen jednu webovou část.

Poskytnout data

Webovou část můžete připojit k další webové části, která pracuje s daty seznamu. V tom případě bude první webová část zdrojem dat pro druhou webovou část.

Ve standardním zobrazení a zobrazení Datový list budou do jiné webové části poskytnutá jen data v zobrazení.

Pomocí tohoto typu připojení můžete k webové části připojit víc než jen jednu webovou část.

Získat pořadí nebo filtr

Ve standardním zobrazení a zobrazení Datový list můžete připojit webovou část k další webové části, která může poskytovat následující informace:

 • Jednu nebo víc dvojic dat názvu a hodnoty sloupce, které filtrují data ve webové části.

 • Sloupec dat sloužící ve webové části k sestupnému nebo vzestupnému řazení.

Pomocí tohoto typu připojení můžete k webové části připojit jen jednu další webovou část.

Všechny webové části na webu jsou většinou dostupné v části Obsah webu. Po prvním přidání webové části seznam nebo knihovna z Obsahu webu na stránku se na stránce webových částí zobrazí výchozí zobrazení seznamu. Pokud chcete zobrazit data, která budou umístěná ve webové části a další připojené webové části, bude možná potřeba zobrazení seznamu upravit. Můžete třeba různými způsoby data filtrovat, řadit, seskupit nebo zobrazit různé sloupce.

Zobrazení seznamu můžete v části Spravovat zobrazení vlastních vlastností podokna nástrojů změnit jedním ze dvou způsobů:

Rozevírací seznam se zobrazením aktuálního seznamu
 • Ve vlastnosti Aktuální zobrazení vyberte jiné zobrazení.

 • Aktuální zobrazení můžete upravit kliknutím na Upravit zobrazení.

Při každém výběru nebo úpravě zobrazení seznamu se z původního návrhu seznamu webu vytvoří kopie návrhu seznamu a uloží se s webovou části. Data seznamu se ale nezmění.

Při přepínání z aktuálního zobrazení do jiného zobrazení buďte opatrní. Může dojít k odstranění změn provedených v aktuálním zobrazení a zakázání připojení webových částí, která závisejí na sloupcích v aktuálním zobrazení. Při přepínání zobrazení se objeví výzva k potvrzení akce.

Začátek stránky

I když můžete ve webové části zobrazit všechny typy seznamů, jsou při vytváření připojení webové části podporované jen některé typy. Obecně jsou to typy, které zobrazují data v tabulkovém formátu, například Kontakty. Nejsou podporované seznamy zobrazující data v jiném než tabulkovém formátu, třeba zobrazení složky. Podporované a nepodporované typy seznamů jsou uvedené níž.

Podporované typy seznamů

Nepodporované typy seznamů

 • Oznámení

 • Kontakty

 • Události

 • Problémy

 • Odkazy

 • Úkoly

 • Vlastní seznamy

 • Seznamy obsahující data importovaná z tabulky

 • Knihovny dokumentů

 • Knihovny formulářů

 • Zobrazení Kalendář seznamu Události

 • Diskusní vývěsky

 • Průzkumy

 • Knihovny obrázků

 • Katalogy šablon webů a seznamů

 • Galerie webových částí

 • Zdroje dat

Začátek stránky

I když můžete ve webové části Seznam zobrazit všechny typy sloupců seznamů, jsou při vytváření připojení webové části podporované jen některé typy. Podporované a nepodporované typy sloupců seznamů jsou uvedené níž.

Podporované typy sloupců seznamů

Nepodporované typy sloupců seznamů

 • Jeden řádek textu

 • Volba

 • Číslo

 • Měna

 • Datum a čas

 • Hypertextový odkaz nebo obrázek (u odpovídajících sloupců)

 • Vyhledávací

 • Ano/Ne

 • Počítané

 • Hypertextový odkaz nebo obrázek (u filtrování)

 • Více řádků textu

 • Upravit

Začátek stránky

Všechny webové části sdílejí jednu sadu vlastností, kterými se řídí jejich vzhled, rozložení, upřesňující vlastnosti, možnosti Ajax a různé vlastnosti.

Poznámka:  Zobrazení společných vlastností webových částí v podokně nástrojů se může lišit od informací uvedených v této části, a to z několika důvodů:

 • Pokud chcete v podokně nástrojů zobrazit oddíl Upřesnit, musíte mít odpovídající oprávnění.

 • Vývojář webových částí možná u konkrétní webové části určil, že některé z těchto společných vlastností se nebudou zobrazovat, nebo se rozhodl vytvořit a zobrazit další vlastnosti, které nejsou uvedené v oddílech Vzhled, Rozložení a Upřesnit v podokně nástrojů.

