Použití Tvůrce výrazů

Někdy může být psaní výrazu skličující. Tvůrce výrazů vám to ale hodně usnadní. Výrazy mají mnoho součástí nebo se mohou přesouvat části: funkce, operátory, konstanty, identifikátory a hodnoty. V Tvůrci výrazů můžete tyto komponenty rychle najít a vložit přesně. Existují dva způsoby, jak použít Tvůrce výrazů: v případě složitějšího výrazu můžete použít dialogové okno Tvůrce výrazů, ve kterém může být všechno potřeba, nebo rozšířeného Tvůrce výrazů.

V tomto článku

Jak ji najdu?

Tvůrce výrazů je sice v Accessu k dispozici z mnoha umístění, ale nej konzistentnější způsob zobrazení je umístit fokus na pole vlastností, které používá výraz, například Zdroj ovládacího prvku nebo Výchozí hodnota,a potom kliknout na Tvůrce výrazů Obrázek tlačítka nebo stisknout kombinaci kláves CTRL+F2.

Tlačítko Sestavit v seznamu vlastností.

V makru klikněte na Obrázek tlačítka .

Tip    Pokud se v nabídce zobrazí wordový výraz, můžete na něj kliknout a spustit Tvůrce výrazů.

Zobrazit v akci

Následující video ukazuje, jak pomocí Tvůrce výrazů vytvořit běžný výraz pro počítané pole.

Váš prohlížeč nepodporuje video.

Using the Expression Builder box

Pole Tvůrce výrazů pomáhá rychleji a přesněji vytvářet výrazy pomocí inteligentních nástrojů a kontextových informací. Pokud se zobrazí rozbalený Tvůrce výrazů, kliknutím na >> zobrazíte okno Tvůrce výrazů.

Technologie IntelliSense a rychlá nápověda

Rozevírací seznam IntelliSense a rychlá nápověda

1 Technologie IntelliSense (Access 2010 nebo novější) při psaní výrazu dynamicky zobrazuje možné funkce a další identifikátory.

Jakmile začnete zadávat identifikátor nebo název funkce, zobrazí funkce IntelliSense rozevírací seznam možných hodnot. Můžete pokračovat v psaní nebo můžete poklikejte na správnou hodnotu v seznamu a přidat ji do výrazu. K výběru hodnoty můžete také použít klávesy se šipkou nahoru a dolů a potom ji stisknutím klávesy TAB nebo ENTER přidat do výrazu. Pokud například začnete zadávat slovo Formát, zobrazí seznam IntelliSense všechny funkce, které začínají slovem Formát.

Tip    Seznam IntelliSense skryjete stisknutím klávesy ESC. Opětovné zobrazení seznamu provedete stisknutím kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK.

2 Rychlá tipy zobrazující krátký popis vybrané položky.

V zobrazeném seznamu IntelliSense se vpravo od vybrané položky zobrazí krátký popis neboli rychlá nápověda. Standardně je vybrána první položka v seznamu, je však možné v seznamu vybrat libovolnou položku a zobrazit její rychlou nápovědu. Rychlá nápověda může pomoci v určení účelu funkce nebo v určení druhu ovládacího prvku nebo vlastnosti, který položka představuje.

Rychlé informace a nápověda

Zobrazení rychlých informací o funkci

1 Pomocí rychlých informací můžete zobrazit syntaxi funkce a kliknutím na název funkce otevřít téma nápovědy týkající se funkce.

Při zadávání funkce do výrazu zobrazuje funkce Rychlé informace syntaxi funkce, takže vždy přesně víte, jaké argumenty funkce vyžaduje.

2 Volitelné argumenty jsou uzavřeny v hranatých závorkách ([]). Argument, který je právě zadáván, je zobrazen tučně. Nezaměňujte hranaté závorky označující volitelné argumenty s hranatými závorkami, které ohraniují identifikátory ve skutečném výrazu.

Začátek stránky

Použití rozšířeného Tvůrce výrazů

Rozšířené Tvůrce výrazů pomáhá hledat a vkládat funkce, operátory, konstanty a identifikátory (například názvy polí, tabulky, formuláře a dotazy), šetří čas a zmenšuje chyby. Pokud se zobrazí jen okno Tvůrce výrazů, kliknutím na Více >>zobrazíte rozbalený Tvůrce výrazů.

