Použití Visio Vieweru k zobrazení nebo tisku výkresů Visia

Výkresy Visia můžete otevírat, zobrazovat a tisknout, i když nemáte nainstalované Visio, a to ve Visio Vieweru. V něm ale nejdou upravovat, ukládat ani vytvářet. K tomu je potřeba mít nainstalovanou plnou verzi Visia. Pokud vytváříte a upravujete diagramy v plné verzi Visio a odesíláte tyto diagramy někomu, kdo nemá Visio, může tento uživatel k zobrazení diagramu použít Visio Viewer.

Pokud jste správce, který podporuje skupinu uživatelů, kteří by mohli využívat Visio Viewer, mějte na paměti, že můžete použít zásady skupiny ke konfiguraci "Microsoft Edge s režimem IE" pro vaši organizaci. Podrobnosti najdete v tématu InternetExplorerIntegrationLocalFileExtensionAllowList v článku s názvem "Microsoft Edge – zásady".

Naším doporučeným nástrojem je Visio Online Viewer.

Uživatelům, kteří nemají licenci na Visio, doporučujeme k zobrazení Visio souborů použít Visio pro web. Jakmile se přihlásíte ke svému účtu Microsoft 365, můžete získat přístup ke všem Visio souborům uloženým v OneDrive nebo SharePoint a pak ho otevřít výběrem tohoto souboru. Soubor se otevře v prohlížeči v Visio pro web a zobrazí se jen pro čtení. 

Kde najít Visio Viewer

Nejnovější verzi Visio Vieweru si stáhněte z webu Stažení softwaru společnosti Microsoft.

Poznámky: 

 • Visio Viewer 2010 může otevřít Visio výkresy (soubory .vsd) uložené v Visio 2000, 2002, 2003, 2007 a 2010. Visio Viewer 2010 může také otevřít Visio výkresy XML (soubory .vdx) uložené v Visio 2002, 2003 a 2007.

 • Visio Viewer 2013 může otevřít Visio výkresy (soubory .vsd) uložené v Visio 2000, 2002, 2003, 2007, 2010 a 2013. Visio Viewer 2013 může také otevřít Visio výkresy XML (soubory .vdx) uložené v Visio 2002, 2003 a 2007.

 • Visio Viewer 2016 může otevřít Visio výkresy (soubory .vsd) uložené v Visio 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013 a 2016. Visio Viewer 2016 může také otevřít Visio výkresy XML (soubory .vdx) uložené v Visio 2002, 2003 a 2007.

Nastavení systému pro nás Visio Viewer s Microsoft Edge v režimu IE

Na pozadí Visio Viewer potřebuje pomoc webového prohlížeče Microsoftu k zobrazení Visio výkresů. Internet Explorer 11 se už v Microsoft 365 nepodporuje. Ale s Microsoft Edge v režimu IE nastaveném na počítači bude Visio Viewer fungovat podle očekávání.

Požadavky

 • Internet Explorer 11 je nainstalovaný a povolený jako funkce Windows na počítači. (To je nezbytné, protože Microsoft Edge používá Internet Explorer při spuštění v režimu IE.)

 • Desktopová aplikace Visionení na počítači nainstalovaná. (Visio Viewer se používá jenom na počítačích, na kterých není nainstalovaná Visio desktopová aplikace.)

 • Visio Viewer je na počítači nainstalovaný.

Přidání těchto informací do registru

Uložte následující blok kódu jako soubor .reg a importujte ho do registru. Přidruží "Microsoft Edge k režimu IE" k typu souboru .vsdx. Úpravy registru by se měly provádět s velkou opatrností. Pokyny naleznete v tématu Jak přidat, upravit nebo odstranit podklíče registru a hodnoty pomocí souboru .reg.

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.vsdx\OpenWithProgids] 
"MSEdgeIEModeVSDX"=hex(0):

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\MSEdgeIEModeVSDX] 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\MSEdgeIEModeVSDX\Application] 
"ApplicationCompany"="Microsoft Corporation" 
"ApplicationName"="Microsoft Edge with IE Mode" 
"ApplicationIcon"="C:\\Program Files (x86)\\Microsoft\\Edge\\Application\\msedge.exe,4" 
"AppUserModelId"="" 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\MSEdgeIEModeVSDX\DefaultIcon] 
@="C:\\Program Files (x86)\\Microsoft\\Edge\\Application\\msedge.exe,4" 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\MSEdgeIEModeVSDX\shell] 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\MSEdgeIEModeVSDX\shell\open] 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\MSEdgeIEModeVSDX\shell\open\command] 
@="\"C:\\Program Files (x86)\\Microsoft\\Edge\\Application\\msedge.exe\" -ie-mode-file-url -- \"%1\"" 


Potvrďte správné nastavení Microsoft Edge v režimu IE a Visio Viewer

Po provedení výše uvedeného postupu otevřete Průzkumník souborů a přejděte do souboru .vsd/.vsdx Visio. 