Úprava vlastností webové části

 1. Klikněte na Nastavení a pak na Upravit stránku.

 2. Ve webové části, kterou chcete upravit, klikněte na šipku dolů Webová část upravit šipku dolů nabídky Úpravy webové části a klikněte na Upravit webovou část.

  Zvýrazněná nabídka Úpravy webové části

Vlastnost

Popis

Pozice

Určuje nadpis webové části, který se zobrazí v záhlaví webové části.

Výška

Určuje výšku webové části.

Šířka

Určuje šířku webové části.

Stav stylu webové části

Určuje, jestli se při otevření stránky webové části uživatelem zobrazí celá webová část. Jako výchozí je pro stav stylu webové části nastavená možnost Normální a zobrazuje se celá webová část. Pokud je nastavená možnost Minimalizovaný, zobrazuje se jen záhlaví.

Typ stylu webové části

Určuje, jestli se zobrazí záhlaví a ohraničení rámce webové části.

Název

Určuje nadpis webové části, který se zobrazí v záhlaví webové části.

Výška

Určuje výšku webové části.

Šířka

Určuje šířku webové části.

Začátek stránky

Vlastnost:

Popis

Skryté

Určuje, jestli se webová část zobrazí při otevření stránky webové části. Pokud je toto políčko zaškrtnuté, webová část se zobrazí jen při navrhování stránky a k jejímu názvu bude připojený text (Skryto).

Webovou část můžete skrýt, pokud ji chcete použít k poskytnutí dat jiné webové části pomocí připojení webových částí, ale nechcete zobrazit danou webovou část.

Směr

Určuje směr textu obsahu webové části. Arabština je třeba jazyk používající směr zprava doleva, čeština a většina ostatních evropských jazyků používají směr zleva doprava. Toto nastavení nemusí být dostupné pro všechny typy webových částí.

Zóna

Určuje zónu na stránce webových částí, ve které je webová část umístěná.

Poznámka:  Pokud nemáte oprávnění k úpravám zóny, zóny na stránce webových částí se v seznamu nezobrazují.

Index zóny

Určuje pozici webové části v zóně v případě, že zóna obsahuje více webových částí.

Pořadí určíte zadáním celého kladného čísla do textového pole.

Jestliže jsou webové části v zóně uspořádány shora dolů, znamená hodnota 1, že je webová část zobrazena v horní části zóny. Pokud jsou webové části v zóně uspořádány zleva doprava, znamená hodnota 1, že je webová část zobrazena v levé části zóny.

Pokud třeba přidáte webovou část do prázdné zóny s uspořádáním shora dolů, má index zóny hodnotu 0. Po přidání druhé webové části do dolní části zóny bude mít index zóny hodnotu 1. Pokud budete chtít druhou webovou část v zóně přesunout nahoru, zadejte hodnotu 0 a potom hodnotu 1 pro první webovou část.

Poznámka: Každá webová část v zóně musí mít jedinečnou hodnotu indexu zóny. Změna hodnoty indexu zóny u aktuální webové části může proto způsobit i změnu hodnoty indexu zóny u dalších webových částí v zóně.

Začátek stránky

Vlastnost:

Popis

Povolit minimalizaci

Určuje, zda je možné webovou část minimalizovat.

Povolit zavření

Určuje, jestli jde webovou část odebrat ze stránky webové části.

Povolit skrytí

Určuje, jestli jde webovou část skrýt.

Povolit změnu zóny

Určuje, jestli jde webovou část přesunout do jiné zóny.

Povolit připojení

Určuje, zda se může webová část účastnit připojení s ostatními webovými částmi.

Povolit úpravy v osobním zobrazení

Určuje, zda je možné měnit vlastnosti webové části v osobním zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň dat povolenou k exportu pro konkrétní webovou část. V závislosti na konfiguraci nemusí být toto nastavení k dispozici.

Adresa URL názvu

Určuje adresu URL souboru obsahujícího další informace o webové části. Když kliknete na název webové části, soubor se zobrazí v samostatném okně prohlížeče.

Popis

Určuje popis, který se zobrazí při umístění myši na název nebo ikonu webové části. Hodnota této vlastnosti se použije při hledání webových částí pomocí příkazu Hledat v nabídce Najít webové části podokna nástrojů v následujících galeriích webových částí: Web, Virtuální server a Stránka webové části.

Adresa URL nápovědy

Určuje umístění souboru obsahujícího nápovědu k webové části. Nápověda se zobrazí v samostatném okně prohlížeče po kliknutí na příkaz Nápověda v nabídce webové části.

Režim nápovědy

Určuje, jak bude v prohlížeči zobrazen obsah nápovědy pro webovou část.