Dialogové okno Tvůrce výrazů

1 Pokud chcete získat informace o kontextu, ve kterém zadáváte výraz, použijte pokyny a odkaz na nápovědu.

2 V poli Tvůrce výrazů sem zadejte výraz nebo poklikáním na položky v níže uvedených seznamech automaticky přidejte prvky výrazu. Tyto seznamy spolupracují jako hierarchie, která vám pomůže přejít k podrobnostem požadované součásti výrazu.

3 V seznamu Prvky výrazu kliknutím na typ prvku zobrazte jeho kategorie v seznamu Kategorie výrazů.

Seznam Prvky výrazu zobrazuje prvky nejvyšší úrovně dostupné pro vytvoření výrazu, jako jsou databázové objekty, funkce, konstanty, operátory a běžné výrazy. Obsah tohoto seznamu se liší v závislosti na aktuálním kontextu. Pokud například zadáváte výraz do vlastnosti formuláře Zdroj ovládacího prvku, obsahuje seznam jiné položky, než je tomu při zadávání výrazu do vlastnosti tabulky Ověřovací pravidlo.

Tip   Pokud chcete použít předem vytvořené výrazy, včetně zobrazení čísel stránek, aktuálního data a aktuálního data a času, vyberte běžné výrazy.

4 V seznamu Kategorie výrazů kliknutím na kategorii zobrazíte její hodnoty v seznamu Hodnoty výrazu. Pokud v seznamu Hodnoty výrazu nejsou žádné hodnoty, poklikejte na položku kategorie a přidejte ji do pole Tvůrce výrazů.

Seznam Kategorie výrazů obsahuje konkrétní prvky nebo kategorie prvků pro výběr, který v seznamu Prvky výrazu provést. Pokud například v seznamu Prvky výrazu kliknete na možnost Předdefinované funkce, zobrazí seznam Kategorie výrazů kategorie funkcí.

5 V seznamu Hodnoty výrazu poklikejte na hodnotu, která se má přidat do pole Tvůrce výrazů.

V seznamu Hodnoty výrazu se pro prvky a kategorie, které jste vybrali, (pokud nějaké) zobrazují hodnoty. Pokud jste například klikli na předdefinované funkce v seznamu Prvky výrazu a potom klikli na kategorii funkce v seznamu Kategorie výrazů, zobrazí se v seznamu Hodnoty výrazu všechny předdefinované funkce pro vybranou kategorii.

6 Pokud chcete zobrazit nápovědu a informace o vybrané hodnotě výrazu(pokud jsou dostupné), klikněte na odkaz.

Začátek stránky

Příklad krok za krokem

Následující příklad ukazuje, jak v rozšířeném Tvůrci výrazů použít prvky výrazu, kategorie a hodnoty k vytvoření výrazu.

 1. Klikněte na položky v seznamu Prvky výrazu, například Funkcea předdefinové funkce.

 2. Klikněte na kategorii v seznamu Kategorie výrazů, například Tok programu.

 3. Poklikejte na položku v seznamu Hodnoty výrazu, například na položku IIf přidanou do pole Tvůrce výrazů:

  IIf (<<expression>>, <<truepart>>, <<falsepart>>) 

  Zástupný text je označen lomečky a (<< >>).

 4. Nahraďte zástupné texty platnými hodnotami argumentů. Hodnoty můžete zadat ručně nebo můžete pokračovat výběrem prvku ze tří seznamů.

 5. Pokud chcete zobrazit téma nápovědy, které obsahuje další informace o platných argumentech funkce, vyberte požadovanou funkci v seznamu Hodnoty výrazu a klikněte na odkaz v dolní části Tvůrce výrazů.

 6. Pokud výraz obsahuje další prvky, je možné je oddělit následujícím zástupným symbolem:

  <<Expr>>

  Tento zástupný symbol nahraďte, aby byl celkový výraz platný.

Začátek stránky

Viz taky

Úvod k výrazům Sestavte

průvodce

příkladech syntaxe

výrazů

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×