Ikona souboru by teď měla vypadat takto: 

Po dokončení procesu registru se ikona souboru VSDX změní na symbol Microsoft Edge.

A když kliknete pravým tlačítkem myši na ikonu souboru, měla by nabídka obsahovat možnost Otevřít vMicrosoft Edge s režimem IE, jak je znázorněno na tomto obrázku:

Když kliknete pravým tlačítkem na ikonu souboru VSDX, nabídka obsahuje možnost otevření souboru pro "Microsoft Edge s režimem IE".

Ikona souboru a možnost na obrázku výše označují, že Visio Viewer je ve vašem systému správně nastavena pro zobrazení . Soubory VSDX. 

Zobrazení výkresu ve Visio Vieweru

Když otevřete výkres s Visio Viewer, výkres se zobrazí v okně prohlížeče. Pokud má výkres více než jednu stránku, jsou ostatní stránky dostupné prostřednictvím karet v dolní části prohlížeče.

Přesunutí výkresu

 1. Vyhledejte výkres, který chcete otevřít.

 2. Poklikáním na něj ho otevřete.

  Poznámky: 

  • Visio Viewer nezobrazuje vzorníky, podokna, pravítka, vodítka ani vodicí body. Visio Viewer dále nepodporuje vložené výkresy DGN, otočené stránky, více hypertextových odkazů přidružených k obrazci, hypertextové odkazy přidružené ke stránce výkresu ani vlastnosti stránky výkresu.

  • Vlastní styly výplně, styly čáry a některé konce čar nemusí vypadat ve Visio Vieweru stejně, jako když výkres otevřete ve Visiu.

 • Kliknutím a přetažením výkresu s ním můžete pohybovat v okně prohlížeče. Můžete také použít posuvníky nebo klávesy se šipkami.

  Tip: Pokud nechcete výkres posunovat přetažením, můžete ho posunout kliknutím na posuvníky nebo stisknutím šipkových kláves. Můžete také otáčet kolečkem myši a posouvat se nahoru nebo dolů nebo můžete stisknout klávesu SHIFT a otáčet kolečkem myši a posouvat se doleva a doprava.

 • Pokud chcete přiblížit konkrétní oblast výkresu, stiskněte Ctrl+Shift a přetáhněte obdélník kolem oblasti, kterou chcete zvětšit.

 • Pokud chcete stránku v prohlížeči zarovnat na střed, klikněte na Lupa a potom na Celá stránka.

 • Jestli chcete přejít na jinou stránku, klikněte na kartu stránky v dolní části okna výkresu.

Přiblížení a oddálení zobrazení

Pokud chcete výkres přiblížit nebo oddálit, udělejte jednu z těchto věcí:

 • Pokud chcete výkres přiblížit, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a klikněte na Přiblížit. Nebo klikněte na tlačítko Přiblížit Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Visio Viewer. Nebo můžete stisknout kombinaci kláves ALT+F7.

 • Pokud chcete přiblížit konkrétní oblast výkresu, stiskněte Ctrl+Shift a přetáhněte obdélník kolem oblasti, kterou chcete zvětšit.

 • Pokud chcete přiblížit konkrétní bod ve výkresu, stiskněte Ctrl+Shift a klikněte na bod, který chcete zvětšit.

 • Pokud chcete výkres oddálit, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a klikněte na Oddálit. Nebo klikněte na tlačítko Oddálit Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Visio Viewer. Můžete také stisknout kombinaci kláves Alt+Shift+F7.

 • Pokud chcete oddálit konkrétní bod ve výkresu, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift a klikněte pravým tlačítkem myši na bod, ve kterém chcete oddálit zobrazení.

 • Pokud chcete výkres přiblížit nebo oddálit pomocí procenta zvětšení, klikněte na výkres pravým tlačítkem myši, klikněte na lupu a potom klikněte na procento přiblížení nebo zvolte procento zvětšení v poli Lupa Okno s lupou na panelu nástrojů Visio Viewer.