Vyberte jednu z těchto možností:

 • Modální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel musí okno před návratem na webovou stránku zavřít.

 • Nemodální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel nemusí okno před návratem na webovou stránku zavřít. Jde o výchozí hodnotu.

 • Navigace: Otevře webovou stránku v aktuálním okně prohlížeče.

Poznámka:  I když vlastní webové části Microsoft ASP.NET tuto vlastnost podporují, otevřou se výchozí témata Nápovědy jen v samostatném okně prohlížeče.

Adresa URL obrázku ikony katalogu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použitý jako ikona webové části v seznamu webových částí. Velikost obrázku musí být 16×16 pixelů.

Adresa URL obrázku ikony názvu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použitý v záhlaví webové části. Velikost obrázku musí být 16×16 pixelů.

Chybová zpráva chyby importu

Určuje zprávu, která se zobrazí v případě potíží s importem webové části.

Začátek stránky

Vlastnost

Popis

Povolit asynchronní zatížení

Pokud chcete načítat data asynchronně, zaškrtněte toto políčko (dokud se všechna data nenačtou, můžete pokračovat v práci) nebo jeho zaškrtnutí zrušte, pokud se mají data načítat synchronně (ve webové části Seznam se objeví ikona „načítání“, dokud se všechna data nevrátí ze serveru).

Povolit asynchronní aktualizaci

Když zaškrtnete toto políčko nebo jeho zaškrtnutí zrušíte, povolíte nebo zakážete asynchronní nebo synchronní chování pro tyto operace: třídění, stránkování, filtrování a obnovení.

Zobrazit tlačítko ruční aktualizace

Zaškrtněte toto políčko nebo jeho zaškrtnutí zrušte, pokud chcete zobrazit nebo skrýt tlačítko pro ruční aktualizaci webové části Seznam.

Povolit asynchronní automatickou aktualizaci

Zaškrtněte toto políčko nebo jeho zaškrtnutí zrušte, pokud chcete povolit nebo zakázat automatickou aktualizaci webové části Seznam

Interval automatické aktualizace (sekundy)

Specifikuje časový interval mezi každou automatickou aktualizací. Ve výchozím nastavení je tato hodnota 60 sekund

Začátek stránky

Vlastnost:

Popis

Ukázková data

Zadejte ukázková data ve formě platného souboru XML a se stejnou strukturou, jakou mají data vrácená zdrojem dat. Editor kompatibilní s SharePointem (třeba Microsoft SharePoint Designer 2013) může data specifikovaná touto vlastností použít pro to, aby při návrhu vykreslil Zobrazení dat.

Odkaz na soubor XSL

Slouží k zadání zdrojového kódu XSLT do editoru prostého textu. K použití tohoto editoru je potřeba znalost syntaxe transformace XSLT.

Povolit ukládání zobrazení dat do mezipaměti

Zaškrtněte toto políčko nebo jeho zaškrtnutí zrušte, pokud se má transformace XLS a instance ovládacího prvku zdroje dat ukládat do mezipaměti nebo nikoliv.

Časový limit mezipaměti zobrazení dat (v sekundách)

Určuje trvání mazání mezipaměti (v sekundách). Pokud vyberete hodnotu 0, nastavíte ji na její výchozí nastavení, což je 86 400 sekund (jeden den).

Odeslat první řádek k propojeným webovým částem při načtení stránky

Zaškrtněte toto políčko nebo jeho zaškrtnutí zrušte pokud chcete, aby se první řádek dat odesílal nebo neodesílal jedné nebo víc webovým častem při načtení stránky.

Vykreslování na serveru

Vyberte tuto možnost, pokud chcete zakázat vykreslování webové části Seznam klientem. Kromě toho se skryjí i vlastnosti Zakázat nabídku pro výběr zobrazení, Zakázat tlačítko Uložit toto zobrazení a Zobrazit vyhledávací pole.

Zakázat nabídku pro výběr zobrazení

Zobrazení nebo skrytí nabídky Výběr zobrazení nad záhlavím sloupců seznamu.

Zakázat tlačítko Uložit toto zobrazení

Zobrazení nebo skrytí tlačítka Uložit toto zobrazení nad záhlavím sloupců seznamu. Ve výchozím nastavení se toto tlačítko objeví, když aktuální zobrazení změníte filtrováním nebo třiděním.

Zobrazit vyhledávací pole

Zobrazení nabo skrytí pole Hledat v seznamu nebo knihovně nad záhlavím sloupců seznamu.

Odkaz na JS

Zadávání adresy URL javascriptového souboru, který vykresluje webovou část Seznam. Tato vlastnost vyžaduje znalost JavaScriptu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×