 • Chcete-li oddálit a zobrazit celou stránku v okně Visio Viewer, klikněte pravým tlačítkem myši na výkres, klikněte na příkaz Lupa a potom klikněte na příkaz Celá stránka nebo klikněte na tlačítko Lupa stránky Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Visio Viewer.

Zarovnání výkresu na střed okna Visio Vieweru

Pokud chcete výkres zarovnat na střed okna prohlížeče, udělejte jednu z těchto věcí:

 • Pravým tlačítkem myši klikněte na výkres, klikněte na Lupa a potom klikněte na Celá stránka.

 • Klikněte na tlačítko Lupa Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Visio Viewer.

 • Přetáhněte výkres do středu okna prohlížeče.

Otevření hypertextového odkazu

 1. Umístěte ukazatel myši na obrazec, který má hypertextový odkaz.

 2. Klikněte na tento obrazec.

Poznámka: Pokud chcete po otevření hypertextového odkazu ve stejném okně přejít zpět k výkresu Visia, klikněte na tlačítko Zpět prohlížeče.

Přechod na jinou stránku

Pokud chcete ve výkresu přejít na jinou stránku, proveďte jeden z těchto postupů:

 • V dolní části okna výkresu klikněte na kartu stránky, na kterou chcete přejít.

 • Pravým tlačítkem myši klikněte na výkres, klikněte na Přejít na stránku a potom klikněte na požadovanou stránku.

Klávesová zkratka: Můžete také stisknout kombinaci kláves Ctrl+Page Down a přejít na další stránku a stisknutím kombinace kláves Ctrl+Page Up přejít na předchozí stránku.

Zobrazení dat obrazce uložených s obrazcem

 • Poklikejte na obrazec ve výkresu Visia.

Data obrazce se zobrazí na kartě Vlastnosti obrazce v dialogovém okně Vlastnosti a nastavení. Pokud je tato karta prázdná, neobsahuje obrazec žádná data.

Tisk výkresu v aplikaci Visio Viewer

Když vytisknete Visio výkres s Visio Viewer, vytiskne se z webového prohlížeče, ne z Visio.

 1. Nastavte zobrazení diagramu v okně prohlížeče na stejné zvětšení a střed, jaké chcete použít na tištěné stránce.

  Pokud chcete tisknout celý výkres, zobrazte v okně prohlížeče celý výkres a zarovnejte ho na střed okna. (Klikněte na výkres pravým tlačítkem > Lupa > Celá stránka.)

 2. Otevřete v prohlížeči možnosti Vzhled stránky a určete nastavení tiskárny. 

 3. Pomocí možnosti prohlížeče Náhled zobrazíte vzhled diagramu při tisku.

  Pokud nevypadá, jak byste si přáli, zavřete dialogové okno Náhled, znovu zarovnejte diagram na střed a změňte nastavení lupy, aby výsledek odpovídal požadovanému vzhledu na stránce.

  Poznámky: 

  • Pokud při přípravě na tisk změníte nastavení v dialogovém okně Náhled , může se výkres vytisknout nesprávně. Abyste tomu předešli, neměňte žádná nastavení v tomto dialogovém okně. Pokud nastavení tiskárny změnit musíte, změňte je před tiskem pomocí dialogového okna Vzhled stránky.

  • Když vytisknete Visio výkres s Visio Viewer, vytiskne se z webového prohlížeče, ne z Visio. Tisk z prohlížeče znamená, že výkres nemusí vypadat úplně stejně jako při tisku z Visio; máte menší kontrolu nad tiskem a můžete tisknout pouze jednu stránku najednou.

  • Při tisku Visio výkresů z webového prohlížeče se na vytištěné stránce použije stejný faktor přiblížení a středový bod, který se používá v okně prohlížeče, takže to, co vidíte na monitoru, přesně odpovídá tomu, co se vytiskne. Před tiskem výkresu ale vždy zkontrolujte náhled tisku a ujistěte se, že se vytiskne požadovaným způsobem.

Dočasná změna vlastností výkresu a prohlížeče

 1. Na panelu nástrojů Visio Viewer klikněte na tlačítko Vlastnosti Vzhled tlačítka.

 2. Pomocí možností na kartách Zobrazení, Vrstvy a Komentáře zobrazte nebo skryjte části výkresu a prohlížeče.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×